Công Cụ Chuyển Đổi GSM

Chuyển đổi trực tuyến từ file gsm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang gsm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

gsm

GSM 06.10 Lossy Speech Compression

GSM 06.10 Mất tiếng nói nén. Một định dạng lossy cho nén lời nói được sử dụng trong tiêu chuẩn toàn cầu về viễn thông di động (GSM). Tốt cho mục đích của nó, thu nhỏ kích thước dữ liệu âm thanh, nhưng nó sẽ gây ra nhiều tiếng ồn khi tín hiệu âm thanh được mã hóa và giải mã nhiều lần. Định dạng này được sử dụng bởi một số ứng dụng thư thoại. Nó là khá CPU chuyên sâu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ GSM Chuyển đổi Đánh giá
1 GSM sang MP3 4.8 4,488 phiếu bầu
2 GSM sang WAV 4.8 589 phiếu bầu
3 GSM sang WMA 4.9 15 phiếu bầu
4 GSM sang AMR 4.8 5 phiếu bầu
5 GSM sang M4A 4.7 3 phiếu bầu
6 GSM sang OGG 4.7 3 phiếu bầu
7 GSM sang VOC 4.7 3 phiếu bầu
8 GSM sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
9 GSM sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
10 GSM sang RA 3.0 1 phiếu bầu
11 GSM sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
12 GSM sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
13 GSM sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
14 GSM sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
15 GSM sang AAC
Chuyển đổi sang GSM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang GSM 4.7 1,081 phiếu bầu
2 WAV sang GSM 4.6 860 phiếu bầu
3 M4A sang GSM 4.6 197 phiếu bầu
4 MP4 sang GSM 4.7 155 phiếu bầu
5 OGG sang GSM 4.8 80 phiếu bầu
6 MPEG sang GSM 4.1 48 phiếu bầu
7 3GP sang GSM 5.0 40 phiếu bầu
8 AAC sang GSM 4.3 23 phiếu bầu
9 OPUS sang GSM 4.9 22 phiếu bầu
10 AMR sang GSM 4.9 14 phiếu bầu
11 ASF sang GSM 5.0 9 phiếu bầu
12 WMA sang GSM 3.8 6 phiếu bầu
13 AVI sang GSM 4.2 5 phiếu bầu
14 MOV sang GSM 5.0 4 phiếu bầu
15 AIFF sang GSM 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi GSM

4.8 (7,704 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!