8SVX

8svx

Amiga 8SVX

8-bit Sampled Voice (8SVX) là một chuẩn định dạng tệp tin âm thanh được phát triển bởi Electronic Arts cho loạt máy tính Commodore-Amiga. Đây là một loại dữ liệu phụ của định dạng chứa tệp IFF. Nó thường chứa âm thanh số tuyến tính modulation (LPCM). Subtype 8SVX lưu trữ dữ liệu âm thanh 8-bit trong các khối chứa trong một tệp tin chứa IFF. Các loại phụ 8SVX có thể tồn tại một mình trong các thùng chứa tệp IFF (chỉ có âm thanh) hoặc có thể được ghép nối với các phân nhóm IFF khác, chẳng hạn như các luồng hoạt ảnh video.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang 8SVX Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang 8SVX 5.0 7 phiếu bầu
2 3GP sang 8SVX 5.0 6 phiếu bầu
3 WAV sang 8SVX 4.7 3 phiếu bầu
4 AMR sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
5 M4A sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
6 GSM sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
7 AVR sang 8SVX 4.0 1 phiếu bầu
8 MP4 sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
9 ASF sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
10 FLAC sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang 8SVX
12 AAF sang 8SVX
13 AV1 sang 8SVX
14 AVCHD sang 8SVX
15 AVI sang 8SVX
16 CAVS sang 8SVX
17 DIVX sang 8SVX
18 DV sang 8SVX
19 F4V sang 8SVX
20 FLV sang 8SVX
21 HEVC sang 8SVX
22 M2TS sang 8SVX
23 M2V sang 8SVX
24 M4V sang 8SVX
25 MKV sang 8SVX
26 MOD sang 8SVX
27 MOV sang 8SVX
28 MPEG sang 8SVX
29 MPEG-2 sang 8SVX
30 MPG sang 8SVX
31 MTS sang 8SVX
32 MXF sang 8SVX
33 OGV sang 8SVX
34 RM sang 8SVX
35 RMVB sang 8SVX
36 SWF sang 8SVX
37 TOD sang 8SVX
38 TS sang 8SVX
39 VOB sang 8SVX
40 WEBM sang 8SVX
41 WMV sang 8SVX
42 WTV sang 8SVX
43 XVID sang 8SVX
44 AAC sang 8SVX
45 AC3 sang 8SVX
46 AIFF sang 8SVX
47 AMB sang 8SVX
48 APE sang 8SVX
49 AU sang 8SVX
50 CAF sang 8SVX
51 CDDA sang 8SVX
52 CVS sang 8SVX
53 CVSD sang 8SVX
54 CVU sang 8SVX
55 DSS sang 8SVX
56 DTS sang 8SVX
57 DVMS sang 8SVX
58 FAP sang 8SVX
59 FSSD sang 8SVX
60 GSRT sang 8SVX
61 HCOM sang 8SVX
62 HTK sang 8SVX
63 IMA sang 8SVX
64 IRCAM sang 8SVX
65 M4R sang 8SVX
66 MAUD sang 8SVX
67 NIST sang 8SVX
68 OGG sang 8SVX
69 OPUS sang 8SVX
70 PAF sang 8SVX
71 PRC sang 8SVX
72 PVF sang 8SVX
73 SD2 sang 8SVX
74 SHN sang 8SVX
75 SLN sang 8SVX
76 SMP sang 8SVX
77 SND sang 8SVX
78 SNDR sang 8SVX
79 SNDT sang 8SVX
80 SOU sang 8SVX
81 SPH sang 8SVX
82 SPX sang 8SVX
83 TAK sang 8SVX
84 TTA sang 8SVX
85 TXW sang 8SVX
86 VMS sang 8SVX
87 VOC sang 8SVX
88 VOX sang 8SVX
89 VQF sang 8SVX
90 W64 sang 8SVX
91 WMA sang 8SVX
92 WV sang 8SVX
93 WVE sang 8SVX
94 XA sang 8SVX