IRCAM

ircam

IRCAM SDIF

IRCAM SDIF (Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Mô tả Mô tả Mô tả âm thanh chính thống). Được sử dụng bởi phần mềm âm nhạc học như gói CSound và trình chỉnh sửa mẫu âm thanh MixView.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang IRCAM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang IRCAM 5.0 6 phiếu bầu
2 WVE sang IRCAM 4.0 1 phiếu bầu
3 AC3 sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
4 AMR sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
5 WAV sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
6 3G2 sang IRCAM
7 3GP sang IRCAM
8 AAF sang IRCAM
9 ASF sang IRCAM
10 AV1 sang IRCAM
11 AVCHD sang IRCAM
12 AVI sang IRCAM
13 CAVS sang IRCAM
14 DIVX sang IRCAM
15 DV sang IRCAM
16 F4V sang IRCAM
17 FLV sang IRCAM
18 HEVC sang IRCAM
19 M2TS sang IRCAM
20 M2V sang IRCAM
21 M4V sang IRCAM
22 MKV sang IRCAM
23 MOD sang IRCAM
24 MOV sang IRCAM
25 MP4 sang IRCAM
26 MPEG sang IRCAM
27 MPEG-2 sang IRCAM
28 MPG sang IRCAM
29 MTS sang IRCAM
30 MXF sang IRCAM
31 OGV sang IRCAM
32 RM sang IRCAM
33 RMVB sang IRCAM
34 SWF sang IRCAM
35 TOD sang IRCAM
36 TS sang IRCAM
37 VOB sang IRCAM
38 WEBM sang IRCAM
39 WMV sang IRCAM
40 WTV sang IRCAM
41 XVID sang IRCAM
42 8SVX sang IRCAM
43 AAC sang IRCAM
44 AIFF sang IRCAM
45 AMB sang IRCAM
46 APE sang IRCAM
47 AU sang IRCAM
48 AVR sang IRCAM
49 CAF sang IRCAM
50 CDDA sang IRCAM
51 CVS sang IRCAM
52 CVSD sang IRCAM
53 CVU sang IRCAM
54 DSS sang IRCAM
55 DTS sang IRCAM
56 DVMS sang IRCAM
57 FAP sang IRCAM
58 FLAC sang IRCAM
59 FSSD sang IRCAM
60 GSM sang IRCAM
61 GSRT sang IRCAM
62 HCOM sang IRCAM
63 HTK sang IRCAM
64 IMA sang IRCAM
65 M4A sang IRCAM
66 M4R sang IRCAM
67 MAUD sang IRCAM
68 NIST sang IRCAM
69 OGG sang IRCAM
70 OPUS sang IRCAM
71 PAF sang IRCAM
72 PRC sang IRCAM
73 PVF sang IRCAM
74 SD2 sang IRCAM
75 SHN sang IRCAM
76 SLN sang IRCAM
77 SMP sang IRCAM
78 SND sang IRCAM
79 SNDR sang IRCAM
80 SNDT sang IRCAM
81 SOU sang IRCAM
82 SPH sang IRCAM
83 SPX sang IRCAM
84 TAK sang IRCAM
85 TTA sang IRCAM
86 TXW sang IRCAM
87 VMS sang IRCAM
88 VOC sang IRCAM
89 VOX sang IRCAM
90 VQF sang IRCAM
91 W64 sang IRCAM
92 WMA sang IRCAM
93 WV sang IRCAM
94 XA sang IRCAM