Công Cụ Chuyển Đổi PNG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file png sang định dạng khác và từ định dạng khác sang png

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 393,426,547 tập tin với tổng dung lượng là 5,611 TB

png

Png

PNG là định dạng lưu trữ dữ liệu đồ họa raster có sử dụng thuật toán nén lossless để Deflate. PNG được tạo ra như là một định dạng tự do để thay thế GIF. PNG hỗ trợ ba loại chính của hình ảnh raster: hình ảnh màu xám, một hình ảnh màu được lập chỉ mục và hình ảnh màu sắc. định dạng PNG các kho thông tin đồ họa trong một hình thức nén.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.6 74,718 phiếu bầu
2 PNG sang ICO 4.9 45,431 phiếu bầu
3 PNG sang JPG 4.8 27,404 phiếu bầu
4 PNG sang DOC 4.5 20,003 phiếu bầu
5 PNG sang DXF 4.7 19,317 phiếu bầu
6 PNG sang AI 4.7 11,196 phiếu bầu
7 PNG sang DOCX 4.4 10,747 phiếu bầu
8 PNG sang JPEG 4.8 9,083 phiếu bầu
9 PNG sang PDF 4.9 8,859 phiếu bầu
10 PNG sang EPS 4.6 7,438 phiếu bầu
11 PNG sang CUR 4.8 5,766 phiếu bầu
12 PNG sang BMP 4.9 5,224 phiếu bầu
13 PNG sang GIF 4.9 3,600 phiếu bầu
14 PNG sang PSD 4.8 2,942 phiếu bầu
15 PNG sang WEBP 4.7 1,530 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PNG 4.8 37,515 phiếu bầu
2 PDF sang PNG 4.8 21,507 phiếu bầu
3 SVG sang PNG 4.7 18,529 phiếu bầu
4 DOCX sang PNG 4.8 13,771 phiếu bầu
5 WEBP sang PNG 4.9 12,466 phiếu bầu
6 AI sang PNG 4.6 10,146 phiếu bầu
7 GIF sang PNG 4.8 8,267 phiếu bầu
8 CDR sang PNG 4.6 7,143 phiếu bầu
9 EPS sang PNG 4.7 6,994 phiếu bầu
10 PSD sang PNG 4.7 5,160 phiếu bầu
11 HTML sang PNG 4.8 4,947 phiếu bầu
12 ICO sang PNG 4.6 3,916 phiếu bầu
13 DDS sang PNG 4.7 3,363 phiếu bầu
14 PPTX sang PNG 4.7 2,723 phiếu bầu
15 JPEG sang PNG 4.5 2,333 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PNG

4.7 (472,048 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!