M4A

m4a

ไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัด

นี้เป็น lossless รูปแบบ (และขั้นตอนวิธีการเข้ารหัส) สำหรับแพลตฟอร์มแอปเปิ้ล M4A ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเล่น iPod และเป็นส่วนประกอบใน QuickTime สื่อผู้เล่น ถอดรหัส M4A ตัวแปลงสัญญาณที่พบในแหล่งที่มาเปิด - นี้ช่วยให้ผู้ใช้บุคคลที่สามเพื่อเปิดไฟล์ในรูปแบบที่

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง M4A การแปลง ให้คะแนน
1 M4A เป็น MP3 4.8 323,885 คะแนน
2 M4A เป็น WAV 4.8 50,189 คะแนน
3 M4A เป็น M4R 4.7 3,868 คะแนน
4 M4A เป็น WMA 4.7 2,687 คะแนน
5 M4A เป็น OGG 4.8 2,302 คะแนน
6 M4A เป็น FLAC 4.8 1,611 คะแนน
7 M4A เป็น AIFF 4.8 1,121 คะแนน
8 M4A เป็น AAC 4.7 914 คะแนน
9 M4A เป็น AMR 4.7 480 คะแนน
10 M4A เป็น OPUS 4.8 168 คะแนน
11 M4A เป็น GSM 4.6 160 คะแนน
12 M4A เป็น MP2 4.8 125 คะแนน
13 M4A เป็น CDDA 4.6 86 คะแนน
14 M4A เป็น CAF 4.9 72 คะแนน
15 M4A เป็น AU 4.6 71 คะแนน
16 M4A เป็น DTS 4.7 66 คะแนน
17 M4A เป็น AC3 4.5 60 คะแนน
18 M4A เป็น TXW 3.9 40 คะแนน
19 M4A เป็น WV 4.7 38 คะแนน
20 M4A เป็น VOX 4.6 30 คะแนน
21 M4A เป็น W64 4.5 18 คะแนน
22 M4A เป็น SPX 5.0 17 คะแนน
23 M4A เป็น SLN 4.6 16 คะแนน
24 M4A เป็น 8SVX 4.4 16 คะแนน
25 M4A เป็น AVR 4.7 14 คะแนน
26 M4A เป็น SMP 4.6 14 คะแนน
27 M4A เป็น SND 4.6 13 คะแนน
28 M4A เป็น PVF 4.3 8 คะแนน
29 M4A เป็น TTA 4.5 6 คะแนน
30 M4A เป็น VOC 4.3 6 คะแนน
31 M4A เป็น IMA 4.7 6 คะแนน
32 M4A เป็น OGA 5.0 5 คะแนน
33 M4A เป็น WVE 5.0 5 คะแนน
34 M4A เป็น SD2 4.8 5 คะแนน
35 M4A เป็น AMB 3.8 5 คะแนน
36 M4A เป็น CVS 5.0 4 คะแนน
37 M4A เป็น HCOM 5.0 3 คะแนน
38 M4A เป็น GSRT 3.8 3 คะแนน
39 M4A เป็น CVSD 5.0 2 คะแนน
40 M4A เป็น HTK 5.0 2 คะแนน
41 M4A เป็น RA 5.0 2 คะแนน
42 M4A เป็น PAF 3.8 2 คะแนน
43 M4A เป็น CVU 4.0 1 คะแนน
44 M4A เป็น DVMS 5.0 1 คะแนน
45 M4A เป็น FAP 5.0 1 คะแนน
46 M4A เป็น VMS 5.0 1 คะแนน
47 M4A เป็น FSSD 5.0 1 คะแนน
48 M4A เป็น PRC
49 M4A เป็น MAUD
50 M4A เป็น SNDR
51 M4A เป็น SNDT
52 M4A เป็น SOU
53 M4A เป็น IRCAM
54 M4A เป็น SPH
55 M4A เป็น NIST
แปลงเป็น M4A การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น M4A 4.8 9,752 คะแนน
2 MP4 เป็น M4A 4.7 4,080 คะแนน
3 OGG เป็น M4A 4.8 1,812 คะแนน
4 WAV เป็น M4A 4.8 1,353 คะแนน
5 FLAC เป็น M4A 4.6 997 คะแนน
