AMR

amr

Adaptive Multi Rate

Định dạng này ban đầu được dành cho nén giọng nói và có thể thay đổi tốc độ bit của dữ liệu âm thanh được mã hóa. AMR được chủ động sử dụng để mã hóa và giải mã giọng nói trong khi con của nó được truyền qua kênh mạng. Các định dạng cho phép một để xem xét năng lực mạng lưới và thích ứng với nó để kênh tải. Do đó, chất lượng âm thanh là thực tế không hề suy giảm.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AMR Chuyển đổi Đánh giá
1 AMR sang MP3 4.9 15,491 phiếu bầu
2 AMR sang WAV 4.9 911 phiếu bầu
3 AMR sang M4A 4.9 139 phiếu bầu
4 AMR sang WMA 4.9 92 phiếu bầu
5 AMR sang OGG 5.0 37 phiếu bầu
6 AMR sang AAC 4.9 25 phiếu bầu
7 AMR sang AIFF 5.0 8 phiếu bầu
8 AMR sang GSM 5.0 7 phiếu bầu
9 AMR sang FLAC 5.0 6 phiếu bầu
10 AMR sang SLN 5.0 4 phiếu bầu
11 AMR sang OPUS 5.0 4 phiếu bầu
12 AMR sang M4R 5.0 2 phiếu bầu
13 AMR sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
14 AMR sang TXW 5.0 2 phiếu bầu
15 AMR sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
16 AMR sang WV 5.0 1 phiếu bầu
17 AMR sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
18 AMR sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
19 AMR sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
20 AMR sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
21 AMR sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
22 AMR sang DTS
23 AMR sang SPX
24 AMR sang CAF
25 AMR sang TTA
26 AMR sang PRC
27 AMR sang MAUD
28 AMR sang AU
29 AMR sang SND
30 AMR sang SNDR
31 AMR sang SNDT
32 AMR sang AVR
33 AMR sang CDDA
34 AMR sang CVS
35 AMR sang CVSD
36 AMR sang CVU
37 AMR sang DVMS
38 AMR sang FAP
39 AMR sang PAF
40 AMR sang FSSD
41 AMR sang SOU
42 AMR sang GSRT
43 AMR sang HCOM
44 AMR sang HTK
45 AMR sang IMA
46 AMR sang SPH
47 AMR sang NIST
48 AMR sang SMP
49 AMR sang VOC
50 AMR sang VOX
51 AMR sang W64
52 AMR sang SD2
Chuyển đổi sang AMR Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AMR 4.9 924 phiếu bầu
2 3GP sang AMR 4.9 146 phiếu bầu
3 WAV sang AMR 4.9 143 phiếu bầu
4 MP4 sang AMR 4.9 103 phiếu bầu
5 M4A sang AMR 4.8 89 phiếu bầu
6 OGG sang AMR 5.0 40 phiếu bầu
7 AAC sang AMR 4.8 37 phiếu bầu
8 ASF sang AMR 5.0 19 phiếu bầu
9 OPUS sang AMR 4.6 5 phiếu bầu
10 FLAC sang AMR 5.0 5 phiếu bầu
11 WMA sang AMR 4.8 4 phiếu bầu
12 AVI sang AMR 5.0 3 phiếu bầu
13 M4R sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
14 MOV sang AMR 3.8 2 phiếu bầu
15 MPEG sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
16 WVE sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
17 WEBM sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
18 M4V sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
19 FLV sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
20 WMV sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
21 RM sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
22 DSS sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
23 MKV sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
24 MPG sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
25 3G2 sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
26 AAF sang AMR
27 AV1 sang AMR
28 AVCHD sang AMR
29 CAVS sang AMR
30 DIVX sang AMR
31 DV sang AMR
32 F4V sang AMR
33 HEVC sang AMR
34 M2TS sang AMR
35 M2V sang AMR
36 MOD sang AMR
37 MPEG-2 sang AMR
38 MTS sang AMR
39 MXF sang AMR
40 OGV sang AMR
41 RMVB sang AMR
42 SWF sang AMR
43 TOD sang AMR
44 TS sang AMR
45 VOB sang AMR
46 WTV sang AMR
47 XVID sang AMR
48 8SVX sang AMR
49 AC3 sang AMR
50 AIFF sang AMR
51 AMB sang AMR
52 APE sang AMR
53 AU sang AMR
54 AVR sang AMR
55 CAF sang AMR
56 CDDA sang AMR
57 CVS sang AMR
58 CVSD sang AMR
59 CVU sang AMR
60 DTS sang AMR
61 DVMS sang AMR
62 FAP sang AMR
63 FSSD sang AMR
64 GSM sang AMR
65 GSRT sang AMR
66 HCOM sang AMR
67 HTK sang AMR
68 IMA sang AMR
69 IRCAM sang AMR
70 MAUD sang AMR
71 NIST sang AMR
72 PAF sang AMR
73 PRC sang AMR
74 PVF sang AMR
75 SD2 sang AMR
76 SHN sang AMR
77 SLN sang AMR
78 SMP sang AMR
79 SND sang AMR
80 SNDR sang AMR
81 SNDT sang AMR
82 SOU sang AMR
83 SPH sang AMR
84 SPX sang AMR
85 TAK sang AMR
86 TTA sang AMR
87 TXW sang AMR
88 VMS sang AMR
89 VOC sang AMR
90 VOX sang AMR
91 VQF sang AMR
92 W64 sang AMR
93 WV sang AMR
94 XA sang AMR