MP3

mp3

MP3 Định dạng âm thanh

Là định dạng phổ biến nhất để lưu trữ âm thanh. Hầu như bất kỳ máy nghe nhạc trên bất kỳ nền tảng có thể mở các tập tin mp3. Âm thanh được nén với giảm chất lượng, nhưng sự mất mát là không đáng kể cho người sử dụng điển hình, và kích thước tập tin thường ít hơn so với file gốc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MP3 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 53,984 phiếu bầu
2 MP3 sang OGG 4.8 9,033 phiếu bầu
3 MP3 sang WMA 4.8 5,286 phiếu bầu
4 MP3 sang M4A 4.8 3,456 phiếu bầu
5 MP3 sang AAC 4.9 3,438 phiếu bầu
6 MP3 sang M4R 4.8 2,467 phiếu bầu
7 MP3 sang FLAC 4.8 1,626 phiếu bầu
8 MP3 sang AMR 4.9 1,204 phiếu bầu
9 MP3 sang AIFF 4.8 845 phiếu bầu
10 MP3 sang GSM 4.8 603 phiếu bầu
11 MP3 sang DTS 4.6 559 phiếu bầu
12 MP3 sang CDDA 4.7 549 phiếu bầu
13 MP3 sang AC3 4.8 285 phiếu bầu
14 MP3 sang CAF 4.9 240 phiếu bầu
15 MP3 sang OPUS 4.8 198 phiếu bầu
16 MP3 sang AU 4.9 197 phiếu bầu
17 MP3 sang VOX 4.7 85 phiếu bầu
18 MP3 sang WV 4.9 84 phiếu bầu
19 MP3 sang SMP 4.9 83 phiếu bầu
20 MP3 sang MP2 4.6 69 phiếu bầu
21 MP3 sang TXW 4.4 57 phiếu bầu
22 MP3 sang SLN 4.8 54 phiếu bầu
23 MP3 sang SND 4.8 54 phiếu bầu
24 MP3 sang SPX 4.6 25 phiếu bầu
25 MP3 sang VOC 5.0 24 phiếu bầu
26 MP3 sang IMA 4.5 21 phiếu bầu
27 MP3 sang AVR 5.0 16 phiếu bầu
28 MP3 sang AMB 3.8 15 phiếu bầu
29 MP3 sang WVE 5.0 12 phiếu bầu
30 MP3 sang 8SVX 4.6 10 phiếu bầu
31 MP3 sang FAP 4.2 10 phiếu bầu
32 MP3 sang TTA 4.7 10 phiếu bầu
33 MP3 sang CVS 5.0 9 phiếu bầu
34 MP3 sang PVF 5.0 9 phiếu bầu
35 MP3 sang PAF 5.0 8 phiếu bầu
36 MP3 sang W64 4.4 8 phiếu bầu
37 MP3 sang SOU 4.2 6 phiếu bầu
38 MP3 sang IRCAM 5.0 6 phiếu bầu
39 MP3 sang OGA 4.0 6 phiếu bầu
40 MP3 sang HTK 4.3 6 phiếu bầu
41 MP3 sang NIST 5.0 5 phiếu bầu
42 MP3 sang SPH 5.0 5 phiếu bầu
43 MP3 sang FSSD 5.0 4 phiếu bầu
44 MP3 sang HCOM 5.0 4 phiếu bầu
45 MP3 sang DVMS 5.0 3 phiếu bầu
46 MP3 sang GSRT 3.8 3 phiếu bầu
47 MP3 sang SNDR 5.0 3 phiếu bầu
48 MP3 sang PRC 5.0 3 phiếu bầu
49 MP3 sang CVSD 5.0 3 phiếu bầu
50 MP3 sang CVU 5.0 2 phiếu bầu
51 MP3 sang RA 4.0 2 phiếu bầu
52 MP3 sang MAUD 5.0 2 phiếu bầu
53 MP3 sang SNDT 5.0 1 phiếu bầu
54 MP3 sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
55 MP3 sang SD2 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MP3 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MP3 4.8 110,593 phiếu bầu
2 M4A sang MP3 4.8 89,501 phiếu bầu
3 OGG sang MP3 4.9 59,573 phiếu bầu
4 ASF sang MP3 5.0 38,017 phiếu bầu
5 WAV sang MP3 4.9 34,270 phiếu bầu
6 3GP sang MP3 4.9 33,369 phiếu bầu
7 WMA sang MP3 4.7 20,848 phiếu bầu
8 AMR sang MP3 4.9 20,225 phiếu bầu
9 FLAC sang MP3 4.8 17,212 phiếu bầu
