VOC

voc

Sound Blaster VOC files

Các tệp VOC Sound Blaster. Các tệp VOC có nhiều phần và chứa các phần im lặng, vòng lặp và tỷ lệ mẫu khác nhau cho các khối khác nhau. Vào đầu vào, các phần im lặng được điền, vòng lặp bị từ chối và dữ liệu mẫu với tỷ lệ mẫu mới bị từ chối. Im lặng với tỷ lệ mẫu khác nhau được tạo ra phù hợp. Trên đầu ra, sự im lặng không được phát hiện, cũng như tỷ lệ mẫu không thể. SoX hỗ trợ đọc (nhưng không viết) các tệp VOC với nhiều khối, và các tệp chứa luật μ, luật A, và các mẫu ADPCM 2/3/4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang VOC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang VOC 5.0 19 phiếu bầu
2 WAV sang VOC 5.0 9 phiếu bầu
3 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
4 3GP sang VOC 5.0 4 phiếu bầu
5 MP4 sang VOC 4.7 3 phiếu bầu
6 FLAC sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
7 AAC sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
8 OGG sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
9 VOX sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
10 M4A sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
11 M4V sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
12 3G2 sang VOC
13 AAF sang VOC
14 ASF sang VOC
15 AV1 sang VOC
16 AVCHD sang VOC
17 AVI sang VOC
18 CAVS sang VOC
19 DIVX sang VOC
20 DV sang VOC
21 F4V sang VOC
22 FLV sang VOC
23 HEVC sang VOC
24 M2TS sang VOC
25 M2V sang VOC
26 MKV sang VOC
27 MOD sang VOC
28 MOV sang VOC
29 MPEG sang VOC
30 MPEG-2 sang VOC
31 MPG sang VOC
32 MTS sang VOC
33 MXF sang VOC
34 OGV sang VOC
35 RM sang VOC
36 RMVB sang VOC
37 SWF sang VOC
38 TOD sang VOC
39 TS sang VOC
40 VOB sang VOC
41 WEBM sang VOC
42 WMV sang VOC
43 WTV sang VOC
44 XVID sang VOC
45 8SVX sang VOC
46 AC3 sang VOC
47 AIFF sang VOC
48 AMB sang VOC
49 AMR sang VOC
50 APE sang VOC
51 AU sang VOC
52 AVR sang VOC
53 CAF sang VOC
54 CDDA sang VOC
55 CVS sang VOC
56 CVSD sang VOC
57 CVU sang VOC
58 DSS sang VOC
59 DTS sang VOC
60 DVMS sang VOC
61 FAP sang VOC
62 FSSD sang VOC
63 GSM sang VOC
64 GSRT sang VOC
65 HCOM sang VOC
66 HTK sang VOC
67 IMA sang VOC
68 IRCAM sang VOC
69 M4R sang VOC
70 MAUD sang VOC
71 NIST sang VOC
72 OPUS sang VOC
73 PAF sang VOC
74 PRC sang VOC
75 PVF sang VOC
76 SD2 sang VOC
77 SHN sang VOC
78 SLN sang VOC
79 SMP sang VOC
80 SND sang VOC
81 SNDR sang VOC
82 SNDT sang VOC
83 SOU sang VOC
84 SPH sang VOC
85 SPX sang VOC
86 TAK sang VOC
87 TTA sang VOC
88 TXW sang VOC
89 VMS sang VOC
90 VQF sang VOC
91 W64 sang VOC
92 WMA sang VOC
93 WV sang VOC
94 XA sang VOC