AAC

aac

Advanced Audio Coding

Định dạng này ban đầu được tạo ra như là một thay thế cho mp3. Ý tưởng là để đạt được một kích thước tập tin nhỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Các phiên bản đầu tiên không phải là khá thành công, nhưng với sự phát triển của AAC, nó trở thành có thể để lưu trữ âm thanh với ít tổn thất về chất lượng, và với các kích thước tập tin giống như của mp3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 AAC sang MP3 4.8 10,438 phiếu bầu
2 AAC sang WAV 4.9 961 phiếu bầu
3 AAC sang M4A 4.9 189 phiếu bầu
4 AAC sang WMA 4.8 69 phiếu bầu
5 AAC sang OGG 4.9 57 phiếu bầu
6 AAC sang FLAC 4.8 46 phiếu bầu
7 AAC sang AMR 4.8 43 phiếu bầu
8 AAC sang AC3 4.9 40 phiếu bầu
9 AAC sang M4R 4.6 33 phiếu bầu
10 AAC sang AIFF 4.8 18 phiếu bầu
11 AAC sang DTS 5.0 10 phiếu bầu
12 AAC sang OPUS 5.0 9 phiếu bầu
13 AAC sang GSM 3.8 8 phiếu bầu
14 AAC sang CAF 4.7 3 phiếu bầu
15 AAC sang CDDA 5.0 3 phiếu bầu
16 AAC sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
17 AAC sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
18 AAC sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
19 AAC sang WV 5.0 1 phiếu bầu
20 AAC sang AMB 3.0 1 phiếu bầu
21 AAC sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
22 AAC sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
23 AAC sang DVMS 5.0 1 phiếu bầu
24 AAC sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
25 AAC sang W64
26 AAC sang RA
27 AAC sang MP2
28 AAC sang OGA
29 AAC sang PVF
30 AAC sang PRC
31 AAC sang MAUD
32 AAC sang 8SVX
33 AAC sang AU
34 AAC sang SND
35 AAC sang SNDR
36 AAC sang SNDT
37 AAC sang AVR
38 AAC sang CVS
39 AAC sang CVSD
40 AAC sang CVU
41 AAC sang VMS
42 AAC sang FAP
43 AAC sang PAF
44 AAC sang FSSD
45 AAC sang SOU
46 AAC sang GSRT
47 AAC sang HCOM
48 AAC sang HTK
49 AAC sang IRCAM
50 AAC sang SLN
51 AAC sang SPH
52 AAC sang NIST
53 AAC sang SMP
54 AAC sang TXW
55 AAC sang SD2
Chuyển đổi sang AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AAC 4.9 3,435 phiếu bầu
2 OGG sang AAC 5.0 1,621 phiếu bầu
3 OPUS sang AAC 4.7 1,173 phiếu bầu
4 MP4 sang AAC 4.8 563 phiếu bầu
5 M4A sang AAC 4.8 329 phiếu bầu
6 WVE sang AAC 4.5 316 phiếu bầu
7 WMA sang AAC 4.7 268 phiếu bầu
8 FLAC sang AAC 4.8 202 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.9 184 phiếu bầu
10 PRC sang AAC 4.5 121 phiếu bầu
11 ASF sang AAC 5.0 94 phiếu bầu
12 3GP sang AAC 4.9 74 phiếu bầu
13 SMP sang AAC 4.5 68 phiếu bầu
14 WEBM sang AAC 4.9 55 phiếu bầu
15 MKV sang AAC 4.8 44 phiếu bầu
16 M4R sang AAC 4.8 36 phiếu bầu
17 MOV sang AAC 4.7 29 phiếu bầu
18 AMR sang AAC 4.8 29 phiếu bầu
19 MPEG sang AAC 4.3 21 phiếu bầu
20 AVI sang AAC 4.9 20 phiếu bầu
21 AIFF sang AAC 5.0 18 phiếu bầu
22 APE sang AAC 4.8 16 phiếu bầu
23 TS sang AAC 4.6 15 phiếu bầu
24 SPX sang AAC 4.4 14 phiếu bầu
25 WMV sang AAC 4.8 13 phiếu bầu
26 FLV sang AAC 4.9 13 phiếu bầu
27 AC3 sang AAC 4.8 12 phiếu bầu
28 CAF sang AAC 4.9 10 phiếu bầu
29 AVR sang AAC 4.6 10 phiếu bầu
30 M4V sang AAC 4.5 8 phiếu bầu
31 SWF sang AAC 4.8 8 phiếu bầu
32 DTS sang AAC 4.3 6 phiếu bầu
33 MPG sang AAC 4.8 5 phiếu bầu
34 XA sang AAC 4.5 4 phiếu bầu
35 VMS sang AAC 4.5 4 phiếu bầu
36 MTS sang AAC 4.0 4 phiếu bầu
37 VOC sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
38 AAF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
39 IMA sang AAC 5.0 3 phiếu bầu
40 RM sang AAC 5.0 3 phiếu bầu
41 PAF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
42 PVF sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
43 AMB sang AAC 3.8 2 phiếu bầu
44 FAP sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
45 SHN sang AAC 3.0 1 phiếu bầu
46 RA sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
47 MXF sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
48 VOX sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
49 CDDA sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
50 TAK sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
51 3G2 sang AAC
52 AV1 sang AAC
53 AVCHD sang AAC
54 CAVS sang AAC
55 DIVX sang AAC
56 DV sang AAC
57 F4V sang AAC
58 HEVC sang AAC
59 M2TS sang AAC
60 M2V sang AAC
61 MJPEG sang AAC
62 MOD sang AAC
63 MPEG-2 sang AAC
64 OGV sang AAC
65 RMVB sang AAC
66 TOD sang AAC
67 VOB sang AAC
68 WTV sang AAC
69 XVID sang AAC
70 8SVX sang AAC
71 AU sang AAC
72 CVS sang AAC
73 CVSD sang AAC
74 CVU sang AAC
75 DSS sang AAC
76 DVMS sang AAC
77 FSSD sang AAC
78 GSM sang AAC
79 GSRT sang AAC
80 HCOM sang AAC
81 HTK sang AAC
82 IRCAM sang AAC
83 MAUD sang AAC
84 MP2 sang AAC
85 NIST sang AAC
86 OGA sang AAC
87 SD2 sang AAC
88 SLN sang AAC
89 SND sang AAC
90 SNDR sang AAC
91 SNDT sang AAC
92 SOU sang AAC
93 SPH sang AAC
94 TTA sang AAC
95 TXW sang AAC
96 VQF sang AAC
97 W64 sang AAC
98 WV sang AAC