Công Cụ Chuyển Đổi PNG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file png sang định dạng khác và từ định dạng khác sang png

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

png

Png

PNG là định dạng lưu trữ dữ liệu đồ họa raster có sử dụng thuật toán nén lossless để Deflate. PNG được tạo ra như là một định dạng tự do để thay thế GIF. PNG hỗ trợ ba loại chính của hình ảnh raster: hình ảnh màu xám, một hình ảnh màu được lập chỉ mục và hình ảnh màu sắc. định dạng PNG các kho thông tin đồ họa trong một hình thức nén.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.8 60,050 phiếu bầu
2 PNG sang ICO 4.9 34,328 phiếu bầu
3 PNG sang JPG 4.9 22,285 phiếu bầu
4 PNG sang DXF 4.8 15,136 phiếu bầu
5 PNG sang DOC 4.7 14,776 phiếu bầu
6 PNG sang AI 4.8 9,083 phiếu bầu
7 PNG sang PDF 4.9 6,946 phiếu bầu
8 PNG sang DOCX 4.5 6,941 phiếu bầu
9 PNG sang JPEG 4.8 6,726 phiếu bầu
10 PNG sang EPS 4.7 6,254 phiếu bầu
11 PNG sang CUR 4.9 4,655 phiếu bầu
12 PNG sang BMP 4.9 4,318 phiếu bầu
13 PNG sang GIF 4.9 3,056 phiếu bầu
14 PNG sang PSD 4.9 2,364 phiếu bầu
15 PNG sang TIFF 4.9 972 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PNG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PNG 4.8 30,320 phiếu bầu
2 PDF sang PNG 4.9 17,348 phiếu bầu
3 SVG sang PNG 4.7 13,044 phiếu bầu
4 DOCX sang PNG 4.9 10,390 phiếu bầu
5 WEBP sang PNG 4.9 7,361 phiếu bầu
6 AI sang PNG 4.7 6,962 phiếu bầu
7 CDR sang PNG 4.6 6,684 phiếu bầu
8 GIF sang PNG 4.9 6,131 phiếu bầu
9 HTML sang PNG 4.9 4,707 phiếu bầu
10 EPS sang PNG 4.8 4,509 phiếu bầu
11 ICO sang PNG 4.6 3,571 phiếu bầu
12 PSD sang PNG 4.8 3,506 phiếu bầu
13 DDS sang PNG 4.7 2,487 phiếu bầu
14 TIFF sang PNG 4.9 1,991 phiếu bầu
15 PPTX sang PNG 4.7 1,955 phiếu bầu

Xem tất cả