เครื่องมือแปลงไฟล์ RAR ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล rar หรือแปลงให้เป็นสกุล rar

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

rar

WinRAR บีบอัดเอกสารเก่า

นี้เป็นหนึ่งในรูปแบบการบีบอัดไฟล์ที่พบมากที่สุด มันถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์รัสเซีย Evgeny Roshal รูปแบบที่ช่วยให้หนึ่งที่จะทำลายไฟล์ที่เก็บไว้เป็นหลายส่วนเพื่อป้องกันการเก็บถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้การแก้ไขอุบัติเหตุและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกู้คืนข้อมูล (ช่วยในการต่ออายุเก็บเสียหาย) มันมีขั้นตอนวิธีการเข้ารหัส AES 128 บิต

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง RAR การแปลง ให้คะแนน
1 RAR เป็น ZIP 4.8 37,546 คะแนน
2 RAR เป็น JAR 4.7 359 คะแนน
3 RAR เป็น TAR 4.8 206 คะแนน
4 RAR เป็น 7Z 4.7 170 คะแนน
5 RAR เป็น TGZ 5.0 87 คะแนน
6 RAR เป็น ARJ 4.8 16 คะแนน
7 RAR เป็น CPIO 4.6 8 คะแนน
8 RAR เป็น TBZ2 5.0 7 คะแนน
9 RAR เป็น TAR.XZ 4.8 5 คะแนน
10 RAR เป็น TAR.Z 4.8 4 คะแนน
11 RAR เป็น TAR.LZ 5.0 4 คะแนน
12 RAR เป็น TAR.BZ 5.0 4 คะแนน
13 RAR เป็น LHA 5.0 3 คะแนน
14 RAR เป็น TAR.LZMA 5.0 2 คะแนน
15 RAR เป็น TAR.7Z 5.0 2 คะแนน
แปลงเป็น RAR การแปลง ให้คะแนน
1 ZIP เป็น RAR 4.7 2,470 คะแนน
2 7Z เป็น RAR 4.7 892 คะแนน
3 JAR เป็น RAR 4.9 85 คะแนน
4 TGZ เป็น RAR 4.7 42 คะแนน
5 ARC เป็น RAR 4.5 16 คะแนน
6 TAR เป็น RAR 4.8 12 คะแนน
7 CAB เป็น RAR 4.7 10 คะแนน
8 TAR.LZ เป็น RAR 5.0 8 คะแนน
9 RPM เป็น RAR 4.8 5 คะแนน
10 ARJ เป็น RAR 4.8 4 คะแนน
11 TAR.XZ เป็น RAR 5.0 3 คะแนน
12 ACE เป็น RAR 5.0 2 คะแนน
13 LHA เป็น RAR 4.5 2 คะแนน
14 TAR.LZMA เป็น RAR 5.0 2 คะแนน
15 TBZ2 เป็น RAR 5.0 2 คะแนน

ดูทั้งหมด