Công Cụ Chuyển Đổi PBM

Chuyển đổi trực tuyến từ file pbm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pbm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pbm

Máy Bitmap

PBM là một hình ảnh xách tay màu đen và trắng. Có thể được mở ra với các chương trình: Adobe Photoshop CS, Hệ thống ACD Canvas 15, Hệ thống ACD ACDSee 17, Newera Graphics Converter Pro, Corel PaintShop Pro X6. File có chứa 1 bit trên mỗi điểm ảnh. PBM là một loại định dạng file PPM. Và có thể đọc được hoặc nhị phân.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PBM Chuyển đổi Đánh giá
1 PBM sang JPG 4.5 215 phiếu bầu
2 PBM sang PNG 4.5 119 phiếu bầu
3 PBM sang BMP 4.7 53 phiếu bầu
4 PBM sang PDF 5.0 20 phiếu bầu
5 PBM sang JPEG 4.3 13 phiếu bầu
6 PBM sang PGM 4.8 12 phiếu bầu
7 PBM sang SVG 3.8 7 phiếu bầu
8 PBM sang ICO 5.0 7 phiếu bầu
9 PBM sang GIF 5.0 5 phiếu bầu
10 PBM sang PLT 4.8 5 phiếu bầu
11 PBM sang DXF 4.0 4 phiếu bầu
12 PBM sang EPS 5.0 3 phiếu bầu
13 PBM sang PPM 5.0 3 phiếu bầu
14 PBM sang TIFF 5.0 2 phiếu bầu
15 PBM sang TGA 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PBM Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang PBM 4.5 140 phiếu bầu
2 JPG sang PBM 4.8 99 phiếu bầu
3 BMP sang PBM 4.7 75 phiếu bầu
4 PDF sang PBM 4.4 57 phiếu bầu
5 JPEG sang PBM 4.3 16 phiếu bầu
6 TXT sang PBM 3.8 15 phiếu bầu
7 PPM sang PBM 5.0 5 phiếu bầu
8 JFIF sang PBM 5.0 4 phiếu bầu
9 DOCX sang PBM 3.8 4 phiếu bầu
10 ODT sang PBM 4.8 4 phiếu bầu
11 TTF sang PBM 4.5 4 phiếu bầu
12 PGM sang PBM 5.0 4 phiếu bầu
13 WEBP sang PBM 4.7 3 phiếu bầu
14 SVG sang PBM 5.0 3 phiếu bầu
15 XLS sang PBM 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PBM

4.6 (943 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!