MXF

mxf

Material eXchange Format

Là một định dạng container đa nền tảng được sử dụng cho video chuyên nghiệp và âm thanh. Nó cho phép bạn lưu trữ các dự án hoàn thành và các tập tin với trực tuyến, cũng như dữ liệu đã được nén bởi bất kỳ thuật toán.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MXF Chuyển đổi Đánh giá
1 MXF sang MP4 4.8 539 phiếu bầu
2 MXF sang AVI 4.9 52 phiếu bầu
3 MXF sang MOV 4.9 51 phiếu bầu
4 MXF sang MP3 4.8 35 phiếu bầu
5 MXF sang GIF 4.7 24 phiếu bầu
6 MXF sang WAV 5.0 14 phiếu bầu
7 MXF sang MPEG 4.8 8 phiếu bầu
8 MXF sang WMV 5.0 6 phiếu bầu
9 MXF sang OGV 5.0 3 phiếu bầu
10 MXF sang 3GP 3.8 2 phiếu bầu
11 MXF sang WEBM 5.0 2 phiếu bầu
12 MXF sang MPEG-2 5.0 2 phiếu bầu
13 MXF sang MTS 5.0 2 phiếu bầu
14 MXF sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
15 MXF sang TS 5.0 1 phiếu bầu
16 MXF sang MPG 5.0 1 phiếu bầu
17 MXF sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
18 MXF sang AVCHD 5.0 1 phiếu bầu
19 MXF sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
20 MXF sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
21 MXF sang M4V 5.0 1 phiếu bầu
22 MXF sang DIVX
23 MXF sang XVID
24 MXF sang HEVC
25 MXF sang AV1
26 MXF sang RMVB
27 MXF sang F4V
28 MXF sang M2V
29 MXF sang 3G2
30 MXF sang ASF
31 MXF sang MKV
32 MXF sang RM
33 MXF sang SWF
34 MXF sang VOB
35 MXF sang WTV
36 MXF sang AC3
37 MXF sang FLAC
38 MXF sang OGG
39 MXF sang AMR
40 MXF sang M4A
41 MXF sang M4R
42 MXF sang WMA
43 MXF sang DTS
44 MXF sang OPUS
45 MXF sang SPX
46 MXF sang CAF
47 MXF sang TTA
48 MXF sang PVF
49 MXF sang PRC
50 MXF sang MAUD
51 MXF sang 8SVX
52 MXF sang AMB
53 MXF sang AU
54 MXF sang SND
55 MXF sang SNDR
56 MXF sang SNDT
57 MXF sang AVR
58 MXF sang CDDA
59 MXF sang CVS
60 MXF sang CVSD
61 MXF sang CVU
62 MXF sang DVMS
63 MXF sang VMS
64 MXF sang FAP
65 MXF sang PAF
66 MXF sang FSSD
67 MXF sang SOU
68 MXF sang GSRT
69 MXF sang GSM
70 MXF sang HCOM
71 MXF sang HTK
72 MXF sang IMA
73 MXF sang IRCAM
74 MXF sang SLN
75 MXF sang SPH
76 MXF sang NIST
77 MXF sang SMP
78 MXF sang TXW
79 MXF sang VOC
80 MXF sang VOX
81 MXF sang W64
82 MXF sang WV
83 MXF sang WVE
84 MXF sang SD2
Chuyển đổi sang MXF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MXF 4.7 179 phiếu bầu
2 MOV sang MXF 4.8 58 phiếu bầu
3 MPG sang MXF 5.0 11 phiếu bầu
4 AVI sang MXF 4.8 9 phiếu bầu
5 M4V sang MXF 5.0 8 phiếu bầu
6 WMV sang MXF 5.0 6 phiếu bầu
7 MKV sang MXF 5.0 5 phiếu bầu
8 WEBM sang MXF 5.0 3 phiếu bầu
9 MTS sang MXF 5.0 3 phiếu bầu
10 TS sang MXF 5.0 2 phiếu bầu
11 AAF sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
12 DV sang MXF 5.0 1 phiếu bầu
13 3GP sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
14 GIF sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
15 FLV sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
16 3G2 sang MXF
17 ASF sang MXF
18 AV1 sang MXF
19 AVCHD sang MXF
20 CAVS sang MXF
21 DIVX sang MXF
22 F4V sang MXF
23 HEVC sang MXF
24 M2TS sang MXF
25 M2V sang MXF
26 MOD sang MXF
27 MPEG sang MXF
28 MPEG-2 sang MXF
29 OGV sang MXF
30 RM sang MXF
31 RMVB sang MXF
32 SWF sang MXF
33 TOD sang MXF
34 VOB sang MXF
35 WTV sang MXF
36 XVID sang MXF