ASF

asf

Advanced Systems Format

ASF là một thùng chứa phương tiện được sử dụng bởi Microsoft Windows Media Player. Nó được thiết kế để phát trực tuyến các tập tin âm thanh và video. Container xác định cấu trúc của luồng dữ liệu nhưng không phải cách mã hóa dữ liệu này. Thông thường các tệp được tạo bởi Microsoft có phần mở rộng .wma hoặc .wmv, các tệp khác có phần mở rộng .asf. Các tệp như vậy thường có loại MIME cho phép gửi tệp trực tuyến. Tính năng chính của ASF là khả năng phát trực tuyến, đó là khả năng phát video hoặc âm thanh trực tiếp tại thời điểm tải xuống dữ liệu qua mạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ASF Chuyển đổi Đánh giá
1 ASF sang MP3 5.0 38,570 phiếu bầu
2 ASF sang MP4 4.8 3,168 phiếu bầu
3 ASF sang WAV 5.0 2,704 phiếu bầu
4 ASF sang AVI 4.7 433 phiếu bầu
5 ASF sang M4A 5.0 206 phiếu bầu
6 ASF sang GIF 4.7 171 phiếu bầu
7 ASF sang MOV 4.7 163 phiếu bầu
8 ASF sang WMV 4.7 143 phiếu bầu
9 ASF sang AAC 5.0 94 phiếu bầu
10 ASF sang OGG 5.0 84 phiếu bầu
11 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
12 ASF sang FLAC 5.0 58 phiếu bầu
13 ASF sang MPEG 4.7 56 phiếu bầu
14 ASF sang WMA 4.6 51 phiếu bầu
15 ASF sang MPG 4.7 38 phiếu bầu
16 ASF sang WEBM 4.6 21 phiếu bầu
17 ASF sang AMR 5.0 19 phiếu bầu
18 ASF sang 3GP 4.7 15 phiếu bầu
19 ASF sang MKV 4.9 13 phiếu bầu
20 ASF sang GSM 5.0 9 phiếu bầu
21 ASF sang FLV 5.0 9 phiếu bầu
22 ASF sang DIVX 5.0 8 phiếu bầu
23 ASF sang MJPEG 4.8 6 phiếu bầu
24 ASF sang M4V 5.0 6 phiếu bầu
25 ASF sang SWF 5.0 6 phiếu bầu
26 ASF sang CDDA 5.0 6 phiếu bầu
27 ASF sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
28 ASF sang AU 5.0 5 phiếu bầu
29 ASF sang AV1 4.8 5 phiếu bầu
30 ASF sang HEVC 5.0 5 phiếu bầu
31 ASF sang AC3 5.0 5 phiếu bầu
32 ASF sang VOX 5.0 4 phiếu bầu
33 ASF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
34 ASF sang M4R 5.0 3 phiếu bầu
35 ASF sang SMP 5.0 3 phiếu bầu
36 ASF sang XVID 4.0 3 phiếu bầu
37 ASF sang TXW 5.0 2 phiếu bầu
38 ASF sang VOB 4.0 2 phiếu bầu
39 ASF sang W64 3.8 2 phiếu bầu
40 ASF sang OPUS 5.0 2 phiếu bầu
41 ASF sang TS 5.0 2 phiếu bầu
42 ASF sang AVCHD 3.0 1 phiếu bầu
43 ASF sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
44 ASF sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
45 ASF sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
46 ASF sang F4V 5.0 1 phiếu bầu
47 ASF sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
48 ASF sang HTK 5.0 1 phiếu bầu
49 ASF sang MPEG-2 4.0 1 phiếu bầu
50 ASF sang MTS 5.0 1 phiếu bầu
51 ASF sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
52 ASF sang OGV 3.0 1 phiếu bầu
53 ASF sang RM 4.0 1 phiếu bầu
54 ASF sang RMVB 5.0 1 phiếu bầu
55 ASF sang SND 5.0 1 phiếu bầu
56 ASF sang MP2 5.0 1 phiếu bầu
57 ASF sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
58 ASF sang M2V
59 ASF sang 3G2
60 ASF sang M2TS
61 ASF sang WTV
62 ASF sang DTS
63 ASF sang SPX
64 ASF sang VOC
65 ASF sang TTA
66 ASF sang RA
67 ASF sang OGA
68 ASF sang PVF
69 ASF sang PRC
70 ASF sang AMB
71 ASF sang SNDR
72 ASF sang SNDT
73 ASF sang AVR
74 ASF sang CVS
75 ASF sang CVSD
76 ASF sang CVU
77 ASF sang DVMS
78 ASF sang FAP
79 ASF sang PAF
80 ASF sang FSSD
81 ASF sang SOU
82 ASF sang GSRT
83 ASF sang HCOM
84 ASF sang IMA
85 ASF sang IRCAM
86 ASF sang SLN
87 ASF sang NIST
88 ASF sang SD2
Chuyển đổi sang ASF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang ASF 4.8 1,104 phiếu bầu
2 AVI sang ASF 4.9 90 phiếu bầu
3 WMV sang ASF 4.9 64 phiếu bầu
4 MOV sang ASF 4.9 61 phiếu bầu
5 WEBM sang ASF 4.9 39 phiếu bầu
6 FLV sang ASF 4.7 21 phiếu bầu
7 SWF sang ASF 4.5 18 phiếu bầu
8 3GP sang ASF 5.0 17 phiếu bầu
9 MKV sang ASF 4.1 15 phiếu bầu
10 GIF sang ASF 4.6 15 phiếu bầu
11 MPG sang ASF 4.9 13 phiếu bầu
12 M4V sang ASF 5.0 9 phiếu bầu
13 MPEG sang ASF 5.0 5 phiếu bầu
14 MTS sang ASF 4.2 5 phiếu bầu
15 VOB sang ASF 5.0 3 phiếu bầu
16 OGV sang ASF 5.0 3 phiếu bầu
17 TS sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
18 RMVB sang ASF 5.0 1 phiếu bầu
19 M2TS sang ASF 3.0 1 phiếu bầu
20 3G2 sang ASF
21 AAF sang ASF
22 AV1 sang ASF
23 AVCHD sang ASF
24 CAVS sang ASF
25 DIVX sang ASF
26 DV sang ASF
27 F4V sang ASF
28 HEVC sang ASF
29 M2V sang ASF
30 MJPEG sang ASF
31 MOD sang ASF
32 MPEG-2 sang ASF
33 MXF sang ASF
34 RM sang ASF
35 TOD sang ASF
36 WTV sang ASF
37 XVID sang ASF