BIN

bin

PostScript Type 1 (MacBin)

Đây là một tập tin lưu trữ được sử dụng trên các máy tính Macintosh. Nó lưu trữ nhánh tài nguyên và dữ liệu trong hệ thống tập tin như là một tập tin. Nó bao gồm việc lưu trữ các phông chữ và tải thuận tiện của dữ liệu với Macintosh Internet để được chuyển giao cho các thiết bị Mac khác. Nó được sử dụng để nhập khẩu PostScript Type 1 dữ liệu chương trình ngôn ngữ.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BIN Chuyển đổi Đánh giá
1 BIN sang JPG 4.6 2,697 phiếu bầu
2 BIN sang OTF 4.5 403 phiếu bầu
3 BIN sang PNG 4.5 299 phiếu bầu
4 BIN sang PDB 4.5 271 phiếu bầu
5 BIN sang JPEG 4.5 252 phiếu bầu
6 BIN sang SVG 4.4 132 phiếu bầu
7 BIN sang BMP 4.5 117 phiếu bầu
8 BIN sang TTF 4.5 107 phiếu bầu
9 BIN sang WOFF 4.5 76 phiếu bầu
10 BIN sang GIF 4.5 64 phiếu bầu
11 BIN sang TIFF 4.5 62 phiếu bầu
12 BIN sang JP2 4.5 22 phiếu bầu
13 BIN sang PS 4.4 22 phiếu bầu
14 BIN sang PSD 4.9 14 phiếu bầu
15 BIN sang ICO 4.7 12 phiếu bầu
16 BIN sang UFO 4.5 8 phiếu bầu
17 BIN sang RAS 4.1 7 phiếu bầu
18 BIN sang TGA 4.6 5 phiếu bầu
19 BIN sang WEBP 4.6 5 phiếu bầu
20 BIN sang WBMP 4.6 5 phiếu bầu
21 BIN sang CUR 4.8 4 phiếu bầu
22 BIN sang PCX 4.8 4 phiếu bầu
23 BIN sang CFF 4.7 3 phiếu bầu
24 BIN sang CID 4.7 3 phiếu bầu
25 BIN sang PFA 4.7 3 phiếu bầu
26 BIN sang DFONT 4.7 3 phiếu bầu
27 BIN sang EXR 4.3 3 phiếu bầu
28 BIN sang DDS 3.8 3 phiếu bầu
29 BIN sang PICT 4.5 2 phiếu bầu
30 BIN sang YUV 4.5 2 phiếu bầu
31 BIN sang PFB 4.5 2 phiếu bầu
32 BIN sang IPL 4.5 2 phiếu bầu
33 BIN sang G3 4.5 2 phiếu bầu
34 BIN sang FTS 4.5 2 phiếu bầu
35 BIN sang MTV 4.5 2 phiếu bầu
36 BIN sang AFM 4.5 2 phiếu bầu
37 BIN sang FAX 4.0 1 phiếu bầu
38 BIN sang UYVY 4.0 1 phiếu bầu
39 BIN sang HDR 4.0 1 phiếu bầu
40 BIN sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
41 BIN sang PGM 4.0 1 phiếu bầu
42 BIN sang PBM 4.0 1 phiếu bầu
43 BIN sang PAL 4.0 1 phiếu bầu
44 BIN sang PNM 4.0 1 phiếu bầu
45 BIN sang PPM 4.0 1 phiếu bầu
46 BIN sang JFIF 5.0 1 phiếu bầu
47 BIN sang T42 4.0 1 phiếu bầu
48 BIN sang RGB 4.0 1 phiếu bầu
49 BIN sang PT3
50 BIN sang SFD
51 BIN sang T11
52 BIN sang HRZ
53 BIN sang MAP
54 BIN sang MNG
55 BIN sang PALM
56 BIN sang PAM
57 BIN sang PCD
58 BIN sang PCT
59 BIN sang PFM
60 BIN sang PICON
61 BIN sang RGBA
62 BIN sang RGBO
63 BIN sang SGI
64 BIN sang SUN
65 BIN sang VIFF
66 BIN sang XBM
67 BIN sang XPM
68 BIN sang XV
69 BIN sang XWD
70 BIN sang JBG
71 BIN sang JBIG
72 BIN sang HEIC
73 BIN sang HEIF
74 BIN sang G4
75 BIN sang RGF
76 BIN sang SIX
77 BIN sang SIXEL
78 BIN sang VIPS
79 BIN sang JPS
80 BIN sang JPE
81 BIN sang JIF
82 BIN sang JFI
83 BIN sang PGX
84 BIN sang AVIF
Chuyển đổi sang BIN Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang BIN 4.6 78 phiếu bầu
2 OTF sang BIN 5.0 10 phiếu bầu
3 SVG sang BIN 4.6 7 phiếu bầu
4 SFD sang BIN 5.0 1 phiếu bầu
5 PS sang BIN 5.0 1 phiếu bầu
6 CFF sang BIN 4.0 1 phiếu bầu
7 WOFF sang BIN 5.0 1 phiếu bầu
8 CID sang BIN
9 DFONT sang BIN
10 PFA sang BIN
11 PFB sang BIN
12 PT3 sang BIN
13 T11 sang BIN
14 T42 sang BIN