VOC

voc

Sound Blaster VOC files

Các tệp VOC Sound Blaster. Các tệp VOC có nhiều phần và chứa các phần im lặng, vòng lặp và tỷ lệ mẫu khác nhau cho các khối khác nhau. Vào đầu vào, các phần im lặng được điền, vòng lặp bị từ chối và dữ liệu mẫu với tỷ lệ mẫu mới bị từ chối. Im lặng với tỷ lệ mẫu khác nhau được tạo ra phù hợp. Trên đầu ra, sự im lặng không được phát hiện, cũng như tỷ lệ mẫu không thể. SoX hỗ trợ đọc (nhưng không viết) các tệp VOC với nhiều khối, và các tệp chứa luật μ, luật A, và các mẫu ADPCM 2/3/4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang VOC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang VOC 5.0 35 phiếu bầu
2 WAV sang VOC 4.6 21 phiếu bầu
3 OGG sang VOC 4.7 6 phiếu bầu
4 MP4 sang VOC 4.2 6 phiếu bầu
5 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
6 3GP sang VOC 5.0 4 phiếu bầu
7 FLAC sang VOC 4.7 3 phiếu bầu
8 AAC sang VOC 5.0 3 phiếu bầu
9 OPUS sang VOC 4.5 2 phiếu bầu
10 M4A sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
11 AMR sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
12 AU sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
13 MPEG sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
14 AVI sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
15 AC3 sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
16 M4V sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
17 VOX sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
18 WMA sang VOC 3.0 1 phiếu bầu
19 3G2 sang VOC
20 AAF sang VOC
21 ASF sang VOC
22 AV1 sang VOC
23 AVCHD sang VOC
24 CAVS sang VOC
25 DIVX sang VOC
26 DV sang VOC
27 F4V sang VOC
28 FLV sang VOC
29 HEVC sang VOC
30 M2TS sang VOC
31 M2V sang VOC
32 MJPEG sang VOC
33 MKV sang VOC
34 MOD sang VOC
35 MOV sang VOC
36 MPEG-2 sang VOC
37 MPG sang VOC
38 MTS sang VOC
39 MXF sang VOC
40 OGV sang VOC
41 RM sang VOC
42 RMVB sang VOC
43 SWF sang VOC
44 TOD sang VOC
45 TS sang VOC
46 VOB sang VOC
47 WEBM sang VOC
48 WMV sang VOC
49 WTV sang VOC
50 XVID sang VOC
51 8SVX sang VOC
52 AIFF sang VOC
53 AMB sang VOC
54 APE sang VOC
55 AVR sang VOC
56 CAF sang VOC
57 CDDA sang VOC
58 CVS sang VOC
59 CVSD sang VOC
60 CVU sang VOC
61 DSS sang VOC
62 DTS sang VOC
63 DVMS sang VOC
64 FAP sang VOC
65 FSSD sang VOC
66 GSM sang VOC
67 GSRT sang VOC
68 HCOM sang VOC
69 HTK sang VOC
70 IMA sang VOC
71 IRCAM sang VOC
72 M4R sang VOC
73 MAUD sang VOC
74 MP2 sang VOC
75 NIST sang VOC
76 OGA sang VOC
77 PAF sang VOC
78 PRC sang VOC
79 PVF sang VOC
80 RA sang VOC
81 SD2 sang VOC
82 SHN sang VOC
83 SLN sang VOC
84 SMP sang VOC
85 SND sang VOC
86 SNDR sang VOC
87 SNDT sang VOC
88 SOU sang VOC
89 SPH sang VOC
90 SPX sang VOC
91 TAK sang VOC
92 TTA sang VOC
93 TXW sang VOC
94 VMS sang VOC
95 VQF sang VOC
96 W64 sang VOC
97 WV sang VOC
98 XA sang VOC