Công Cụ Chuyển Đổi GSRT

Chuyển đổi trực tuyến từ file gsrt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gsrt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gsrt

Grandstream ring-tone files

Các tập tin nhạc chuông Grandstream. Mặc dù định dạng tệp tin này có thể chứa A-Luật, μ-luật, GSM, G.722, G.723, G.726, G.728 hoặc iLBC mã hóa âm thanh, SoX hỗ trợ đọc và viết chỉ Luật A và luật μ .

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GSRT

4.4 (28 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!