Công Cụ Chuyển Đổi MAC

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file mac. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

mac

MAC Paint

Đây là một định dạng hình ảnh bitmap đã được tạo ra bởi các chương trình đồ họa MacPaint sử dụng trên các máy tính Apple Macintosh. Các định dạng MAC hỗ trợ hiển thị chỉ có hai màu sắc, bao gồm một bảng mẫu. Nó được sử dụng bởi các biên tập viên đồ họa Macintosh để lưu trữ hình ảnh màu đen và trắng. Kích thước hình ảnh tối đa là 576 × 720.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MAC sang JPG 3.8 3 phiếu bầu
2 MAC sang PNG 5.0 2 phiếu bầu
3 MAC sang BMP 4.0 1 phiếu bầu
4 MAC sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
5 MAC sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
6 MAC sang SVG 5.0 1 phiếu bầu
7 MAC sang TIFF 5.0 1 phiếu bầu
8 MAC sang JP2
9 MAC sang WBMP
10 MAC sang GIF
11 MAC sang TGA
12 MAC sang PCX
13 MAC sang ICO
14 MAC sang CUR
15 MAC sang PBM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi MAC

4.3 (10 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!