TXT

txt

Plaintext Text File

TXT là một định dạng tập tin có chứa các văn bản, tổ chức trong hàng. tập tin văn bản phản đối tập tin nhị phân có chứa dữ liệu mà không có ý định để giải thích như là một văn bản (mã hóa âm thanh hoặc hình ảnh). Các tập tin văn bản có thể chứa cả định dạng văn bản và định dạng. Kể từ khi các tập tin văn bản rất đơn giản, họ thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 TXT sang PDF 4.8 17,748 phiếu bầu
2 TXT sang XLSX 4.4 16,694 phiếu bầu
3 TXT sang DOC 4.7 12,671 phiếu bầu
4 TXT sang CSV 4.5 10,236 phiếu bầu
5 TXT sang MOBI 4.8 7,811 phiếu bầu
6 TXT sang EPUB 4.7 7,395 phiếu bầu
7 TXT sang JPG 4.5 6,017 phiếu bầu
8 TXT sang XLS 4.2 3,237 phiếu bầu
9 TXT sang DOCX 4.7 2,637 phiếu bầu
10 TXT sang HTML 4.5 1,772 phiếu bầu
11 TXT sang FB2 4.8 1,674 phiếu bầu
12 TXT sang AZW3 4.8 1,662 phiếu bầu
13 TXT sang PNG 4.2 1,162 phiếu bầu
14 TXT sang SVG 4.2 777 phiếu bầu
15 TXT sang GIF 4.7 634 phiếu bầu
16 TXT sang BMP 4.5 556 phiếu bầu
17 TXT sang JPEG 4.4 491 phiếu bầu
18 TXT sang RTF 4.7 344 phiếu bầu
19 TXT sang PPT 4.1 150 phiếu bầu
20 TXT sang ODT 4.6 138 phiếu bầu
21 TXT sang PDB 4.4 136 phiếu bầu
22 TXT sang TIFF 4.4 82 phiếu bầu
23 TXT sang PSD 4.6 57 phiếu bầu
24 TXT sang DOCM 4.6 46 phiếu bầu
25 TXT sang PPTX 4.7 43 phiếu bầu
26 TXT sang XPS 4.4 42 phiếu bầu
27 TXT sang DJVU 5.0 37 phiếu bầu
28 TXT sang ICO 4.2 35 phiếu bầu
29 TXT sang MAP 4.3 30 phiếu bầu
30 TXT sang DOT 4.2 25 phiếu bầu
31 TXT sang PPM 4.4 25 phiếu bầu
32 TXT sang PGM 4.3 24 phiếu bầu
33 TXT sang LRF 4.8 20 phiếu bầu
34 TXT sang SNB 5.0 20 phiếu bầu
35 TXT sang POT 4.1 18 phiếu bầu
36 TXT sang DOTX 4.4 17 phiếu bầu
37 TXT sang G3 4.8 14 phiếu bầu
38 TXT sang PNM 4.5 13 phiếu bầu
39 TXT sang PBM 3.8 13 phiếu bầu
40 TXT sang RB 4.8 12 phiếu bầu
41 TXT sang TGA 4.1 10 phiếu bầu
42 TXT sang RGB 4.2 9 phiếu bầu
43 TXT sang PCD 4.7 9 phiếu bầu
44 TXT sang DBK 4.7 9 phiếu bầu
45 TXT sang HDR 4.4 8 phiếu bầu
46 TXT sang WEBP 4.5 8 phiếu bầu
47 TXT sang PAL 4.5 8 phiếu bầu
48 TXT sang ODP 4.6 8 phiếu bầu
49 TXT sang EXR 4.1 7 phiếu bầu
50 TXT sang AW 4.1 7 phiếu bầu
51 TXT sang TCR 5.0 7 phiếu bầu
52 TXT sang CUR 4.7 6 phiếu bầu
53 TXT sang OXPS 4.6 5 phiếu bầu
54 TXT sang DDS 5.0 4 phiếu bầu
55 TXT sang XPM 4.8 4 phiếu bầu
56 TXT sang FAX 4.7 3 phiếu bầu
57 TXT sang PPSX 5.0 3 phiếu bầu
58 TXT sang PPS 5.0 3 phiếu bầu
59 TXT sang JFIF 4.7 3 phiếu bầu
60 TXT sang PCX 4.3 3 phiếu bầu
61 TXT sang XBM 3.8 3 phiếu bầu
62 TXT sang PFM 5.0 3 phiếu bầu
