Công Cụ Chuyển Đổi SIXEL

Chuyển đổi trực tuyến từ file sixel sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sixel

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

sixel

DEC SIXEL Graphics Format

SIXEL là định dạng đồ họa bitmap được phát triển bởi DEC (Digital Equipment Corporation) để sử dụng trên máy in và thiết bị đầu cuối. Hình ảnh này bao gồm cao sáu pixel và rộng một pixel được biểu thị dưới dạng một chuỗi thoát. Nếu bạn muốn mở tệp SIXEL nhưng không có thiết bị đầu cuối DEC, cách duy nhất là chuyển đổi nó sang định dạng phổ biến khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SIXEL Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang SIXEL 4.4 138 phiếu bầu
2 XLSX sang SIXEL 4.3 58 phiếu bầu
3 JPG sang SIXEL 4.4 45 phiếu bầu
4 PDF sang SIXEL 4.4 41 phiếu bầu
5 XLS sang SIXEL 4.0 28 phiếu bầu
6 PNG sang SIXEL 4.3 22 phiếu bầu
7 DOCX sang SIXEL 4.2 11 phiếu bầu
8 DOC sang SIXEL 4.0 9 phiếu bầu
9 JPEG sang SIXEL 5.0 7 phiếu bầu
10 TXT sang SIXEL 5.0 3 phiếu bầu
11 BMP sang SIXEL 4.7 3 phiếu bầu
12 JFIF sang SIXEL 5.0 2 phiếu bầu
13 SVG sang SIXEL 3.8 2 phiếu bầu
14 GIF sang SIXEL 3.8 2 phiếu bầu
15 XPS sang SIXEL 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SIXEL

4.4 (387 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!