AAC

aac

Advanced Audio Coding

Định dạng này ban đầu được tạo ra như là một thay thế cho mp3. Ý tưởng là để đạt được một kích thước tập tin nhỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Các phiên bản đầu tiên không phải là khá thành công, nhưng với sự phát triển của AAC, nó trở thành có thể để lưu trữ âm thanh với ít tổn thất về chất lượng, và với các kích thước tập tin giống như của mp3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 AAC sang MP3 4.8 17,811 phiếu bầu
2 AAC sang WAV 4.8 2,052 phiếu bầu
3 AAC sang M4A 4.8 384 phiếu bầu
4 AAC sang WMA 4.8 105 phiếu bầu
5 AAC sang M4R 4.7 103 phiếu bầu
6 AAC sang OGG 4.8 84 phiếu bầu
7 AAC sang FLAC 4.8 73 phiếu bầu
8 AAC sang AC3 4.7 68 phiếu bầu
9 AAC sang AMR 4.8 64 phiếu bầu
10 AAC sang AIFF 4.8 29 phiếu bầu
11 AAC sang OPUS 4.9 15 phiếu bầu
12 AAC sang DTS 5.0 12 phiếu bầu
13 AAC sang GSM 3.8 9 phiếu bầu
14 AAC sang CAF 4.9 7 phiếu bầu
15 AAC sang MP2 5.0 5 phiếu bầu
16 AAC sang VOC 5.0 3 phiếu bầu
17 AAC sang CDDA 5.0 3 phiếu bầu
18 AAC sang VOX 5.0 3 phiếu bầu
19 AAC sang AU 5.0 3 phiếu bầu
20 AAC sang WV 5.0 2 phiếu bầu
21 AAC sang SMP 4.5 2 phiếu bầu
22 AAC sang SLN 5.0 2 phiếu bầu
23 AAC sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
24 AAC sang RA 5.0 1 phiếu bầu
25 AAC sang AMB 3.0 1 phiếu bầu
26 AAC sang DVMS 5.0 1 phiếu bầu
27 AAC sang W64 5.0 1 phiếu bầu
28 AAC sang PAF 3.0 1 phiếu bầu
29 AAC sang TXW 3.0 1 phiếu bầu
30 AAC sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
31 AAC sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
32 AAC sang PRC 3.0 1 phiếu bầu
33 AAC sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
34 AAC sang OGA
35 AAC sang PVF
36 AAC sang MAUD
37 AAC sang 8SVX
38 AAC sang SND
39 AAC sang SNDR
40 AAC sang SNDT
41 AAC sang AVR
42 AAC sang CVS
43 AAC sang CVSD
44 AAC sang CVU
45 AAC sang VMS
46 AAC sang FAP
47 AAC sang FSSD
48 AAC sang SOU
49 AAC sang GSRT
50 AAC sang HCOM
51 AAC sang HTK
52 AAC sang IRCAM
53 AAC sang SPH
54 AAC sang NIST
55 AAC sang SD2
Chuyển đổi sang AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AAC 4.8 4,524 phiếu bầu
2 OPUS sang AAC 4.7 1,767 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,704 phiếu bầu
4 WMA sang AAC 4.7 971 phiếu bầu
5 MP4 sang AAC 4.7 917 phiếu bầu
6 M4A sang AAC 4.8 524 phiếu bầu
7 FLAC sang AAC 4.7 366 phiếu bầu
8 WVE sang AAC 4.5 317 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.9 277 phiếu bầu
10 PRC sang AAC 4.5 121 phiếu bầu
11 WEBM sang AAC 4.9 96 phiếu bầu
12 ASF sang AAC 5.0 94 phiếu bầu
13 3GP sang AAC 4.8 85 phiếu bầu
14 MPEG sang AAC 4.5 75 phiếu bầu
15 SMP sang AAC 4.5 69 phiếu bầu
16 MKV sang AAC 4.7 67 phiếu bầu
17 M4R sang AAC 4.8 64 phiếu bầu
18 MOV sang AAC 4.4 41 phiếu bầu
19 AMR sang AAC 4.6 40 phiếu bầu
20 FLV sang AAC 5.0 30 phiếu bầu
21 AVI sang AAC 4.8 28 phiếu bầu
22 WMV sang AAC 4.4 25 phiếu bầu
23 APE sang AAC 4.7 24 phiếu bầu
24 AC3 sang AAC 4.6 20 phiếu bầu
25 AIFF sang AAC 4.9 19 phiếu bầu
26 TS sang AAC 4.7 18 phiếu bầu
27 CAF sang AAC 4.8 14 phiếu bầu
28 SPX sang AAC 4.4 14 phiếu bầu
29 M4V sang AAC 4.6 13 phiếu bầu
30 DTS sang AAC 4.3 11 phiếu bầu
31 AVR sang AAC 4.6 10 phiếu bầu
32 MPG sang AAC 4.4 9 phiếu bầu
33 SWF sang AAC 4.8 8 phiếu bầu
34 MTS sang AAC 4.0 5 phiếu bầu
35 VMS sang AAC 4.5 4 phiếu bầu
36 IMA sang AAC 4.0 4 phiếu bầu
37 XA sang AAC 4.5 4 phiếu bầu
38 RM sang AAC 5.0 3 phiếu bầu
39 AAF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
40 VOC sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
41 PAF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
42 RA sang AAC 5.0 2 phiếu bầu
43 MOD sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
44 PVF sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
45 AMB sang AAC 3.8 2 phiếu bầu
46 TAK sang AAC 5.0 2 phiếu bầu
47 FAP sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
48 MXF sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
49 SND sang AAC 3.0 1 phiếu bầu
50 CVSD sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
51 F4V sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
52 CDDA sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
53 VOX sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
54 SHN sang AAC 3.0 1 phiếu bầu
55 3G2 sang AAC
56 AV1 sang AAC
57 AVCHD sang AAC
58 CAVS sang AAC
59 DIVX sang AAC
60 DV sang AAC
61 HEVC sang AAC
62 M2TS sang AAC
63 M2V sang AAC
64 MJPEG sang AAC
65 MPEG-2 sang AAC
66 OGV sang AAC
67 RMVB sang AAC
68 TOD sang AAC
69 VOB sang AAC
70 WTV sang AAC
71 XVID sang AAC
72 8SVX sang AAC
73 AU sang AAC
74 CVS sang AAC
75 CVU sang AAC
76 DSS sang AAC
77 DVMS sang AAC
78 FSSD sang AAC
79 GSM sang AAC
80 GSRT sang AAC
81 HCOM sang AAC
82 HTK sang AAC
83 IRCAM sang AAC
84 MAUD sang AAC
85 MP2 sang AAC
86 NIST sang AAC
87 OGA sang AAC
88 SD2 sang AAC
89 SLN sang AAC
90 SNDR sang AAC
91 SNDT sang AAC
92 SOU sang AAC
93 SPH sang AAC
94 TTA sang AAC
95 TXW sang AAC
96 VQF sang AAC
97 W64 sang AAC
98 WV sang AAC