RM

rm

RealMedia

RM là một bộ chứa video độc quyền được tạo bởi RealNetworks Inc. - công ty tiên phong trong thị trường truyền phát đa phương tiện trực tuyến. Định dạng này hỗ trợ DRM và được sử dụng rộng rãi để truyền phát dữ liệu video và âm thanh trực tuyến vào đầu những năm 2000 với hơn 80% phát trực tuyến ở định dạng RealMedia. RM được hỗ trợ bởi iPhone, Android, Windows và Mac. Container này thường được sử dụng bởi các đài phát thanh trực tuyến. Ngày nay, vẫn cần phải cài đặt plugin Real Player để có thể phát các tệp RM trên các trang web phát trực tuyến như vậy.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RM Chuyển đổi Đánh giá
1 RM sang MP3 4.7 2,165 phiếu bầu
2 RM sang MP4 4.6 1,246 phiếu bầu
3 RM sang AVI 4.7 130 phiếu bầu
4 RM sang WAV 4.5 61 phiếu bầu
5 RM sang WMV 4.7 47 phiếu bầu
6 RM sang GIF 4.8 38 phiếu bầu
7 RM sang MOV 4.5 19 phiếu bầu
8 RM sang MPG 4.7 17 phiếu bầu
9 RM sang MPEG 4.8 13 phiếu bầu
10 RM sang MKV 5.0 12 phiếu bầu
11 RM sang WMA 4.9 10 phiếu bầu
12 RM sang FLV 4.4 9 phiếu bầu
13 RM sang M4A 4.8 8 phiếu bầu
14 RM sang M4V 4.3 6 phiếu bầu
15 RM sang FLAC 5.0 6 phiếu bầu
16 RM sang OGG 5.0 5 phiếu bầu
17 RM sang AV1 4.8 5 phiếu bầu
18 RM sang M4R 4.8 4 phiếu bầu
19 RM sang AMR 4.5 4 phiếu bầu
20 RM sang AAC 5.0 4 phiếu bầu
21 RM sang MPEG-2 5.0 3 phiếu bầu
22 RM sang 3GP 4.7 3 phiếu bầu
23 RM sang DIVX 5.0 3 phiếu bầu
24 RM sang HEVC 4.7 3 phiếu bầu
25 RM sang XVID 5.0 2 phiếu bầu
26 RM sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
27 RM sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
28 RM sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
29 RM sang AVCHD 4.0 1 phiếu bầu
30 RM sang MJPEG 5.0 1 phiếu bầu
31 RM sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
32 RM sang SWF 5.0 1 phiếu bầu
33 RM sang FAP 5.0 1 phiếu bầu
34 RM sang F4V 5.0 1 phiếu bầu
35 RM sang RA 3.0 1 phiếu bầu
36 RM sang M2V
37 RM sang 3G2
38 RM sang ASF
39 RM sang MTS
40 RM sang M2TS
41 RM sang MXF
42 RM sang TS
43 RM sang WEBM
44 RM sang AC3
45 RM sang DTS
46 RM sang OPUS
47 RM sang SPX
48 RM sang CAF
49 RM sang W64
50 RM sang WV
51 RM sang VOC
52 RM sang TTA
53 RM sang MP2
54 RM sang OGA
55 RM sang PVF
56 RM sang PRC
57 RM sang MAUD
58 RM sang 8SVX
59 RM sang AMB
60 RM sang AU
61 RM sang SND
62 RM sang SNDR
63 RM sang SNDT
64 RM sang AVR
65 RM sang CDDA
66 RM sang CVS
67 RM sang CVSD
68 RM sang CVU
69 RM sang DVMS
70 RM sang VMS
71 RM sang PAF
72 RM sang FSSD
73 RM sang SOU
74 RM sang GSRT
75 RM sang GSM
76 RM sang HCOM
77 RM sang HTK
78 RM sang IMA
79 RM sang IRCAM
80 RM sang SLN
81 RM sang SPH
82 RM sang NIST
83 RM sang SMP
84 RM sang TXW
85 RM sang VOX
86 RM sang WVE
87 RM sang SD2
Chuyển đổi sang RM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang RM 4.4 318 phiếu bầu
2 AVI sang RM 4.6 25 phiếu bầu
3 MOV sang RM 4.6 24 phiếu bầu
4 WEBM sang RM 5.0 11 phiếu bầu
5 MKV sang RM 4.2 10 phiếu bầu
6 GIF sang RM 4.6 7 phiếu bầu
7 WMV sang RM 3.8 7 phiếu bầu
8 FLV sang RM 5.0 6 phiếu bầu
9 SWF sang RM 3.8 6 phiếu bầu
10 RMVB sang RM 4.5 4 phiếu bầu
11 3GP sang RM 5.0 3 phiếu bầu
12 M4V sang RM 3.8 3 phiếu bầu
13 MPG sang RM 5.0 2 phiếu bầu
14 OGV sang RM 4.0 1 phiếu bầu
15 ASF sang RM 4.0 1 phiếu bầu
16 TS sang RM 5.0 1 phiếu bầu
17 3G2 sang RM
18 AAF sang RM
19 AV1 sang RM
20 AVCHD sang RM
21 CAVS sang RM
22 DIVX sang RM
23 DV sang RM
24 F4V sang RM
25 HEVC sang RM
26 M2TS sang RM
27 M2V sang RM
28 MJPEG sang RM
29 MOD sang RM
30 MPEG sang RM
31 MPEG-2 sang RM
32 MTS sang RM
33 MXF sang RM
34 TOD sang RM
35 VOB sang RM
36 WTV sang RM
37 XVID sang RM