AAC

aac

Advanced Audio Coding

Định dạng này ban đầu được tạo ra như là một thay thế cho mp3. Ý tưởng là để đạt được một kích thước tập tin nhỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Các phiên bản đầu tiên không phải là khá thành công, nhưng với sự phát triển của AAC, nó trở thành có thể để lưu trữ âm thanh với ít tổn thất về chất lượng, và với các kích thước tập tin giống như của mp3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 AAC sang MP3 4.8 30,089 phiếu bầu
2 AAC sang WAV 4.8 3,882 phiếu bầu
3 AAC sang M4A 4.8 603 phiếu bầu
4 AAC sang M4R 4.7 174 phiếu bầu
5 AAC sang WMA 4.8 154 phiếu bầu
6 AAC sang OGG 4.8 135 phiếu bầu
7 AAC sang AC3 4.7 100 phiếu bầu
8 AAC sang FLAC 4.8 93 phiếu bầu
9 AAC sang AMR 4.8 87 phiếu bầu
10 AAC sang AIFF 4.6 63 phiếu bầu
11 AAC sang DTS 4.9 22 phiếu bầu
12 AAC sang OPUS 4.7 21 phiếu bầu
13 AAC sang GSM 4.0 16 phiếu bầu
14 AAC sang MP2 4.5 11 phiếu bầu
15 AAC sang CAF 4.9 9 phiếu bầu
16 AAC sang W64 5.0 8 phiếu bầu
17 AAC sang CDDA 5.0 5 phiếu bầu
18 AAC sang VOC 4.4 5 phiếu bầu
19 AAC sang WV 4.3 4 phiếu bầu
20 AAC sang VOX 5.0 3 phiếu bầu
21 AAC sang AU 5.0 3 phiếu bầu
22 AAC sang SMP 4.5 2 phiếu bầu
23 AAC sang SLN 5.0 2 phiếu bầu
24 AAC sang TXW 3.8 2 phiếu bầu
25 AAC sang AVR 5.0 2 phiếu bầu
26 AAC sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
27 AAC sang AMB 3.0 1 phiếu bầu
28 AAC sang DVMS 5.0 1 phiếu bầu
29 AAC sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
30 AAC sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
31 AAC sang SND 5.0 1 phiếu bầu
32 AAC sang RA 5.0 1 phiếu bầu
33 AAC sang PRC 3.0 1 phiếu bầu
34 AAC sang PAF 3.0 1 phiếu bầu
35 AAC sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
36 AAC sang OGA
37 AAC sang PVF
38 AAC sang MAUD
39 AAC sang 8SVX
40 AAC sang SNDR
41 AAC sang SNDT
42 AAC sang CVS
43 AAC sang CVSD
44 AAC sang CVU
45 AAC sang VMS
46 AAC sang FAP
47 AAC sang FSSD
48 AAC sang SOU
49 AAC sang GSRT
50 AAC sang HCOM
51 AAC sang HTK
52 AAC sang IRCAM
53 AAC sang SPH
54 AAC sang NIST
55 AAC sang SD2
Chuyển đổi sang AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AAC 4.8 5,562 phiếu bầu
2 OPUS sang AAC 4.7 1,882 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,819 phiếu bầu
4 MP4 sang AAC 4.7 1,294 phiếu bầu
5 WMA sang AAC 4.7 1,096 phiếu bầu
6 M4A sang AAC 4.7 758 phiếu bầu
7 FLAC sang AAC 4.7 533 phiếu bầu
8 WAV sang AAC 4.8 386 phiếu bầu
9 WVE sang AAC 4.5 317 phiếu bầu
10 MPEG sang AAC 4.6 145 phiếu bầu
11 WEBM sang AAC 4.8 133 phiếu bầu
12 PRC sang AAC 4.5 121 phiếu bầu
13 M4R sang AAC 4.8 95 phiếu bầu
14 ASF sang AAC 5.0 94 phiếu bầu
15 3GP sang AAC 4.8 94 phiếu bầu
16 MKV sang AAC 4.7 85 phiếu bầu
17 SMP sang AAC 4.5 69 phiếu bầu
18 MOV sang AAC 4.6 59 phiếu bầu
19 AMR sang AAC 4.6 58 phiếu bầu
20 FLV sang AAC 4.9 39 phiếu bầu
21 WMV sang AAC 4.3 39 phiếu bầu
22 AVI sang AAC 4.8 35 phiếu bầu
23 APE sang AAC 4.7 29 phiếu bầu
24 AC3 sang AAC 4.5 26 phiếu bầu
25 AIFF sang AAC 5.0 22 phiếu bầu
26 CAF sang AAC 4.6 19 phiếu bầu
27 TS sang AAC 4.7 19 phiếu bầu
28 M4V sang AAC 4.5 18 phiếu bầu
29 SPX sang AAC 4.4 14 phiếu bầu
30 DTS sang AAC 4.4 13 phiếu bầu
31 SWF sang AAC 4.4 12 phiếu bầu
32 MPG sang AAC 4.6 12 phiếu bầu
33 AVR sang AAC 4.6 10 phiếu bầu
34 MTS sang AAC 4.0 5 phiếu bầu
35 XA sang AAC 4.5 4 phiếu bầu
36 VMS sang AAC 4.5 4 phiếu bầu
37 OGA sang AAC 4.8 4 phiếu bầu
38 IMA sang AAC 4.0 4 phiếu bầu
39 PAF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
40 MXF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
41 AAF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
42 RM sang AAC 5.0 3 phiếu bầu
43 VOC sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
44 AMB sang AAC 3.8 2 phiếu bầu
45 MOD sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
46 PVF sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
47 FAP sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
48 DSS sang AAC 5.0 2 phiếu bầu
49 TAK sang AAC 5.0 2 phiếu bầu
50 F4V sang AAC 5.0 2 phiếu bầu
51 SLN sang AAC 4.0 2 phiếu bầu
52 CVS sang AAC 3.8 2 phiếu bầu
53 RA sang AAC 5.0 2 phiếu bầu
54 VOX sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
55 W64 sang AAC 4.0 1 phiếu bầu
56 TXW sang AAC 3.0 1 phiếu bầu
57 SND sang AAC 3.0 1 phiếu bầu
58 RMVB sang AAC 3.0 1 phiếu bầu
59 SHN sang AAC 3.0 1 phiếu bầu
60 CDDA sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
61 MP2 sang AAC 4.0 1 phiếu bầu
62 CVSD sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
63 3G2 sang AAC
64 AV1 sang AAC
65 AVCHD sang AAC
66 CAVS sang AAC
67 DIVX sang AAC
68 DV sang AAC
69 HEVC sang AAC
70 M2TS sang AAC
71 M2V sang AAC
72 MJPEG sang AAC
73 MPEG-2 sang AAC
74 OGV sang AAC
75 TOD sang AAC
76 VOB sang AAC
77 WTV sang AAC
78 XVID sang AAC
79 8SVX sang AAC
80 AU sang AAC
81 CVU sang AAC
82 DVMS sang AAC
83 FSSD sang AAC
84 GSM sang AAC
85 GSRT sang AAC
86 HCOM sang AAC
87 HTK sang AAC
88 IRCAM sang AAC
89 MAUD sang AAC
90 NIST sang AAC
91 SD2 sang AAC
92 SNDR sang AAC
93 SNDT sang AAC
94 SOU sang AAC
95 SPH sang AAC
96 TTA sang AAC
97 VQF sang AAC
98 WV sang AAC