Công Cụ Chuyển Đổi PNG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file png sang định dạng khác và từ định dạng khác sang png

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

png

Png

PNG là định dạng lưu trữ dữ liệu đồ họa raster có sử dụng thuật toán nén lossless để Deflate. PNG được tạo ra như là một định dạng tự do để thay thế GIF. PNG hỗ trợ ba loại chính của hình ảnh raster: hình ảnh màu xám, một hình ảnh màu được lập chỉ mục và hình ảnh màu sắc. định dạng PNG các kho thông tin đồ họa trong một hình thức nén.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.9 54,660 phiếu bầu
2 PNG sang ICO 5.0 29,091 phiếu bầu
3 PNG sang JPG 4.9 20,086 phiếu bầu
4 PNG sang DXF 4.9 12,981 phiếu bầu
5 PNG sang DOC 4.9 12,095 phiếu bầu
6 PNG sang AI 4.9 7,996 phiếu bầu
7 PNG sang PDF 4.9 6,174 phiếu bầu
8 PNG sang JPEG 4.9 5,597 phiếu bầu
9 PNG sang EPS 4.8 5,498 phiếu bầu
10 PNG sang DOCX 4.6 4,173 phiếu bầu
11 PNG sang CUR 4.9 3,978 phiếu bầu
12 PNG sang BMP 5.0 3,897 phiếu bầu
13 PNG sang GIF 5.0 2,773 phiếu bầu
14 PNG sang PSD 4.9 2,029 phiếu bầu
15 PNG sang WMF 4.7 845 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PNG 4.9 27,055 phiếu bầu
2 PDF sang PNG 4.9 15,430 phiếu bầu
3 SVG sang PNG 4.8 10,761 phiếu bầu
4 DOCX sang PNG 4.9 8,576 phiếu bầu
5 CDR sang PNG 4.6 6,396 phiếu bầu
6 GIF sang PNG 5.0 5,714 phiếu bầu
7 AI sang PNG 4.8 5,698 phiếu bầu
8 WEBP sang PNG 4.9 5,445 phiếu bầu
9 HTML sang PNG 4.9 4,575 phiếu bầu
10 EPS sang PNG 4.8 3,835 phiếu bầu
11 ICO sang PNG 4.6 3,391 phiếu bầu
12 PSD sang PNG 4.8 2,909 phiếu bầu
13 DDS sang PNG 4.7 2,075 phiếu bầu
14 TIFF sang PNG 4.9 1,958 phiếu bầu
15 PPTX sang PNG 4.7 1,514 phiếu bầu

Xem tất cả