Công Cụ Chuyển Đổi JPG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file jpg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jpg

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

jpg

Joint Photographic Experts Group

Mở rộng JPG đã được giao cho các tập tin hình ảnh. Nhiều hình ảnh và đồ họa web được lưu trong định dạng JPG. Để nén nhiều bitmap được lưu ở định dạng .jpg, mà làm cho nó dễ dàng hơn để chuyển giao và tải về các tập tin trên Internet. định dạng JPG dựa trên bảng màu 24-bit, cao hơn các mức độ nén áp dụng để tạo ra các tập tin JPG, lớn hơn tác dụng giải nén vào chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JPG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DOC 4.9 80,928 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.9 29,145 phiếu bầu
3 JPG sang DXF 4.9 28,394 phiếu bầu
4 JPG sang PNG 4.9 27,055 phiếu bầu
5 JPG sang DOCX 4.5 15,638 phiếu bầu
6 JPG sang PDF 4.9 13,867 phiếu bầu
7 JPG sang AI 4.9 12,601 phiếu bầu
8 JPG sang ICO 5.0 11,223 phiếu bầu
9 JPG sang BMP 4.9 7,213 phiếu bầu
10 JPG sang EPS 4.9 6,782 phiếu bầu
11 JPG sang GIF 4.9 4,918 phiếu bầu
12 JPG sang JP2 4.9 4,917 phiếu bầu
13 JPG sang PSD 4.9 3,581 phiếu bầu
14 JPG sang TIFF 5.0 3,566 phiếu bầu
15 JPG sang HDR 4.9 2,284 phiếu bầu
Chuyển đổi sang JPG Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.9 127,714 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.9 50,685 phiếu bầu
3 DOC sang JPG 4.9 35,188 phiếu bầu
4 PPTX sang JPG 4.7 29,991 phiếu bầu
5 WEBP sang JPG 4.9 22,884 phiếu bầu
6 PNG sang JPG 4.9 20,086 phiếu bầu
7 XLSX sang JPG 4.9 15,204 phiếu bầu
8 CDR sang JPG 4.6 14,557 phiếu bầu
9 CR2 sang JPG 4.6 12,452 phiếu bầu
10 TIFF sang JPG 4.9 10,750 phiếu bầu
11 AI sang JPG 4.8 10,363 phiếu bầu
12 BMP sang JPG 4.8 10,272 phiếu bầu
13 HTML sang JPG 4.7 9,741 phiếu bầu
14 PSD sang JPG 4.8 8,823 phiếu bầu
15 XLS sang JPG 4.7 6,928 phiếu bầu

Xem tất cả