MP3

mp3

MP3 Định dạng âm thanh

Là định dạng phổ biến nhất để lưu trữ âm thanh. Hầu như bất kỳ máy nghe nhạc trên bất kỳ nền tảng có thể mở các tập tin mp3. Âm thanh được nén với giảm chất lượng, nhưng sự mất mát là không đáng kể cho người sử dụng điển hình, và kích thước tập tin thường ít hơn so với file gốc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MP3 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 117,701 phiếu bầu
2 MP3 sang OGG 4.8 26,946 phiếu bầu
3 MP3 sang M4R 4.8 11,822 phiếu bầu
4 MP3 sang WMA 4.8 10,660 phiếu bầu
5 MP3 sang M4A 4.8 8,384 phiếu bầu
6 MP3 sang FLAC 4.7 6,481 phiếu bầu
7 MP3 sang AAC 4.8 5,884 phiếu bầu
8 MP3 sang AMR 4.7 2,411 phiếu bầu
9 MP3 sang CDDA 4.7 1,900 phiếu bầu
10 MP3 sang AIFF 4.8 1,777 phiếu bầu
11 MP3 sang DTS 4.6 1,337 phiếu bầu
12 MP3 sang OPUS 4.8 928 phiếu bầu
13 MP3 sang GSM 4.7 893 phiếu bầu
14 MP3 sang MP2 4.5 813 phiếu bầu
15 MP3 sang AC3 4.7 576 phiếu bầu
16 MP3 sang CAF 4.9 526 phiếu bầu
17 MP3 sang AU 4.7 514 phiếu bầu
18 MP3 sang WV 4.7 232 phiếu bầu
19 MP3 sang 8SVX 4.0 170 phiếu bầu
20 MP3 sang TXW 4.1 161 phiếu bầu
21 MP3 sang SMP 4.7 149 phiếu bầu
22 MP3 sang VOX 4.5 136 phiếu bầu
23 MP3 sang SLN 4.8 124 phiếu bầu
24 MP3 sang SND 4.6 103 phiếu bầu
25 MP3 sang OGA 4.3 70 phiếu bầu
26 MP3 sang SPX 4.6 64 phiếu bầu
27 MP3 sang VOC 4.7 64 phiếu bầu
28 MP3 sang W64 4.4 45 phiếu bầu
29 MP3 sang AVR 4.6 31 phiếu bầu
30 MP3 sang IMA 4.5 30 phiếu bầu
31 MP3 sang AMB 3.8 28 phiếu bầu
32 MP3 sang WVE 4.4 25 phiếu bầu
33 MP3 sang TTA 4.5 21 phiếu bầu
34 MP3 sang RA 4.9 21 phiếu bầu
35 MP3 sang PVF 4.2 21 phiếu bầu
36 MP3 sang GSRT 4.4 17 phiếu bầu
37 MP3 sang CVS 4.2 15 phiếu bầu
38 MP3 sang PRC 4.2 14 phiếu bầu
39 MP3 sang PAF 4.7 14 phiếu bầu
40 MP3 sang FAP 4.5 13 phiếu bầu
41 MP3 sang HCOM 4.8 12 phiếu bầu
42 MP3 sang SOU 4.4 11 phiếu bầu
43 MP3 sang FSSD 5.0 10 phiếu bầu
44 MP3 sang IRCAM 5.0 10 phiếu bầu
45 MP3 sang HTK 3.8 9 phiếu bầu
46 MP3 sang SD2 4.8 9 phiếu bầu
47 MP3 sang DVMS 4.7 7 phiếu bầu
48 MP3 sang SPH 4.4 7 phiếu bầu
49 MP3 sang CVSD 4.5 6 phiếu bầu
50 MP3 sang NIST 4.7 6 phiếu bầu
51 MP3 sang MAUD 5.0 5 phiếu bầu
52 MP3 sang SNDR 5.0 4 phiếu bầu
53 MP3 sang VMS 5.0 4 phiếu bầu
54 MP3 sang CVU 3.8 3 phiếu bầu
55 MP3 sang SNDT 3.8 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MP3 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MP3 4.7 341,861 phiếu bầu
2 M4A sang MP3 4.8 287,496 phiếu bầu
3 OGG sang MP3 4.9 126,004 phiếu bầu
4 WAV sang MP3 4.8 84,332 phiếu bầu
5 WMA sang MP3 4.7 67,259 phiếu bầu
6 MPEG sang MP3 4.8 51,720 phiếu bầu
7 FLAC sang MP3 4.8 50,836 phiếu bầu
8 OPUS sang MP3 4.8 46,920 phiếu bầu
9 ASF sang MP3 5.0 38,285 phiếu bầu
10 AMR sang MP3 4.8 38,048 phiếu bầu
