Chuyển đổi XCF. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file xcf. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

xcf

GIMP image

Đây là một định dạng tập tin để lưu trữ các dự án trong các trình biên tập ảnh GIMP. Nó hỗ trợ việc lưu trữ các vector và bitmap đồ họa, lớp, hướng dẫn, lựa chọn, và các kênh truyền hình được lưu trong một dự án XCF ở dạng nén nhưng mà không làm giảm chất lượng. Nó là tương tự của PSD cho các phần mềm Photoshop.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XCF Chuyển đổi Đánh giá
1 XCF sang JPG 4.6 1,751 phiếu bầu
2 XCF sang PNG 4.6 379 phiếu bầu
3 XCF sang PSD 4.8 345 phiếu bầu
4 XCF sang PDF 4.8 251 phiếu bầu
5 XCF sang SVG 4.7 173 phiếu bầu
6 XCF sang AI 4.7 81 phiếu bầu
7 XCF sang JPEG 4.6 81 phiếu bầu
8 XCF sang EPS 4.5 50 phiếu bầu
9 XCF sang GIF 4.5 47 phiếu bầu
10 XCF sang DXF 4.6 39 phiếu bầu
11 XCF sang BMP 4.7 32 phiếu bầu
12 XCF sang DOC 4.6 32 phiếu bầu
13 XCF sang TIFF 4.8 24 phiếu bầu
14 XCF sang ICO 4.8 15 phiếu bầu
15 XCF sang TGA 4.8 15 phiếu bầu

Xem tất cả