MP3

mp3

MP3 Định dạng âm thanh

Là định dạng phổ biến nhất để lưu trữ âm thanh. Hầu như bất kỳ máy nghe nhạc trên bất kỳ nền tảng có thể mở các tập tin mp3. Âm thanh được nén với giảm chất lượng, nhưng sự mất mát là không đáng kể cho người sử dụng điển hình, và kích thước tập tin thường ít hơn so với file gốc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MP3 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 80,042 phiếu bầu
2 MP3 sang OGG 4.8 14,727 phiếu bầu
3 MP3 sang WMA 4.8 7,571 phiếu bầu
4 MP3 sang M4R 4.8 6,547 phiếu bầu
5 MP3 sang M4A 4.8 5,431 phiếu bầu
6 MP3 sang AAC 4.8 4,538 phiếu bầu
7 MP3 sang FLAC 4.7 3,427 phiếu bầu
8 MP3 sang AMR 4.8 1,781 phiếu bầu
9 MP3 sang AIFF 4.8 1,242 phiếu bầu
10 MP3 sang CDDA 4.6 1,018 phiếu bầu
11 MP3 sang DTS 4.6 970 phiếu bầu
12 MP3 sang GSM 4.7 736 phiếu bầu
13 MP3 sang OPUS 4.8 483 phiếu bầu
14 MP3 sang AC3 4.7 401 phiếu bầu
15 MP3 sang CAF 4.9 387 phiếu bầu
16 MP3 sang MP2 4.4 365 phiếu bầu
17 MP3 sang AU 4.7 329 phiếu bầu
18 MP3 sang WV 4.8 128 phiếu bầu
19 MP3 sang TXW 4.1 117 phiếu bầu
20 MP3 sang VOX 4.6 111 phiếu bầu
21 MP3 sang SMP 4.7 109 phiếu bầu
22 MP3 sang SND 4.7 79 phiếu bầu
23 MP3 sang SLN 4.8 73 phiếu bầu
24 MP3 sang 8SVX 4.5 43 phiếu bầu
25 MP3 sang SPX 4.7 41 phiếu bầu
26 MP3 sang VOC 5.0 36 phiếu bầu
27 MP3 sang OGA 4.4 30 phiếu bầu
28 MP3 sang IMA 4.6 25 phiếu bầu
29 MP3 sang AMB 3.8 21 phiếu bầu
30 MP3 sang AVR 5.0 20 phiếu bầu
31 MP3 sang WVE 4.5 16 phiếu bầu
32 MP3 sang W64 4.4 16 phiếu bầu
33 MP3 sang TTA 4.7 15 phiếu bầu
34 MP3 sang GSRT 4.5 11 phiếu bầu
35 MP3 sang FAP 4.3 11 phiếu bầu
36 MP3 sang CVS 4.3 11 phiếu bầu
37 MP3 sang PVF 5.0 11 phiếu bầu
38 MP3 sang RA 4.8 10 phiếu bầu
39 MP3 sang PAF 4.6 9 phiếu bầu
40 MP3 sang HTK 4.0 8 phiếu bầu
41 MP3 sang FSSD 5.0 7 phiếu bầu
42 MP3 sang IRCAM 5.0 7 phiếu bầu
43 MP3 sang SOU 4.3 7 phiếu bầu
44 MP3 sang NIST 4.7 6 phiếu bầu
45 MP3 sang HCOM 4.6 5 phiếu bầu
46 MP3 sang PRC 5.0 5 phiếu bầu
47 MP3 sang SPH 5.0 5 phiếu bầu
48 MP3 sang DVMS 5.0 4 phiếu bầu
49 MP3 sang MAUD 5.0 4 phiếu bầu
50 MP3 sang CVSD 5.0 3 phiếu bầu
51 MP3 sang SNDR 5.0 3 phiếu bầu
52 MP3 sang VMS 5.0 2 phiếu bầu
53 MP3 sang CVU 5.0 2 phiếu bầu
54 MP3 sang SNDT 5.0 1 phiếu bầu
55 MP3 sang SD2 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MP3 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MP3 4.7 189,852 phiếu bầu
2 M4A sang MP3 4.8 160,185 phiếu bầu
3 OGG sang MP3 4.9 85,351 phiếu bầu
4 WAV sang MP3 4.8 54,229 phiếu bầu
5 WMA sang MP3 4.7 41,041 phiếu bầu
6 ASF sang MP3 5.0 38,114 phiếu bầu
7 3GP sang MP3 4.9 35,274 phiếu bầu
8 FLAC sang MP3 4.8 29,759 phiếu bầu
9 OPUS sang MP3 4.8 28,836 phiếu bầu
