Công Cụ Chuyển Đổi SD2 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file sd2 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sd2

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

sd2

Sound Designer 2 format

SDII (Sound Designer II, đôi khi được viết tắt là SD2) là một định dạng tập tin âm thanh đơn / âm thanh nổi, được phát triển bởi Digidesign cho các sản phẩm ghi âm / chỉnh sửa dựa trên nền tảng Macintosh. Đây là sự kế thừa cho định dạng tập tin âm thanh Sound Designer I ban đầu độc nhất