AMR

amr

Adaptive Multi Rate

Định dạng này ban đầu được dành cho nén giọng nói và có thể thay đổi tốc độ bit của dữ liệu âm thanh được mã hóa. AMR được chủ động sử dụng để mã hóa và giải mã giọng nói trong khi con của nó được truyền qua kênh mạng. Các định dạng cho phép một để xem xét năng lực mạng lưới và thích ứng với nó để kênh tải. Do đó, chất lượng âm thanh là thực tế không hề suy giảm.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AMR Chuyển đổi Đánh giá
1 AMR sang MP3 4.9 20,226 phiếu bầu
2 AMR sang WAV 4.9 1,173 phiếu bầu
3 AMR sang M4A 4.9 192 phiếu bầu
4 AMR sang WMA 4.8 111 phiếu bầu
5 AMR sang OGG 5.0 48 phiếu bầu
6 AMR sang AAC 4.8 29 phiếu bầu
7 AMR sang M4R 5.0 11 phiếu bầu
8 AMR sang AIFF 5.0 9 phiếu bầu
9 AMR sang GSM 5.0 8 phiếu bầu
10 AMR sang FLAC 5.0 8 phiếu bầu
11 AMR sang OPUS 5.0 5 phiếu bầu
12 AMR sang SLN 5.0 4 phiếu bầu
13 AMR sang 8SVX 4.3 3 phiếu bầu
14 AMR sang AC3 5.0 3 phiếu bầu
15 AMR sang TXW 5.0 2 phiếu bầu
16 AMR sang WV 5.0 1 phiếu bầu
17 AMR sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
18 AMR sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
19 AMR sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
20 AMR sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
21 AMR sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
22 AMR sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
23 AMR sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
24 AMR sang DTS
25 AMR sang CAF
26 AMR sang W64
27 AMR sang TTA
28 AMR sang RA
29 AMR sang MP2
30 AMR sang OGA
31 AMR sang PRC
32 AMR sang MAUD
33 AMR sang AU
34 AMR sang SND
35 AMR sang SNDR
36 AMR sang SNDT
37 AMR sang AVR
38 AMR sang CDDA
39 AMR sang CVS
40 AMR sang CVSD
41 AMR sang CVU
42 AMR sang DVMS
43 AMR sang FAP
44 AMR sang PAF
45 AMR sang FSSD
46 AMR sang SOU
47 AMR sang GSRT
48 AMR sang HCOM
49 AMR sang HTK
50 AMR sang IMA
51 AMR sang SPH
52 AMR sang NIST
53 AMR sang SMP
54 AMR sang VOX
55 AMR sang SD2
Chuyển đổi sang AMR Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AMR 4.9 1,204 phiếu bầu
2 WAV sang AMR 4.9 179 phiếu bầu
3 M4A sang AMR 4.8 171 phiếu bầu
4 3GP sang AMR 4.9 149 phiếu bầu
5 MP4 sang AMR 4.8 129 phiếu bầu
6 OGG sang AMR 5.0 44 phiếu bầu
7 AAC sang AMR 4.8 43 phiếu bầu
8 ASF sang AMR 5.0 19 phiếu bầu
9 WMA sang AMR 4.9 8 phiếu bầu
10 FLAC sang AMR 5.0 6 phiếu bầu
11 OPUS sang AMR 4.7 6 phiếu bầu
12 AVI sang AMR 4.6 5 phiếu bầu
13 CAF sang AMR 5.0 4 phiếu bầu
14 M4R sang AMR 4.8 4 phiếu bầu
15 MPEG sang AMR 3.8 4 phiếu bầu
16 WEBM sang AMR 4.0 4 phiếu bầu
17 WMV sang AMR 5.0 3 phiếu bầu
18 RM sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
19 GSM sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
20 MOV sang AMR 3.8 2 phiếu bầu
21 WVE sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
22 M4V sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
23 FLV sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
24 SWF sang AMR 3.0 1 phiếu bầu
25 SPX sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
26 MKV sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
27 MPG sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
28 DSS sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
29 3G2 sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
30 AAF sang AMR
31 AV1 sang AMR
32 AVCHD sang AMR
33 CAVS sang AMR
34 DIVX sang AMR
35 DV sang AMR
36 F4V sang AMR
37 HEVC sang AMR
38 M2TS sang AMR
39 M2V sang AMR
40 MJPEG sang AMR
41 MOD sang AMR
42 MPEG-2 sang AMR
43 MTS sang AMR
44 MXF sang AMR
45 OGV sang AMR
46 RMVB sang AMR
47 TOD sang AMR
48 TS sang AMR
49 VOB sang AMR
50 WTV sang AMR
51 XVID sang AMR
52 8SVX sang AMR
53 AC3 sang AMR
54 AIFF sang AMR
55 AMB sang AMR
56 APE sang AMR
57 AU sang AMR
58 AVR sang AMR
59 CDDA sang AMR
60 CVS sang AMR
61 CVSD sang AMR
62 CVU sang AMR
63 DTS sang AMR
64 DVMS sang AMR
65 FAP sang AMR
66 FSSD sang AMR
67 GSRT sang AMR
68 HCOM sang AMR
69 HTK sang AMR
70 IMA sang AMR
71 IRCAM sang AMR
72 MAUD sang AMR
73 MP2 sang AMR
74 NIST sang AMR
75 OGA sang AMR
76 PAF sang AMR
77 PRC sang AMR
78 PVF sang AMR
79 RA sang AMR
80 SD2 sang AMR
81 SHN sang AMR
82 SLN sang AMR
83 SMP sang AMR
84 SND sang AMR
85 SNDR sang AMR
86 SNDT sang AMR
87 SOU sang AMR
88 SPH sang AMR
89 TAK sang AMR
90 TTA sang AMR
91 TXW sang AMR
92 VMS sang AMR
93 VOC sang AMR
94 VOX sang AMR
95 VQF sang AMR
96 W64 sang AMR
97 WV sang AMR
98 XA sang AMR