BIN

bin

PostScript Type 1 (MacBin)

Đây là một tập tin lưu trữ được sử dụng trên các máy tính Macintosh. Nó lưu trữ nhánh tài nguyên và dữ liệu trong hệ thống tập tin như là một tập tin. Nó bao gồm việc lưu trữ các phông chữ và tải thuận tiện của dữ liệu với Macintosh Internet để được chuyển giao cho các thiết bị Mac khác. Nó được sử dụng để nhập khẩu PostScript Type 1 dữ liệu chương trình ngôn ngữ.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BIN Chuyển đổi Đánh giá
1 BIN sang JPG 4.6 3,362 phiếu bầu
2 BIN sang OTF 4.5 407 phiếu bầu
3 BIN sang PNG 4.6 341 phiếu bầu
4 BIN sang PDB 4.5 301 phiếu bầu
5 BIN sang JPEG 4.6 281 phiếu bầu
6 BIN sang SVG 4.4 280 phiếu bầu
7 BIN sang BMP 4.6 125 phiếu bầu
8 BIN sang TTF 4.5 115 phiếu bầu
9 BIN sang GIF 4.6 90 phiếu bầu
10 BIN sang WOFF 4.5 79 phiếu bầu
11 BIN sang TIFF 4.6 68 phiếu bầu
12 BIN sang JP2 4.2 32 phiếu bầu
13 BIN sang PS 4.4 23 phiếu bầu
14 BIN sang PSD 4.9 21 phiếu bầu
15 BIN sang ICO 4.7 13 phiếu bầu
16 BIN sang UFO 4.5 8 phiếu bầu
17 BIN sang RAS 4.1 7 phiếu bầu
18 BIN sang WEBP 4.5 6 phiếu bầu
19 BIN sang WBMP 4.0 6 phiếu bầu
20 BIN sang CUR 4.2 5 phiếu bầu
21 BIN sang TGA 4.6 5 phiếu bầu
22 BIN sang PCX 4.8 4 phiếu bầu
23 BIN sang EXR 4.3 3 phiếu bầu
24 BIN sang PFA 4.7 3 phiếu bầu
25 BIN sang CFF 4.7 3 phiếu bầu
26 BIN sang DFONT 4.7 3 phiếu bầu
27 BIN sang CID 4.7 3 phiếu bầu
28 BIN sang DDS 3.8 3 phiếu bầu
29 BIN sang YUV 4.5 2 phiếu bầu
30 BIN sang PICT 4.5 2 phiếu bầu
31 BIN sang PFB 4.5 2 phiếu bầu
32 BIN sang PBM 4.5 2 phiếu bầu
33 BIN sang FTS 4.5 2 phiếu bầu
34 BIN sang G3 4.5 2 phiếu bầu
35 BIN sang IPL 4.5 2 phiếu bầu
36 BIN sang MTV 4.5 2 phiếu bầu
37 BIN sang AFM 4.5 2 phiếu bầu
38 BIN sang PGM 4.0 2 phiếu bầu
39 BIN sang FAX 4.0 1 phiếu bầu
40 BIN sang UYVY 4.0 1 phiếu bầu
41 BIN sang PAL 4.0 1 phiếu bầu
42 BIN sang PGX 4.0 1 phiếu bầu
43 BIN sang HDR 4.0 1 phiếu bầu
44 BIN sang PPM 4.0 1 phiếu bầu
45 BIN sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
46 BIN sang JFIF 5.0 1 phiếu bầu
47 BIN sang RGB 4.0 1 phiếu bầu
48 BIN sang RGF 5.0 1 phiếu bầu
49 BIN sang T42 4.0 1 phiếu bầu
50 BIN sang PNM 4.0 1 phiếu bầu
51 BIN sang PT3
52 BIN sang SFD
53 BIN sang T11
54 BIN sang HRZ
55 BIN sang MAP
56 BIN sang MNG
57 BIN sang PALM
58 BIN sang PAM
59 BIN sang PCD
60 BIN sang PCT
61 BIN sang PFM
62 BIN sang PICON
63 BIN sang RGBA
64 BIN sang RGBO
65 BIN sang SGI
66 BIN sang SUN
67 BIN sang VIFF
68 BIN sang XBM
69 BIN sang XPM
70 BIN sang XV
71 BIN sang XWD
72 BIN sang JBG
73 BIN sang JBIG
74 BIN sang HEIC
75 BIN sang HEIF
76 BIN sang G4
77 BIN sang SIX
78 BIN sang SIXEL
79 BIN sang VIPS
80 BIN sang JPS
81 BIN sang JPE
82 BIN sang JIF
83 BIN sang JFI
84 BIN sang AVIF
Chuyển đổi sang BIN Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang BIN 4.6 113 phiếu bầu
2 OTF sang BIN 5.0 14 phiếu bầu
3 SVG sang BIN 4.6 7 phiếu bầu
4 SFD sang BIN 4.5 2 phiếu bầu
5 PS sang BIN 5.0 1 phiếu bầu
6 CID sang BIN 5.0 1 phiếu bầu
7 CFF sang BIN 4.0 1 phiếu bầu
8 WOFF sang BIN 5.0 1 phiếu bầu
9 DFONT sang BIN
10 PFA sang BIN
11 PFB sang BIN
12 PT3 sang BIN
13 T11 sang BIN
14 T42 sang BIN