Công Cụ Chuyển Đổi SOU Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file sou sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sou

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

sou

SOU - 8-bit unsigned integer PCM RAW Audio

An alias for the .u8 format