MP3

mp3

MP3 Định dạng âm thanh

Là định dạng phổ biến nhất để lưu trữ âm thanh. Hầu như bất kỳ máy nghe nhạc trên bất kỳ nền tảng có thể mở các tập tin mp3. Âm thanh được nén với giảm chất lượng, nhưng sự mất mát là không đáng kể cho người sử dụng điển hình, và kích thước tập tin thường ít hơn so với file gốc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MP3 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.9 40,863 phiếu bầu
2 MP3 sang OGG 4.9 6,763 phiếu bầu
3 MP3 sang WMA 4.9 3,814 phiếu bầu
4 MP3 sang AAC 4.9 2,877 phiếu bầu
5 MP3 sang M4A 4.9 2,493 phiếu bầu
6 MP3 sang AMR 4.9 924 phiếu bầu
7 MP3 sang FLAC 4.9 908 phiếu bầu
8 MP3 sang AIFF 4.9 637 phiếu bầu
9 MP3 sang GSM 4.9 514 phiếu bầu
10 MP3 sang DTS 4.7 367 phiếu bầu
11 MP3 sang M4R 4.7 273 phiếu bầu
12 MP3 sang CDDA 4.8 254 phiếu bầu
13 MP3 sang AC3 4.9 205 phiếu bầu
14 MP3 sang CAF 4.9 150 phiếu bầu
15 MP3 sang AU 5.0 148 phiếu bầu
16 MP3 sang OPUS 4.8 115 phiếu bầu
17 MP3 sang VOX 4.9 67 phiếu bầu
18 MP3 sang SMP 4.9 67 phiếu bầu
19 MP3 sang WV 5.0 64 phiếu bầu
20 MP3 sang SND 4.8 47 phiếu bầu
21 MP3 sang TXW 4.8 38 phiếu bầu
22 MP3 sang SLN 4.9 31 phiếu bầu
23 MP3 sang VOC 5.0 19 phiếu bầu
24 MP3 sang IMA 4.8 16 phiếu bầu
25 MP3 sang AVR 5.0 14 phiếu bầu
26 MP3 sang SPX 4.9 13 phiếu bầu
27 MP3 sang WVE 5.0 11 phiếu bầu
28 MP3 sang PVF 5.0 9 phiếu bầu
29 MP3 sang CVS 5.0 9 phiếu bầu
30 MP3 sang FAP 4.5 8 phiếu bầu
31 MP3 sang PAF 5.0 8 phiếu bầu
32 MP3 sang W64 4.4 8 phiếu bầu
33 MP3 sang 8SVX 5.0 7 phiếu bầu
34 MP3 sang AMB 3.8 6 phiếu bầu
35 MP3 sang TTA 5.0 6 phiếu bầu
36 MP3 sang IRCAM 5.0 6 phiếu bầu
37 MP3 sang SOU 4.2 6 phiếu bầu
38 MP3 sang NIST 5.0 5 phiếu bầu
39 MP3 sang SPH 5.0 5 phiếu bầu
40 MP3 sang HCOM 5.0 4 phiếu bầu
41 MP3 sang HTK 5.0 4 phiếu bầu
42 MP3 sang FSSD 5.0 4 phiếu bầu
43 MP3 sang DVMS 5.0 3 phiếu bầu
44 MP3 sang PRC 5.0 3 phiếu bầu
45 MP3 sang MAUD 5.0 2 phiếu bầu
46 MP3 sang SNDR 5.0 2 phiếu bầu
47 MP3 sang CVU 5.0 2 phiếu bầu
48 MP3 sang CVSD 5.0 2 phiếu bầu
49 MP3 sang SNDT 5.0 1 phiếu bầu
50 MP3 sang GSRT 5.0 1 phiếu bầu
51 MP3 sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
52 MP3 sang SD2
Chuyển đổi sang MP3 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MP3 4.8 85,293 phiếu bầu
2 M4A sang MP3 4.8 64,001 phiếu bầu
3 OGG sang MP3 5.0 51,375 phiếu bầu
4 ASF sang MP3 5.0 37,954 phiếu bầu
5 3GP sang MP3 4.9 32,047 phiếu bầu
6 WAV sang MP3 4.9 25,522 phiếu bầu
7 AMR sang MP3 4.9 15,489 phiếu bầu
8 FLAC sang MP3 4.9 10,535 phiếu bầu
9 WMA sang MP3 4.6 8,763 phiếu bầu
