SLN

sln

Asterisk PBX `signed linear’

Asterisk PBX 'đã ký kết tuyến tính' 8khz, số nguyên ký kết 16-bit, định dạng gốc ít-endian.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SLN Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang SLN 4.8 156 phiếu bầu
2 WAV sang SLN 4.9 112 phiếu bầu
3 M4A sang SLN 4.6 18 phiếu bầu
4 MP4 sang SLN 5.0 6 phiếu bầu
5 OGG sang SLN 5.0 5 phiếu bầu
6 AMR sang SLN 5.0 4 phiếu bầu
7 MPEG sang SLN 4.7 3 phiếu bầu
8 AAC sang SLN 5.0 2 phiếu bầu
9 3GP sang SLN 5.0 2 phiếu bầu
10 OPUS sang SLN 5.0 2 phiếu bầu
11 MOV sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
12 GSM sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
13 FLAC sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
14 AAF sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
15 WVE sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
16 3G2 sang SLN
17 ASF sang SLN
18 AV1 sang SLN
19 AVCHD sang SLN
20 AVI sang SLN
21 CAVS sang SLN
22 DIVX sang SLN
23 DV sang SLN
24 F4V sang SLN
25 FLV sang SLN
26 HEVC sang SLN
27 M2TS sang SLN
28 M2V sang SLN
29 M4V sang SLN
30 MJPEG sang SLN
31 MKV sang SLN
32 MOD sang SLN
33 MPEG-2 sang SLN
34 MPG sang SLN
35 MTS sang SLN
36 MXF sang SLN
37 OGV sang SLN
38 RM sang SLN
39 RMVB sang SLN
40 SWF sang SLN
41 TOD sang SLN
42 TS sang SLN
43 VOB sang SLN
44 WEBM sang SLN
45 WMV sang SLN
46 WTV sang SLN
47 XVID sang SLN
48 8SVX sang SLN
49 AC3 sang SLN
50 AIFF sang SLN
51 AMB sang SLN
52 APE sang SLN
53 AU sang SLN
54 AVR sang SLN
55 CAF sang SLN
56 CDDA sang SLN
57 CVS sang SLN
58 CVSD sang SLN
59 CVU sang SLN
60 DSS sang SLN
61 DTS sang SLN
62 DVMS sang SLN
63 FAP sang SLN
64 FSSD sang SLN
65 GSRT sang SLN
66 HCOM sang SLN
67 HTK sang SLN
68 IMA sang SLN
69 IRCAM sang SLN
70 M4R sang SLN
71 MAUD sang SLN
72 MP2 sang SLN
73 NIST sang SLN
74 OGA sang SLN
75 PAF sang SLN
76 PRC sang SLN
77 PVF sang SLN
78 RA sang SLN
79 SD2 sang SLN
80 SHN sang SLN
81 SMP sang SLN
82 SND sang SLN
83 SNDR sang SLN
84 SNDT sang SLN
85 SOU sang SLN
86 SPH sang SLN
87 SPX sang SLN
88 TAK sang SLN
89 TTA sang SLN
90 TXW sang SLN
91 VMS sang SLN
92 VOC sang SLN
93 VOX sang SLN
94 VQF sang SLN
95 W64 sang SLN
96 WMA sang SLN
97 WV sang SLN
98 XA sang SLN