MXF

mxf

Material Exchange Format

MXF là một phương tiện truyền thông được phát triển bởi hiệp hội SMPTE để sử dụng chuyên nghiệp. MXF thực hiện tập hợp con của mô hình dữ liệu Định dạng tác giả nâng cao (AAF) và ngày nay trở thành một tiêu chuẩn trong chỉnh sửa video phi tuyến tính chuyên nghiệp. Các tệp MXF có thể được nén với hầu hết mọi codec và dễ dàng chuyển đổi sang bất kỳ định dạng video phổ biến nào. Đáng lưu ý rằng việc triển khai định dạng này của Sony, Panasonic và Canon mang rất nhiều điểm không tương thích, đó là một lỗ hổng lớn của container này. Những vấn đề này đã được giải quyết trong phiên bản 2009 của tiêu chuẩn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MXF Chuyển đổi Đánh giá
1 MXF sang MP4 4.8 640 phiếu bầu
2 MXF sang MOV 4.8 66 phiếu bầu
3 MXF sang AVI 4.9 57 phiếu bầu
4 MXF sang GIF 4.7 43 phiếu bầu
5 MXF sang MP3 4.8 42 phiếu bầu
6 MXF sang WAV 5.0 14 phiếu bầu
7 MXF sang MPEG 4.7 9 phiếu bầu
8 MXF sang WMV 5.0 7 phiếu bầu
9 MXF sang WEBM 5.0 3 phiếu bầu
10 MXF sang OGV 5.0 3 phiếu bầu
11 MXF sang MTS 5.0 3 phiếu bầu
12 MXF sang 3GP 3.8 2 phiếu bầu
13 MXF sang MPG 5.0 2 phiếu bầu
14 MXF sang MPEG-2 5.0 2 phiếu bầu
15 MXF sang AC3 4.0 1 phiếu bầu
16 MXF sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
17 MXF sang AVCHD 5.0 1 phiếu bầu
18 MXF sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
19 MXF sang MJPEG 4.0 1 phiếu bầu
20 MXF sang TS 5.0 1 phiếu bầu
21 MXF sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
22 MXF sang M4V 5.0 1 phiếu bầu
23 MXF sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
24 MXF sang DIVX
25 MXF sang XVID
26 MXF sang HEVC
27 MXF sang AV1
28 MXF sang RMVB
29 MXF sang F4V
30 MXF sang M2V
31 MXF sang 3G2
32 MXF sang ASF
33 MXF sang MKV
34 MXF sang RM
35 MXF sang SWF
36 MXF sang VOB
37 MXF sang WTV
38 MXF sang FLAC
39 MXF sang OGG
40 MXF sang AMR
41 MXF sang M4A
42 MXF sang M4R
43 MXF sang WMA
44 MXF sang DTS
45 MXF sang OPUS
46 MXF sang SPX
47 MXF sang CAF
48 MXF sang W64
49 MXF sang WV
50 MXF sang VOC
51 MXF sang TTA
52 MXF sang RA
53 MXF sang MP2
54 MXF sang OGA
55 MXF sang PVF
56 MXF sang PRC
57 MXF sang MAUD
58 MXF sang 8SVX
59 MXF sang AMB
60 MXF sang AU
61 MXF sang SND
62 MXF sang SNDR
63 MXF sang SNDT
64 MXF sang AVR
65 MXF sang CDDA
66 MXF sang CVS
67 MXF sang CVSD
68 MXF sang CVU
69 MXF sang DVMS
70 MXF sang VMS
71 MXF sang FAP
72 MXF sang PAF
73 MXF sang FSSD
74 MXF sang SOU
75 MXF sang GSRT
76 MXF sang GSM
77 MXF sang HCOM
78 MXF sang HTK
79 MXF sang IMA
80 MXF sang IRCAM
81 MXF sang SLN
82 MXF sang SPH
83 MXF sang NIST
84 MXF sang SMP
85 MXF sang TXW
86 MXF sang VOX
87 MXF sang WVE
88 MXF sang SD2
Chuyển đổi sang MXF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MXF 4.7 237 phiếu bầu
2 MOV sang MXF 4.8 71 phiếu bầu
3 AVI sang MXF 4.6 12 phiếu bầu
4 MPG sang MXF 5.0 11 phiếu bầu
5 M4V sang MXF 5.0 8 phiếu bầu
6 WMV sang MXF 5.0 8 phiếu bầu
7 MKV sang MXF 5.0 6 phiếu bầu
8 WEBM sang MXF 5.0 5 phiếu bầu
9 MTS sang MXF 5.0 3 phiếu bầu
10 FLV sang MXF 4.7 3 phiếu bầu
11 TS sang MXF 5.0 2 phiếu bầu
12 AAF sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
13 DV sang MXF 5.0 1 phiếu bầu
14 3GP sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
15 GIF sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
16 3G2 sang MXF
17 ASF sang MXF
18 AV1 sang MXF
19 AVCHD sang MXF
20 CAVS sang MXF
21 DIVX sang MXF
22 F4V sang MXF
23 HEVC sang MXF
24 M2TS sang MXF
25 M2V sang MXF
26 MJPEG sang MXF
27 MOD sang MXF
28 MPEG sang MXF
29 MPEG-2 sang MXF
30 OGV sang MXF
31 RM sang MXF
32 RMVB sang MXF
33 SWF sang MXF
34 TOD sang MXF
35 VOB sang MXF
36 WTV sang MXF
37 XVID sang MXF