10 AMR sang MP3 4.8 28,609 phiếu bầu
11 MPEG sang MP3 4.8 22,162 phiếu bầu
12 WEBM sang MP3 4.7 20,085 phiếu bầu
13 AAC sang MP3 4.8 17,927 phiếu bầu
14 MKV sang MP3 4.8 14,605 phiếu bầu
15 AIFF sang MP3 4.9 6,496 phiếu bầu
16 MOV sang MP3 4.8 5,533 phiếu bầu
17 FLV sang MP3 4.8 5,266 phiếu bầu
18 WMV sang MP3 4.8 3,745 phiếu bầu
19 GSM sang MP3 4.9 2,703 phiếu bầu
20 AVI sang MP3 4.7 2,593 phiếu bầu
21 APE sang MP3 4.8 2,078 phiếu bầu
22 CAF sang MP3 4.9 1,964 phiếu bầu
23 TS sang MP3 4.7 1,705 phiếu bầu
24 SWF sang MP3 4.6 1,526 phiếu bầu
25 RM sang MP3 4.7 1,408 phiếu bầu
26 MPG sang MP3 4.7 1,383 phiếu bầu
27 M4V sang MP3 4.8 1,072 phiếu bầu
28 M4R sang MP3 4.8 1,043 phiếu bầu
29 WVE sang MP3 4.5 858 phiếu bầu
30 DSS sang MP3 4.6 792 phiếu bầu
31 AU sang MP3 4.7 477 phiếu bầu
32 AC3 sang MP3 4.8 476 phiếu bầu
33 MTS sang MP3 4.8 418 phiếu bầu
34 OGA sang MP3 4.8 363 phiếu bầu
35 MP2 sang MP3 4.7 349 phiếu bầu
36 SMP sang MP3 4.5 257 phiếu bầu
37 SHN sang MP3 4.8 242 phiếu bầu
38 VOC sang MP3 4.5 235 phiếu bầu
39 VOX sang MP3 4.5 168 phiếu bầu
40 OGV sang MP3 4.7 148 phiếu bầu
41 WV sang MP3 4.7 140 phiếu bầu
42 VOB sang MP3 4.8 126 phiếu bầu
43 SPX sang MP3 4.7 105 phiếu bầu
44 RA sang MP3 4.7 102 phiếu bầu
45 DTS sang MP3 4.5 95 phiếu bầu
46 AAF sang MP3 4.5 84 phiếu bầu
47 SND sang MP3 4.5 83 phiếu bầu
48 F4V sang MP3 4.8 75 phiếu bầu
49 VQF sang MP3 4.6 62 phiếu bầu
50 3G2 sang MP3 4.9 57 phiếu bầu
51 MXF sang MP3 4.8 56 phiếu bầu
52 TAK sang MP3 4.5 50 phiếu bầu
53 MOD sang MP3 4.5 38 phiếu bầu
54 W64 sang MP3 4.7 34 phiếu bầu
55 DIVX sang MP3 4.6 32 phiếu bầu
56 M2TS sang MP3 4.7 31 phiếu bầu
57 SLN sang MP3 5.0 20 phiếu bầu
58 RMVB sang MP3 5.0 18 phiếu bầu
59 CVS sang MP3 4.5 18 phiếu bầu
60 CDDA sang MP3 4.4 17 phiếu bầu
61 TTA sang MP3 4.9 16 phiếu bầu
62 XA sang MP3 4.7 10 phiếu bầu
63 PRC sang MP3 4.6 7 phiếu bầu
64 8SVX sang MP3 3.8 4 phiếu bầu
65 AVR sang MP3 4.8 4 phiếu bầu
66 IMA sang MP3 5.0 3 phiếu bầu
67 SPH sang MP3 5.0 3 phiếu bầu
68 PAF sang MP3 4.5 2 phiếu bầu
69 VMS sang MP3 4.5 2 phiếu bầu
70 AV1 sang MP3
71 AVCHD sang MP3
72 CAVS sang MP3
73 DV sang MP3
74 HEVC sang MP3
75 M2V sang MP3
76 MJPEG sang MP3
77 MPEG-2 sang MP3
78 TOD sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
79 WTV sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
80 XVID sang MP3
81 AMB sang MP3
82 CVSD sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
83 CVU sang MP3
84 DVMS sang MP3
85 FAP sang MP3
86 FSSD sang MP3
87 GSRT sang MP3
88 HCOM sang MP3
89 HTK sang MP3
90 IRCAM sang MP3
91 MAUD sang MP3
92 NIST sang MP3
93 PVF sang MP3 4.0 1 phiếu bầu
94 SD2 sang MP3
95 SNDR sang MP3
96 SNDT sang MP3
97 SOU sang MP3
98 TXW sang MP3