Công Cụ Chuyển Đổi FTS

Chuyển đổi trực tuyến từ file fts sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fts

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

fts

Flexible Image Transport System

Đây là một định dạng để chỉnh sửa, lưu trữ và truyền hình ảnh với siêu dữ liệu cho mục đích khoa học. Các ứng dụng chính là thiên văn học. Sự nhấn mạnh chính là trên siêu dữ liệu, trong đó có chứa thông tin về hiệu chuẩn không gian và trắc quang. FTS thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu mà không bao gồm các hình ảnh liên quan thực tế. Nó hỗ trợ việc lưu trữ các cơ sở dữ liệu, ma trận, vv

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FTS Chuyển đổi Đánh giá
1 FTS sang JPG 3.8 12 phiếu bầu
2 FTS sang PNG 3.8 6 phiếu bầu
3 FTS sang PDF 4.6 5 phiếu bầu
4 FTS sang BMP 5.0 3 phiếu bầu
5 FTS sang JPEG 4.5 2 phiếu bầu
6 FTS sang TIFF 5.0 2 phiếu bầu
7 FTS sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
8 FTS sang JP2
9 FTS sang WBMP
10 FTS sang GIF
11 FTS sang TGA
12 FTS sang SVG
13 FTS sang PCX
14 FTS sang ICO
15 FTS sang CUR
Chuyển đổi sang FTS Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang FTS 4.5 15 phiếu bầu
2 CR2 sang FTS 4.0 6 phiếu bầu
3 PNG sang FTS 4.0 5 phiếu bầu
4 PDF sang FTS 4.3 4 phiếu bầu
5 BMP sang FTS 5.0 3 phiếu bầu
6 PPTX sang FTS 5.0 3 phiếu bầu
7 BIN sang FTS 4.5 2 phiếu bầu
8 ICO sang FTS 5.0 2 phiếu bầu
9 HTML sang FTS 5.0 2 phiếu bầu
10 JPEG sang FTS 5.0 1 phiếu bầu
11 TGA sang FTS 5.0 1 phiếu bầu
12 SVG sang FTS 5.0 1 phiếu bầu
13 DNG sang FTS 5.0 1 phiếu bầu
14 EXP sang FTS 4.0 1 phiếu bầu
15 ORF sang FTS 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi FTS

4.4 (90 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!