HTK

htk

HTK

Định dạng 16-bit PCM kênh đơn được HTK sử dụng, bộ công cụ để xây dựng các công cụ xử lý ngôn ngữ Mark Mark

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang HTK Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang HTK 5.0 4 phiếu bầu
2 WAV sang HTK 5.0 3 phiếu bầu
3 ASF sang HTK 5.0 1 phiếu bầu
4 3G2 sang HTK
5 3GP sang HTK
6 AAF sang HTK
7 AV1 sang HTK
8 AVCHD sang HTK
9 AVI sang HTK
10 CAVS sang HTK
11 DIVX sang HTK
12 DV sang HTK
13 F4V sang HTK
14 FLV sang HTK
15 HEVC sang HTK
16 M2TS sang HTK
17 M2V sang HTK
18 M4V sang HTK
19 MKV sang HTK
20 MOD sang HTK
21 MOV sang HTK
22 MP4 sang HTK
23 MPEG sang HTK
24 MPEG-2 sang HTK
25 MPG sang HTK
26 MTS sang HTK
27 MXF sang HTK
28 OGV sang HTK
29 RM sang HTK
30 RMVB sang HTK
31 SWF sang HTK
32 TOD sang HTK
33 TS sang HTK
34 VOB sang HTK
35 WEBM sang HTK
36 WMV sang HTK
37 WTV sang HTK
38 XVID sang HTK
39 8SVX sang HTK
40 AAC sang HTK
41 AC3 sang HTK
42 AIFF sang HTK
43 AMB sang HTK
44 AMR sang HTK
45 APE sang HTK
46 AU sang HTK
47 AVR sang HTK
48 CAF sang HTK
49 CDDA sang HTK
50 CVS sang HTK
51 CVSD sang HTK
52 CVU sang HTK
53 DSS sang HTK
54 DTS sang HTK
55 DVMS sang HTK
56 FAP sang HTK
57 FLAC sang HTK
58 FSSD sang HTK
59 GSM sang HTK
60 GSRT sang HTK
61 HCOM sang HTK
62 IMA sang HTK
63 IRCAM sang HTK
64 M4A sang HTK
65 M4R sang HTK
66 MAUD sang HTK
67 NIST sang HTK
68 OGG sang HTK
69 OPUS sang HTK
70 PAF sang HTK
71 PRC sang HTK
72 PVF sang HTK
73 SD2 sang HTK
74 SHN sang HTK
75 SLN sang HTK
76 SMP sang HTK
77 SND sang HTK
78 SNDR sang HTK
79 SNDT sang HTK
80 SOU sang HTK
81 SPH sang HTK
82 SPX sang HTK
83 TAK sang HTK
84 TTA sang HTK
85 TXW sang HTK
86 VMS sang HTK
87 VOC sang HTK
88 VOX sang HTK
89 VQF sang HTK
90 W64 sang HTK
91 WMA sang HTK
92 WV sang HTK
93 WVE sang HTK
94 XA sang HTK