Công Cụ Chuyển Đổi XCF

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file xcf. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xcf

GIMP image

Đây là một định dạng tập tin để lưu trữ các dự án trong các trình biên tập ảnh GIMP. Nó hỗ trợ việc lưu trữ các vector và bitmap đồ họa, lớp, hướng dẫn, lựa chọn, và các kênh truyền hình được lưu trong một dự án XCF ở dạng nén nhưng mà không làm giảm chất lượng. Nó là tương tự của PSD cho các phần mềm Photoshop.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XCF Chuyển đổi Đánh giá
1 XCF sang JPG 4.7 3,369 phiếu bầu
2 XCF sang PNG 4.6 1,006 phiếu bầu
3 XCF sang PDF 4.5 716 phiếu bầu
4 XCF sang PSD 4.4 711 phiếu bầu
5 XCF sang SVG 4.1 407 phiếu bầu
6 XCF sang AI 4.0 169 phiếu bầu
7 XCF sang JPEG 4.7 160 phiếu bầu
8 XCF sang DDS 4.2 115 phiếu bầu
9 XCF sang GIF 4.4 113 phiếu bầu
10 XCF sang DXF 4.3 96 phiếu bầu
11 XCF sang BMP 4.6 77 phiếu bầu
12 XCF sang TIFF 4.7 77 phiếu bầu
13 XCF sang EPS 4.2 71 phiếu bầu
14 XCF sang ICO 4.7 59 phiếu bầu
15 XCF sang TGA 4.8 50 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XCF

4.6 (7,396 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!