RM

rm

RealMedia

Là một tiêu chuẩn trực tuyến thuộc sở hữu của RealMedia. Định dạng có thể cung cấp hình ảnh chất lượng tốt và bài phát biểu dễ đọc ở tốc độ bit thấp.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RM Chuyển đổi Đánh giá
1 RM sang MP3 4.8 879 phiếu bầu
2 RM sang MP4 4.7 296 phiếu bầu
3 RM sang AVI 4.8 73 phiếu bầu
4 RM sang WAV 4.4 27 phiếu bầu
5 RM sang WMV 4.7 25 phiếu bầu
6 RM sang GIF 5.0 11 phiếu bầu
7 RM sang MOV 4.8 6 phiếu bầu
8 RM sang FLV 5.0 5 phiếu bầu
9 RM sang MPG 4.8 4 phiếu bầu
10 RM sang MPEG 4.8 4 phiếu bầu
11 RM sang MKV 5.0 4 phiếu bầu
12 RM sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
13 RM sang MPEG-2 5.0 3 phiếu bầu
14 RM sang WMA 4.7 3 phiếu bầu
15 RM sang AAC 5.0 2 phiếu bầu
16 RM sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
17 RM sang FLAC 5.0 2 phiếu bầu
18 RM sang DIVX 5.0 2 phiếu bầu
19 RM sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
20 RM sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
21 RM sang AVCHD 4.0 1 phiếu bầu
22 RM sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
23 RM sang F4V 5.0 1 phiếu bầu
24 RM sang HEVC 5.0 1 phiếu bầu
25 RM sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
26 RM sang XVID 5.0 1 phiếu bầu
27 RM sang AV1
28 RM sang M2V
29 RM sang 3G2
30 RM sang 3GP
31 RM sang ASF
32 RM sang M4V
33 RM sang MTS
34 RM sang M2TS
35 RM sang MXF
36 RM sang SWF
37 RM sang TS
38 RM sang VOB
39 RM sang WEBM
40 RM sang AC3
41 RM sang AIFF
42 RM sang DTS
43 RM sang OPUS
44 RM sang SPX
45 RM sang CAF
46 RM sang TTA
47 RM sang PVF
48 RM sang PRC
49 RM sang MAUD
50 RM sang 8SVX
51 RM sang AMB
52 RM sang AU
53 RM sang SND
54 RM sang SNDR
55 RM sang SNDT
56 RM sang AVR
57 RM sang CDDA
58 RM sang CVS
59 RM sang CVSD
60 RM sang CVU
61 RM sang DVMS
62 RM sang VMS
63 RM sang FAP
64 RM sang PAF
65 RM sang FSSD
66 RM sang SOU
67 RM sang GSRT
68 RM sang GSM
69 RM sang HCOM
70 RM sang HTK
71 RM sang IMA
72 RM sang IRCAM
73 RM sang SLN
74 RM sang SPH
75 RM sang NIST
76 RM sang SMP
77 RM sang TXW
78 RM sang VOC
79 RM sang VOX
80 RM sang W64
81 RM sang WV
82 RM sang WVE
83 RM sang SD2