SLN

sln

Asterisk PBX `signed linear’

Asterisk PBX 'đã ký kết tuyến tính' 8khz, số nguyên ký kết 16-bit, định dạng gốc ít-endian.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SLN Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang SLN 4.8 54 phiếu bầu
2 WAV sang SLN 4.8 39 phiếu bầu
3 M4A sang SLN 5.0 7 phiếu bầu
4 AMR sang SLN 5.0 4 phiếu bầu
5 3GP sang SLN 5.0 2 phiếu bầu
6 MP4 sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
7 WVE sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
8 AAF sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
9 GSM sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
10 OPUS sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang SLN
12 ASF sang SLN
13 AV1 sang SLN
14 AVCHD sang SLN
15 AVI sang SLN
16 CAVS sang SLN
17 DIVX sang SLN
18 DV sang SLN
19 F4V sang SLN
20 FLV sang SLN
21 HEVC sang SLN
22 M2TS sang SLN
23 M2V sang SLN
24 M4V sang SLN
25 MJPEG sang SLN
26 MKV sang SLN
27 MOD sang SLN
28 MOV sang SLN
29 MPEG sang SLN
30 MPEG-2 sang SLN
31 MPG sang SLN
32 MTS sang SLN
33 MXF sang SLN
34 OGV sang SLN
35 RM sang SLN
36 RMVB sang SLN
37 SWF sang SLN
38 TOD sang SLN
39 TS sang SLN
40 VOB sang SLN
41 WEBM sang SLN
42 WMV sang SLN
43 WTV sang SLN
44 XVID sang SLN
45 8SVX sang SLN
46 AAC sang SLN
47 AC3 sang SLN
48 AIFF sang SLN
49 AMB sang SLN
50 APE sang SLN
51 AU sang SLN
52 AVR sang SLN
53 CAF sang SLN
54 CDDA sang SLN
55 CVS sang SLN
56 CVSD sang SLN
57 CVU sang SLN
58 DSS sang SLN
59 DTS sang SLN
60 DVMS sang SLN
61 FAP sang SLN
62 FLAC sang SLN
63 FSSD sang SLN
64 GSRT sang SLN
65 HCOM sang SLN
66 HTK sang SLN
67 IMA sang SLN
68 IRCAM sang SLN
69 M4R sang SLN
70 MAUD sang SLN
71 MP2 sang SLN
72 NIST sang SLN
73 OGA sang SLN
74 OGG sang SLN
75 PAF sang SLN
76 PRC sang SLN
77 PVF sang SLN
78 RA sang SLN
79 SD2 sang SLN
80 SHN sang SLN
81 SMP sang SLN
82 SND sang SLN
83 SNDR sang SLN
84 SNDT sang SLN
85 SOU sang SLN
86 SPH sang SLN
87 SPX sang SLN
88 TAK sang SLN
89 TTA sang SLN
90 TXW sang SLN
91 VMS sang SLN
92 VOC sang SLN
93 VOX sang SLN
94 VQF sang SLN
95 W64 sang SLN
96 WMA sang SLN
97 WV sang SLN
98 XA sang SLN