SLN

sln

Asterisk PBX `signed linear’

Asterisk PBX 'đã ký kết tuyến tính' 8khz, số nguyên ký kết 16-bit, định dạng gốc ít-endian.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SLN Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang SLN 4.9 31 phiếu bầu
2 MP3 sang SLN 4.9 31 phiếu bầu
3 M4A sang SLN 5.0 7 phiếu bầu
4 AMR sang SLN 5.0 4 phiếu bầu
5 3GP sang SLN 5.0 2 phiếu bầu
6 GSM sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
7 AAF sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
8 WVE sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
9 MP4 sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
10 3G2 sang SLN
11 ASF sang SLN
12 AV1 sang SLN
13 AVCHD sang SLN
14 AVI sang SLN
15 CAVS sang SLN
16 DIVX sang SLN
17 DV sang SLN
18 F4V sang SLN
19 FLV sang SLN
20 HEVC sang SLN
21 M2TS sang SLN
22 M2V sang SLN
23 M4V sang SLN
24 MKV sang SLN
25 MOD sang SLN
26 MOV sang SLN
27 MPEG sang SLN
28 MPEG-2 sang SLN
29 MPG sang SLN
30 MTS sang SLN
31 MXF sang SLN
32 OGV sang SLN
33 RM sang SLN
34 RMVB sang SLN
35 SWF sang SLN
36 TOD sang SLN
37 TS sang SLN
38 VOB sang SLN
39 WEBM sang SLN
40 WMV sang SLN
41 WTV sang SLN
42 XVID sang SLN
43 8SVX sang SLN
44 AAC sang SLN
45 AC3 sang SLN
46 AIFF sang SLN
47 AMB sang SLN
48 APE sang SLN
49 AU sang SLN
50 AVR sang SLN
51 CAF sang SLN
52 CDDA sang SLN
53 CVS sang SLN
54 CVSD sang SLN
55 CVU sang SLN
56 DSS sang SLN
57 DTS sang SLN
58 DVMS sang SLN
59 FAP sang SLN
60 FLAC sang SLN
61 FSSD sang SLN
62 GSRT sang SLN
63 HCOM sang SLN
64 HTK sang SLN
65 IMA sang SLN
66 IRCAM sang SLN
67 M4R sang SLN
68 MAUD sang SLN
69 NIST sang SLN
70 OGG sang SLN
71 OPUS sang SLN
72 PAF sang SLN
73 PRC sang SLN
74 PVF sang SLN
75 SD2 sang SLN
76 SHN sang SLN
77 SMP sang SLN
78 SND sang SLN
79 SNDR sang SLN
80 SNDT sang SLN
81 SOU sang SLN
82 SPH sang SLN
83 SPX sang SLN
84 TAK sang SLN
85 TTA sang SLN
86 TXW sang SLN
87 VMS sang SLN
88 VOC sang SLN
89 VOX sang SLN
90 VQF sang SLN
91 W64 sang SLN
92 WMA sang SLN
93 WV sang SLN
94 XA sang SLN