WV

wv

WavPack lossless audio compression

Nén âm thanh không mất dữ liệu WavPack. Lưu ý rằng, khi chuyển đổi .wav sang định dạng này và trở lại, tiêu đề RIFF không nhất thiết phải được bảo toàn losslessly (mặc dù âm thanh là).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang WV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang WV 4.8 571 phiếu bầu
2 MP3 sang WV 4.7 432 phiếu bầu
3 M4A sang WV 4.4 62 phiếu bầu
4 MP4 sang WV 4.7 40 phiếu bầu
5 FLAC sang WV 4.8 16 phiếu bầu
6 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
7 OGG sang WV 4.6 11 phiếu bầu
8 WMA sang WV 4.5 10 phiếu bầu
9 OPUS sang WV 4.8 9 phiếu bầu
10 WMV sang WV 5.0 6 phiếu bầu
11 3GP sang WV 4.8 6 phiếu bầu
12 SHN sang WV 5.0 5 phiếu bầu
13 AAC sang WV 4.2 5 phiếu bầu
14 MOV sang WV 5.0 4 phiếu bầu
15 AMR sang WV 5.0 3 phiếu bầu
16 ASF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
17 WEBM sang WV 4.7 3 phiếu bầu
18 AIFF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
19 MPEG sang WV 5.0 2 phiếu bầu
20 MKV sang WV 4.0 2 phiếu bầu
21 DSS sang WV 5.0 2 phiếu bầu
22 AVI sang WV 5.0 1 phiếu bầu
23 AU sang WV 5.0 1 phiếu bầu
24 SD2 sang WV 5.0 1 phiếu bầu
25 AC3 sang WV 5.0 1 phiếu bầu
26 MP2 sang WV 5.0 1 phiếu bầu
27 IMA sang WV 4.0 1 phiếu bầu
28 GSM sang WV 5.0 1 phiếu bầu
29 3G2 sang WV
30 AAF sang WV
31 AV1 sang WV
32 AVCHD sang WV
33 CAVS sang WV
34 DIVX sang WV
35 DV sang WV
36 F4V sang WV
37 FLV sang WV
38 HEVC sang WV
39 M2TS sang WV
40 M2V sang WV
41 M4V sang WV
42 MJPEG sang WV
43 MOD sang WV
44 MPEG-2 sang WV
45 MPG sang WV
46 MTS sang WV
47 MXF sang WV
48 OGV sang WV
49 RM sang WV
50 RMVB sang WV
51 SWF sang WV
52 TOD sang WV
53 TS sang WV
54 VOB sang WV
55 WTV sang WV
56 XVID sang WV
57 8SVX sang WV
58 AMB sang WV
59 APE sang WV
60 AVR sang WV
61 CAF sang WV
62 CDDA sang WV
63 CVS sang WV
64 CVSD sang WV
65 CVU sang WV
66 DTS sang WV
67 DVMS sang WV
68 FAP sang WV
69 FSSD sang WV
70 GSRT sang WV
71 HCOM sang WV
72 HTK sang WV
73 IRCAM sang WV
74 M4R sang WV
75 MAUD sang WV
76 NIST sang WV
77 OGA sang WV
78 PAF sang WV
79 PRC sang WV
80 PVF sang WV
81 RA sang WV
82 SLN sang WV
83 SMP sang WV
84 SND sang WV
85 SNDR sang WV
86 SNDT sang WV
87 SOU sang WV
88 SPH sang WV
89 SPX sang WV
90 TAK sang WV
91 TTA sang WV
92 TXW sang WV
93 VMS sang WV
94 VOC sang WV
95 VOX sang WV
96 VQF sang WV
97 W64 sang WV
98 XA sang WV