WMA

wma

Windows Media Audio

นี้เป็นรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการพัฒนาโดย Microsoft ผู้ใช้ที่มีความยืดหยุ่นสังเกตเห็นข้อผิดพลาดต่ำ: บางครั้งความเสียหายที่ไม่มีนัยสำคัญไปยังแฟ้มสามารถทำให้เกิดไฟล์ที่จะไม่เล่น นอกจากนี้รูปแบบปิด hampers งอกนอกของแพลตฟอร์มของ Windows

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง WMA การแปลง ให้คะแนน
1 WMA เป็น MP3 4.7 43,087 คะแนน
2 WMA เป็น WAV 4.7 2,585 คะแนน
3 WMA เป็น AAC 4.7 987 คะแนน
4 WMA เป็น M4A 4.7 286 คะแนน
5 WMA เป็น FLAC 4.6 154 คะแนน
6 WMA เป็น OGG 4.7 91 คะแนน
7 WMA เป็น AIFF 4.7 73 คะแนน
8 WMA เป็น M4R 4.5 42 คะแนน
9 WMA เป็น AMR 4.7 23 คะแนน
10 WMA เป็น MP2 4.4 18 คะแนน
11 WMA เป็น AC3 4.0 14 คะแนน
12 WMA เป็น CDDA 4.6 12 คะแนน
13 WMA เป็น OPUS 4.9 10 คะแนน
14 WMA เป็น CAF 5.0 8 คะแนน
15 WMA เป็น DTS 4.2 6 คะแนน
16 WMA เป็น GSM 3.8 4 คะแนน
17 WMA เป็น AU 3.8 3 คะแนน
18 WMA เป็น SPX 3.8 3 คะแนน
19 WMA เป็น W64 4.5 2 คะแนน
20 WMA เป็น VOC 3.8 2 คะแนน
21 WMA เป็น WV 5.0 2 คะแนน
22 WMA เป็น TTA 5.0 1 คะแนน
23 WMA เป็น VOX 5.0 1 คะแนน
24 WMA เป็น SMP 5.0 1 คะแนน
25 WMA เป็น IMA 4.0 1 คะแนน
26 WMA เป็น RA
27 WMA เป็น OGA
28 WMA เป็น PVF
29 WMA เป็น PRC
30 WMA เป็น MAUD
31 WMA เป็น 8SVX
32 WMA เป็น AMB
33 WMA เป็น SND
34 WMA เป็น SNDR
35 WMA เป็น SNDT
36 WMA เป็น AVR
37 WMA เป็น CVS
38 WMA เป็น CVSD
39 WMA เป็น CVU
40 WMA เป็น DVMS
41 WMA เป็น VMS
42 WMA เป็น FAP
43 WMA เป็น PAF
44 WMA เป็น FSSD
45 WMA เป็น SOU
46 WMA เป็น GSRT
47 WMA เป็น HCOM
48 WMA เป็น HTK
49 WMA เป็น IRCAM
50 WMA เป็น SLN
51 WMA เป็น SPH
52 WMA เป็น NIST
53 WMA เป็น TXW
54 WMA เป็น WVE
55 WMA เป็น SD2
แปลงเป็น WMA การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น WMA 4.8 7,794 คะแนน
2 MP4 เป็น WMA 4.8 4,382 คะแนน
3 M4A เป็น WMA 4.7 1,599 คะแนน
4 WAV เป็น WMA 4.8 730 คะแนน
5 3GP เป็น WMA 4.9 444 คะแนน
6 OGG เป็น WMA 4.8 319 คะแนน
7 WMV เป็น WMA 4.9 212 คะแนน
8 WEBM เป็น WMA 4.7 192 คะแนน
9 FLAC เป็น WMA 4.7 168 คะแนน
10 MOV เป็น WMA 4.9 160 คะแนน
11 AVI เป็น WMA 4.7 158 คะแนน
12 MPEG เป็น WMA 4.7 132 คะแนน
13 AMR เป็น WMA 4.8 127 คะแนน
14 MKV เป็น WMA 4.7 121 คะแนน