6 AAC เป็น M4A 4.8 764 คะแนน
7 WEBM เป็น M4A 4.7 670 คะแนน
8 OPUS เป็น M4A 4.8 562 คะแนน
9 MOV เป็น M4A 4.8 519 คะแนน
10 WMA เป็น M4A 4.7 508 คะแนน
11 AMR เป็น M4A 4.8 449 คะแนน
12 WMV เป็น M4A 4.7 441 คะแนน
13 MKV เป็น M4A 4.6 349 คะแนน
14 MPEG เป็น M4A 4.8 330 คะแนน
15 3GP เป็น M4A 4.8 323 คะแนน
16 ASF เป็น M4A 5.0 201 คะแนน
17 FLV เป็น M4A 4.8 182 คะแนน
18 AVI เป็น M4A 4.7 173 คะแนน
19 M4R เป็น M4A 4.9 117 คะแนน
20 AIFF เป็น M4A 5.0 91 คะแนน
21 TS เป็น M4A 4.8 67 คะแนน
22 WVE เป็น M4A 4.5 64 คะแนน
23 MPG เป็น M4A 4.9 54 คะแนน
24 SWF เป็น M4A 4.0 46 คะแนน
25 CAF เป็น M4A 4.9 45 คะแนน
26 M4V เป็น M4A 4.9 42 คะแนน
27 MTS เป็น M4A 4.4 39 คะแนน
28 APE เป็น M4A 5.0 32 คะแนน
29 AC3 เป็น M4A 4.8 12 คะแนน
30 DTS เป็น M4A 4.1 9 คะแนน
31 VOB เป็น M4A 4.4 8 คะแนน
32 RM เป็น M4A 4.7 7 คะแนน
33 SHN เป็น M4A 4.9 7 คะแนน
34 OGA เป็น M4A 5.0 7 คะแนน
35 3G2 เป็น M4A 4.4 7 คะแนน
36 MOD เป็น M4A 5.0 7 คะแนน
37 OGV เป็น M4A 4.3 7 คะแนน
38 SMP เป็น M4A 4.5 6 คะแนน
39 DIVX เป็น M4A 4.6 5 คะแนน
40 DSS เป็น M4A 3.8 5 คะแนน
41 MP2 เป็น M4A 4.3 4 คะแนน
42 M2TS เป็น M4A 4.3 4 คะแนน
43 WV เป็น M4A 3.8 4 คะแนน
44 F4V เป็น M4A 4.3 4 คะแนน
45 SPX เป็น M4A 5.0 3 คะแนน
46 RA เป็น M4A 5.0 3 คะแนน
47 RMVB เป็น M4A 4.0 3 คะแนน
48 AU เป็น M4A 4.0 2 คะแนน
49 MXF เป็น M4A 5.0 2 คะแนน
50 GSM เป็น M4A 5.0 2 คะแนน
51 VOX เป็น M4A 5.0 2 คะแนน
52 VQF เป็น M4A 5.0 1 คะแนน
53 SPH เป็น M4A 4.0 1 คะแนน
54 PRC เป็น M4A 4.0 1 คะแนน
55 AAF เป็น M4A 4.0 1 คะแนน
56 8SVX เป็น M4A 5.0 1 คะแนน
57 AV1 เป็น M4A
58 AVCHD เป็น M4A
59 CAVS เป็น M4A
60 DV เป็น M4A
61 HEVC เป็น M4A
62 M2V เป็น M4A
63 MJPEG เป็น M4A
64 MPEG-2 เป็น M4A
65 TOD เป็น M4A
66 WTV เป็น M4A
67 XVID เป็น M4A
68 AMB เป็น M4A
69 AVR เป็น M4A
70 CDDA เป็น M4A
71 CVS เป็น M4A
72 CVSD เป็น M4A
73 CVU เป็น M4A
74 DVMS เป็น M4A
75 FAP เป็น M4A
76 FSSD เป็น M4A
77 GSRT เป็น M4A
78 HCOM เป็น M4A
79 HTK เป็น M4A
80 IMA เป็น M4A
81 IRCAM เป็น M4A
82 MAUD เป็น M4A
83 NIST เป็น M4A
84 PAF เป็น M4A
85 PVF เป็น M4A
86 SD2 เป็น M4A
87 SLN เป็น M4A
88 SND เป็น M4A
89 SNDR เป็น M4A
90 SNDT เป็น M4A
91 SOU เป็น M4A
92 TAK เป็น M4A
93 TTA เป็น M4A
94 TXW เป็น M4A
95 VMS เป็น M4A
96 VOC เป็น M4A
97 W64 เป็น M4A
98 XA เป็น M4A