63 TXT sang SGI 3.8 2 phiếu bầu
64 TXT sang DOTM 5.0 2 phiếu bầu
65 TXT sang IPL 5.0 2 phiếu bầu
66 TXT sang SXW 5.0 2 phiếu bầu
67 TXT sang JBIG 5.0 2 phiếu bầu
68 TXT sang RGBA 5.0 2 phiếu bầu
69 TXT sang POTX 3.8 2 phiếu bầu
70 TXT sang RAS 3.8 2 phiếu bầu
71 TXT sang YUV 3.8 2 phiếu bầu
72 TXT sang PPTM 4.5 2 phiếu bầu
73 TXT sang JP2 3.8 2 phiếu bầu
74 TXT sang XWD 5.0 1 phiếu bầu
75 TXT sang AVIF 3.0 1 phiếu bầu
76 TXT sang KWD 5.0 1 phiếu bầu
77 TXT sang WBMP 5.0 1 phiếu bầu
78 TXT sang G4 5.0 1 phiếu bầu
79 TXT sang PICON 3.0 1 phiếu bầu
80 TXT sang PPSM 4.0 1 phiếu bầu
81 TXT sang ABW 4.0 1 phiếu bầu
82 TXT sang HEIC 5.0 1 phiếu bầu
83 TXT sang JPE 5.0 1 phiếu bầu
84 TXT sang HEIF 5.0 1 phiếu bầu
85 TXT sang JBG 5.0 1 phiếu bầu
86 TXT sang FTS
87 TXT sang HRZ
88 TXT sang MNG
89 TXT sang MTV
90 TXT sang OTB
91 TXT sang PALM
92 TXT sang PAM
93 TXT sang PCT
94 TXT sang PICT
95 TXT sang RGBO
96 TXT sang SUN
97 TXT sang UYVY
98 TXT sang VIFF
99 TXT sang XV
100 TXT sang RGF
101 TXT sang SIX
102 TXT sang SIXEL
103 TXT sang VIPS
104 TXT sang JPS
105 TXT sang JIF
106 TXT sang JFI
107 TXT sang PGX
108 TXT sang POTM
Chuyển đổi sang TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TXT 3.9 26,847 phiếu bầu
2 EPUB sang TXT 4.8 11,727 phiếu bầu
3 DOCX sang TXT 4.3 8,848 phiếu bầu
4 FB2 sang TXT 4.5 6,350 phiếu bầu
5 MOBI sang TXT 4.8 4,281 phiếu bầu
6 DOC sang TXT 4.5 4,094 phiếu bầu
7 XLSX sang TXT 4.5 3,340 phiếu bầu
8 CSV sang TXT 4.5 2,997 phiếu bầu
9 RTF sang TXT 4.7 2,105 phiếu bầu
10 AZW3 sang TXT 4.8 1,821 phiếu bầu
11 HTML sang TXT 4.5 1,293 phiếu bầu
12 PPTX sang TXT 4.3 1,213 phiếu bầu
13 DJVU sang TXT 3.8 1,163 phiếu bầu
14 XLS sang TXT 4.4 1,142 phiếu bầu
15 SNB sang TXT 4.6 676 phiếu bầu
16 ODT sang TXT 4.5 570 phiếu bầu
17 XPS sang TXT 4.4 435 phiếu bầu
18 PPT sang TXT 4.5 398 phiếu bầu
19 OXPS sang TXT 3.9 108 phiếu bầu
20 WPS sang TXT 4.4 46 phiếu bầu
21 PPSX sang TXT 4.6 35 phiếu bầu
22 ODP sang TXT 4.5 30 phiếu bầu
23 DOCM sang TXT 4.1 26 phiếu bầu
24 ABW sang TXT 4.3 24 phiếu bầu
25 PDB sang TXT 4.6 16 phiếu bầu
26 PPS sang TXT 4.6 15 phiếu bầu
27 LRF sang TXT 4.4 15 phiếu bầu
28 DBK sang TXT 3.8 15 phiếu bầu
29 DOTX sang TXT 4.5 13 phiếu bầu
30 DOT sang TXT 4.1 7 phiếu bầu
31 POT sang TXT 4.8 6 phiếu bầu
32 PPTM sang TXT 3.8 4 phiếu bầu
33 SXW sang TXT 4.0 3 phiếu bầu
34 KWD sang TXT 4.5 2 phiếu bầu
35 TCR sang TXT 5.0 2 phiếu bầu
36 PPSM sang TXT 5.0 1 phiếu bầu
37 AW sang TXT 5.0 1 phiếu bầu
38 DOTM sang TXT
39 RB sang TXT
40 POTM sang TXT
41 POTX sang TXT