15 OPUS เป็น WMA 4.8 114 คะแนน
16 AAC เป็น WMA 4.8 112 คะแนน
17 WVE เป็น WMA 4.5 102 คะแนน
18 MPG เป็น WMA 4.7 55 คะแนน
19 SWF เป็น WMA 4.1 51 คะแนน
20 FLV เป็น WMA 4.6 49 คะแนน
21 M4V เป็น WMA 4.8 32 คะแนน
22 ASF เป็น WMA 4.8 29 คะแนน
23 AIFF เป็น WMA 4.6 25 คะแนน
24 DSS เป็น WMA 4.7 23 คะแนน
25 MTS เป็น WMA 4.7 18 คะแนน
26 SMP เป็น WMA 4.5 10 คะแนน
27 APE เป็น WMA 4.6 10 คะแนน
28 TS เป็น WMA 4.9 10 คะแนน
29 GSM เป็น WMA 4.8 10 คะแนน
30 MP2 เป็น WMA 4.7 6 คะแนน
31 VOC เป็น WMA 4.5 6 คะแนน
32 RM เป็น WMA 4.8 6 คะแนน
33 M4R เป็น WMA 4.4 5 คะแนน
34 CAF เป็น WMA 4.8 5 คะแนน
35 OGV เป็น WMA 5.0 5 คะแนน
36 DIVX เป็น WMA 4.0 5 คะแนน
37 AC3 เป็น WMA 5.0 4 คะแนน
38 F4V เป็น WMA 5.0 4 คะแนน
39 DTS เป็น WMA 3.8 4 คะแนน
40 3G2 เป็น WMA 5.0 3 คะแนน
41 VOB เป็น WMA 3.8 3 คะแนน
42 AU เป็น WMA 5.0 3 คะแนน
43 VOX เป็น WMA 3.8 3 คะแนน
44 OGA เป็น WMA 5.0 2 คะแนน
45 MXF เป็น WMA 3.0 1 คะแนน
46 SPX เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
47 CVS เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
48 CDDA เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
49 XA เป็น WMA 4.0 1 คะแนน
50 SHN เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
51 SND เป็น WMA 4.0 1 คะแนน
52 PVF เป็น WMA 4.0 1 คะแนน
53 MOD เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
54 RMVB เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
55 AAF เป็น WMA
56 AV1 เป็น WMA
57 AVCHD เป็น WMA
58 CAVS เป็น WMA
59 DV เป็น WMA
60 HEVC เป็น WMA
61 M2TS เป็น WMA
62 M2V เป็น WMA
63 MJPEG เป็น WMA
64 MPEG-2 เป็น WMA
65 TOD เป็น WMA
66 WTV เป็น WMA
67 XVID เป็น WMA
68 8SVX เป็น WMA
69 AMB เป็น WMA
70 AVR เป็น WMA
71 CVSD เป็น WMA
72 CVU เป็น WMA
73 DVMS เป็น WMA
74 FAP เป็น WMA
75 FSSD เป็น WMA
76 GSRT เป็น WMA
77 HCOM เป็น WMA
78 HTK เป็น WMA
79 IMA เป็น WMA
80 IRCAM เป็น WMA
81 MAUD เป็น WMA
82 NIST เป็น WMA
83 PAF เป็น WMA
84 PRC เป็น WMA
85 RA เป็น WMA
86 SD2 เป็น WMA
87 SLN เป็น WMA
88 SNDR เป็น WMA
89 SNDT เป็น WMA
90 SOU เป็น WMA
91 SPH เป็น WMA
92 TAK เป็น WMA
93 TTA เป็น WMA
94 TXW เป็น WMA
95 VMS เป็น WMA
96 VQF เป็น WMA
97 W64 เป็น WMA
98 WV เป็น WMA