MPG

mpg

Moving Picture Experts Group

MPG là một phần mở rộng được sử dụng cho các tệp được nén với tiêu chuẩn MPEG-1 hoặc MPEG-2. Các tệp MPG có thể được phát trên Windows, Mac và bất kỳ thiết bị di động nào. Các phiên bản đầu tiên của định dạng này bị giới hạn đáng kể, hỗ trợ độ phân giải video thấp và giới hạn băng thông dữ liệu, nhưng các bản cập nhật tiêu chuẩn mới nhất cho phép nó được sử dụng ngay cả trong phát sóng HDTV.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MPG Chuyển đổi Đánh giá
1 MPG sang MP4 4.8 10,336 phiếu bầu
2 MPG sang MP3 4.7 1,573 phiếu bầu
3 MPG sang AVI 4.7 1,354 phiếu bầu
4 MPG sang GIF 4.7 1,335 phiếu bầu
5 MPG sang MOV 4.8 566 phiếu bầu
6 MPG sang WMV 4.8 484 phiếu bầu
7 MPG sang MPEG-2 4.9 220 phiếu bầu
8 MPG sang DIVX 4.8 218 phiếu bầu
9 MPG sang 3GP 4.7 154 phiếu bầu
10 MPG sang WAV 4.6 139 phiếu bầu
11 MPG sang SWF 4.7 119 phiếu bầu
12 MPG sang WEBM 4.9 95 phiếu bầu
13 MPG sang FLV 4.9 77 phiếu bầu
14 MPG sang VOB 4.8 77 phiếu bầu
15 MPG sang M4V 4.8 68 phiếu bầu
16 MPG sang MJPEG 4.6 65 phiếu bầu
17 MPG sang WMA 4.7 59 phiếu bầu
18 MPG sang XVID 4.6 57 phiếu bầu
19 MPG sang MKV 4.5 54 phiếu bầu
20 MPG sang TS 4.5 41 phiếu bầu
21 MPG sang OGV 5.0 38 phiếu bầu
22 MPG sang MTS 4.9 38 phiếu bầu
23 MPG sang M2V 4.2 35 phiếu bầu
24 MPG sang M4A 4.8 32 phiếu bầu
25 MPG sang AVCHD 4.6 18 phiếu bầu
26 MPG sang MXF 4.8 16 phiếu bầu
27 MPG sang AV1 4.6 14 phiếu bầu
28 MPG sang OGG 4.9 14 phiếu bầu
29 MPG sang M4R 4.2 11 phiếu bầu
30 MPG sang M2TS 4.8 10 phiếu bầu
31 MPG sang ASF 5.0 10 phiếu bầu
32 MPG sang AAC 4.4 9 phiếu bầu
33 MPG sang RMVB 4.7 9 phiếu bầu
34 MPG sang FLAC 5.0 8 phiếu bầu
35 MPG sang MP2 4.3 8 phiếu bầu
36 MPG sang HEVC 4.7 7 phiếu bầu
37 MPG sang 3G2 4.4 7 phiếu bầu
38 MPG sang AIFF 5.0 5 phiếu bầu
39 MPG sang F4V 3.8 4 phiếu bầu
40 MPG sang AC3 5.0 4 phiếu bầu
41 MPG sang RM 5.0 2 phiếu bầu
42 MPG sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
43 MPG sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
44 MPG sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
45 MPG sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
46 MPG sang OPUS
47 MPG sang SPX
48 MPG sang CAF
49 MPG sang W64
50 MPG sang WV
51 MPG sang VOC
52 MPG sang TTA
53 MPG sang RA
54 MPG sang OGA
55 MPG sang PVF
56 MPG sang PRC
57 MPG sang MAUD
58 MPG sang 8SVX
59 MPG sang AMB
60 MPG sang AU
61 MPG sang SND
62 MPG sang SNDR
63 MPG sang SNDT
64 MPG sang CDDA
65 MPG sang CVS
66 MPG sang CVSD
67 MPG sang CVU
68 MPG sang DVMS
69 MPG sang VMS
70 MPG sang FAP
71 MPG sang PAF
72 MPG sang FSSD
73 MPG sang SOU
74 MPG sang GSRT
75 MPG sang GSM
76 MPG sang HCOM
77 MPG sang HTK
78 MPG sang IMA
79 MPG sang IRCAM
80 MPG sang SLN
81 MPG sang SPH
82 MPG sang NIST
83 MPG sang SMP
84 MPG sang TXW
85 MPG sang VOX
86 MPG sang WVE
87 MPG sang SD2
Chuyển đổi sang MPG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MPG 4.7 13,833 phiếu bầu
2 MOV sang MPG 4.7 781 phiếu bầu
3 AVI sang MPG 4.7 660 phiếu bầu
4 WEBM sang MPG 4.7 575 phiếu bầu
5 WMV sang MPG 4.7 452 phiếu bầu
6 MKV sang MPG 4.7 398 phiếu bầu
7 GIF sang MPG 4.5 268 phiếu bầu
8 3GP sang MPG 4.7 210 phiếu bầu
9 SWF sang MPG 3.8 147 phiếu bầu
10 FLV sang MPG 4.8 117 phiếu bầu
11 M4V sang MPG 4.8 109 phiếu bầu
12 MTS sang MPG 4.8 95 phiếu bầu
13 MOD sang MPG 4.0 41 phiếu bầu
14 TS sang MPG 4.2 28 phiếu bầu
15 VOB sang MPG 4.5 24 phiếu bầu
16 ASF sang MPG 4.8 23 phiếu bầu
17 RM sang MPG 4.6 14 phiếu bầu
18 OGV sang MPG 4.8 14 phiếu bầu
19 DIVX sang MPG 4.8 8 phiếu bầu
20 MXF sang MPG 4.8 5 phiếu bầu
21 M2V sang MPG 4.8 5 phiếu bầu
22 F4V sang MPG 5.0 4 phiếu bầu
23 M2TS sang MPG 5.0 4 phiếu bầu
24 RMVB sang MPG 5.0 3 phiếu bầu
25 TOD sang MPG 5.0 2 phiếu bầu
26 3G2 sang MPG 5.0 1 phiếu bầu
27 AAF sang MPG
28 AV1 sang MPG
29 AVCHD sang MPG
30 CAVS sang MPG
31 DV sang MPG
32 HEVC sang MPG
33 MJPEG sang MPG
34 MPEG-2 sang MPG
35 WTV sang MPG
36 XVID sang MPG