Công Cụ Chuyển Đổi GSRT

Chuyển đổi trực tuyến từ file gsrt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gsrt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gsrt

Grandstream ring-tone files

Các tập tin nhạc chuông Grandstream. Mặc dù định dạng tệp tin này có thể chứa A-Luật, μ-luật, GSM, G.722, G.723, G.726, G.728 hoặc iLBC mã hóa âm thanh, SoX hỗ trợ đọc và viết chỉ Luật A và luật μ .

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang GSRT Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang GSRT 4.7 34 phiếu bầu
2 MP4 sang GSRT 5.0 12 phiếu bầu
3 WAV sang GSRT 4.8 5 phiếu bầu
4 FLAC sang GSRT 4.7 3 phiếu bầu
5 M4A sang GSRT 3.8 3 phiếu bầu
6 OGG sang GSRT 3.0 1 phiếu bầu
7 MPEG sang GSRT 3.0 1 phiếu bầu
8 MP2 sang GSRT 5.0 1 phiếu bầu
9 MKV sang GSRT 4.0 1 phiếu bầu
10 WVE sang GSRT 4.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang GSRT
12 3GP sang GSRT
13 AAF sang GSRT
14 ASF sang GSRT
15 AV1 sang GSRT

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GSRT

4.7 (66 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!