Công Cụ Chuyển Đổi PNG

Chuyển đổi trực tuyến từ file png sang định dạng khác và từ định dạng khác sang png

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

png

Png

PNG là định dạng lưu trữ dữ liệu đồ họa raster có sử dụng thuật toán nén lossless để Deflate. PNG được tạo ra như là một định dạng tự do để thay thế GIF. PNG hỗ trợ ba loại chính của hình ảnh raster: hình ảnh màu xám, một hình ảnh màu được lập chỉ mục và hình ảnh màu sắc. định dạng PNG các kho thông tin đồ họa trong một hình thức nén.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.3 177,863 phiếu bầu
2 PNG sang ICO 4.8 131,612 phiếu bầu
3 PNG sang JPG 4.8 80,266 phiếu bầu
4 PNG sang DOC 4.1 56,196 phiếu bầu
5 PNG sang DXF 4.6 42,587 phiếu bầu
6 PNG sang PDF 4.8 34,094 phiếu bầu
7 PNG sang JPEG 4.7 33,833 phiếu bầu
8 PNG sang DOCX 4.3 29,695 phiếu bầu
9 PNG sang AI 4.5 21,941 phiếu bầu
10 PNG sang CUR 4.7 16,498 phiếu bầu
11 PNG sang EPS 4.4 13,683 phiếu bầu
12 PNG sang BMP 4.8 10,290 phiếu bầu
13 PNG sang WEBP 4.8 8,689 phiếu bầu
14 PNG sang GIF 4.7 7,246 phiếu bầu
15 PNG sang PSD 4.7 6,610 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PNG 4.5 123,708 phiếu bầu
2 PDF sang PNG 4.7 59,957 phiếu bầu
3 WEBP sang PNG 4.8 55,005 phiếu bầu
4 DOCX sang PNG 4.6 43,097 phiếu bầu
5 SVG sang PNG 4.6 38,640 phiếu bầu
6 JFIF sang PNG 4.7 25,652 phiếu bầu
7 JPEG sang PNG 4.5 22,419 phiếu bầu
8 AI sang PNG 4.6 18,672 phiếu bầu
9 GIF sang PNG 4.6 17,132 phiếu bầu
10 EPS sang PNG 4.7 14,359 phiếu bầu
11 PSD sang PNG 4.7 13,363 phiếu bầu
12 HEIC sang PNG 4.8 10,306 phiếu bầu
13 PPTX sang PNG 4.6 8,683 phiếu bầu
14 DDS sang PNG 4.7 8,165 phiếu bầu
15 CDR sang PNG 4.5 7,987 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PNG

4.6 (1,267,275 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!