Công Cụ Chuyển Đổi PNG

Chuyển đổi trực tuyến từ file png sang định dạng khác và từ định dạng khác sang png

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

png

Png

PNG là định dạng lưu trữ dữ liệu đồ họa raster có sử dụng thuật toán nén lossless để Deflate. PNG được tạo ra như là một định dạng tự do để thay thế GIF. PNG hỗ trợ ba loại chính của hình ảnh raster: hình ảnh màu xám, một hình ảnh màu được lập chỉ mục và hình ảnh màu sắc. định dạng PNG các kho thông tin đồ họa trong một hình thức nén.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.3 265,392 phiếu bầu
2 PNG sang ICO 4.8 213,192 phiếu bầu
3 PNG sang JPG 4.8 119,714 phiếu bầu
4 PNG sang DOC 4.1 80,889 phiếu bầu
5 PNG sang DXF 4.6 62,679 phiếu bầu
6 PNG sang JPEG 4.7 54,950 phiếu bầu
7 PNG sang PDF 4.8 52,257 phiếu bầu
8 PNG sang DOCX 4.2 39,200 phiếu bầu
9 PNG sang AI 4.5 29,416 phiếu bầu
10 PNG sang CUR 4.7 23,905 phiếu bầu
11 PNG sang WEBP 4.8 21,755 phiếu bầu
12 PNG sang EPS 4.3 18,152 phiếu bầu
13 PNG sang BMP 4.8 14,808 phiếu bầu
14 PNG sang GIF 4.6 10,356 phiếu bầu
15 PNG sang DDS 4.8 9,361 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PNG 4.5 189,612 phiếu bầu
2 WEBP sang PNG 4.8 116,462 phiếu bầu
3 PDF sang PNG 4.7 89,091 phiếu bầu
4 DOCX sang PNG 4.6 59,067 phiếu bầu
5 SVG sang PNG 4.6 53,762 phiếu bầu
6 JFIF sang PNG 4.7 46,126 phiếu bầu
7 JPEG sang PNG 4.5 38,843 phiếu bầu
8 AI sang PNG 4.6 23,249 phiếu bầu
9 HEIC sang PNG 4.8 21,716 phiếu bầu
10 GIF sang PNG 4.6 21,410 phiếu bầu
11 PSD sang PNG 4.7 18,582 phiếu bầu
12 EPS sang PNG 4.7 18,070 phiếu bầu
13 PPTX sang PNG 4.6 12,165 phiếu bầu
14 DDS sang PNG 4.7 11,535 phiếu bầu
15 CDR sang PNG 4.5 8,344 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PNG

4.6 (1,921,055 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!