F4V

f4v

Flash Video

F4V là định dạng Flash Video được hỗ trợ bởi phần mềm Adobe Flash Player và tất cả các trình duyệt có phát lại video flash. Container sử dụng các thùng chứa nhỏ để lưu trữ dữ liệu và nó tương thích với các chuẩn nén âm thanh video và AAC h.264. Các tệp F4V cung cấp chất lượng tốt hơn FLV nhưng yêu cầu phiên bản Flash mới hơn (9.0.115 trở lên) và bộ xử lý nhanh hơn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ F4V Chuyển đổi Đánh giá
1 F4V sang MP4 4.8 416 phiếu bầu
2 F4V sang MP3 4.8 57 phiếu bầu
3 F4V sang GIF 4.7 56 phiếu bầu
4 F4V sang AVI 4.9 13 phiếu bầu
5 F4V sang FLV 4.8 13 phiếu bầu
6 F4V sang SWF 4.4 8 phiếu bầu
7 F4V sang WMV 5.0 7 phiếu bầu
8 F4V sang MOV 4.8 5 phiếu bầu
9 F4V sang M4V 5.0 4 phiếu bầu
10 F4V sang WEBM 5.0 4 phiếu bầu
11 F4V sang WAV 5.0 4 phiếu bầu
12 F4V sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
13 F4V sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
14 F4V sang WMA 5.0 2 phiếu bầu
15 F4V sang MPEG 5.0 2 phiếu bầu
16 F4V sang MPG 5.0 2 phiếu bầu
17 F4V sang TS 5.0 1 phiếu bầu
18 F4V sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
19 F4V sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
20 F4V sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
21 F4V sang 3G2 4.0 1 phiếu bầu
22 F4V sang MJPEG
23 F4V sang DIVX
24 F4V sang XVID
25 F4V sang MPEG-2
26 F4V sang HEVC
27 F4V sang AV1
28 F4V sang AVCHD
29 F4V sang RMVB
30 F4V sang 3GP
31 F4V sang ASF
32 F4V sang MTS
33 F4V sang M2TS
34 F4V sang MXF
35 F4V sang RM
36 F4V sang OGV
37 F4V sang VOB
38 F4V sang WTV
39 F4V sang AAC
40 F4V sang AC3
41 F4V sang AIFF
42 F4V sang AMR
43 F4V sang M4R
44 F4V sang DTS
45 F4V sang OPUS
46 F4V sang SPX
47 F4V sang CAF
48 F4V sang W64
49 F4V sang WV
50 F4V sang VOC
51 F4V sang TTA
52 F4V sang RA
53 F4V sang MP2
54 F4V sang OGA
55 F4V sang PVF
56 F4V sang PRC
57 F4V sang MAUD
58 F4V sang 8SVX
59 F4V sang AMB
60 F4V sang AU
61 F4V sang SND
62 F4V sang SNDR
63 F4V sang SNDT
64 F4V sang AVR
65 F4V sang CDDA
66 F4V sang CVS
67 F4V sang CVSD
68 F4V sang CVU
69 F4V sang DVMS
70 F4V sang VMS
71 F4V sang FAP
72 F4V sang PAF
73 F4V sang FSSD
74 F4V sang SOU
75 F4V sang GSRT
76 F4V sang GSM
77 F4V sang HCOM
78 F4V sang HTK
79 F4V sang IMA
80 F4V sang IRCAM
81 F4V sang SLN
82 F4V sang SPH
83 F4V sang NIST
84 F4V sang SMP
85 F4V sang TXW
86 F4V sang VOX
87 F4V sang WVE
88 F4V sang SD2
Chuyển đổi sang F4V Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang F4V 4.9 175 phiếu bầu
2 MOV sang F4V 4.9 22 phiếu bầu
3 WMV sang F4V 4.8 19 phiếu bầu
4 FLV sang F4V 5.0 14 phiếu bầu
5 SWF sang F4V 4.8 14 phiếu bầu
6 AVI sang F4V 4.8 13 phiếu bầu
7 GIF sang F4V 4.5 12 phiếu bầu
8 M4V sang F4V 5.0 5 phiếu bầu
9 3GP sang F4V 5.0 4 phiếu bầu
10 WEBM sang F4V 5.0 2 phiếu bầu
11 MPG sang F4V 4.0 2 phiếu bầu
12 MTS sang F4V 5.0 1 phiếu bầu
13 RM sang F4V 5.0 1 phiếu bầu
14 3G2 sang F4V
15 AAF sang F4V
16 ASF sang F4V
17 AV1 sang F4V
18 AVCHD sang F4V
19 CAVS sang F4V
20 DIVX sang F4V
21 DV sang F4V
22 HEVC sang F4V
23 M2TS sang F4V
24 M2V sang F4V
25 MJPEG sang F4V
26 MKV sang F4V
27 MOD sang F4V
28 MPEG sang F4V
29 MPEG-2 sang F4V
30 MXF sang F4V
31 OGV sang F4V
32 RMVB sang F4V
33 TOD sang F4V
34 TS sang F4V
35 VOB sang F4V
36 WTV sang F4V
37 XVID sang F4V