WV

wv

WavPack lossless audio compression

Nén âm thanh không mất dữ liệu WavPack. Lưu ý rằng, khi chuyển đổi .wav sang định dạng này và trở lại, tiêu đề RIFF không nhất thiết phải được bảo toàn losslessly (mặc dù âm thanh là).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang WV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang WV 4.8 472 phiếu bầu
2 MP3 sang WV 4.7 302 phiếu bầu
3 M4A sang WV 4.5 50 phiếu bầu
4 MP4 sang WV 4.6 25 phiếu bầu
5 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
6 FLAC sang WV 4.6 14 phiếu bầu
7 OGG sang WV 4.6 8 phiếu bầu
8 WMA sang WV 4.4 7 phiếu bầu
9 3GP sang WV 4.8 6 phiếu bầu
10 OPUS sang WV 4.6 5 phiếu bầu
11 SHN sang WV 5.0 5 phiếu bầu
12 AAC sang WV 4.3 4 phiếu bầu
13 WMV sang WV 5.0 3 phiếu bầu
14 ASF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
15 MOV sang WV 5.0 3 phiếu bầu
16 WEBM sang WV 4.7 3 phiếu bầu
17 AMR sang WV 5.0 2 phiếu bầu
18 AIFF sang WV 5.0 2 phiếu bầu
19 SD2 sang WV 5.0 1 phiếu bầu
20 DSS sang WV 5.0 1 phiếu bầu
21 MPEG sang WV 5.0 1 phiếu bầu
22 MKV sang WV 3.0 1 phiếu bầu
23 AU sang WV 5.0 1 phiếu bầu
24 IMA sang WV 4.0 1 phiếu bầu
25 3G2 sang WV
26 AAF sang WV
27 AV1 sang WV
28 AVCHD sang WV
29 AVI sang WV
30 CAVS sang WV
31 DIVX sang WV
32 DV sang WV
33 F4V sang WV
34 FLV sang WV
35 HEVC sang WV
36 M2TS sang WV
37 M2V sang WV
38 M4V sang WV
39 MJPEG sang WV
40 MOD sang WV
41 MPEG-2 sang WV
42 MPG sang WV
43 MTS sang WV
44 MXF sang WV
45 OGV sang WV
46 RM sang WV
47 RMVB sang WV
48 SWF sang WV
49 TOD sang WV
50 TS sang WV
51 VOB sang WV
52 WTV sang WV
53 XVID sang WV
54 8SVX sang WV
55 AC3 sang WV
56 AMB sang WV
57 APE sang WV
58 AVR sang WV
59 CAF sang WV
60 CDDA sang WV
61 CVS sang WV
62 CVSD sang WV
63 CVU sang WV
64 DTS sang WV
65 DVMS sang WV
66 FAP sang WV
67 FSSD sang WV
68 GSM sang WV
69 GSRT sang WV
70 HCOM sang WV
71 HTK sang WV
72 IRCAM sang WV
73 M4R sang WV
74 MAUD sang WV
75 MP2 sang WV
76 NIST sang WV
77 OGA sang WV
78 PAF sang WV
79 PRC sang WV
80 PVF sang WV
81 RA sang WV
82 SLN sang WV
83 SMP sang WV
84 SND sang WV
85 SNDR sang WV
86 SNDT sang WV
87 SOU sang WV
88 SPH sang WV
89 SPX sang WV
90 TAK sang WV
91 TTA sang WV
92 TXW sang WV
93 VMS sang WV
94 VOC sang WV
95 VOX sang WV
96 VQF sang WV
97 W64 sang WV
98 XA sang WV