VOC

voc

Sound Blaster VOC files

Các tệp VOC Sound Blaster. Các tệp VOC có nhiều phần và chứa các phần im lặng, vòng lặp và tỷ lệ mẫu khác nhau cho các khối khác nhau. Vào đầu vào, các phần im lặng được điền, vòng lặp bị từ chối và dữ liệu mẫu với tỷ lệ mẫu mới bị từ chối. Im lặng với tỷ lệ mẫu khác nhau được tạo ra phù hợp. Trên đầu ra, sự im lặng không được phát hiện, cũng như tỷ lệ mẫu không thể. SoX hỗ trợ đọc (nhưng không viết) các tệp VOC với nhiều khối, và các tệp chứa luật μ, luật A, và các mẫu ADPCM 2/3/4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang VOC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang VOC 5.0 24 phiếu bầu
2 WAV sang VOC 4.7 16 phiếu bầu
3 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
4 3GP sang VOC 5.0 4 phiếu bầu
5 MP4 sang VOC 4.8 4 phiếu bầu
6 FLAC sang VOC 4.7 3 phiếu bầu
7 AAC sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
8 OGG sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
9 VOX sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
10 M4A sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
11 M4V sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
12 AC3 sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
13 AMR sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
14 AVI sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang VOC
16 AAF sang VOC
17 ASF sang VOC
18 AV1 sang VOC
19 AVCHD sang VOC
20 CAVS sang VOC
21 DIVX sang VOC
22 DV sang VOC
23 F4V sang VOC
24 FLV sang VOC
25 HEVC sang VOC
26 M2TS sang VOC
27 M2V sang VOC
28 MJPEG sang VOC
29 MKV sang VOC
30 MOD sang VOC
31 MOV sang VOC
32 MPEG sang VOC
33 MPEG-2 sang VOC
34 MPG sang VOC
35 MTS sang VOC
36 MXF sang VOC
37 OGV sang VOC
38 RM sang VOC
39 RMVB sang VOC
40 SWF sang VOC
41 TOD sang VOC
42 TS sang VOC
43 VOB sang VOC
44 WEBM sang VOC
45 WMV sang VOC
46 WTV sang VOC
47 XVID sang VOC
48 8SVX sang VOC
49 AIFF sang VOC
50 AMB sang VOC
51 APE sang VOC
52 AU sang VOC
53 AVR sang VOC
54 CAF sang VOC
55 CDDA sang VOC
56 CVS sang VOC
57 CVSD sang VOC
58 CVU sang VOC
59 DSS sang VOC
60 DTS sang VOC
61 DVMS sang VOC
62 FAP sang VOC
63 FSSD sang VOC
64 GSM sang VOC
65 GSRT sang VOC
66 HCOM sang VOC
67 HTK sang VOC
68 IMA sang VOC
69 IRCAM sang VOC
70 M4R sang VOC
71 MAUD sang VOC
72 MP2 sang VOC
73 NIST sang VOC
74 OGA sang VOC
75 OPUS sang VOC
76 PAF sang VOC
77 PRC sang VOC
78 PVF sang VOC
79 RA sang VOC
80 SD2 sang VOC
81 SHN sang VOC
82 SLN sang VOC
83 SMP sang VOC
84 SND sang VOC
85 SNDR sang VOC
86 SNDT sang VOC
87 SOU sang VOC
88 SPH sang VOC
89 SPX sang VOC
90 TAK sang VOC
91 TTA sang VOC
92 TXW sang VOC
93 VMS sang VOC
94 VQF sang VOC
95 W64 sang VOC
96 WMA sang VOC
97 WV sang VOC
98 XA sang VOC