Công Cụ Chuyển Đổi RB

Chuyển đổi trực tuyến từ file rb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rb

Rocket eBook

Được phát triển cho các e-book reader sản xuất hàng loạt đầu tiên - Rocket eBook. Định dạng này được viết bằng Ruby. file RB là đựng toàn bộ nội dung cho một thiết bị Rocket eBook. Nó có khả năng bảo vệ DRM đó không được sử dụng trong cuốn sách xuất bản hiện nay do thiếu của định dạng phổ biến.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RB Chuyển đổi Đánh giá
1 RB sang PDF 4.9 22 phiếu bầu
2 RB sang EPUB 4.7 10 phiếu bầu
3 RB sang DOCX 5.0 4 phiếu bầu
4 RB sang PDB 4.3 4 phiếu bầu
5 RB sang MOBI 5.0 3 phiếu bầu
6 RB sang DOC 4.5 2 phiếu bầu
7 RB sang JPG 5.0 1 phiếu bầu
8 RB sang HEIC 5.0 1 phiếu bầu
9 RB sang FB2 4.0 1 phiếu bầu
10 RB sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
11 RB sang TXT 5.0 1 phiếu bầu
12 RB sang XLS 4.0 1 phiếu bầu
13 RB sang AZW3
14 RB sang LRF
15 RB sang SNB
Chuyển đổi sang RB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RB 4.0 65 phiếu bầu
2 DOCX sang RB 4.3 26 phiếu bầu
3 JPG sang RB 3.8 17 phiếu bầu
4 TXT sang RB 4.6 17 phiếu bầu
5 DOC sang RB 4.2 11 phiếu bầu
6 PNG sang RB 3.8 9 phiếu bầu
7 FB2 sang RB 3.8 9 phiếu bầu
8 HTML sang RB 4.1 7 phiếu bầu
9 EPUB sang RB 4.9 7 phiếu bầu
10 RTF sang RB 4.8 6 phiếu bầu
11 JPEG sang RB 4.0 5 phiếu bầu
12 PPTX sang RB 4.3 4 phiếu bầu
13 XLSX sang RB 5.0 4 phiếu bầu
14 MOBI sang RB 5.0 4 phiếu bầu
15 ODT sang RB 4.3 3 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RB

4.4 (282 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!