11 3GP sang MP3 4.9 37,227 phiếu bầu
12 WEBM sang MP3 4.7 36,828 phiếu bầu
13 AAC sang MP3 4.8 34,066 phiếu bầu
14 MKV sang MP3 4.7 22,768 phiếu bầu
15 MOV sang MP3 4.8 9,670 phiếu bầu
16 AIFF sang MP3 4.8 8,348 phiếu bầu
17 FLV sang MP3 4.8 8,093 phiếu bầu
18 WMV sang MP3 4.8 5,512 phiếu bầu
19 AVI sang MP3 4.7 4,127 phiếu bầu
20 GSM sang MP3 4.9 3,620 phiếu bầu
21 APE sang MP3 4.8 3,302 phiếu bầu
22 CAF sang MP3 4.8 2,332 phiếu bầu
23 TS sang MP3 4.7 2,280 phiếu bầu
24 MPG sang MP3 4.7 1,921 phiếu bầu
25 SWF sang MP3 4.6 1,802 phiếu bầu
26 RM sang MP3 4.7 1,753 phiếu bầu
27 M4R sang MP3 4.8 1,653 phiếu bầu
28 M4V sang MP3 4.8 1,446 phiếu bầu
29 OGA sang MP3 4.8 1,032 phiếu bầu
30 DSS sang MP3 4.5 979 phiếu bầu
31 WVE sang MP3 4.5 858 phiếu bầu
32 MP2 sang MP3 4.7 697 phiếu bầu
33 AU sang MP3 4.6 656 phiếu bầu
34 AC3 sang MP3 4.8 597 phiếu bầu
35 MTS sang MP3 4.8 513 phiếu bầu
36 SHN sang MP3 4.8 317 phiếu bầu
37 SMP sang MP3 4.5 260 phiếu bầu
38 VOC sang MP3 4.5 238 phiếu bầu
39 OGV sang MP3 4.7 232 phiếu bầu
40 VOX sang MP3 4.4 213 phiếu bầu
41 RA sang MP3 4.7 205 phiếu bầu
42 VOB sang MP3 4.8 199 phiếu bầu
43 WV sang MP3 4.7 191 phiếu bầu
44 SPX sang MP3 4.7 153 phiếu bầu
45 DTS sang MP3 4.5 135 phiếu bầu
46 F4V sang MP3 4.8 121 phiếu bầu
47 SND sang MP3 4.5 93 phiếu bầu
48 AAF sang MP3 4.5 84 phiếu bầu
49 MXF sang MP3 4.8 81 phiếu bầu
50 3G2 sang MP3 4.9 76 phiếu bầu
51 VQF sang MP3 4.6 72 phiếu bầu
52 TAK sang MP3 4.5 64 phiếu bầu
53 W64 sang MP3 4.8 58 phiếu bầu
54 DIVX sang MP3 4.5 58 phiếu bầu
55 MOD sang MP3 4.5 51 phiếu bầu
56 M2TS sang MP3 4.7 41 phiếu bầu
57 RMVB sang MP3 5.0 33 phiếu bầu
58 CDDA sang MP3 4.1 28 phiếu bầu
59 SLN sang MP3 5.0 26 phiếu bầu
60 CVS sang MP3 4.3 24 phiếu bầu
61 TTA sang MP3 4.9 21 phiếu bầu
62 8SVX sang MP3 4.1 20 phiếu bầu
63 AVR sang MP3 4.9 11 phiếu bầu
64 XA sang MP3 4.7 10 phiếu bầu
65 PRC sang MP3 4.6 7 phiếu bầu
66 IMA sang MP3 4.3 6 phiếu bầu
67 SD2 sang MP3 3.8 4 phiếu bầu
68 SPH sang MP3 5.0 3 phiếu bầu
69 VMS sang MP3 4.7 3 phiếu bầu
70 AV1 sang MP3
71 AVCHD sang MP3
72 CAVS sang MP3
73 DV sang MP3
74 HEVC sang MP3
75 M2V sang MP3
76 MJPEG sang MP3
77 MPEG-2 sang MP3
78 TOD sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
79 WTV sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
80 XVID sang MP3
81 AMB sang MP3
82 CVSD sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
83 CVU sang MP3
84 DVMS sang MP3
85 FAP sang MP3
86 FSSD sang MP3 3.0 1 phiếu bầu
87 GSRT sang MP3
88 HCOM sang MP3
89 HTK sang MP3
90 IRCAM sang MP3
91 MAUD sang MP3
92 NIST sang MP3
93 PAF sang MP3 4.5 2 phiếu bầu
94 PVF sang MP3 4.0 1 phiếu bầu
95 SNDR sang MP3
96 SNDT sang MP3
97 SOU sang MP3
98 TXW sang MP3