Công Cụ Chuyển Đổi G4

Chuyển đổi trực tuyến từ file g4 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang g4

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

g4

Group 4 FAX

G4 là một phương pháp để nén hình ảnh đen trắng mà không làm giảm chất lượng. Nó được sử dụng trong các máy fax và là một trong những loại nén ở định dạng TIFF. G4 coi hình ảnh là các chấm đen và đường kẻ trên trang trắng (sẽ đạt được kích thước tệp ít hơn nếu có ít chấm đen và đường kẻ).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ G4 Chuyển đổi Đánh giá
1 G4 sang PDF 5.0 9 phiếu bầu
2 G4 sang JPG 5.0 2 phiếu bầu
3 G4 sang TIFF 5.0 2 phiếu bầu
4 G4 sang DXF 5.0 1 phiếu bầu
5 G4 sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
6 G4 sang JP2
7 G4 sang BMP
8 G4 sang WBMP
9 G4 sang GIF
10 G4 sang TGA
11 G4 sang SVG
12 G4 sang PCX
13 G4 sang ICO
14 G4 sang CUR
15 G4 sang PBM
Chuyển đổi sang G4 Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang G4 4.4 64 phiếu bầu
2 PNG sang G4 4.6 22 phiếu bầu
3 PPTX sang G4 4.2 17 phiếu bầu
4 JPEG sang G4 4.5 17 phiếu bầu
5 TIFF sang G4 3.9 13 phiếu bầu
6 HTML sang G4 3.8 11 phiếu bầu
7 PDF sang G4 4.5 11 phiếu bầu
8 GIF sang G4 4.2 6 phiếu bầu
9 JFIF sang G4 3.8 4 phiếu bầu
10 DOCX sang G4 3.8 3 phiếu bầu
11 XLSX sang G4 4.0 3 phiếu bầu
12 TXT sang G4 5.0 2 phiếu bầu
13 SVG sang G4 3.8 2 phiếu bầu
14 PPSX sang G4 4.0 2 phiếu bầu
15 WEBP sang G4 3.8 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi G4

4.4 (295 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!