VOB

vob

DVD-Video Object

VOB là định dạng cho các tệp DVD thường được lưu trữ trong thư mục VIDEO_TS. VOB dựa trên MPEG-2 và nó có thể chứa video, âm thanh, phụ đề và các dữ liệu khác. Mỗi tệp phải nhỏ hơn 1 GB để tương thích với tất cả các hệ điều hành, nếu không chúng sẽ không được đọc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ VOB Chuyển đổi Đánh giá
1 VOB sang MP4 4.5 1,489 phiếu bầu
2 VOB sang AVI 4.5 220 phiếu bầu
3 VOB sang MP3 4.8 178 phiếu bầu
4 VOB sang GIF 4.2 99 phiếu bầu
5 VOB sang MPEG 4.3 51 phiếu bầu
6 VOB sang MOV 4.2 44 phiếu bầu
7 VOB sang MPG 4.5 27 phiếu bầu
8 VOB sang MJPEG 4.5 26 phiếu bầu
9 VOB sang DIVX 4.8 25 phiếu bầu
10 VOB sang MKV 4.4 21 phiếu bầu
11 VOB sang WMV 4.6 20 phiếu bầu
12 VOB sang 3GP 4.4 17 phiếu bầu
13 VOB sang AV1 4.0 15 phiếu bầu
14 VOB sang WAV 4.4 11 phiếu bầu
15 VOB sang M4V 4.7 11 phiếu bầu
16 VOB sang FLV 4.9 10 phiếu bầu
17 VOB sang XVID 4.1 7 phiếu bầu
18 VOB sang MTS 5.0 6 phiếu bầu
19 VOB sang M4A 4.2 6 phiếu bầu
20 VOB sang TS 4.6 5 phiếu bầu
21 VOB sang AVCHD 4.6 5 phiếu bầu
22 VOB sang WMA 3.8 4 phiếu bầu
23 VOB sang AIFF 4.0 4 phiếu bầu
24 VOB sang SWF 5.0 3 phiếu bầu
25 VOB sang M2TS 3.8 3 phiếu bầu
26 VOB sang WEBM 5.0 2 phiếu bầu
27 VOB sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
28 VOB sang RMVB 4.0 2 phiếu bầu
29 VOB sang FLAC 5.0 2 phiếu bầu
30 VOB sang F4V 5.0 2 phiếu bầu
31 VOB sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
32 VOB sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
33 VOB sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
34 VOB sang MXF 5.0 1 phiếu bầu
35 VOB sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
36 VOB sang MP2 4.0 1 phiếu bầu
37 VOB sang HEVC 3.0 1 phiếu bầu
38 VOB sang MPEG-2
39 VOB sang 3G2
40 VOB sang RM
41 VOB sang WTV
42 VOB sang AAC
43 VOB sang AC3
44 VOB sang OGG
45 VOB sang AMR
46 VOB sang M4R
47 VOB sang SPX
48 VOB sang CAF
49 VOB sang W64
50 VOB sang WV
51 VOB sang VOC
52 VOB sang TTA
53 VOB sang RA
54 VOB sang OGA
55 VOB sang PVF
56 VOB sang PRC
57 VOB sang MAUD
58 VOB sang 8SVX
59 VOB sang AMB
60 VOB sang AU
61 VOB sang SND
62 VOB sang SNDR
63 VOB sang SNDT
64 VOB sang AVR
65 VOB sang CDDA
66 VOB sang CVS
67 VOB sang CVSD
68 VOB sang CVU
69 VOB sang DVMS
70 VOB sang VMS
71 VOB sang FAP
72 VOB sang PAF
73 VOB sang FSSD
74 VOB sang SOU
75 VOB sang GSRT
76 VOB sang GSM
77 VOB sang HCOM
78 VOB sang HTK
79 VOB sang IMA
80 VOB sang IRCAM
81 VOB sang SLN
82 VOB sang SPH
83 VOB sang NIST
84 VOB sang SMP
85 VOB sang TXW
86 VOB sang VOX
87 VOB sang WVE
88 VOB sang SD2
Chuyển đổi sang VOB Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang VOB 4.8 3,057 phiếu bầu
2 AVI sang VOB 4.8 208 phiếu bầu
3 WMV sang VOB 4.8 132 phiếu bầu
4 WEBM sang VOB 4.8 119 phiếu bầu
5 MKV sang VOB 4.8 96 phiếu bầu
6 MPG sang VOB 4.8 82 phiếu bầu
7 MOV sang VOB 4.8 69 phiếu bầu
8 3GP sang VOB 4.9 68 phiếu bầu
9 M4V sang VOB 4.8 22 phiếu bầu
10 FLV sang VOB 5.0 19 phiếu bầu
11 SWF sang VOB 3.8 16 phiếu bầu
12 MTS sang VOB 4.9 12 phiếu bầu
13 TS sang VOB 4.9 11 phiếu bầu
14 MPEG sang VOB 4.5 8 phiếu bầu
15 GIF sang VOB 5.0 7 phiếu bầu
16 M2V sang VOB 5.0 3 phiếu bầu
17 DIVX sang VOB 4.0 3 phiếu bầu
18 M2TS sang VOB 4.3 3 phiếu bầu
19 MOD sang VOB 5.0 2 phiếu bầu
20 ASF sang VOB 4.0 2 phiếu bầu
21 RMVB sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
22 3G2 sang VOB
23 AAF sang VOB
24 AV1 sang VOB
25 AVCHD sang VOB
26 CAVS sang VOB
27 DV sang VOB
28 F4V sang VOB
29 HEVC sang VOB
30 MJPEG sang VOB
31 MPEG-2 sang VOB
32 MXF sang VOB
33 OGV sang VOB
34 RM sang VOB
35 TOD sang VOB
36 WTV sang VOB
37 XVID sang VOB