Công Cụ Chuyển Đổi PBM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pbm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pbm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 411,877,057 tập tin với tổng dung lượng là 5,931 TB

pbm

Máy Bitmap

PBM là một hình ảnh xách tay màu đen và trắng. Có thể được mở ra với các chương trình: Adobe Photoshop CS, Hệ thống ACD Canvas 15, Hệ thống ACD ACDSee 17, Newera Graphics Converter Pro, Corel PaintShop Pro X6. File có chứa 1 bit trên mỗi điểm ảnh. PBM là một loại định dạng file PPM. Và có thể đọc được hoặc nhị phân.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PBM Chuyển đổi Đánh giá
1 PBM sang JPG 4.7 138 phiếu bầu
2 PBM sang PNG 4.6 68 phiếu bầu
3 PBM sang BMP 4.9 30 phiếu bầu
4 PBM sang PDF 5.0 9 phiếu bầu
5 PBM sang JPEG 4.5 8 phiếu bầu
6 PBM sang PGM 5.0 6 phiếu bầu
7 PBM sang ICO 5.0 6 phiếu bầu
8 PBM sang SVG 5.0 4 phiếu bầu
9 PBM sang EPS 5.0 2 phiếu bầu
10 PBM sang PLT 5.0 2 phiếu bầu
11 PBM sang DXF 5.0 2 phiếu bầu
12 PBM sang PPM 5.0 2 phiếu bầu
13 PBM sang GIF 5.0 2 phiếu bầu
14 PBM sang TIFF 5.0 1 phiếu bầu
15 PBM sang TGA 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PBM Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang PBM 4.6 69 phiếu bầu
2 JPG sang PBM 4.9 56 phiếu bầu
3 BMP sang PBM 4.6 31 phiếu bầu
4 PDF sang PBM 4.8 6 phiếu bầu
5 PPM sang PBM 5.0 5 phiếu bầu
6 TXT sang PBM 4.2 5 phiếu bầu
7 PGM sang PBM 5.0 3 phiếu bầu
8 DOCX sang PBM 3.8 3 phiếu bầu
9 HTML sang PBM 5.0 2 phiếu bầu
10 XLS sang PBM 5.0 2 phiếu bầu
11 XCF sang PBM 3.0 1 phiếu bầu
12 JPEG sang PBM 5.0 1 phiếu bầu
13 PPTX sang PBM 5.0 1 phiếu bầu
14 CSV sang PBM 5.0 1 phiếu bầu
15 AI sang PBM 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PBM

4.7 (479 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!