AMR

amr

การปรับเปลี่ยนอัตราหลาย

รูปแบบนี้เดิมทีตั้งใจสำหรับการบีบอัดเสียงและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราบิตของข้อมูลเสียงที่เข้ารหัส AMR มีการใช้งานสำหรับการเข้ารหัสและการถอดรหัสเสียงในขณะที่ถูกมันส่งผ่านช่องทางเครือข่าย รูปแบบที่ช่วยให้หนึ่งที่จะต้องพิจารณาความจุเครือข่ายและปรับให้ช่องโหลด เนื่องจากนี้คุณภาพเสียงที่จะไม่ลดน้อยจริง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AMR การแปลง ให้คะแนน
1 AMR เป็น MP3 4.8 33,277 คะแนน
2 AMR เป็น WAV 4.8 1,934 คะแนน
3 AMR เป็น M4A 4.8 351 คะแนน
4 AMR เป็น WMA 4.8 139 คะแนน
5 AMR เป็น OGG 4.9 78 คะแนน
6 AMR เป็น AAC 4.6 52 คะแนน
7 AMR เป็น M4R 4.6 29 คะแนน
8 AMR เป็น FLAC 5.0 18 คะแนน
9 AMR เป็น AIFF 4.8 17 คะแนน
10 AMR เป็น OPUS 4.9 14 คะแนน
11 AMR เป็น GSM 4.9 11 คะแนน
12 AMR เป็น TXW 5.0 5 คะแนน
13 AMR เป็น SLN 5.0 4 คะแนน
14 AMR เป็น VOC 5.0 3 คะแนน
15 AMR เป็น MP2 3.8 3 คะแนน
16 AMR เป็น 8SVX 4.3 3 คะแนน
17 AMR เป็น AC3 5.0 3 คะแนน
18 AMR เป็น WV 5.0 2 คะแนน
19 AMR เป็น SPX 5.0 2 คะแนน
20 AMR เป็น AMB 5.0 1 คะแนน
21 AMR เป็น AVR 5.0 1 คะแนน
22 AMR เป็น VMS 5.0 1 คะแนน
23 AMR เป็น CAF 5.0 1 คะแนน
24 AMR เป็น CVS 3.0 1 คะแนน
25 AMR เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
26 AMR เป็น DTS 3.0 1 คะแนน
27 AMR เป็น IRCAM 5.0 1 คะแนน
28 AMR เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
29 AMR เป็น W64
30 AMR เป็น TTA
31 AMR เป็น RA
32 AMR เป็น OGA
33 AMR เป็น PRC
34 AMR เป็น MAUD
35 AMR เป็น AU
36 AMR เป็น SND
37 AMR เป็น SNDR
38 AMR เป็น SNDT
39 AMR เป็น CDDA
40 AMR เป็น CVSD
41 AMR เป็น CVU
42 AMR เป็น DVMS
43 AMR เป็น FAP
44 AMR เป็น PAF
45 AMR เป็น FSSD
46 AMR เป็น SOU
47 AMR เป็น GSRT
48 AMR เป็น HCOM
49 AMR เป็น HTK
50 AMR เป็น IMA
51 AMR เป็น SPH
52 AMR เป็น NIST
53 AMR เป็น SMP
54 AMR เป็น VOX
55 AMR เป็น SD2
แปลงเป็น AMR การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น AMR 4.8 2,065 คะแนน
2 M4A เป็น AMR 4.8 356 คะแนน
3 MP4 เป็น AMR 4.7 281 คะแนน
4 WAV เป็น AMR 4.8 277 คะแนน
5 3GP เป็น AMR 4.9 162 คะแนน
6 AAC เป็น AMR 4.8 77 คะแนน
7 OGG เป็น AMR 4.9 65 คะแนน
8 WMA เป็น AMR 4.8 29 คะแนน
9 MPEG เป็น AMR 4.6 22 คะแนน
10 ASF เป็น AMR 5.0 19 คะแนน
11 FLAC เป็น AMR 4.7 18 คะแนน
12 OPUS เป็น AMR 4.8 10 คะแนน
13 AVI เป็น AMR 3.8 10 คะแนน
14 WEBM เป็น AMR 4.5 8 คะแนน
15 WMV เป็น AMR 4.9 7 คะแนน
16 M4R เป็น AMR 4.8 5 คะแนน
17 CAF เป็น AMR 5.0 5 คะแนน
18 MKV เป็น AMR 4.3 4 คะแนน
19 GSM เป็น AMR 4.8 4 คะแนน
20 FLV เป็น AMR 4.0 3 คะแนน
21 M4V เป็น AMR 4.7 3 คะแนน
22 RM เป็น AMR 4.7 3 คะแนน
23 MOV เป็น AMR 4.0 3 คะแนน
24 WVE เป็น AMR 4.5 2 คะแนน
25 MP2 เป็น AMR 5.0 2 คะแนน
26 MTS เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
27 RA เป็น AMR 4.0 1 คะแนน
28 TOD เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
29 SWF เป็น AMR 3.0 1 คะแนน
30 MPG เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
31 DSS เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
32 8SVX เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
33 SPX เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
34 3G2 เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
35 AAF เป็น AMR
36 AV1 เป็น AMR
37 AVCHD เป็น AMR
38 CAVS เป็น AMR
39 DIVX เป็น AMR
40 DV เป็น AMR
41 F4V เป็น AMR
42 HEVC เป็น AMR
43 M2TS เป็น AMR
44 M2V เป็น AMR
45 MJPEG เป็น AMR
46 MOD เป็น AMR
47 MPEG-2 เป็น AMR
48 MXF เป็น AMR
49 OGV เป็น AMR
50 RMVB เป็น AMR
51 TS เป็น AMR
52 VOB เป็น AMR
53 WTV เป็น AMR
54 XVID เป็น AMR
55 AC3 เป็น AMR
56 AIFF เป็น AMR
57 AMB เป็น AMR
58 APE เป็น AMR
59 AU เป็น AMR
60 AVR เป็น AMR
61 CDDA เป็น AMR
62 CVS เป็น AMR
63 CVSD เป็น AMR
64 CVU เป็น AMR
65 DTS เป็น AMR
66 DVMS เป็น AMR
67 FAP เป็น AMR
68 FSSD เป็น AMR
69 GSRT เป็น AMR
70 HCOM เป็น AMR
71 HTK เป็น AMR
72 IMA เป็น AMR
73 IRCAM เป็น AMR
74 MAUD เป็น AMR
75 NIST เป็น AMR
76 OGA เป็น AMR
77 PAF เป็น AMR
78 PRC เป็น AMR
79 PVF เป็น AMR
80 SD2 เป็น AMR
81 SHN เป็น AMR
82 SLN เป็น AMR
83 SMP เป็น AMR
84 SND เป็น AMR
85 SNDR เป็น AMR
86 SNDT เป็น AMR
87 SOU เป็น AMR
88 SPH เป็น AMR
89 TAK เป็น AMR
90 TTA เป็น AMR
91 TXW เป็น AMR
92 VMS เป็น AMR
93 VOC เป็น AMR
94 VOX เป็น AMR
95 VQF เป็น AMR
96 W64 เป็น AMR
97 WV เป็น AMR
98 XA เป็น AMR