ตัวแปลงวิดีโอ เปลี่ยนเป็น wma mpeg-2 แปลง เลือกไฟล์ที่จะแปลง หรือลากและวางพวกเขาในหน้านี้
  • MPEG-2
ไปยัง
  • WMA
ความผิดพลาด
html video audio
SETTINGS
ไปยัง
    • เพิ่มไฟล์
      • เพิ่มจาก URL
      • เลือกจาก Dropbox
      • เลือกจาก Google Drive
    คุณไม่จำเป็นต้องรับรู้ข้อความ?
    (สแกน PDF และแสดงสินค้า)
    หากภาพของคุณมีข้อความที่เครื่องหรือพิมพ์ข้อความกรุณาใช้ของเรา เครื่องมือ OCR (รู้จำตัวอักษรออปติคอล)
    รู้จักข้อความ
    การแปลงมาตรฐาน MPEG-2 WMA มีผลเป็นไฟล์ WMA กับรูปแบบฝังตัว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อความที่อยู่ภายในนั้น
    คุณไม่จำเป็นต้องรับรู้ข้อความ?
    (สแกน PDF)
    หากรูปแบบไฟล์ PDF ของคุณมีหน้าที่สแกนโปรดใช้ของเรา เครื่องมือ OCR (รู้จำตัวอักษรออปติคอล)
    รู้จักข้อความ
    บันทึกแปลงไฟล์เป็นของฉัน
    แจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีการดำเนินการเสร็จสิ้น

    วิธีแปลง MPEG-2 เป็น WMA?

    • ขั้นที่ 1: อัพโหลดไฟล์ MPEG-2
      เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์, Google Drive, Dropbox, URL หรือทำการลากไฟล์มาที่หน้า
    • ขั้นที่ 2: เลือก"เป็น WMA"
      เลือกรูปแบบไฟล์ WMA หรือรูปแบบไฟล์อื่นตามต้องการเป็นผลลัพธ์(รองรับรูปแบบไฟล์มากกว่า 200 รูปแบบ)
    • ขั้นที่ 3: ดาวน์โหลดไฟล์ WMA ของคุณ
      ปล่อยให้แปลงไฟล์และคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ WMA ของคุณได้หลังจากนั้น