WV

wv

WavPack lossless audio compression

Nén âm thanh không mất dữ liệu WavPack. Lưu ý rằng, khi chuyển đổi .wav sang định dạng này và trở lại, tiêu đề RIFF không nhất thiết phải được bảo toàn losslessly (mặc dù âm thanh là).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang WV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang WV 5.0 146 phiếu bầu
2 MP3 sang WV 5.0 64 phiếu bầu
3 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
4 3GP sang WV 4.8 6 phiếu bầu
5 MP4 sang WV 5.0 6 phiếu bầu
6 M4A sang WV 5.0 4 phiếu bầu
7 ASF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
8 FLAC sang WV 5.0 2 phiếu bầu
9 WMV sang WV 5.0 1 phiếu bầu
10 OGG sang WV 5.0 1 phiếu bầu
11 SHN sang WV 5.0 1 phiếu bầu
12 AIFF sang WV 5.0 1 phiếu bầu
13 AMR sang WV 5.0 1 phiếu bầu
14 AU sang WV 5.0 1 phiếu bầu
15 AAC sang WV 5.0 1 phiếu bầu
16 MOV sang WV 5.0 1 phiếu bầu
17 3G2 sang WV
18 AAF sang WV
19 AV1 sang WV
20 AVCHD sang WV
21 AVI sang WV
22 CAVS sang WV
23 DIVX sang WV
24 DV sang WV
25 F4V sang WV
26 FLV sang WV
27 HEVC sang WV
28 M2TS sang WV
29 M2V sang WV
30 M4V sang WV
31 MKV sang WV
32 MOD sang WV
33 MPEG sang WV
34 MPEG-2 sang WV
35 MPG sang WV
36 MTS sang WV
37 MXF sang WV
38 OGV sang WV
39 RM sang WV
40 RMVB sang WV
41 SWF sang WV
42 TOD sang WV
43 TS sang WV
44 VOB sang WV
45 WEBM sang WV
46 WTV sang WV
47 XVID sang WV
48 8SVX sang WV
49 AC3 sang WV
50 AMB sang WV
51 APE sang WV
52 AVR sang WV
53 CAF sang WV
54 CDDA sang WV
55 CVS sang WV
56 CVSD sang WV
57 CVU sang WV
58 DSS sang WV
59 DTS sang WV
60 DVMS sang WV
61 FAP sang WV
62 FSSD sang WV
63 GSM sang WV
64 GSRT sang WV
65 HCOM sang WV
66 HTK sang WV
67 IMA sang WV
68 IRCAM sang WV
69 M4R sang WV
70 MAUD sang WV
71 NIST sang WV
72 OPUS sang WV
73 PAF sang WV
74 PRC sang WV
75 PVF sang WV
76 SD2 sang WV
77 SLN sang WV
78 SMP sang WV
79 SND sang WV
80 SNDR sang WV
81 SNDT sang WV
82 SOU sang WV
83 SPH sang WV
84 SPX sang WV
85 TAK sang WV
86 TTA sang WV
87 TXW sang WV
88 VMS sang WV
89 VOC sang WV
90 VOX sang WV
91 VQF sang WV
92 W64 sang WV
93 WMA sang WV
94 XA sang WV