WV

wv

WavPack lossless audio compression

Nén âm thanh không mất dữ liệu WavPack. Lưu ý rằng, khi chuyển đổi .wav sang định dạng này và trở lại, tiêu đề RIFF không nhất thiết phải được bảo toàn losslessly (mặc dù âm thanh là).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang WV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang WV 5.0 198 phiếu bầu
2 MP3 sang WV 4.9 84 phiếu bầu
3 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
4 MP4 sang WV 5.0 9 phiếu bầu
5 3GP sang WV 4.8 6 phiếu bầu
6 M4A sang WV 5.0 4 phiếu bầu
7 SHN sang WV 5.0 3 phiếu bầu
8 OGG sang WV 5.0 3 phiếu bầu
9 ASF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
10 FLAC sang WV 5.0 2 phiếu bầu
11 WMV sang WV 5.0 1 phiếu bầu
12 OPUS sang WV 4.0 1 phiếu bầu
13 MOV sang WV 5.0 1 phiếu bầu
14 AAC sang WV 5.0 1 phiếu bầu
15 AU sang WV 5.0 1 phiếu bầu
16 AMR sang WV 5.0 1 phiếu bầu
17 AIFF sang WV 5.0 1 phiếu bầu
18 IMA sang WV 4.0 1 phiếu bầu
19 3G2 sang WV
20 AAF sang WV
21 AV1 sang WV
22 AVCHD sang WV
23 AVI sang WV
24 CAVS sang WV
25 DIVX sang WV
26 DV sang WV
27 F4V sang WV
28 FLV sang WV
29 HEVC sang WV
30 M2TS sang WV
31 M2V sang WV
32 M4V sang WV
33 MJPEG sang WV
34 MKV sang WV
35 MOD sang WV
36 MPEG sang WV
37 MPEG-2 sang WV
38 MPG sang WV
39 MTS sang WV
40 MXF sang WV
41 OGV sang WV
42 RM sang WV
43 RMVB sang WV
44 SWF sang WV
45 TOD sang WV
46 TS sang WV
47 VOB sang WV
48 WEBM sang WV
49 WTV sang WV
50 XVID sang WV
51 8SVX sang WV
52 AC3 sang WV
53 AMB sang WV
54 APE sang WV
55 AVR sang WV
56 CAF sang WV
57 CDDA sang WV
58 CVS sang WV
59 CVSD sang WV
60 CVU sang WV
61 DSS sang WV
62 DTS sang WV
63 DVMS sang WV
64 FAP sang WV
65 FSSD sang WV
66 GSM sang WV
67 GSRT sang WV
68 HCOM sang WV
69 HTK sang WV
70 IRCAM sang WV
71 M4R sang WV
72 MAUD sang WV
73 MP2 sang WV
74 NIST sang WV
75 OGA sang WV
76 PAF sang WV
77 PRC sang WV
78 PVF sang WV
79 RA sang WV
80 SD2 sang WV
81 SLN sang WV
82 SMP sang WV
83 SND sang WV
84 SNDR sang WV
85 SNDT sang WV
86 SOU sang WV
87 SPH sang WV
88 SPX sang WV
89 TAK sang WV
90 TTA sang WV
91 TXW sang WV
92 VMS sang WV
93 VOC sang WV
94 VOX sang WV
95 VQF sang WV
96 W64 sang WV
97 WMA sang WV
98 XA sang WV