MKV

mkv

Matroska Multimedia Container

MKV là một thùng chứa nguồn mở có thể chứa dữ liệu đa phương tiện được nén bằng cách sử dụng các codec khác nhau. Nó có rất nhiều lợi thế so với bộ chứa AVI kế thừa: nó có thể chứa các bản âm thanh và phụ đề bằng các ngôn ngữ khác nhau, có thể được chuyển đổi mà không dừng phát lại, tìm kiếm và tua lại tệp rất nhanh. Ngoài ra định dạng rất dễ chỉnh sửa, đó là lý do tại sao dữ liệu âm thanh và video có thể được trích xuất dễ dàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MKV Chuyển đổi Đánh giá
1 MKV sang MP4 4.8 35,039 phiếu bầu
2 MKV sang MP3 4.8 8,902 phiếu bầu
3 MKV sang GIF 4.6 1,842 phiếu bầu
4 MKV sang AVI 4.8 1,270 phiếu bầu
5 MKV sang WMV 4.8 678 phiếu bầu
6 MKV sang MPEG 4.8 438 phiếu bầu
7 MKV sang MOV 4.8 278 phiếu bầu
8 MKV sang WAV 4.9 276 phiếu bầu
9 MKV sang MPG 4.8 194 phiếu bầu
10 MKV sang 3GP 4.7 119 phiếu bầu
11 MKV sang DIVX 4.8 107 phiếu bầu
12 MKV sang WEBM 4.7 86 phiếu bầu
13 MKV sang FLAC 4.8 86 phiếu bầu
14 MKV sang FLV 4.8 70 phiếu bầu
15 MKV sang VOB 4.9 61 phiếu bầu
16 MKV sang M4A 4.9 57 phiếu bầu
17 MKV sang WMA 4.7 54 phiếu bầu
18 MKV sang SWF 4.9 53 phiếu bầu
19 MKV sang M4V 4.9 50 phiếu bầu
20 MKV sang AAC 4.8 44 phiếu bầu
21 MKV sang OGG 4.8 25 phiếu bầu
22 MKV sang MPEG-2 5.0 23 phiếu bầu
23 MKV sang OGV 4.8 23 phiếu bầu
24 MKV sang AC3 4.9 22 phiếu bầu
25 MKV sang TS 4.7 20 phiếu bầu
26 MKV sang XVID 4.7 20 phiếu bầu
27 MKV sang HEVC 4.6 17 phiếu bầu
28 MKV sang AVCHD 5.0 16 phiếu bầu
29 MKV sang MTS 4.7 14 phiếu bầu
30 MKV sang M2V 4.8 9 phiếu bầu
31 MKV sang AIFF 4.9 8 phiếu bầu
32 MKV sang M2TS 4.4 7 phiếu bầu
33 MKV sang M4R 4.7 7 phiếu bầu
34 MKV sang MXF 5.0 6 phiếu bầu
35 MKV sang MJPEG 3.8 5 phiếu bầu
36 MKV sang AV1 3.8 4 phiếu bầu
37 MKV sang RMVB 4.0 4 phiếu bầu
38 MKV sang DTS 5.0 4 phiếu bầu
39 MKV sang WVE 4.7 3 phiếu bầu
40 MKV sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
41 MKV sang MP2 3.8 2 phiếu bầu
42 MKV sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
43 MKV sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
44 MKV sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
45 MKV sang RM 5.0 1 phiếu bầu
46 MKV sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
47 MKV sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
48 MKV sang PVF 3.0 1 phiếu bầu
49 MKV sang F4V
50 MKV sang 3G2
51 MKV sang WTV
52 MKV sang SPX
53 MKV sang CAF
54 MKV sang W64
55 MKV sang WV
56 MKV sang VOC
57 MKV sang TTA
58 MKV sang RA
59 MKV sang OGA
60 MKV sang PRC
61 MKV sang MAUD
62 MKV sang 8SVX
63 MKV sang AMB
64 MKV sang AU
65 MKV sang SND
66 MKV sang SNDR
67 MKV sang SNDT
68 MKV sang AVR
69 MKV sang CVS
70 MKV sang CVSD
71 MKV sang CVU
72 MKV sang DVMS
73 MKV sang VMS
74 MKV sang FAP
75 MKV sang PAF
76 MKV sang FSSD
77 MKV sang SOU
78 MKV sang GSRT
79 MKV sang HCOM
80 MKV sang HTK
81 MKV sang IMA
82 MKV sang IRCAM
83 MKV sang SLN
84 MKV sang SPH
85 MKV sang NIST
86 MKV sang TXW
87 MKV sang VOX
88 MKV sang SD2
Chuyển đổi sang MKV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MKV 4.7 906 phiếu bầu
2 WEBM sang MKV 4.8 128 phiếu bầu
3 SWF sang MKV 4.3 106 phiếu bầu
4 AVI sang MKV 4.7 91 phiếu bầu
5 MOV sang MKV 4.9 66 phiếu bầu
6 WMV sang MKV 4.7 64 phiếu bầu
7 GIF sang MKV 4.9 55 phiếu bầu
8 TS sang MKV 4.6 54 phiếu bầu
9 FLV sang MKV 4.9 43 phiếu bầu
10 MPG sang MKV 4.7 28 phiếu bầu
11 RMVB sang MKV 4.5 21 phiếu bầu
12 MTS sang MKV 4.8 21 phiếu bầu
13 3GP sang MKV 4.9 17 phiếu bầu
14 M4V sang MKV 4.8 16 phiếu bầu
15 OGV sang MKV 4.6 8 phiếu bầu
16 DIVX sang MKV 3.8 7 phiếu bầu
17 VOB sang MKV 4.8 5 phiếu bầu
18 ASF sang MKV 4.6 5 phiếu bầu
19 RM sang MKV 5.0 5 phiếu bầu
20 M2TS sang MKV 5.0 4 phiếu bầu
21 MPEG sang MKV 5.0 3 phiếu bầu
22 MOD sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
23 F4V sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
24 M2V sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
25 HEVC sang MKV 5.0 1 phiếu bầu
26 AAF sang MKV 4.0 1 phiếu bầu
27 3G2 sang MKV
28 AV1 sang MKV
29 AVCHD sang MKV
30 CAVS sang MKV
31 DV sang MKV
32 MJPEG sang MKV
33 MPEG-2 sang MKV
34 MXF sang MKV
35 TOD sang MKV
36 WTV sang MKV
37 XVID sang MKV