WMA

wma

Windows Media Audio

นี้เป็นรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการพัฒนาโดย Microsoft ผู้ใช้ที่มีความยืดหยุ่นสังเกตเห็นข้อผิดพลาดต่ำ: บางครั้งความเสียหายที่ไม่มีนัยสำคัญไปยังแฟ้มสามารถทำให้เกิดไฟล์ที่จะไม่เล่น นอกจากนี้รูปแบบปิด hampers งอกนอกของแพลตฟอร์มของ Windows

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง WMA การแปลง ให้คะแนน
1 WMA เป็น MP3 4.7 69,053 คะแนน
2 WMA เป็น WAV 4.7 4,405 คะแนน
3 WMA เป็น AAC 4.7 1,117 คะแนน
4 WMA เป็น M4A 4.7 477 คะแนน
5 WMA เป็น FLAC 4.7 277 คะแนน
6 WMA เป็น OGG 4.7 165 คะแนน
7 WMA เป็น AIFF 4.7 110 คะแนน
8 WMA เป็น M4R 4.5 67 คะแนน
9 WMA เป็น AMR 4.9 48 คะแนน
10 WMA เป็น MP2 4.2 42 คะแนน
11 WMA เป็น CDDA 4.6 25 คะแนน
12 WMA เป็น OPUS 4.8 24 คะแนน
13 WMA เป็น AC3 3.9 16 คะแนน
14 WMA เป็น CAF 5.0 9 คะแนน
15 WMA เป็น DTS 3.9 8 คะแนน
16 WMA เป็น WV 4.4 7 คะแนน
17 WMA เป็น AU 4.2 5 คะแนน
18 WMA เป็น GSM 3.8 5 คะแนน
19 WMA เป็น VOC 3.8 4 คะแนน
20 WMA เป็น SPX 3.8 3 คะแนน
21 WMA เป็น SMP 4.3 3 คะแนน
22 WMA เป็น W64 4.5 2 คะแนน
23 WMA เป็น OGA 5.0 2 คะแนน
24 WMA เป็น VOX 5.0 2 คะแนน
25 WMA เป็น VMS 5.0 1 คะแนน
26 WMA เป็น TTA 5.0 1 คะแนน
27 WMA เป็น HCOM 5.0 1 คะแนน
28 WMA เป็น IMA 4.0 1 คะแนน
29 WMA เป็น 8SVX 4.0 1 คะแนน
30 WMA เป็น RA
31 WMA เป็น PVF
32 WMA เป็น PRC
33 WMA เป็น MAUD
34 WMA เป็น AMB
35 WMA เป็น SND
36 WMA เป็น SNDR
37 WMA เป็น SNDT
38 WMA เป็น AVR
39 WMA เป็น CVS
40 WMA เป็น CVSD
41 WMA เป็น CVU
42 WMA เป็น DVMS
43 WMA เป็น FAP
44 WMA เป็น PAF
45 WMA เป็น FSSD
46 WMA เป็น SOU
47 WMA เป็น GSRT
48 WMA เป็น HTK
49 WMA เป็น IRCAM
50 WMA เป็น SLN
51 WMA เป็น SPH
52 WMA เป็น NIST
53 WMA เป็น TXW
54 WMA เป็น WVE
55 WMA เป็น SD2
แปลงเป็น WMA การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น WMA 4.8 10,972 คะแนน
2 MP4 เป็น WMA 4.8 6,232 คะแนน
3 M4A เป็น WMA 4.7 2,526 คะแนน
4 WAV เป็น WMA 4.8 1,053 คะแนน
5 OGG เป็น WMA 4.8 494 คะแนน
6 3GP เป็น WMA 4.8 480 คะแนน
7 WEBM เป็น WMA 4.7 323 คะแนน
8 WMV เป็น WMA 4.8 263 คะแนน
9 FLAC เป็น WMA 4.7 256 คะแนน
10 MPEG เป็น WMA 4.8 231 คะแนน
11 MOV เป็น WMA 4.8 231 คะแนน
12 AVI เป็น WMA 4.7 194 คะแนน
13 MKV เป็น WMA 4.7 192 คะแนน
