SMP

smp

Turtle Beach SampleVision files

Các tệp SampleVision của Turtle Beach. Các tệp SMP được sử dụng với gói PC-DOS SampleVision của Turtle Beach Softworks. Gói này dùng để liên lạc với một số người lấy mẫu MIDI. Tất cả các tỷ lệ mẫu được hỗ trợ bởi gói, mặc dù không phải tất cả đều được hỗ trợ bởi các samplers mình. Các điểm vòng hiện tại bị bỏ qua.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SMP Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang SMP 4.6 234 phiếu bầu
2 M4A sang SMP 4.7 19 phiếu bầu
3 WAV sang SMP 4.9 18 phiếu bầu
4 MP4 sang SMP 4.8 14 phiếu bầu
5 WMA sang SMP 4.4 5 phiếu bầu
6 AAC sang SMP 3.8 3 phiếu bầu
7 ASF sang SMP 5.0 3 phiếu bầu
8 FLAC sang SMP 5.0 2 phiếu bầu
9 WEBM sang SMP 3.8 2 phiếu bầu
10 AVI sang SMP 5.0 2 phiếu bầu
11 VOC sang SMP 4.0 1 phiếu bầu
12 OPUS sang SMP 4.0 1 phiếu bầu
13 OGG sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
14 MPEG sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
15 MOV sang SMP 3.0 1 phiếu bầu
16 MKV sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
17 3G2 sang SMP
18 3GP sang SMP
19 AAF sang SMP
20 AV1 sang SMP
21 AVCHD sang SMP
22 CAVS sang SMP
23 DIVX sang SMP
24 DV sang SMP
25 F4V sang SMP
26 FLV sang SMP
27 HEVC sang SMP
28 M2TS sang SMP
29 M2V sang SMP
30 M4V sang SMP
31 MJPEG sang SMP
32 MOD sang SMP
33 MPEG-2 sang SMP
34 MPG sang SMP
35 MTS sang SMP
36 MXF sang SMP
37 OGV sang SMP
38 RM sang SMP
39 RMVB sang SMP
40 SWF sang SMP
41 TOD sang SMP
42 TS sang SMP
43 VOB sang SMP
44 WMV sang SMP
45 WTV sang SMP
46 XVID sang SMP
47 8SVX sang SMP
48 AC3 sang SMP
49 AIFF sang SMP
50 AMB sang SMP
51 AMR sang SMP
52 APE sang SMP
53 AU sang SMP
54 AVR sang SMP
55 CAF sang SMP
56 CDDA sang SMP
57 CVS sang SMP
58 CVSD sang SMP
59 CVU sang SMP
60 DSS sang SMP
61 DTS sang SMP
62 DVMS sang SMP
63 FAP sang SMP
64 FSSD sang SMP
65 GSM sang SMP
66 GSRT sang SMP
67 HCOM sang SMP
68 HTK sang SMP
69 IMA sang SMP
70 IRCAM sang SMP
71 M4R sang SMP
72 MAUD sang SMP
73 MP2 sang SMP
74 NIST sang SMP
75 OGA sang SMP
76 PAF sang SMP
77 PRC sang SMP
78 PVF sang SMP
79 RA sang SMP
80 SD2 sang SMP
81 SHN sang SMP
82 SLN sang SMP
83 SND sang SMP
84 SNDR sang SMP
85 SNDT sang SMP
86 SOU sang SMP
87 SPH sang SMP
88 SPX sang SMP
89 TAK sang SMP
90 TTA sang SMP
91 TXW sang SMP
92 VMS sang SMP
93 VOX sang SMP
94 VQF sang SMP
95 W64 sang SMP
96 WV sang SMP
97 WVE sang SMP
98 XA sang SMP