Công Cụ Chuyển Đổi SD2

Chuyển đổi trực tuyến từ file sd2 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sd2

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

sd2

Sound Designer 2 format

SDII (Sound Designer II, đôi khi được viết tắt là SD2) là một định dạng tập tin âm thanh đơn / âm thanh nổi, được phát triển bởi Digidesign cho các sản phẩm ghi âm / chỉnh sửa dựa trên nền tảng Macintosh. Đây là sự kế thừa cho định dạng tập tin âm thanh Sound Designer I ban đầu độc nhất

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SD2 Chuyển đổi Đánh giá
1 SD2 sang WAV 3.8 93 phiếu bầu
2 SD2 sang MP3 3.8 13 phiếu bầu
3 SD2 sang AIFF 3.8 11 phiếu bầu
4 SD2 sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
5 SD2 sang WV 5.0 1 phiếu bầu
6 SD2 sang AAC
7 SD2 sang AC3
8 SD2 sang OGG
9 SD2 sang AMR
10 SD2 sang M4A
11 SD2 sang M4R
12 SD2 sang WMA
13 SD2 sang DTS
14 SD2 sang OPUS
15 SD2 sang SPX
Chuyển đổi sang SD2 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang SD2 4.6 17 phiếu bầu
2 MP4 sang SD2 5.0 7 phiếu bầu
3 M4A sang SD2 4.8 6 phiếu bầu
4 WAV sang SD2 4.3 4 phiếu bầu
5 OPUS sang SD2 5.0 2 phiếu bầu
6 MPEG sang SD2 5.0 2 phiếu bầu
7 OGG sang SD2 5.0 1 phiếu bầu
8 MKV sang SD2 5.0 1 phiếu bầu
9 AAC sang SD2 5.0 1 phiếu bầu
10 3G2 sang SD2
11 3GP sang SD2
12 AAF sang SD2
13 ASF sang SD2
14 AV1 sang SD2
15 AVCHD sang SD2

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SD2

4.1 (161 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!