10 OPUS sang MP3 4.8 12,384 phiếu bầu
11 AAC sang MP3 4.8 10,450 phiếu bầu
12 WEBM sang MP3 4.7 9,929 phiếu bầu
13 MKV sang MP3 4.8 8,952 phiếu bầu
14 MPEG sang MP3 4.8 8,863 phiếu bầu
15 AIFF sang MP3 4.9 5,017 phiếu bầu
16 MOV sang MP3 4.8 3,552 phiếu bầu
17 FLV sang MP3 4.8 3,397 phiếu bầu
18 WMV sang MP3 4.8 2,464 phiếu bầu
19 GSM sang MP3 4.9 2,140 phiếu bầu
20 CAF sang MP3 4.9 1,630 phiếu bầu
21 AVI sang MP3 4.8 1,603 phiếu bầu
22 SWF sang MP3 4.6 1,258 phiếu bầu
23 TS sang MP3 4.7 1,239 phiếu bầu
24 APE sang MP3 4.8 1,183 phiếu bầu
25 RM sang MP3 4.8 1,137 phiếu bầu
26 MPG sang MP3 4.7 1,033 phiếu bầu
27 WVE sang MP3 4.5 855 phiếu bầu
28 M4V sang MP3 4.8 819 phiếu bầu
29 DSS sang MP3 4.6 675 phiếu bầu
30 M4R sang MP3 4.8 543 phiếu bầu
31 AC3 sang MP3 4.9 363 phiếu bầu
32 MTS sang MP3 4.9 347 phiếu bầu
33 AU sang MP3 4.6 320 phiếu bầu
34 SMP sang MP3 4.5 257 phiếu bầu
35 VOC sang MP3 4.5 228 phiếu bầu
36 SHN sang MP3 4.8 165 phiếu bầu
37 VOX sang MP3 4.6 131 phiếu bầu
38 OGA sang MP3 4.7 123 phiếu bầu
39 MP2 sang MP3 4.6 104 phiếu bầu
40 WV sang MP3 4.8 91 phiếu bầu
41 AAF sang MP3 4.5 84 phiếu bầu
42 OGV sang MP3 4.7 80 phiếu bầu
43 SND sang MP3 4.6 78 phiếu bầu
44 VOB sang MP3 4.7 65 phiếu bầu
45 DTS sang MP3 4.4 61 phiếu bầu
46 F4V sang MP3 4.8 57 phiếu bầu
47 SPX sang MP3 4.6 48 phiếu bầu
48 TAK sang MP3 4.5 44 phiếu bầu
49 VQF sang MP3 4.8 43 phiếu bầu
50 MXF sang MP3 4.8 42 phiếu bầu
51 3G2 sang MP3 5.0 41 phiếu bầu
52 RA sang MP3 4.6 26 phiếu bầu
53 W64 sang MP3 4.8 24 phiếu bầu
54 MOD sang MP3 4.6 23 phiếu bầu
55 DIVX sang MP3 4.8 19 phiếu bầu
56 M2TS sang MP3 4.7 18 phiếu bầu
57 SLN sang MP3 5.0 16 phiếu bầu
58 CVS sang MP3 5.0 15 phiếu bầu
59 XA sang MP3 4.7 10 phiếu bầu
60 TTA sang MP3 4.9 9 phiếu bầu
61 RMVB sang MP3 5.0 8 phiếu bầu
62 PRC sang MP3 4.6 7 phiếu bầu
63 CDDA sang MP3 5.0 7 phiếu bầu
64 AVR sang MP3 4.7 3 phiếu bầu
65 IMA sang MP3 5.0 3 phiếu bầu
66 SPH sang MP3 5.0 3 phiếu bầu
67 PAF sang MP3 4.5 2 phiếu bầu
68 VMS sang MP3 4.5 2 phiếu bầu
69 PVF sang MP3 4.0 1 phiếu bầu
70 CVSD sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
71 WTV sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
72 TOD sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
73 AV1 sang MP3
74 AVCHD sang MP3
75 CAVS sang MP3
76 DV sang MP3
77 HEVC sang MP3
78 M2V sang MP3
79 MJPEG sang MP3
80 MPEG-2 sang MP3
81 XVID sang MP3
82 8SVX sang MP3
83 AMB sang MP3
84 CVU sang MP3
85 DVMS sang MP3
86 FAP sang MP3
87 FSSD sang MP3
88 GSRT sang MP3
89 HCOM sang MP3
90 HTK sang MP3
91 IRCAM sang MP3
92 MAUD sang MP3
93 NIST sang MP3
94 SD2 sang MP3
95 SNDR sang MP3
96 SNDT sang MP3
97 SOU sang MP3
98 TXW sang MP3