10 AAC sang MP3 4.9 7,643 phiếu bầu
11 MKV sang MP3 4.9 7,120 phiếu bầu
12 OPUS sang MP3 4.8 5,463 phiếu bầu
13 WEBM sang MP3 4.8 5,458 phiếu bầu
14 AIFF sang MP3 4.9 4,144 phiếu bầu
15 MOV sang MP3 4.8 3,000 phiếu bầu
16 MPEG sang MP3 4.7 2,998 phiếu bầu
17 FLV sang MP3 4.8 2,418 phiếu bầu
18 WMV sang MP3 4.9 1,928 phiếu bầu
19 GSM sang MP3 4.9 1,537 phiếu bầu
20 CAF sang MP3 4.9 1,375 phiếu bầu
21 AVI sang MP3 4.8 1,233 phiếu bầu
22 SWF sang MP3 4.6 1,061 phiếu bầu
23 RM sang MP3 4.8 879 phiếu bầu
24 WVE sang MP3 4.5 854 phiếu bầu
25 MPG sang MP3 4.7 841 phiếu bầu
26 APE sang MP3 4.8 708 phiếu bầu
27 TS sang MP3 4.8 707 phiếu bầu
28 M4V sang MP3 4.8 673 phiếu bầu
29 DSS sang MP3 4.7 542 phiếu bầu
30 MTS sang MP3 4.9 294 phiếu bầu
31 AC3 sang MP3 4.9 286 phiếu bầu
32 SMP sang MP3 4.5 257 phiếu bầu
33 VOC sang MP3 4.5 224 phiếu bầu
34 AU sang MP3 4.7 209 phiếu bầu
35 SHN sang MP3 4.9 121 phiếu bầu
36 M4R sang MP3 4.8 112 phiếu bầu
37 VOX sang MP3 4.9 98 phiếu bầu
38 AAF sang MP3 4.5 84 phiếu bầu
39 SND sang MP3 4.5 74 phiếu bầu
40 WV sang MP3 4.8 62 phiếu bầu
41 OGV sang MP3 4.7 52 phiếu bầu
42 DTS sang MP3 4.4 37 phiếu bầu
43 3G2 sang MP3 5.0 37 phiếu bầu
44 MXF sang MP3 4.8 35 phiếu bầu
45 TAK sang MP3 4.5 35 phiếu bầu
46 VOB sang MP3 4.8 32 phiếu bầu
47 VQF sang MP3 4.8 31 phiếu bầu
48 F4V sang MP3 4.7 26 phiếu bầu
49 MOD sang MP3 4.5 18 phiếu bầu
50 W64 sang MP3 4.8 18 phiếu bầu
51 DIVX sang MP3 4.8 15 phiếu bầu
52 CVS sang MP3 5.0 15 phiếu bầu
53 SLN sang MP3 5.0 13 phiếu bầu
54 SPX sang MP3 4.5 13 phiếu bầu
55 TTA sang MP3 5.0 8 phiếu bầu
56 XA sang MP3 4.6 8 phiếu bầu
57 PRC sang MP3 4.6 7 phiếu bầu
58 M2TS sang MP3 4.5 6 phiếu bầu
59 CDDA sang MP3 5.0 5 phiếu bầu
60 RMVB sang MP3 5.0 3 phiếu bầu
61 AVR sang MP3 4.7 3 phiếu bầu
62 PAF sang MP3 4.5 2 phiếu bầu
63 IMA sang MP3 5.0 2 phiếu bầu
64 AV1 sang MP3
65 AVCHD sang MP3
66 CAVS sang MP3
67 DV sang MP3
68 HEVC sang MP3
69 M2V sang MP3
70 MPEG-2 sang MP3
71 TOD sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
72 WTV sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
73 XVID sang MP3
74 8SVX sang MP3
75 AMB sang MP3
76 CVSD sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
77 CVU sang MP3
78 DVMS sang MP3
79 FAP sang MP3
80 FSSD sang MP3
81 GSRT sang MP3
82 HCOM sang MP3
83 HTK sang MP3
84 IRCAM sang MP3
85 MAUD sang MP3
86 NIST sang MP3
87 PVF sang MP3 4.0 1 phiếu bầu
88 SD2 sang MP3
89 SNDR sang MP3
90 SNDT sang MP3
91 SOU sang MP3
92 SPH sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
93 TXW sang MP3
94 VMS sang MP3 4.0 1 phiếu bầu