MPEG

mpeg

Moving Picture Experts Group

Là một định dạng phương tiện truyền thông được thiết kế để tạo ra hình ảnh chất lượng tốt, độ phân giải 352x240 trên 1,5 Mb / s luồng. Bây giờ tiêu chuẩn MPEG-1, thuộc các định dạng hỗ trợ độ phân giải 4K. Nghị quyết mpg là khác nhau từ phần còn lại của gia đình định dạng MPG do tính tương thích tối đa của nó: các tập tin có thể chạy trên bất kỳ máy tính hoặc đầu đĩa DVD.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MPEG Chuyển đổi Đánh giá
1 MPEG sang MP3 4.7 2,912 phiếu bầu
2 MPEG sang WAV 4.7 235 phiếu bầu
3 MPEG sang MP4 4.8 76 phiếu bầu
4 MPEG sang GIF 4.0 26 phiếu bầu
5 MPEG sang WMA 4.5 15 phiếu bầu
6 MPEG sang AVI 4.6 10 phiếu bầu
7 MPEG sang WMV 4.3 7 phiếu bầu
8 MPEG sang M4A 4.7 6 phiếu bầu
9 MPEG sang M4R 4.7 6 phiếu bầu
10 MPEG sang M2V 4.4 5 phiếu bầu
11 MPEG sang GSM 3.8 5 phiếu bầu
12 MPEG sang MOV 4.2 5 phiếu bầu
13 MPEG sang AIFF 4.8 5 phiếu bầu
14 MPEG sang AAC 5.0 5 phiếu bầu
15 MPEG sang OGG 4.3 4 phiếu bầu
16 MPEG sang 3GP 4.3 3 phiếu bầu
17 MPEG sang FLAC 4.7 3 phiếu bầu
18 MPEG sang XVID 5.0 2 phiếu bầu
19 MPEG sang SWF 4.0 2 phiếu bầu
20 MPEG sang WEBM 5.0 2 phiếu bầu
21 MPEG sang AMR 4.0 1 phiếu bầu
22 MPEG sang AV1 5.0 1 phiếu bầu
23 MPEG sang DIVX 5.0 1 phiếu bầu
24 MPEG sang VOB 3.0 1 phiếu bầu
25 MPEG sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
26 MPEG sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
27 MPEG sang MKV 5.0 1 phiếu bầu
28 MPEG sang MPEG-2
29 MPEG sang HEVC
30 MPEG sang AVCHD
31 MPEG sang RMVB
32 MPEG sang F4V
33 MPEG sang 3G2
34 MPEG sang ASF
35 MPEG sang M4V
36 MPEG sang MTS
37 MPEG sang M2TS
38 MPEG sang MXF
39 MPEG sang RM
40 MPEG sang TS
41 MPEG sang WTV
42 MPEG sang AC3
43 MPEG sang DTS
44 MPEG sang OPUS
45 MPEG sang SPX
46 MPEG sang CAF
47 MPEG sang TTA
48 MPEG sang PVF
49 MPEG sang PRC
50 MPEG sang MAUD
51 MPEG sang 8SVX
52 MPEG sang AMB
53 MPEG sang AU
54 MPEG sang SND
55 MPEG sang SNDR
56 MPEG sang SNDT
57 MPEG sang AVR
58 MPEG sang CDDA
59 MPEG sang CVS
60 MPEG sang CVSD
61 MPEG sang CVU
62 MPEG sang DVMS
63 MPEG sang VMS
64 MPEG sang FAP
65 MPEG sang PAF
66 MPEG sang FSSD
67 MPEG sang SOU
68 MPEG sang GSRT
69 MPEG sang HCOM
70 MPEG sang HTK
71 MPEG sang IMA
72 MPEG sang IRCAM
73 MPEG sang SLN
74 MPEG sang SPH
75 MPEG sang NIST
76 MPEG sang SMP
77 MPEG sang TXW
78 MPEG sang VOC
79 MPEG sang VOX
80 MPEG sang W64
81 MPEG sang WV
82 MPEG sang WVE
83 MPEG sang SD2
Chuyển đổi sang MPEG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MPEG 4.8 10,295 phiếu bầu
2 MOV sang MPEG 4.8 734 phiếu bầu
3 AVI sang MPEG 4.8 717 phiếu bầu
4 WMV sang MPEG 4.9 511 phiếu bầu
5 SWF sang MPEG 4.6 459 phiếu bầu
6 GIF sang MPEG 4.9 397 phiếu bầu
7 3GP sang MPEG 4.8 362 phiếu bầu
8 WEBM sang MPEG 4.8 361 phiếu bầu
9 MKV sang MPEG 4.9 306 phiếu bầu
10 M4V sang MPEG 4.9 121 phiếu bầu
11 FLV sang MPEG 4.9 91 phiếu bầu
12 MTS sang MPEG 4.9 84 phiếu bầu
13 TS sang MPEG 4.6 50 phiếu bầu
14 OGV sang MPEG 4.8 37 phiếu bầu
15 VOB sang MPEG 4.1 10 phiếu bầu
16 ASF sang MPEG 5.0 10 phiếu bầu
17 MXF sang MPEG 4.8 8 phiếu bầu
18 MOD sang MPEG 4.8 8 phiếu bầu
19 RM sang MPEG 4.8 4 phiếu bầu
20 DV sang MPEG 5.0 3 phiếu bầu
21 F4V sang MPEG 5.0 2 phiếu bầu
22 DIVX sang MPEG 4.5 2 phiếu bầu
23 TOD sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
24 M2TS sang MPEG 4.0 1 phiếu bầu
25 RMVB sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
26 3G2 sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
27 AAF sang MPEG
28 AV1 sang MPEG
29 AVCHD sang MPEG
30 CAVS sang MPEG
31 HEVC sang MPEG
32 M2V sang MPEG
33 MPEG-2 sang MPEG
34 WTV sang MPEG
35 XVID sang MPEG