Công Cụ Chuyển Đổi RB

Chuyển đổi trực tuyến từ file rb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rb

Rocket eBook

Được phát triển cho các e-book reader sản xuất hàng loạt đầu tiên - Rocket eBook. Định dạng này được viết bằng Ruby. file RB là đựng toàn bộ nội dung cho một thiết bị Rocket eBook. Nó có khả năng bảo vệ DRM đó không được sử dụng trong cuốn sách xuất bản hiện nay do thiếu của định dạng phổ biến.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RB Chuyển đổi Đánh giá
1 RB sang PDF 4.8 18 phiếu bầu
2 RB sang EPUB 4.6 8 phiếu bầu
3 RB sang DOCX 5.0 4 phiếu bầu
4 RB sang PDB 3.8 3 phiếu bầu
5 RB sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
6 RB sang HEIC 5.0 1 phiếu bầu
7 RB sang JPG 5.0 1 phiếu bầu
8 RB sang MOBI 5.0 1 phiếu bầu
9 RB sang XLS 4.0 1 phiếu bầu
10 RB sang AZW3
11 RB sang FB2
12 RB sang LRF
13 RB sang SNB
14 RB sang TCR
15 RB sang JP2
Chuyển đổi sang RB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RB 3.9 36 phiếu bầu
2 DOCX sang RB 4.2 17 phiếu bầu
3 JPG sang RB 3.8 11 phiếu bầu
4 TXT sang RB 4.7 11 phiếu bầu
5 DOC sang RB 4.4 10 phiếu bầu
6 FB2 sang RB 3.8 6 phiếu bầu
7 RTF sang RB 4.8 6 phiếu bầu
8 PNG sang RB 3.8 5 phiếu bầu
9 JPEG sang RB 4.0 5 phiếu bầu
10 HTML sang RB 3.8 4 phiếu bầu
11 PPTX sang RB 4.0 3 phiếu bầu
12 MOBI sang RB 5.0 3 phiếu bầu
13 XLSX sang RB 5.0 3 phiếu bầu
14 EPUB sang RB 5.0 2 phiếu bầu
15 XPS sang RB 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RB

4.3 (181 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!