Công Cụ Chuyển Đổi JPG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file jpg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jpg

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

jpg

Joint Photographic Experts Group

Mở rộng JPG đã được giao cho các tập tin hình ảnh. Nhiều hình ảnh và đồ họa web được lưu trong định dạng JPG. Để nén nhiều bitmap được lưu ở định dạng .jpg, mà làm cho nó dễ dàng hơn để chuyển giao và tải về các tập tin trên Internet. định dạng JPG dựa trên bảng màu 24-bit, cao hơn các mức độ nén áp dụng để tạo ra các tập tin JPG, lớn hơn tác dụng giải nén vào chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JPG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DOC 4.9 83,913 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.9 30,725 phiếu bầu
3 JPG sang DXF 4.9 29,811 phiếu bầu
4 JPG sang PNG 4.9 27,891 phiếu bầu
5 JPG sang DOCX 4.4 18,913 phiếu bầu
6 JPG sang PDF 4.9 14,597 phiếu bầu
7 JPG sang AI 4.9 13,065 phiếu bầu
8 JPG sang ICO 5.0 11,898 phiếu bầu
9 JPG sang BMP 4.9 7,400 phiếu bầu
10 JPG sang EPS 4.9 7,025 phiếu bầu
11 JPG sang GIF 4.9 5,032 phiếu bầu
12 JPG sang JP2 4.9 4,975 phiếu bầu
13 JPG sang PSD 4.9 3,775 phiếu bầu
14 JPG sang TIFF 4.9 3,735 phiếu bầu
15 JPG sang HDR 4.9 2,374 phiếu bầu
Chuyển đổi sang JPG Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.9 133,890 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.9 53,591 phiếu bầu
3 DOC sang JPG 4.9 36,627 phiếu bầu
4 PPTX sang JPG 4.7 31,818 phiếu bầu
5 WEBP sang JPG 4.9 25,581 phiếu bầu
6 PNG sang JPG 4.9 20,601 phiếu bầu
7 XLSX sang JPG 4.8 15,725 phiếu bầu
8 CDR sang JPG 4.6 14,731 phiếu bầu
9 CR2 sang JPG 4.6 13,200 phiếu bầu
10 TIFF sang JPG 4.9 10,781 phiếu bầu
11 BMP sang JPG 4.8 10,677 phiếu bầu
12 AI sang JPG 4.7 10,626 phiếu bầu
13 HTML sang JPG 4.7 9,938 phiếu bầu
14 PSD sang JPG 4.8 9,090 phiếu bầu
15 XLS sang JPG 4.7 7,115 phiếu bầu

Xem tất cả