Công Cụ Chuyển Đổi GSM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file gsm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gsm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

gsm

GSM 06.10 Lossy Speech Compression

GSM 06.10 Mất tiếng nói nén. Một định dạng lossy cho nén lời nói được sử dụng trong tiêu chuẩn toàn cầu về viễn thông di động (GSM). Tốt cho mục đích của nó, thu nhỏ kích thước dữ liệu âm thanh, nhưng nó sẽ gây ra nhiều tiếng ồn khi tín hiệu âm thanh được mã hóa và giải mã nhiều lần. Định dạng này được sử dụng bởi một số ứng dụng thư thoại. Nó là khá CPU chuyên sâu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GSM Chuyển đổi Đánh giá
1 GSM sang MP3 5.0 1,326 phiếu bầu
2 GSM sang WAV 5.0 163 phiếu bầu
3 GSM sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
4 GSM sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
5 GSM sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
6 GSM sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
7 GSM sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
8 GSM sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
9 GSM sang AAC
10 GSM sang AC3
11 GSM sang FLAC
12 GSM sang AIFF
13 GSM sang AMR
14 GSM sang M4A
15 GSM sang M4R
Chuyển đổi sang GSM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang GSM 4.9 478 phiếu bầu
2 WAV sang GSM 4.8 336 phiếu bầu
3 MP4 sang GSM 4.9 55 phiếu bầu
4 3GP sang GSM 5.0 36 phiếu bầu
5 M4A sang GSM 4.8 31 phiếu bầu
6 OGG sang GSM 5.0 13 phiếu bầu
7 ASF sang GSM 5.0 9 phiếu bầu
8 AMR sang GSM 5.0 7 phiếu bầu
9 AAC sang GSM 3.8 5 phiếu bầu
10 MOV sang GSM 5.0 3 phiếu bầu
11 VOX sang GSM 5.0 2 phiếu bầu
12 AVI sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
13 WMA sang GSM 3.0 1 phiếu bầu
14 WMV sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
15 MKV sang GSM 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả