Chuyển đổi 3FR. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file 3fr. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

3fr

Hasselblad CFV/H3D39II

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ các bức ảnh chụp bằng máy ảnh Hasselblad Thụy Điển. Nó có cấu trúc tập tin ảnh RAW. Nó được lưu mà không áp dụng điều chỉnh tự động. Các nhiếp ảnh gia có thể chỉnh sửa các bức ảnh 3FR bằng cách thay đổi cân bằng trắng, chỉnh màu sắc, và các thông số khác mà không phải hy sinh chất lượng hình ảnh.