Công Cụ Chuyển Đổi GSRT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file gsrt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gsrt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

gsrt

Grandstream ring-tone files

Các tập tin nhạc chuông Grandstream. Mặc dù định dạng tệp tin này có thể chứa A-Luật, μ-luật, GSM, G.722, G.723, G.726, G.728 hoặc iLBC mã hóa âm thanh, SoX hỗ trợ đọc và viết chỉ Luật A và luật μ .