Công Cụ Chuyển Đổi RLE

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file rle. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rle

Utah Run length encoded image

Đây là một định dạng mà áp dụng một mã 8-bit các hình ảnh cho mục đích của nén và vận chuyển. Các định dạng ban đầu được phát triển cho các gói phần mềm Utah Raster Toolkit để quản lý bitmap. Các thuật toán nén cung cấp một thay thế cho lặp lại chuỗi các byte vào cặp, làm giảm đáng kể kích thước tập tin.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RLE Chuyển đổi Đánh giá
1 RLE sang JPG 4.8 13 phiếu bầu
2 RLE sang PNG 4.7 9 phiếu bầu
3 RLE sang BMP 4.0 6 phiếu bầu
4 RLE sang DXF 4.0 1 phiếu bầu
5 RLE sang PCX 4.0 1 phiếu bầu
6 RLE sang SVG 4.0 1 phiếu bầu
7 RLE sang JP2
8 RLE sang WBMP
9 RLE sang GIF
10 RLE sang TGA
11 RLE sang TIFF
12 RLE sang ICO
13 RLE sang CUR
14 RLE sang PBM
15 RLE sang PGM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RLE

4.5 (31 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!