SPH

sph

SPeech HEader Resources

SPHERE (Tài nguyên Ngôn ngữ Phát biểu) là định dạng tệp do NIST (Học viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia) xác định và được sử dụng với âm thanh giọng nói. SoX có thể đọc các tệp này khi chúng chứa dữ liệu μ và luật PCM. Nó sẽ bỏ qua bất kỳ thông tin tiêu đề nào nói rằng dữ liệu được nén bằng cách rút ngắn và sẽ xử lý dữ liệu dưới dạng luật μ hoặc PCM. Điều này sẽ cho phép SoX và dòng lệnh rút ngắn chương trình để được chạy cùng nhau bằng cách sử dụng đường ống để bao gồm dữ liệu và sau đó vượt qua kết quả SoX để chế biến.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SPH Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang SPH 5.0 10 phiếu bầu
2 MP3 sang SPH 5.0 5 phiếu bầu
3 WVE sang SPH 4.0 1 phiếu bầu
4 FLAC sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
5 ASF sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
6 MP4 sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
7 3G2 sang SPH
8 3GP sang SPH
9 AAF sang SPH
10 AV1 sang SPH
11 AVCHD sang SPH
12 AVI sang SPH
13 CAVS sang SPH
14 DIVX sang SPH
15 DV sang SPH
16 F4V sang SPH
17 FLV sang SPH
18 HEVC sang SPH
19 M2TS sang SPH
20 M2V sang SPH
21 M4V sang SPH
22 MKV sang SPH
23 MOD sang SPH
24 MOV sang SPH
25 MPEG sang SPH
26 MPEG-2 sang SPH
27 MPG sang SPH
28 MTS sang SPH
29 MXF sang SPH
30 OGV sang SPH
31 RM sang SPH
32 RMVB sang SPH
33 SWF sang SPH
34 TOD sang SPH
35 TS sang SPH
36 VOB sang SPH
37 WEBM sang SPH
38 WMV sang SPH
39 WTV sang SPH
40 XVID sang SPH
41 8SVX sang SPH
42 AAC sang SPH
43 AC3 sang SPH
44 AIFF sang SPH
45 AMB sang SPH
46 AMR sang SPH
47 APE sang SPH
48 AU sang SPH
49 AVR sang SPH
50 CAF sang SPH
51 CDDA sang SPH
52 CVS sang SPH
53 CVSD sang SPH
54 CVU sang SPH
55 DSS sang SPH
56 DTS sang SPH
57 DVMS sang SPH
58 FAP sang SPH
59 FSSD sang SPH
60 GSM sang SPH
61 GSRT sang SPH
62 HCOM sang SPH
63 HTK sang SPH
64 IMA sang SPH
65 IRCAM sang SPH
66 M4A sang SPH
67 M4R sang SPH
68 MAUD sang SPH
69 NIST sang SPH
70 OGG sang SPH
71 OPUS sang SPH
72 PAF sang SPH
73 PRC sang SPH
74 PVF sang SPH
75 SD2 sang SPH
76 SHN sang SPH
77 SLN sang SPH
78 SMP sang SPH
79 SND sang SPH
80 SNDR sang SPH
81 SNDT sang SPH
82 SOU sang SPH
83 SPX sang SPH
84 TAK sang SPH
85 TTA sang SPH
86 TXW sang SPH
87 VMS sang SPH
88 VOC sang SPH
89 VOX sang SPH
90 VQF sang SPH
91 W64 sang SPH
92 WMA sang SPH
93 WV sang SPH
94 XA sang SPH