AMR

amr

การปรับเปลี่ยนอัตราหลาย

รูปแบบนี้เดิมทีตั้งใจสำหรับการบีบอัดเสียงและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราบิตของข้อมูลเสียงที่เข้ารหัส AMR มีการใช้งานสำหรับการเข้ารหัสและการถอดรหัสเสียงในขณะที่ถูกมันส่งผ่านช่องทางเครือข่าย รูปแบบที่ช่วยให้หนึ่งที่จะต้องพิจารณาความจุเครือข่ายและปรับให้ช่องโหลด เนื่องจากนี้คุณภาพเสียงที่จะไม่ลดน้อยจริง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AMR การแปลง ให้คะแนน
1 AMR เป็น MP3 4.9 14,830 คะแนน
2 AMR เป็น WAV 4.9 869 คะแนน
3 AMR เป็น M4A 4.9 133 คะแนน
4 AMR เป็น WMA 4.9 86 คะแนน
5 AMR เป็น OGG 5.0 37 คะแนน
6 AMR เป็น AAC 4.8 24 คะแนน
7 AMR เป็น AIFF 5.0 8 คะแนน
8 AMR เป็น GSM 5.0 7 คะแนน
9 AMR เป็น FLAC 5.0 5 คะแนน
10 AMR เป็น OPUS 5.0 4 คะแนน
11 AMR เป็น SLN 5.0 3 คะแนน
12 AMR เป็น M4R 5.0 2 คะแนน
13 AMR เป็น AC3 5.0 2 คะแนน
14 AMR เป็น TXW 5.0 2 คะแนน
15 AMR เป็น VMS 5.0 1 คะแนน
16 AMR เป็น WV 5.0 1 คะแนน
17 AMR เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
18 AMR เป็น 8SVX 5.0 1 คะแนน
19 AMR เป็น IRCAM 5.0 1 คะแนน
20 AMR เป็น AMB 5.0 1 คะแนน
21 AMR เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
22 AMR เป็น DTS
23 AMR เป็น SPX
24 AMR เป็น CAF
25 AMR เป็น TTA
26 AMR เป็น PRC
27 AMR เป็น MAUD
28 AMR เป็น AU
29 AMR เป็น SND
30 AMR เป็น SNDR
31 AMR เป็น SNDT
32 AMR เป็น AVR
33 AMR เป็น CDDA
34 AMR เป็น CVS
35 AMR เป็น CVSD
36 AMR เป็น CVU
37 AMR เป็น DVMS
38 AMR เป็น FAP
39 AMR เป็น PAF
40 AMR เป็น FSSD
41 AMR เป็น SOU
42 AMR เป็น GSRT
43 AMR เป็น HCOM
44 AMR เป็น HTK
45 AMR เป็น IMA
46 AMR เป็น SPH
47 AMR เป็น NIST
48 AMR เป็น SMP
49 AMR เป็น VOC
50 AMR เป็น VOX
51 AMR เป็น W64
52 AMR เป็น SD2
แปลงเป็น AMR การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น AMR 4.9 899 คะแนน
2 3GP เป็น AMR 4.9 146 คะแนน
3 WAV เป็น AMR 5.0 137 คะแนน
4 MP4 เป็น AMR 4.9 100 คะแนน
5 M4A เป็น AMR 4.8 79 คะแนน
6 OGG เป็น AMR 5.0 39 คะแนน
7 AAC เป็น AMR 4.8 36 คะแนน
8 ASF เป็น AMR 5.0 19 คะแนน
9 FLAC เป็น AMR 5.0 5 คะแนน
10 OPUS เป็น AMR 4.5 4 คะแนน
11 WMA เป็น AMR 4.8 4 คะแนน
12 M4R เป็น AMR 4.5 2 คะแนน
13 MOV เป็น AMR 3.8 2 คะแนน
14 FLV เป็น AMR 5.0 2 คะแนน
15 M4V เป็น AMR 5.0 2 คะแนน
16 WMV เป็น AMR 5.0 2 คะแนน
17 AVI เป็น AMR 5.0 2 คะแนน
18 WVE เป็น AMR 4.5 2 คะแนน
19 WEBM เป็น AMR 5.0 2 คะแนน
20 3G2 เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
21 MKV เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
22 MPG เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
23 RM เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
24 DSS เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
25 MPEG เป็น AMR 4.0 1 คะแนน
26 AAF เป็น AMR
27 AV1 เป็น AMR
28 AVCHD เป็น AMR
29 CAVS เป็น AMR
30 DIVX เป็น AMR
31 DV เป็น AMR
32 F4V เป็น AMR
33 HEVC เป็น AMR
34 M2TS เป็น AMR
35 M2V เป็น AMR
36 MOD เป็น AMR
37 MPEG-2 เป็น AMR
38 MTS เป็น AMR
39 MXF เป็น AMR
40 OGV เป็น AMR
41 RMVB เป็น AMR
42 SWF เป็น AMR
43 TOD เป็น AMR
44 TS เป็น AMR
45 VOB เป็น AMR
46 WTV เป็น AMR
47 XVID เป็น AMR
48 8SVX เป็น AMR
49 AC3 เป็น AMR
50 AIFF เป็น AMR
51 AMB เป็น AMR
52 APE เป็น AMR
53 AU เป็น AMR
54 AVR เป็น AMR
55 CAF เป็น AMR
56 CDDA เป็น AMR
57 CVS เป็น AMR
58 CVSD เป็น AMR
59 CVU เป็น AMR
60 DTS เป็น AMR
61 DVMS เป็น AMR
62 FAP เป็น AMR
63 FSSD เป็น AMR
64 GSM เป็น AMR
65 GSRT เป็น AMR
66 HCOM เป็น AMR
67 HTK เป็น AMR
68 IMA เป็น AMR
69 IRCAM เป็น AMR
70 MAUD เป็น AMR
71 NIST เป็น AMR
72 PAF เป็น AMR
73 PRC เป็น AMR
74 PVF เป็น AMR
75 SD2 เป็น AMR
76 SHN เป็น AMR
77 SLN เป็น AMR
78 SMP เป็น AMR
79 SND เป็น AMR
80 SNDR เป็น AMR
81 SNDT เป็น AMR
82 SOU เป็น AMR
83 SPH เป็น AMR
84 SPX เป็น AMR
85 TAK เป็น AMR
86 TTA เป็น AMR
87 TXW เป็น AMR
88 VMS เป็น AMR
89 VOC เป็น AMR
90 VOX เป็น AMR
91 VQF เป็น AMR
92 W64 เป็น AMR
93 WV เป็น AMR
94 XA เป็น AMR