Công Cụ Chuyển Đổi WBMP

Chuyển đổi trực tuyến từ file wbmp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wbmp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wbmp

Bitmap không dây

WBMP là một giao thức ứng dụng không dây bitmap. Những tập tin có phần mở rộng .wbmp chứa hình ảnh màu đen và trắng bitmap. Trong WBMP định dạng ảnh đơn sắc trong pixel. Điểm ảnh được thể hiện trong hình thức của đơn vị, được lưu như trắng và điểm ảnh, biểu diễn như là cặp được lưu trữ như là màu đen. hình ảnh WBMP được sử dụng trong một loạt các điện thoại di động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WBMP Chuyển đổi Đánh giá
1 WBMP sang JPG 4.5 11 phiếu bầu
2 WBMP sang BMP 5.0 4 phiếu bầu
3 WBMP sang PNG 5.0 4 phiếu bầu
4 WBMP sang JPEG 5.0 2 phiếu bầu
5 WBMP sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
6 WBMP sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
7 WBMP sang WEBP 5.0 1 phiếu bầu
8 WBMP sang WMF 5.0 1 phiếu bầu
9 WBMP sang JP2
10 WBMP sang TGA
11 WBMP sang SVG
12 WBMP sang PCX
13 WBMP sang TIFF
14 WBMP sang ICO
15 WBMP sang CUR
Chuyển đổi sang WBMP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WBMP 4.5 139 phiếu bầu
2 JPEG sang WBMP 4.2 91 phiếu bầu
3 PNG sang WBMP 4.6 68 phiếu bầu
4 WEBP sang WBMP 4.7 67 phiếu bầu
5 HTML sang WBMP 4.8 53 phiếu bầu
6 PPTX sang WBMP 4.1 42 phiếu bầu
7 BMP sang WBMP 4.5 33 phiếu bầu
8 GIF sang WBMP 4.8 27 phiếu bầu
9 PDF sang WBMP 4.5 19 phiếu bầu
10 PPT sang WBMP 4.3 11 phiếu bầu
11 DOCX sang WBMP 4.4 7 phiếu bầu
12 SVG sang WBMP 4.2 6 phiếu bầu
13 BIN sang WBMP 4.6 5 phiếu bầu
14 DXF sang WBMP 4.4 5 phiếu bầu
15 PPSX sang WBMP 5.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WBMP

4.5 (744 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!