Công Cụ Chuyển Đổi JPG

Chuyển đổi trực tuyến từ file jpg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jpg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

jpg

Joint Photographic Experts Group

Mở rộng JPG đã được giao cho các tập tin hình ảnh. Nhiều hình ảnh và đồ họa web được lưu trong định dạng JPG. Để nén nhiều bitmap được lưu ở định dạng .jpg, mà làm cho nó dễ dàng hơn để chuyển giao và tải về các tập tin trên Internet. định dạng JPG dựa trên bảng màu 24-bit, cao hơn các mức độ nén áp dụng để tạo ra các tập tin JPG, lớn hơn tác dụng giải nén vào chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JPG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DOC 4.2 334,814 phiếu bầu
2 JPG sang PNG 4.5 179,520 phiếu bầu
3 JPG sang SVG 4.4 164,981 phiếu bầu
4 JPG sang DOCX 4.2 117,959 phiếu bầu
5 JPG sang PDF 4.8 114,409 phiếu bầu
6 JPG sang DXF 4.5 110,476 phiếu bầu
7 JPG sang JPEG 4.6 108,919 phiếu bầu
8 JPG sang ICO 4.8 85,769 phiếu bầu
9 JPG sang AI 4.6 36,761 phiếu bầu
10 JPG sang WEBP 4.8 24,073 phiếu bầu
11 JPG sang BMP 4.8 20,952 phiếu bầu
12 JPG sang EPS 4.5 19,724 phiếu bầu
13 JPG sang HDR 4.2 17,474 phiếu bầu
14 JPG sang GIF 4.7 14,266 phiếu bầu
15 JPG sang PSD 4.6 13,560 phiếu bầu
Chuyển đổi sang JPG Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.7 623,106 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.7 357,096 phiếu bầu
3 WEBP sang JPG 4.8 299,907 phiếu bầu
4 HEIC sang JPG 4.8 195,341 phiếu bầu
5 JFIF sang JPG 4.7 140,586 phiếu bầu
6 DOC sang JPG 4.8 138,030 phiếu bầu
7 PPTX sang JPG 4.7 120,150 phiếu bầu
8 JPEG sang JPG 4.6 115,419 phiếu bầu
9 PNG sang JPG 4.8 113,643 phiếu bầu
10 XLSX sang JPG 4.4 52,548 phiếu bầu
11 CR2 sang JPG 4.5 44,000 phiếu bầu
12 BMP sang JPG 4.8 34,568 phiếu bầu
13 AI sang JPG 4.6 28,059 phiếu bầu
14 PSD sang JPG 4.7 27,651 phiếu bầu
15 HTML sang JPG 4.5 24,733 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi JPG

4.6 (4,236,456 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!