AVR

avr

Audio Visual Research format

นามสกุลไฟล์ AVR คือรูปแบบข้อมูลที่เรียกว่าไฟล์ภาพและเสียง ไฟล์ AVR ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh โดยเฉพาะสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ Atari ST ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 680x0 ที่มีอายุมากกว่า

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AVR การแปลง ให้คะแนน
1 AVR เป็น MP3 4.9 15 คะแนน
2 AVR เป็น AAC 4.6 10 คะแนน
3 AVR เป็น WAV 4.8 5 คะแนน
4 AVR เป็น 8SVX 4.0 1 คะแนน
5 AVR เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
6 AVR เป็น M4A 5.0 1 คะแนน
7 AVR เป็น AC3
8 AVR เป็น FLAC
9 AVR เป็น OGG
10 AVR เป็น AMR
11 AVR เป็น M4R
12 AVR เป็น WMA
13 AVR เป็น DTS
14 AVR เป็น OPUS
15 AVR เป็น SPX
16 AVR เป็น CAF
17 AVR เป็น W64
18 AVR เป็น WV
19 AVR เป็น VOC
20 AVR เป็น TTA
21 AVR เป็น RA
22 AVR เป็น MP2
23 AVR เป็น OGA
24 AVR เป็น PVF
25 AVR เป็น PRC
26 AVR เป็น MAUD
27 AVR เป็น AMB
28 AVR เป็น AU
29 AVR เป็น SND
30 AVR เป็น SNDR
31 AVR เป็น SNDT
32 AVR เป็น CDDA
33 AVR เป็น CVS
34 AVR เป็น CVSD
35 AVR เป็น CVU
36 AVR เป็น DVMS
37 AVR เป็น VMS
38 AVR เป็น FAP
39 AVR เป็น PAF
40 AVR เป็น FSSD
41 AVR เป็น SOU
42 AVR เป็น GSRT
43 AVR เป็น GSM
44 AVR เป็น HCOM
45 AVR เป็น HTK
46 AVR เป็น IMA
47 AVR เป็น IRCAM
48 AVR เป็น SLN
49 AVR เป็น SPH
50 AVR เป็น NIST
51 AVR เป็น SMP
52 AVR เป็น TXW
53 AVR เป็น VOX
54 AVR เป็น WVE
55 AVR เป็น SD2
แปลงเป็น AVR การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น AVR 4.6 58 คะแนน
2 MP4 เป็น AVR 4.4 34 คะแนน
3 M4A เป็น AVR 4.7 18 คะแนน
4 WAV เป็น AVR 4.7 14 คะแนน
5 MKV เป็น AVR 4.7 10 คะแนน
6 WEBM เป็น AVR 4.6 9 คะแนน
7 MOV เป็น AVR 5.0 9 คะแนน
8 WMV เป็น AVR 4.3 7 คะแนน
9 AMR เป็น AVR 4.0 4 คะแนน
10 AVI เป็น AVR 5.0 3 คะแนน
11 FLAC เป็น AVR 5.0 3 คะแนน
12 3GP เป็น AVR 5.0 3 คะแนน
13 WVE เป็น AVR 4.5 2 คะแนน
14 AAC เป็น AVR 5.0 2 คะแนน
15 OGG เป็น AVR 5.0 1 คะแนน
16 OPUS เป็น AVR 3.0 1 คะแนน
17 TS เป็น AVR 5.0 1 คะแนน
18 MPG เป็น AVR 5.0 1 คะแนน
19 FLV เป็น AVR 5.0 1 คะแนน
20 MP2 เป็น AVR 5.0 1 คะแนน
21 3G2 เป็น AVR
22 AAF เป็น AVR
23 ASF เป็น AVR
24 AV1 เป็น AVR
25 AVCHD เป็น AVR
26 CAVS เป็น AVR
27 DIVX เป็น AVR
28 DV เป็น AVR
29 F4V เป็น AVR
30 HEVC เป็น AVR
31 M2TS เป็น AVR
32 M2V เป็น AVR
33 M4V เป็น AVR
34 MJPEG เป็น AVR
35 MOD เป็น AVR
36 MPEG เป็น AVR
37 MPEG-2 เป็น AVR
38 MTS เป็น AVR
39 MXF เป็น AVR
40 OGV เป็น AVR
41 RM เป็น AVR
42 RMVB เป็น AVR
43 SWF เป็น AVR
44 TOD เป็น AVR
45 VOB เป็น AVR
46 WTV เป็น AVR
47 XVID เป็น AVR
48 8SVX เป็น AVR
49 AC3 เป็น AVR
50 AIFF เป็น AVR
51 AMB เป็น AVR
52 APE เป็น AVR
53 AU เป็น AVR
54 CAF เป็น AVR
55 CDDA เป็น AVR
56 CVS เป็น AVR
57 CVSD เป็น AVR
58 CVU เป็น AVR
59 DSS เป็น AVR
60 DTS เป็น AVR
61 DVMS เป็น AVR
62 FAP เป็น AVR
63 FSSD เป็น AVR
64 GSM เป็น AVR
65 GSRT เป็น AVR
66 HCOM เป็น AVR
67 HTK เป็น AVR
68 IMA เป็น AVR
69 IRCAM เป็น AVR
70 M4R เป็น AVR
71 MAUD เป็น AVR
72 NIST เป็น AVR
73 OGA เป็น AVR
74 PAF เป็น AVR
75 PRC เป็น AVR
76 PVF เป็น AVR
77 RA เป็น AVR
78 SD2 เป็น AVR
79 SHN เป็น AVR
80 SLN เป็น AVR
81 SMP เป็น AVR
82 SND เป็น AVR
83 SNDR เป็น AVR
84 SNDT เป็น AVR
85 SOU เป็น AVR
86 SPH เป็น AVR
87 SPX เป็น AVR
88 TAK เป็น AVR
89 TTA เป็น AVR
90 TXW เป็น AVR
91 VMS เป็น AVR
92 VOC เป็น AVR
93 VOX เป็น AVR
94 VQF เป็น AVR
95 W64 เป็น AVR
96 WMA เป็น AVR
97 WV เป็น AVR
98 XA เป็น AVR