Công Cụ Chuyển Đổi PNG

Chuyển đổi trực tuyến từ file png sang định dạng khác và từ định dạng khác sang png

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

png

Png

PNG là định dạng lưu trữ dữ liệu đồ họa raster có sử dụng thuật toán nén lossless để Deflate. PNG được tạo ra như là một định dạng tự do để thay thế GIF. PNG hỗ trợ ba loại chính của hình ảnh raster: hình ảnh màu xám, một hình ảnh màu được lập chỉ mục và hình ảnh màu sắc. định dạng PNG các kho thông tin đồ họa trong một hình thức nén.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.3 359,053 phiếu bầu
2 PNG sang ICO 4.8 304,644 phiếu bầu
3 PNG sang JPG 4.8 165,085 phiếu bầu
4 PNG sang DOC 4.1 108,508 phiếu bầu
5 PNG sang DXF 4.6 84,926 phiếu bầu
6 PNG sang JPEG 4.7 76,974 phiếu bầu
7 PNG sang PDF 4.8 71,521 phiếu bầu
8 PNG sang DOCX 4.2 47,741 phiếu bầu
9 PNG sang WEBP 4.8 39,228 phiếu bầu
10 PNG sang AI 4.5 38,150 phiếu bầu
11 PNG sang CUR 4.7 29,317 phiếu bầu
12 PNG sang EPS 4.3 22,783 phiếu bầu
13 PNG sang BMP 4.8 19,731 phiếu bầu
14 PNG sang GIF 4.6 14,041 phiếu bầu
15 PNG sang DDS 4.8 13,296 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PNG 4.6 265,180 phiếu bầu
2 WEBP sang PNG 4.8 192,020 phiếu bầu
3 PDF sang PNG 4.7 120,326 phiếu bầu
4 DOCX sang PNG 4.6 73,406 phiếu bầu
5 SVG sang PNG 4.6 71,558 phiếu bầu
6 JFIF sang PNG 4.7 62,005 phiếu bầu
7 JPEG sang PNG 4.5 56,723 phiếu bầu
8 AVIF sang PNG 4.8 34,156 phiếu bầu
9 HEIC sang PNG 4.8 33,981 phiếu bầu
10 AI sang PNG 4.6 27,737 phiếu bầu
11 GIF sang PNG 4.6 25,841 phiếu bầu
12 PSD sang PNG 4.7 23,431 phiếu bầu
13 EPS sang PNG 4.7 21,557 phiếu bầu
14 PPTX sang PNG 4.7 15,235 phiếu bầu
15 DDS sang PNG 4.7 15,124 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PNG

4.6 (2,655,697 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!