VOB

vob

Video Object

Là một container để lưu trữ DVD-Video. Các cơ sở của các định dạng MPEG-2 chân, và do đó nó có thể chứa nhiều dòng. Có thể thêm tối đa 9 audiois một suối và 32 loại phụ đề. Video thêm vào chỉ với MPEG-2 codec.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ VOB Chuyển đổi Đánh giá
1 VOB sang MP4 4.6 224 phiếu bầu
2 VOB sang AVI 4.6 49 phiếu bầu
3 VOB sang MP3 4.7 30 phiếu bầu
4 VOB sang MPEG 4.1 10 phiếu bầu
5 VOB sang GIF 3.9 9 phiếu bầu
6 VOB sang MOV 3.8 7 phiếu bầu
7 VOB sang WMV 4.0 4 phiếu bầu
8 VOB sang MKV 4.7 3 phiếu bầu
9 VOB sang SWF 5.0 3 phiếu bầu
10 VOB sang MPG 4.7 3 phiếu bầu
11 VOB sang WAV 5.0 2 phiếu bầu
12 VOB sang 3GP 3.8 2 phiếu bầu
13 VOB sang M4V 5.0 2 phiếu bầu
14 VOB sang AIFF 3.0 1 phiếu bầu
15 VOB sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
16 VOB sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
17 VOB sang TS 3.0 1 phiếu bầu
18 VOB sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
19 VOB sang WMA 3.0 1 phiếu bầu
20 VOB sang MTS 5.0 1 phiếu bầu
21 VOB sang DIVX
22 VOB sang XVID
23 VOB sang MPEG-2
24 VOB sang HEVC
25 VOB sang AV1
26 VOB sang AVCHD
27 VOB sang RMVB
28 VOB sang F4V
29 VOB sang M2V
30 VOB sang 3G2
31 VOB sang ASF
32 VOB sang MXF
33 VOB sang RM
34 VOB sang OGV
35 VOB sang WTV
36 VOB sang AAC
37 VOB sang AC3
38 VOB sang FLAC
39 VOB sang OGG
40 VOB sang AMR
41 VOB sang M4A
42 VOB sang M4R
43 VOB sang DTS
44 VOB sang OPUS
45 VOB sang SPX
46 VOB sang CAF
47 VOB sang TTA
48 VOB sang PVF
49 VOB sang PRC
50 VOB sang MAUD
51 VOB sang 8SVX
52 VOB sang AMB
53 VOB sang AU
54 VOB sang SND
55 VOB sang SNDR
56 VOB sang SNDT
57 VOB sang AVR
58 VOB sang CDDA
59 VOB sang CVS
60 VOB sang CVSD
61 VOB sang CVU
62 VOB sang DVMS
63 VOB sang VMS
64 VOB sang FAP
65 VOB sang PAF
66 VOB sang FSSD
67 VOB sang SOU
68 VOB sang GSRT
69 VOB sang GSM
70 VOB sang HCOM
71 VOB sang HTK
72 VOB sang IMA
73 VOB sang IRCAM
74 VOB sang SLN
75 VOB sang SPH
76 VOB sang NIST
77 VOB sang SMP
78 VOB sang TXW
79 VOB sang VOC
80 VOB sang VOX
81 VOB sang W64
82 VOB sang WV
83 VOB sang WVE
84 VOB sang SD2
Chuyển đổi sang VOB Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang VOB 4.9 1,475 phiếu bầu
2 AVI sang VOB 4.9 142 phiếu bầu
3 WMV sang VOB 4.9 90 phiếu bầu
4 3GP sang VOB 4.9 55 phiếu bầu
5 MKV sang VOB 5.0 47 phiếu bầu
6 MPG sang VOB 4.9 46 phiếu bầu
7 MOV sang VOB 4.9 39 phiếu bầu
8 WEBM sang VOB 4.9 33 phiếu bầu
9 M4V sang VOB 4.8 18 phiếu bầu
10 FLV sang VOB 5.0 15 phiếu bầu
11 SWF sang VOB 4.1 12 phiếu bầu
12 MTS sang VOB 5.0 7 phiếu bầu
13 GIF sang VOB 5.0 5 phiếu bầu
14 TS sang VOB 5.0 2 phiếu bầu
15 RMVB sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
16 MPEG sang VOB 3.0 1 phiếu bầu
17 M2V sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
18 3G2 sang VOB
19 AAF sang VOB
20 ASF sang VOB
21 AV1 sang VOB
22 AVCHD sang VOB
23 CAVS sang VOB
24 DIVX sang VOB
25 DV sang VOB
26 F4V sang VOB
27 HEVC sang VOB
28 M2TS sang VOB
29 MOD sang VOB
30 MPEG-2 sang VOB
31 MXF sang VOB
32 OGV sang VOB
33 RM sang VOB
34 TOD sang VOB
35 WTV sang VOB
36 XVID sang VOB