VOB

vob

DVD-Video Object

VOB là định dạng cho các tệp DVD thường được lưu trữ trong thư mục VIDEO_TS. VOB dựa trên MPEG-2 và nó có thể chứa video, âm thanh, phụ đề và các dữ liệu khác. Mỗi tệp phải nhỏ hơn 1 GB để tương thích với tất cả các hệ điều hành, nếu không chúng sẽ không được đọc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ VOB Chuyển đổi Đánh giá
1 VOB sang MP4 4.5 483 phiếu bầu
2 VOB sang AVI 4.4 87 phiếu bầu
3 VOB sang MP3 4.7 65 phiếu bầu
4 VOB sang GIF 4.0 45 phiếu bầu
5 VOB sang MPEG 4.4 21 phiếu bầu
6 VOB sang MOV 3.9 16 phiếu bầu
7 VOB sang MPG 4.4 12 phiếu bầu
8 VOB sang WMV 4.4 11 phiếu bầu
9 VOB sang WAV 5.0 5 phiếu bầu
10 VOB sang 3GP 4.0 5 phiếu bầu
11 VOB sang MKV 4.8 5 phiếu bầu
12 VOB sang M4V 5.0 3 phiếu bầu
13 VOB sang SWF 5.0 3 phiếu bầu
14 VOB sang DIVX 5.0 3 phiếu bầu
15 VOB sang FLV 5.0 3 phiếu bầu
16 VOB sang AV1 4.7 3 phiếu bầu
17 VOB sang WMA 3.8 2 phiếu bầu
18 VOB sang AIFF 3.8 2 phiếu bầu
19 VOB sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
20 VOB sang TS 3.0 1 phiếu bầu
21 VOB sang RMVB 5.0 1 phiếu bầu
22 VOB sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
23 VOB sang MTS 5.0 1 phiếu bầu
24 VOB sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
25 VOB sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
26 VOB sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
27 VOB sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
28 VOB sang MJPEG 5.0 1 phiếu bầu
29 VOB sang XVID 3.0 1 phiếu bầu
30 VOB sang MPEG-2
31 VOB sang HEVC
32 VOB sang AVCHD
33 VOB sang F4V
34 VOB sang 3G2
35 VOB sang ASF
36 VOB sang MXF
37 VOB sang RM
38 VOB sang WTV
39 VOB sang AAC
40 VOB sang AC3
41 VOB sang OGG
42 VOB sang AMR
43 VOB sang M4R
44 VOB sang DTS
45 VOB sang OPUS
46 VOB sang SPX
47 VOB sang CAF
48 VOB sang W64
49 VOB sang WV
50 VOB sang VOC
51 VOB sang TTA
52 VOB sang RA
53 VOB sang MP2
54 VOB sang OGA
55 VOB sang PVF
56 VOB sang PRC
57 VOB sang MAUD
58 VOB sang 8SVX
59 VOB sang AMB
60 VOB sang AU
61 VOB sang SND
62 VOB sang SNDR
63 VOB sang SNDT
64 VOB sang AVR
65 VOB sang CDDA
66 VOB sang CVS
67 VOB sang CVSD
68 VOB sang CVU
69 VOB sang DVMS
70 VOB sang VMS
71 VOB sang FAP
72 VOB sang PAF
73 VOB sang FSSD
74 VOB sang SOU
75 VOB sang GSRT
76 VOB sang GSM
77 VOB sang HCOM
78 VOB sang HTK
79 VOB sang IMA
80 VOB sang IRCAM
81 VOB sang SLN
82 VOB sang SPH
83 VOB sang NIST
84 VOB sang SMP
85 VOB sang TXW
86 VOB sang VOX
87 VOB sang WVE
88 VOB sang SD2
Chuyển đổi sang VOB Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang VOB 4.8 1,960 phiếu bầu
2 AVI sang VOB 4.9 164 phiếu bầu
3 WMV sang VOB 4.9 102 phiếu bầu
4 MKV sang VOB 4.9 61 phiếu bầu
5 3GP sang VOB 5.0 59 phiếu bầu
6 WEBM sang VOB 4.9 58 phiếu bầu
7 MPG sang VOB 4.9 55 phiếu bầu
8 MOV sang VOB 4.9 44 phiếu bầu
9 M4V sang VOB 4.8 19 phiếu bầu
10 FLV sang VOB 5.0 15 phiếu bầu
11 SWF sang VOB 3.8 14 phiếu bầu
12 MTS sang VOB 5.0 10 phiếu bầu
13 GIF sang VOB 5.0 5 phiếu bầu
14 MPEG sang VOB 4.0 2 phiếu bầu
15 TS sang VOB 5.0 2 phiếu bầu
16 DIVX sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
17 ASF sang VOB 4.0 1 phiếu bầu
18 M2V sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
19 RMVB sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
20 3G2 sang VOB
21 AAF sang VOB
22 AV1 sang VOB
23 AVCHD sang VOB
24 CAVS sang VOB
25 DV sang VOB
26 F4V sang VOB
27 HEVC sang VOB
28 M2TS sang VOB
29 MJPEG sang VOB
30 MOD sang VOB
31 MPEG-2 sang VOB
32 MXF sang VOB
33 OGV sang VOB
34 RM sang VOB
35 TOD sang VOB
36 WTV sang VOB
37 XVID sang VOB