RM

rm

RealMedia

RM là một bộ chứa video độc quyền được tạo bởi RealNetworks Inc. - công ty tiên phong trong thị trường truyền phát đa phương tiện trực tuyến. Định dạng này hỗ trợ DRM và được sử dụng rộng rãi để truyền phát dữ liệu video và âm thanh trực tuyến vào đầu những năm 2000 với hơn 80% phát trực tuyến ở định dạng RealMedia. RM được hỗ trợ bởi iPhone, Android, Windows và Mac. Container này thường được sử dụng bởi các đài phát thanh trực tuyến. Ngày nay, vẫn cần phải cài đặt plugin Real Player để có thể phát các tệp RM trên các trang web phát trực tuyến như vậy.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RM Chuyển đổi Đánh giá
1 RM sang MP3 4.8 1,137 phiếu bầu
2 RM sang MP4 4.6 394 phiếu bầu
3 RM sang AVI 4.9 81 phiếu bầu
4 RM sang WAV 4.5 31 phiếu bầu
5 RM sang GIF 4.7 31 phiếu bầu
6 RM sang WMV 4.7 25 phiếu bầu
7 RM sang MOV 4.8 8 phiếu bầu
8 RM sang FLV 5.0 6 phiếu bầu
9 RM sang MPG 4.4 5 phiếu bầu
10 RM sang MPEG 5.0 5 phiếu bầu
11 RM sang MKV 5.0 5 phiếu bầu
12 RM sang WMA 4.8 4 phiếu bầu
13 RM sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
14 RM sang MPEG-2 5.0 3 phiếu bầu
15 RM sang AAC 5.0 3 phiếu bầu
16 RM sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
17 RM sang FLAC 5.0 3 phiếu bầu
18 RM sang M4R 5.0 2 phiếu bầu
19 RM sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
20 RM sang DIVX 5.0 2 phiếu bầu
21 RM sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
22 RM sang AVCHD 4.0 1 phiếu bầu
23 RM sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
24 RM sang F4V 5.0 1 phiếu bầu
25 RM sang HEVC 5.0 1 phiếu bầu
26 RM sang XVID 5.0 1 phiếu bầu
27 RM sang MJPEG
28 RM sang AV1
29 RM sang M2V
30 RM sang 3G2
31 RM sang 3GP
32 RM sang ASF
33 RM sang M4V
34 RM sang MTS
35 RM sang M2TS
36 RM sang MXF
37 RM sang SWF
38 RM sang TS
39 RM sang VOB
40 RM sang WEBM
41 RM sang AC3
42 RM sang AIFF
43 RM sang DTS
44 RM sang OPUS
45 RM sang SPX
46 RM sang CAF
47 RM sang W64
48 RM sang WV
49 RM sang VOC
50 RM sang TTA
51 RM sang RA
52 RM sang MP2
53 RM sang OGA
54 RM sang PVF
55 RM sang PRC
56 RM sang MAUD
57 RM sang 8SVX
58 RM sang AMB
59 RM sang AU
60 RM sang SND
61 RM sang SNDR
62 RM sang SNDT
63 RM sang AVR
64 RM sang CDDA
65 RM sang CVS
66 RM sang CVSD
67 RM sang CVU
68 RM sang DVMS
69 RM sang VMS
70 RM sang FAP
71 RM sang PAF
72 RM sang FSSD
73 RM sang SOU
74 RM sang GSRT
75 RM sang GSM
76 RM sang HCOM
77 RM sang HTK
78 RM sang IMA
79 RM sang IRCAM
80 RM sang SLN
81 RM sang SPH
82 RM sang NIST
83 RM sang SMP
84 RM sang TXW
85 RM sang VOX
86 RM sang WVE
87 RM sang SD2
Chuyển đổi sang RM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang RM 4.4 78 phiếu bầu
2 AVI sang RM 4.8 6 phiếu bầu
3 MOV sang RM 4.8 6 phiếu bầu
4 WEBM sang RM 4.7 3 phiếu bầu
5 SWF sang RM 3.8 3 phiếu bầu
6 FLV sang RM 5.0 2 phiếu bầu
7 MKV sang RM 5.0 1 phiếu bầu
8 OGV sang RM 4.0 1 phiếu bầu
9 M4V sang RM 5.0 1 phiếu bầu
10 3GP sang RM 5.0 1 phiếu bầu
11 ASF sang RM 4.0 1 phiếu bầu
12 MPG sang RM 5.0 1 phiếu bầu
13 3G2 sang RM
14 AAF sang RM
15 AV1 sang RM
16 AVCHD sang RM
17 CAVS sang RM
18 DIVX sang RM
19 DV sang RM
20 F4V sang RM
21 HEVC sang RM
22 M2TS sang RM
23 M2V sang RM
24 MJPEG sang RM
25 MOD sang RM
26 MPEG sang RM
27 MPEG-2 sang RM
28 MTS sang RM
29 MXF sang RM
30 RMVB sang RM
31 TOD sang RM
32 TS sang RM
33 VOB sang RM
34 WMV sang RM
35 WTV sang RM
36 XVID sang RM
37 GIF sang RM