14 OPUS เป็น WMA 4.8 188 คะแนน
15 AAC เป็น WMA 4.8 175 คะแนน
16 AMR เป็น WMA 4.8 156 คะแนน
17 WVE เป็น WMA 4.5 102 คะแนน
18 MPG เป็น WMA 4.7 70 คะแนน
19 SWF เป็น WMA 4.0 68 คะแนน
20 FLV เป็น WMA 4.6 65 คะแนน
21 M4V เป็น WMA 4.7 37 คะแนน
22 ASF เป็น WMA 4.8 36 คะแนน
23 DSS เป็น WMA 4.8 35 คะแนน
24 AIFF เป็น WMA 4.7 29 คะแนน
25 MTS เป็น WMA 4.4 27 คะแนน
26 TS เป็น WMA 4.9 21 คะแนน
27 APE เป็น WMA 4.4 14 คะแนน
28 GSM เป็น WMA 4.8 12 คะแนน
29 MP2 เป็น WMA 4.4 11 คะแนน
30 SMP เป็น WMA 4.5 10 คะแนน
31 M4R เป็น WMA 4.7 9 คะแนน
32 DIVX เป็น WMA 3.9 8 คะแนน
33 VOC เป็น WMA 4.6 7 คะแนน
34 RM เป็น WMA 4.9 7 คะแนน
35 AC3 เป็น WMA 5.0 6 คะแนน
36 OGV เป็น WMA 5.0 6 คะแนน
37 CAF เป็น WMA 4.8 5 คะแนน
38 3G2 เป็น WMA 4.2 5 คะแนน
39 VOB เป็น WMA 3.8 5 คะแนน
40 F4V เป็น WMA 5.0 5 คะแนน
41 AU เป็น WMA 4.6 5 คะแนน
42 DTS เป็น WMA 3.8 4 คะแนน
43 OGA เป็น WMA 5.0 4 คะแนน
44 CDDA เป็น WMA 4.7 3 คะแนน
45 VOX เป็น WMA 3.8 3 คะแนน
46 PVF เป็น WMA 4.5 2 คะแนน
47 MXF เป็น WMA 3.0 1 คะแนน
48 XA เป็น WMA 4.0 1 คะแนน
49 WV เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
50 RMVB เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
51 SHN เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
52 SND เป็น WMA 4.0 1 คะแนน
53 SPX เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
54 MOD เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
55 CVS เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
56 AAF เป็น WMA
57 AV1 เป็น WMA
58 AVCHD เป็น WMA
59 CAVS เป็น WMA
60 DV เป็น WMA
61 HEVC เป็น WMA
62 M2TS เป็น WMA
63 M2V เป็น WMA
64 MJPEG เป็น WMA
65 MPEG-2 เป็น WMA
66 TOD เป็น WMA
67 WTV เป็น WMA
68 XVID เป็น WMA
69 8SVX เป็น WMA
70 AMB เป็น WMA
71 AVR เป็น WMA
72 CVSD เป็น WMA
73 CVU เป็น WMA
74 DVMS เป็น WMA
75 FAP เป็น WMA
76 FSSD เป็น WMA
77 GSRT เป็น WMA
78 HCOM เป็น WMA
79 HTK เป็น WMA
80 IMA เป็น WMA
81 IRCAM เป็น WMA
82 MAUD เป็น WMA
83 NIST เป็น WMA
84 PAF เป็น WMA
85 PRC เป็น WMA
86 RA เป็น WMA
87 SD2 เป็น WMA
88 SLN เป็น WMA
89 SNDR เป็น WMA
90 SNDT เป็น WMA
91 SOU เป็น WMA
92 SPH เป็น WMA
93 TAK เป็น WMA
94 TTA เป็น WMA
95 TXW เป็น WMA
96 VMS เป็น WMA
97 VQF เป็น WMA
98 W64 เป็น WMA