Công Cụ Chuyển Đổi JPG

Chuyển đổi trực tuyến từ file jpg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jpg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

jpg

Joint Photographic Experts Group

Mở rộng JPG đã được giao cho các tập tin hình ảnh. Nhiều hình ảnh và đồ họa web được lưu trong định dạng JPG. Để nén nhiều bitmap được lưu ở định dạng .jpg, mà làm cho nó dễ dàng hơn để chuyển giao và tải về các tập tin trên Internet. định dạng JPG dựa trên bảng màu 24-bit, cao hơn các mức độ nén áp dụng để tạo ra các tập tin JPG, lớn hơn tác dụng giải nén vào chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JPG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DOC 4.3 196,475 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.5 94,976 phiếu bầu
3 JPG sang PNG 4.6 76,239 phiếu bầu
4 JPG sang DOCX 4.2 71,003 phiếu bầu
5 JPG sang DXF 4.6 63,365 phiếu bầu
6 JPG sang PDF 4.8 48,932 phiếu bầu
7 JPG sang ICO 4.8 36,994 phiếu bầu
8 JPG sang JPEG 4.6 31,480 phiếu bầu
9 JPG sang AI 4.7 23,951 phiếu bầu
10 JPG sang BMP 4.8 12,851 phiếu bầu
11 JPG sang EPS 4.6 12,534 phiếu bầu
12 JPG sang GIF 4.8 8,826 phiếu bầu
13 JPG sang PSD 4.7 8,333 phiếu bầu
14 JPG sang TIFF 4.8 8,105 phiếu bầu
15 JPG sang HDR 4.4 7,572 phiếu bầu
Chuyển đổi sang JPG Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.8 367,179 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.7 189,875 phiếu bầu
3 WEBP sang JPG 4.8 123,633 phiếu bầu
4 DOC sang JPG 4.8 87,576 phiếu bầu
5 PPTX sang JPG 4.7 76,060 phiếu bầu
6 PNG sang JPG 4.8 51,055 phiếu bầu
7 HEIC sang JPG 4.8 45,874 phiếu bầu
8 JFIF sang JPG 4.7 38,926 phiếu bầu
9 XLSX sang JPG 4.5 34,066 phiếu bầu
10 CR2 sang JPG 4.5 31,799 phiếu bầu
11 JPEG sang JPG 4.6 31,331 phiếu bầu
12 BMP sang JPG 4.8 21,799 phiếu bầu
13 CDR sang JPG 4.5 18,412 phiếu bầu
14 AI sang JPG 4.6 18,271 phiếu bầu
15 PSD sang JPG 4.7 17,712 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi JPG

4.7 (2,218,831 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!