MPEG

mpeg

Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1)

MPEG được phát triển vào năm 1993 dưới dạng MPEG-1 và nó là định dạng rất phổ biến để lưu trữ âm thanh và video. Ngày nay nó là định dạng phương tiện truyền thông tương thích nhất trên thế giới. Khi định dạng xuất hiện lần đầu tiên, nó đã được đổi mới và đi trước thời đại, cung cấp các tệp chất lượng tương đối cao trong khi giảm kích thước của chúng và giúp dễ dàng tải lên và tải xuống các tệp bằng cách nén chúng. Những tính năng này cho phép tạo CD video, phát sóng TV kỹ thuật số và âm thanh. Do tuổi đời của nó, MPG không còn được bảo vệ bởi bất kỳ bằng sáng chế nào, đó là lý do tại sao cả ứng dụng Mac và Windows cùng với nhiều phần cứng hỗ trợ video và âm thanh MPEG nguyên bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MPEG Chuyển đổi Đánh giá
1 MPEG sang MP3 4.8 8,833 phiếu bầu
2 MPEG sang WAV 4.7 776 phiếu bầu
3 MPEG sang MP4 4.8 207 phiếu bầu
4 MPEG sang GIF 4.6 181 phiếu bầu
5 MPEG sang WMA 4.6 42 phiếu bầu
6 MPEG sang AVI 4.5 28 phiếu bầu
7 MPEG sang M4R 4.5 26 phiếu bầu
8 MPEG sang M4A 4.9 24 phiếu bầu
9 MPEG sang AAC 4.3 21 phiếu bầu
10 MPEG sang FLAC 4.6 21 phiếu bầu
11 MPEG sang AIFF 4.8 16 phiếu bầu
12 MPEG sang 3GP 4.1 15 phiếu bầu
13 MPEG sang OGG 4.6 14 phiếu bầu
14 MPEG sang GSM 3.8 13 phiếu bầu
15 MPEG sang WMV 4.5 12 phiếu bầu
16 MPEG sang MOV 4.6 9 phiếu bầu
17 MPEG sang AV1 4.3 6 phiếu bầu
18 MPEG sang SWF 4.6 5 phiếu bầu
19 MPEG sang M2V 4.4 5 phiếu bầu
20 MPEG sang OGV 4.5 4 phiếu bầu
21 MPEG sang DIVX 5.0 4 phiếu bầu
22 MPEG sang AMR 3.8 4 phiếu bầu
23 MPEG sang WEBM 5.0 4 phiếu bầu
24 MPEG sang MKV 5.0 3 phiếu bầu
25 MPEG sang XVID 5.0 3 phiếu bầu
26 MPEG sang FLV 5.0 3 phiếu bầu
27 MPEG sang M4V 3.8 2 phiếu bầu
28 MPEG sang MJPEG 5.0 2 phiếu bầu
29 MPEG sang AU 4.5 2 phiếu bầu
30 MPEG sang VOB 4.0 2 phiếu bầu
31 MPEG sang DTS 3.8 2 phiếu bầu
32 MPEG sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
33 MPEG sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
34 MPEG sang TS 5.0 1 phiếu bầu
35 MPEG sang MP2 3.0 1 phiếu bầu
36 MPEG sang MPEG-2
37 MPEG sang HEVC
38 MPEG sang AVCHD
39 MPEG sang RMVB
40 MPEG sang F4V
41 MPEG sang 3G2
42 MPEG sang ASF
43 MPEG sang MTS
44 MPEG sang M2TS
45 MPEG sang MXF
46 MPEG sang RM
47 MPEG sang WTV
48 MPEG sang AC3
49 MPEG sang OPUS
50 MPEG sang SPX
51 MPEG sang CAF
52 MPEG sang W64
53 MPEG sang WV
54 MPEG sang VOC
55 MPEG sang TTA
56 MPEG sang RA
57 MPEG sang OGA
58 MPEG sang PVF
59 MPEG sang PRC
60 MPEG sang MAUD
61 MPEG sang 8SVX
62 MPEG sang AMB
63 MPEG sang SND
64 MPEG sang SNDR
65 MPEG sang SNDT
66 MPEG sang AVR
67 MPEG sang CVS
68 MPEG sang CVSD
69 MPEG sang CVU
70 MPEG sang DVMS
71 MPEG sang VMS
72 MPEG sang FAP
73 MPEG sang PAF
74 MPEG sang FSSD
75 MPEG sang SOU
76 MPEG sang GSRT
77 MPEG sang HCOM
78 MPEG sang HTK
79 MPEG sang IMA
80 MPEG sang IRCAM
81 MPEG sang SLN
82 MPEG sang SPH
83 MPEG sang NIST
84 MPEG sang SMP
85 MPEG sang TXW
86 MPEG sang WVE
87 MPEG sang SD2
Chuyển đổi sang MPEG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MPEG 4.7 15,182 phiếu bầu
2 AVI sang MPEG 4.7 934 phiếu bầu
3 MOV sang MPEG 4.8 899 phiếu bầu
4 WMV sang MPEG 4.8 663 phiếu bầu
5 WEBM sang MPEG 4.7 610 phiếu bầu
6 SWF sang MPEG 4.4 504 phiếu bầu
7 GIF sang MPEG 4.8 487 phiếu bầu
8 3GP sang MPEG 4.7 443 phiếu bầu
9 MKV sang MPEG 4.8 441 phiếu bầu
10 M4V sang MPEG 4.9 139 phiếu bầu
11 FLV sang MPEG 4.8 133 phiếu bầu
12 MTS sang MPEG 4.7 111 phiếu bầu
13 TS sang MPEG 4.6 63 phiếu bầu
14 OGV sang MPEG 4.7 44 phiếu bầu
15 VOB sang MPEG 4.4 21 phiếu bầu
16 MOD sang MPEG 4.6 19 phiếu bầu
17 ASF sang MPEG 5.0 11 phiếu bầu
18 MXF sang MPEG 4.7 9 phiếu bầu
19 DIVX sang MPEG 4.3 8 phiếu bầu
20 RM sang MPEG 5.0 5 phiếu bầu
21 DV sang MPEG 5.0 4 phiếu bầu
22 TOD sang MPEG 5.0 2 phiếu bầu
23 F4V sang MPEG 5.0 2 phiếu bầu
24 M2V sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
25 3G2 sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
26 RMVB sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
27 M2TS sang MPEG 4.0 1 phiếu bầu
28 AAF sang MPEG
29 AV1 sang MPEG
30 AVCHD sang MPEG
31 CAVS sang MPEG
32 HEVC sang MPEG
33 MJPEG sang MPEG
34 MPEG-2 sang MPEG
35 WTV sang MPEG
36 XVID sang MPEG