Công Cụ Chuyển Đổi PNG

Chuyển đổi trực tuyến từ file png sang định dạng khác và từ định dạng khác sang png

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

png

Png

PNG là định dạng lưu trữ dữ liệu đồ họa raster có sử dụng thuật toán nén lossless để Deflate. PNG được tạo ra như là một định dạng tự do để thay thế GIF. PNG hỗ trợ ba loại chính của hình ảnh raster: hình ảnh màu xám, một hình ảnh màu được lập chỉ mục và hình ảnh màu sắc. định dạng PNG các kho thông tin đồ họa trong một hình thức nén.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.3 140,732 phiếu bầu
2 PNG sang ICO 4.8 100,054 phiếu bầu
3 PNG sang JPG 4.8 61,498 phiếu bầu
4 PNG sang DOC 4.2 45,504 phiếu bầu
5 PNG sang DXF 4.6 34,753 phiếu bầu
6 PNG sang PDF 4.8 25,812 phiếu bầu
7 PNG sang JPEG 4.7 24,836 phiếu bầu
8 PNG sang DOCX 4.3 24,756 phiếu bầu
9 PNG sang AI 4.6 18,450 phiếu bầu
10 PNG sang CUR 4.7 12,106 phiếu bầu
11 PNG sang EPS 4.4 11,585 phiếu bầu
12 PNG sang BMP 4.8 8,592 phiếu bầu
13 PNG sang GIF 4.7 6,094 phiếu bầu
14 PNG sang WEBP 4.7 5,501 phiếu bầu
15 PNG sang PSD 4.7 5,477 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PNG 4.5 93,065 phiếu bầu
2 PDF sang PNG 4.7 45,587 phiếu bầu
3 WEBP sang PNG 4.8 41,598 phiếu bầu
4 DOCX sang PNG 4.7 33,468 phiếu bầu
5 SVG sang PNG 4.6 32,783 phiếu bầu
6 AI sang PNG 4.6 16,569 phiếu bầu
7 JFIF sang PNG 4.7 16,548 phiếu bầu
8 JPEG sang PNG 4.5 15,079 phiếu bầu
9 GIF sang PNG 4.6 14,888 phiếu bầu
10 EPS sang PNG 4.7 12,541 phiếu bầu
11 PSD sang PNG 4.7 10,937 phiếu bầu
12 CDR sang PNG 4.5 7,797 phiếu bầu
13 DDS sang PNG 4.7 6,757 phiếu bầu
14 PPTX sang PNG 4.6 6,488 phiếu bầu
15 HEIC sang PNG 4.8 6,288 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PNG

4.6 (995,491 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!