8SVX

8svx

Amiga 8SVX

8-bit Sampled Voice (8SVX) là một chuẩn định dạng tệp tin âm thanh được phát triển bởi Electronic Arts cho loạt máy tính Commodore-Amiga. Đây là một loại dữ liệu phụ của định dạng chứa tệp IFF. Nó thường chứa âm thanh số tuyến tính modulation (LPCM). Subtype 8SVX lưu trữ dữ liệu âm thanh 8-bit trong các khối chứa trong một tệp tin chứa IFF. Các loại phụ 8SVX có thể tồn tại một mình trong các thùng chứa tệp IFF (chỉ có âm thanh) hoặc có thể được ghép nối với các phân nhóm IFF khác, chẳng hạn như các luồng hoạt ảnh video.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang 8SVX Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang 8SVX 3.9 210 phiếu bầu
2 WAV sang 8SVX 3.8 52 phiếu bầu
3 MP4 sang 8SVX 3.9 26 phiếu bầu
4 M4A sang 8SVX 4.3 15 phiếu bầu
5 OGG sang 8SVX 3.8 9 phiếu bầu
6 3GP sang 8SVX 5.0 6 phiếu bầu
7 MOV sang 8SVX 3.8 5 phiếu bầu
8 AMR sang 8SVX 4.3 3 phiếu bầu
9 AIFF sang 8SVX 5.0 2 phiếu bầu
10 FLAC sang 8SVX 5.0 2 phiếu bầu
11 OGA sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
12 GSM sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
13 AVR sang 8SVX 4.0 1 phiếu bầu
14 ASF sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
15 AAC sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
16 WMA sang 8SVX 4.0 1 phiếu bầu
17 3G2 sang 8SVX
18 AAF sang 8SVX
19 AV1 sang 8SVX
20 AVCHD sang 8SVX
21 AVI sang 8SVX
22 CAVS sang 8SVX
23 DIVX sang 8SVX
24 DV sang 8SVX
25 F4V sang 8SVX
26 FLV sang 8SVX
27 HEVC sang 8SVX
28 M2TS sang 8SVX
29 M2V sang 8SVX
30 M4V sang 8SVX
31 MJPEG sang 8SVX
32 MKV sang 8SVX
33 MOD sang 8SVX
34 MPEG sang 8SVX
35 MPEG-2 sang 8SVX
36 MPG sang 8SVX
37 MTS sang 8SVX
38 MXF sang 8SVX
39 OGV sang 8SVX
40 RM sang 8SVX
41 RMVB sang 8SVX
42 SWF sang 8SVX
43 TOD sang 8SVX
44 TS sang 8SVX
45 VOB sang 8SVX
46 WEBM sang 8SVX
47 WMV sang 8SVX
48 WTV sang 8SVX
49 XVID sang 8SVX
50 AC3 sang 8SVX
51 AMB sang 8SVX
52 APE sang 8SVX
53 AU sang 8SVX
54 CAF sang 8SVX
55 CDDA sang 8SVX
56 CVS sang 8SVX
57 CVSD sang 8SVX
58 CVU sang 8SVX
59 DSS sang 8SVX
60 DTS sang 8SVX
61 DVMS sang 8SVX
62 FAP sang 8SVX
63 FSSD sang 8SVX
64 GSRT sang 8SVX
65 HCOM sang 8SVX
66 HTK sang 8SVX
67 IMA sang 8SVX
68 IRCAM sang 8SVX
69 M4R sang 8SVX
70 MAUD sang 8SVX
71 MP2 sang 8SVX
72 NIST sang 8SVX
73 OPUS sang 8SVX
74 PAF sang 8SVX
75 PRC sang 8SVX
76 PVF sang 8SVX
77 RA sang 8SVX
78 SD2 sang 8SVX
79 SHN sang 8SVX
80 SLN sang 8SVX
81 SMP sang 8SVX
82 SND sang 8SVX
83 SNDR sang 8SVX
84 SNDT sang 8SVX
85 SOU sang 8SVX
86 SPH sang 8SVX
87 SPX sang 8SVX
88 TAK sang 8SVX
89 TTA sang 8SVX
90 TXW sang 8SVX
91 VMS sang 8SVX
92 VOC sang 8SVX
93 VOX sang 8SVX
94 VQF sang 8SVX
95 W64 sang 8SVX
96 WV sang 8SVX
97 WVE sang 8SVX
98 XA sang 8SVX