IMA

ima

A headerless file of IMA ADPCM audio data

Một tệp không tiêu đề của dữ liệu âm thanh IMA ADPCM. IMA ADPCM tuyên bố độ chính xác 16 bit chỉ được gói gọn thành 4 bit, nhưng trên thực tế âm thanh không tốt hơn .vox.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang IMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang IMA 4.5 21 phiếu bầu
2 WAV sang IMA 4.8 20 phiếu bầu
3 AAC sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
4 M4A sang IMA 4.0 2 phiếu bầu
5 OPUS sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
6 FLAC sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
7 MP4 sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
8 AIFF sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
9 OGG sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
10 WVE sang IMA 4.0 1 phiếu bầu
11 VOX sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
12 3G2 sang IMA
13 3GP sang IMA
14 AAF sang IMA
15 ASF sang IMA
16 AV1 sang IMA
17 AVCHD sang IMA
18 AVI sang IMA
19 CAVS sang IMA
20 DIVX sang IMA
21 DV sang IMA
22 F4V sang IMA
23 FLV sang IMA
24 HEVC sang IMA
25 M2TS sang IMA
26 M2V sang IMA
27 M4V sang IMA
28 MJPEG sang IMA
29 MKV sang IMA
30 MOD sang IMA
31 MOV sang IMA
32 MPEG sang IMA
33 MPEG-2 sang IMA
34 MPG sang IMA
35 MTS sang IMA
36 MXF sang IMA
37 OGV sang IMA
38 RM sang IMA
39 RMVB sang IMA
40 SWF sang IMA
41 TOD sang IMA
42 TS sang IMA
43 VOB sang IMA
44 WEBM sang IMA
45 WMV sang IMA
46 WTV sang IMA
47 XVID sang IMA
48 8SVX sang IMA
49 AC3 sang IMA
50 AMB sang IMA
51 AMR sang IMA
52 APE sang IMA
53 AU sang IMA
54 AVR sang IMA
55 CAF sang IMA
56 CDDA sang IMA
57 CVS sang IMA
58 CVSD sang IMA
59 CVU sang IMA
60 DSS sang IMA
61 DTS sang IMA
62 DVMS sang IMA
63 FAP sang IMA
64 FSSD sang IMA
65 GSM sang IMA
66 GSRT sang IMA
67 HCOM sang IMA
68 HTK sang IMA
69 IRCAM sang IMA
70 M4R sang IMA
71 MAUD sang IMA
72 MP2 sang IMA
73 NIST sang IMA
74 OGA sang IMA
75 PAF sang IMA
76 PRC sang IMA
77 PVF sang IMA
78 RA sang IMA
79 SD2 sang IMA
80 SHN sang IMA
81 SLN sang IMA
82 SMP sang IMA
83 SND sang IMA
84 SNDR sang IMA
85 SNDT sang IMA
86 SOU sang IMA
87 SPH sang IMA
88 SPX sang IMA
89 TAK sang IMA
90 TTA sang IMA
91 TXW sang IMA
92 VMS sang IMA
93 VOC sang IMA
94 VQF sang IMA
95 W64 sang IMA
96 WMA sang IMA
97 WV sang IMA
98 XA sang IMA