BIN

bin

PostScript Type 1 (MacBin)

Đây là một tập tin lưu trữ được sử dụng trên các máy tính Macintosh. Nó lưu trữ nhánh tài nguyên và dữ liệu trong hệ thống tập tin như là một tập tin. Nó bao gồm việc lưu trữ các phông chữ và tải thuận tiện của dữ liệu với Macintosh Internet để được chuyển giao cho các thiết bị Mac khác. Nó được sử dụng để nhập khẩu PostScript Type 1 dữ liệu chương trình ngôn ngữ.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BIN Chuyển đổi Đánh giá
1 BIN sang JPG 4.6 1,158 phiếu bầu
2 BIN sang OTF 4.5 402 phiếu bầu
3 BIN sang PDB 4.5 201 phiếu bầu
4 BIN sang PNG 4.5 201 phiếu bầu
5 BIN sang JPEG 4.4 132 phiếu bầu
6 BIN sang TTF 4.5 101 phiếu bầu
7 BIN sang BMP 4.5 93 phiếu bầu
8 BIN sang WOFF 4.5 73 phiếu bầu
9 BIN sang TIFF 4.4 52 phiếu bầu
10 BIN sang SVG 4.2 40 phiếu bầu
11 BIN sang GIF 4.5 39 phiếu bầu
12 BIN sang PS 4.5 20 phiếu bầu
13 BIN sang JP2 4.4 19 phiếu bầu
14 BIN sang ICO 4.6 9 phiếu bầu
15 BIN sang PSD 4.8 8 phiếu bầu
16 BIN sang UFO 4.5 8 phiếu bầu
17 BIN sang WBMP 4.6 5 phiếu bầu
18 BIN sang TGA 4.6 5 phiếu bầu
19 BIN sang WEBP 4.5 4 phiếu bầu
20 BIN sang PCX 4.7 3 phiếu bầu
21 BIN sang PFA 4.7 3 phiếu bầu
22 BIN sang DFONT 4.7 3 phiếu bầu
23 BIN sang CUR 4.7 3 phiếu bầu
24 BIN sang CID 4.7 3 phiếu bầu
25 BIN sang CFF 4.7 3 phiếu bầu
26 BIN sang RAS 4.5 2 phiếu bầu
27 BIN sang PFB 4.5 2 phiếu bầu
28 BIN sang YUV 4.5 2 phiếu bầu
29 BIN sang PICT 4.5 2 phiếu bầu
30 BIN sang G3 4.5 2 phiếu bầu
31 BIN sang EXR 4.5 2 phiếu bầu
32 BIN sang FTS 4.5 2 phiếu bầu
33 BIN sang IPL 4.5 2 phiếu bầu
34 BIN sang MTV 4.5 2 phiếu bầu
35 BIN sang AFM 4.5 2 phiếu bầu
36 BIN sang PGM 4.0 1 phiếu bầu
37 BIN sang PBM 4.0 1 phiếu bầu
38 BIN sang UYVY 4.0 1 phiếu bầu
39 BIN sang FAX 4.0 1 phiếu bầu
40 BIN sang PAL 4.0 1 phiếu bầu
41 BIN sang DDS 5.0 1 phiếu bầu
42 BIN sang HDR 4.0 1 phiếu bầu
43 BIN sang T42 4.0 1 phiếu bầu
44 BIN sang PNM 4.0 1 phiếu bầu
45 BIN sang RGB 4.0 1 phiếu bầu
46 BIN sang PPM 4.0 1 phiếu bầu
47 BIN sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
48 BIN sang PT3
49 BIN sang SFD
50 BIN sang T11
51 BIN sang HRZ
52 BIN sang MAP
53 BIN sang MNG
54 BIN sang PALM
55 BIN sang PAM
56 BIN sang PCD
57 BIN sang PCT
58 BIN sang PFM
59 BIN sang PICON
60 BIN sang RGBA
61 BIN sang RGBO
62 BIN sang SGI
63 BIN sang SUN
64 BIN sang VIFF
65 BIN sang XBM
66 BIN sang XPM
67 BIN sang XV
68 BIN sang XWD
69 BIN sang JBG
70 BIN sang JBIG
71 BIN sang HEIC
72 BIN sang HEIF
73 BIN sang G4
74 BIN sang RGF
75 BIN sang SIX
76 BIN sang SIXEL
77 BIN sang VIPS
78 BIN sang JPS
79 BIN sang JPE
80 BIN sang JIF
81 BIN sang JFIF
82 BIN sang JFI
83 BIN sang PGX
84 BIN sang AVIF
Chuyển đổi sang BIN Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang BIN 4.6 33 phiếu bầu
2 SVG sang BIN 4.5 6 phiếu bầu
3 OTF sang BIN 5.0 5 phiếu bầu
4 CFF sang BIN 4.0 1 phiếu bầu
5 SFD sang BIN 5.0 1 phiếu bầu
6 CID sang BIN
7 DFONT sang BIN
8 PFA sang BIN
9 PFB sang BIN
10 PS sang BIN
11 PT3 sang BIN
12 T11 sang BIN
13 T42 sang BIN
14 WOFF sang BIN