Công Cụ Chuyển Đổi PNG

Chuyển đổi trực tuyến từ file png sang định dạng khác và từ định dạng khác sang png

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

png

Png

PNG là định dạng lưu trữ dữ liệu đồ họa raster có sử dụng thuật toán nén lossless để Deflate. PNG được tạo ra như là một định dạng tự do để thay thế GIF. PNG hỗ trợ ba loại chính của hình ảnh raster: hình ảnh màu xám, một hình ảnh màu được lập chỉ mục và hình ảnh màu sắc. định dạng PNG các kho thông tin đồ họa trong một hình thức nén.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.4 113,757 phiếu bầu
2 PNG sang ICO 4.8 78,568 phiếu bầu
3 PNG sang JPG 4.8 47,184 phiếu bầu
4 PNG sang DOC 4.2 36,361 phiếu bầu
5 PNG sang DXF 4.6 28,490 phiếu bầu
6 PNG sang DOCX 4.3 20,046 phiếu bầu
7 PNG sang PDF 4.8 18,723 phiếu bầu
8 PNG sang JPEG 4.7 18,064 phiếu bầu
9 PNG sang AI 4.6 15,643 phiếu bầu
10 PNG sang EPS 4.5 10,045 phiếu bầu
11 PNG sang CUR 4.7 9,348 phiếu bầu
12 PNG sang BMP 4.8 7,310 phiếu bầu
13 PNG sang GIF 4.8 5,178 phiếu bầu
14 PNG sang PSD 4.7 4,587 phiếu bầu
15 PNG sang WEBP 4.7 3,752 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PNG 4.6 69,641 phiếu bầu
2 PDF sang PNG 4.7 35,456 phiếu bầu
3 WEBP sang PNG 4.8 30,390 phiếu bầu
4 SVG sang PNG 4.6 27,870 phiếu bầu
5 DOCX sang PNG 4.7 25,859 phiếu bầu
6 AI sang PNG 4.6 14,875 phiếu bầu
7 GIF sang PNG 4.7 12,866 phiếu bầu
8 EPS sang PNG 4.7 11,097 phiếu bầu
9 JPEG sang PNG 4.5 9,675 phiếu bầu
10 PSD sang PNG 4.7 9,149 phiếu bầu
11 JFIF sang PNG 4.7 8,518 phiếu bầu
12 CDR sang PNG 4.5 7,626 phiếu bầu
13 DDS sang PNG 4.7 5,648 phiếu bầu
14 HTML sang PNG 4.7 5,633 phiếu bầu
15 PPTX sang PNG 4.6 5,063 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PNG

4.6 (787,958 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!