Công Cụ Chuyển Đổi WBMP

Chuyển đổi trực tuyến từ file wbmp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wbmp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wbmp

Bitmap không dây

WBMP là một giao thức ứng dụng không dây bitmap. Những tập tin có phần mở rộng .wbmp chứa hình ảnh màu đen và trắng bitmap. Trong WBMP định dạng ảnh đơn sắc trong pixel. Điểm ảnh được thể hiện trong hình thức của đơn vị, được lưu như trắng và điểm ảnh, biểu diễn như là cặp được lưu trữ như là màu đen. hình ảnh WBMP được sử dụng trong một loạt các điện thoại di động.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WBMP Chuyển đổi Đánh giá
1 WBMP sang JPG 4.7 23 phiếu bầu
2 WBMP sang WEBP 5.0 8 phiếu bầu
3 WBMP sang PNG 4.3 7 phiếu bầu
4 WBMP sang BMP 5.0 6 phiếu bầu
5 WBMP sang JPEG 5.0 3 phiếu bầu
6 WBMP sang AVIF 5.0 2 phiếu bầu
7 WBMP sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
8 WBMP sang DOCX 5.0 1 phiếu bầu
9 WBMP sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
10 WBMP sang WMF 5.0 1 phiếu bầu
11 WBMP sang JP2
12 WBMP sang TGA
13 WBMP sang SVG
14 WBMP sang PCX
15 WBMP sang TIFF
Chuyển đổi sang WBMP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPEG sang WBMP 4.4 291 phiếu bầu
2 JPG sang WBMP 4.6 206 phiếu bầu
3 WEBP sang WBMP 4.7 171 phiếu bầu
4 PNG sang WBMP 4.6 109 phiếu bầu
5 HTML sang WBMP 4.7 69 phiếu bầu
6 GIF sang WBMP 4.8 60 phiếu bầu
7 BMP sang WBMP 4.6 54 phiếu bầu
8 PPTX sang WBMP 4.2 51 phiếu bầu
9 PDF sang WBMP 4.6 27 phiếu bầu
10 PPT sang WBMP 4.3 12 phiếu bầu
11 SVG sang WBMP 4.1 10 phiếu bầu
12 DOCX sang WBMP 4.4 8 phiếu bầu
13 PPSX sang WBMP 4.4 7 phiếu bầu
14 PPTM sang WBMP 4.6 5 phiếu bầu
15 DXF sang WBMP 4.4 5 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WBMP

4.5 (1,317 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!