AAC

aac

Advanced Audio Coding

Định dạng này ban đầu được tạo ra như là một thay thế cho mp3. Ý tưởng là để đạt được một kích thước tập tin nhỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Các phiên bản đầu tiên không phải là khá thành công, nhưng với sự phát triển của AAC, nó trở thành có thể để lưu trữ âm thanh với ít tổn thất về chất lượng, và với các kích thước tập tin giống như của mp3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 AAC sang MP3 4.9 7,608 phiếu bầu
2 AAC sang WAV 4.9 689 phiếu bầu
3 AAC sang M4A 4.9 128 phiếu bầu
4 AAC sang WMA 4.9 52 phiếu bầu
5 AAC sang OGG 5.0 47 phiếu bầu
6 AAC sang AMR 4.8 37 phiếu bầu
7 AAC sang AC3 5.0 29 phiếu bầu
8 AAC sang FLAC 4.7 21 phiếu bầu
9 AAC sang AIFF 5.0 11 phiếu bầu
10 AAC sang DTS 5.0 8 phiếu bầu
11 AAC sang M4R 3.8 6 phiếu bầu
12 AAC sang GSM 3.8 5 phiếu bầu
13 AAC sang OPUS 5.0 5 phiếu bầu
14 AAC sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
15 AAC sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
16 AAC sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
17 AAC sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
18 AAC sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
19 AAC sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
20 AAC sang DVMS 5.0 1 phiếu bầu
21 AAC sang AMB 3.0 1 phiếu bầu
22 AAC sang WV 5.0 1 phiếu bầu
23 AAC sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
24 AAC sang CAF
25 AAC sang PVF
26 AAC sang PRC
27 AAC sang MAUD
28 AAC sang 8SVX
29 AAC sang AU
30 AAC sang SND
31 AAC sang SNDR
32 AAC sang SNDT
33 AAC sang AVR
34 AAC sang CVS
35 AAC sang CVSD
36 AAC sang CVU
37 AAC sang VMS
38 AAC sang FAP
39 AAC sang PAF
40 AAC sang FSSD
41 AAC sang SOU
42 AAC sang GSRT
43 AAC sang HCOM
44 AAC sang HTK
45 AAC sang IRCAM
46 AAC sang SLN
47 AAC sang SPH
48 AAC sang NIST
49 AAC sang SMP
50 AAC sang TXW
51 AAC sang W64
52 AAC sang SD2
Chuyển đổi sang AAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AAC 4.9 2,870 phiếu bầu
2 OGG sang AAC 5.0 1,601 phiếu bầu
3 MP4 sang AAC 4.9 426 phiếu bầu
4 OPUS sang AAC 4.5 398 phiếu bầu
5 WVE sang AAC 4.5 316 phiếu bầu
6 M4A sang AAC 4.8 234 phiếu bầu
7 WAV sang AAC 5.0 161 phiếu bầu
8 FLAC sang AAC 4.9 123 phiếu bầu
9 PRC sang AAC 4.5 121 phiếu bầu
10 ASF sang AAC 5.0 93 phiếu bầu
11 SMP sang AAC 4.5 68 phiếu bầu
12 WMA sang AAC 4.6 67 phiếu bầu
13 3GP sang AAC 4.9 66 phiếu bầu
14 WEBM sang AAC 5.0 35 phiếu bầu
15 MKV sang AAC 5.0 26 phiếu bầu
16 AMR sang AAC 4.9 25 phiếu bầu
17 MOV sang AAC 4.8 21 phiếu bầu
18 AIFF sang AAC 5.0 15 phiếu bầu
19 AVI sang AAC 4.8 14 phiếu bầu
20 SPX sang AAC 4.3 12 phiếu bầu
21 APE sang AAC 4.8 12 phiếu bầu
22 FLV sang AAC 4.9 11 phiếu bầu
23 AC3 sang AAC 4.6 10 phiếu bầu
24 WMV sang AAC 4.7 10 phiếu bầu
25 AVR sang AAC 4.6 10 phiếu bầu
26 TS sang AAC 4.9 9 phiếu bầu
27 M4R sang AAC 5.0 8 phiếu bầu
28 SWF sang AAC 4.8 6 phiếu bầu
29 M4V sang AAC 5.0 6 phiếu bầu
30 MPEG sang AAC 5.0 5 phiếu bầu
31 CAF sang AAC 4.8 4 phiếu bầu
32 MPG sang AAC 4.8 4 phiếu bầu
33 VMS sang AAC 4.5 4 phiếu bầu
34 DTS sang AAC 5.0 4 phiếu bầu
35 AAF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
36 XA sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
37 PAF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
38 VOC sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
39 IMA sang AAC 5.0 3 phiếu bầu
40 PVF sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
41 RM sang AAC 5.0 2 phiếu bầu
42 FAP sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
43 TAK sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
44 CDDA sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
45 AMB sang AAC 4.0 1 phiếu bầu
46 MTS sang AAC 4.0 1 phiếu bầu
47 VOX sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
48 MXF sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
49 3G2 sang AAC
50 AV1 sang AAC
51 AVCHD sang AAC
52 CAVS sang AAC
53 DIVX sang AAC
54 DV sang AAC
55 F4V sang AAC
56 HEVC sang AAC
57 M2TS sang AAC
58 M2V sang AAC
59 MOD sang AAC
60 MPEG-2 sang AAC
61 OGV sang AAC
62 RMVB sang AAC
63 TOD sang AAC
64 VOB sang AAC
65 WTV sang AAC
66 XVID sang AAC
67 8SVX sang AAC
68 AU sang AAC
69 CVS sang AAC
70 CVSD sang AAC
71 CVU sang AAC
72 DSS sang AAC
73 DVMS sang AAC
74 FSSD sang AAC
75 GSM sang AAC
76 GSRT sang AAC
77 HCOM sang AAC
78 HTK sang AAC
79 IRCAM sang AAC
80 MAUD sang AAC
81 NIST sang AAC
82 SD2 sang AAC
83 SHN sang AAC
84 SLN sang AAC
85 SND sang AAC
86 SNDR sang AAC
87 SNDT sang AAC
88 SOU sang AAC
89 SPH sang AAC
90 TTA sang AAC
91 TXW sang AAC
92 VQF sang AAC
93 W64 sang AAC
94 WV sang AAC