MKV

mkv

Matroska Multimedia Container

Là dự án có khả năng vô hạn, ý tưởng cơ bản trong số đó là việc tạo ra một container đa phương tiện mã nguồn mở cho các công trình trên các định dạng. định dạng MKV liên quan đến nhiều chọn lựa phụ đề, video và âm thanh. Bên cạnh đó, MKV cung cấp một chương trình phát sóng trực tuyến, quay lại ngay lập tức các tập tin và các phân vùng của file vào đầu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MKV Chuyển đổi Đánh giá
1 MKV sang MP4 4.9 27,330 phiếu bầu
2 MKV sang MP3 4.9 7,104 phiếu bầu
3 MKV sang AVI 4.9 1,001 phiếu bầu
4 MKV sang GIF 4.7 604 phiếu bầu
5 MKV sang WMV 4.8 461 phiếu bầu
6 MKV sang MPEG 4.9 306 phiếu bầu
7 MKV sang WAV 4.9 191 phiếu bầu
8 MKV sang MOV 4.8 186 phiếu bầu
9 MKV sang MPG 4.9 134 phiếu bầu
10 MKV sang 3GP 4.8 96 phiếu bầu
11 MKV sang DIVX 4.9 71 phiếu bầu
12 MKV sang FLV 4.8 56 phiếu bầu
13 MKV sang WEBM 4.7 55 phiếu bầu
14 MKV sang FLAC 4.8 50 phiếu bầu
15 MKV sang VOB 5.0 47 phiếu bầu
16 MKV sang SWF 4.9 45 phiếu bầu
17 MKV sang M4V 5.0 34 phiếu bầu
18 MKV sang WMA 4.7 34 phiếu bầu
19 MKV sang M4A 5.0 28 phiếu bầu
20 MKV sang AAC 5.0 26 phiếu bầu
21 MKV sang MPEG-2 5.0 23 phiếu bầu
22 MKV sang AC3 5.0 18 phiếu bầu
23 MKV sang TS 4.9 17 phiếu bầu
24 MKV sang OGV 4.7 15 phiếu bầu
25 MKV sang OGG 4.9 15 phiếu bầu
26 MKV sang XVID 5.0 13 phiếu bầu
27 MKV sang MTS 5.0 12 phiếu bầu
28 MKV sang AVCHD 5.0 9 phiếu bầu
29 MKV sang HEVC 4.9 9 phiếu bầu
30 MKV sang M2V 4.8 8 phiếu bầu
31 MKV sang MXF 5.0 5 phiếu bầu
32 MKV sang AIFF 4.8 4 phiếu bầu
33 MKV sang DTS 5.0 3 phiếu bầu
34 MKV sang M2TS 5.0 3 phiếu bầu
35 MKV sang RMVB 3.8 3 phiếu bầu
36 MKV sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
37 MKV sang WVE 4.0 1 phiếu bầu
38 MKV sang AV1 5.0 1 phiếu bầu
39 MKV sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
40 MKV sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
41 MKV sang ASF 5.0 1 phiếu bầu
42 MKV sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
43 MKV sang M4R 4.0 1 phiếu bầu
44 MKV sang F4V
45 MKV sang 3G2
46 MKV sang RM
47 MKV sang WTV
48 MKV sang OPUS
49 MKV sang SPX
50 MKV sang CAF
51 MKV sang TTA
52 MKV sang PVF
53 MKV sang PRC
54 MKV sang MAUD
55 MKV sang 8SVX
56 MKV sang AMB
57 MKV sang AU
58 MKV sang SND
59 MKV sang SNDR
60 MKV sang SNDT
61 MKV sang AVR
62 MKV sang CVS
63 MKV sang CVSD
64 MKV sang CVU
65 MKV sang DVMS
66 MKV sang VMS
67 MKV sang FAP
68 MKV sang PAF
69 MKV sang FSSD
70 MKV sang SOU
71 MKV sang GSRT
72 MKV sang HCOM
73 MKV sang HTK
74 MKV sang IMA
75 MKV sang IRCAM
76 MKV sang SLN
77 MKV sang SPH
78 MKV sang NIST
79 MKV sang TXW
80 MKV sang VOC
81 MKV sang VOX
82 MKV sang W64
83 MKV sang WV
84 MKV sang SD2
Chuyển đổi sang MKV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MKV 4.7 610 phiếu bầu
2 SWF sang MKV 4.5 89 phiếu bầu
3 WEBM sang MKV 4.6 71 phiếu bầu
4 AVI sang MKV 4.8 65 phiếu bầu
5 MOV sang MKV 4.8 51 phiếu bầu
6 WMV sang MKV 4.7 47 phiếu bầu
7 GIF sang MKV 5.0 41 phiếu bầu
8 TS sang MKV 4.7 34 phiếu bầu
9 MPG sang MKV 4.9 23 phiếu bầu
10 FLV sang MKV 5.0 20 phiếu bầu
11 M4V sang MKV 4.8 16 phiếu bầu
12 MTS sang MKV 4.6 14 phiếu bầu
13 3GP sang MKV 4.9 14 phiếu bầu
14 RMVB sang MKV 4.8 9 phiếu bầu
15 OGV sang MKV 4.6 7 phiếu bầu
16 DIVX sang MKV 3.8 6 phiếu bầu
17 RM sang MKV 5.0 4 phiếu bầu
18 ASF sang MKV 5.0 3 phiếu bầu
19 VOB sang MKV 4.7 3 phiếu bầu
20 M2TS sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
21 F4V sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
22 M2V sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
23 MPEG sang MKV 5.0 1 phiếu bầu
24 AAF sang MKV 4.0 1 phiếu bầu
25 3G2 sang MKV
26 AV1 sang MKV
27 AVCHD sang MKV
28 CAVS sang MKV
29 DV sang MKV
30 HEVC sang MKV
31 MOD sang MKV
32 MPEG-2 sang MKV
33 MXF sang MKV
34 TOD sang MKV
35 WTV sang MKV
36 XVID sang MKV