ASF

asf

Advanced Systems Format

Là một định dạng container đa phương tiện của Microsoft, có thể lưu tập tin video và âm thanh suối. đặc điểm riêng biệt là một sự thiếu thông tin về các dữ liệu mã hóa. Các thùng chứa định nghĩa cấu trúc của dòng để nó có thể, như AVI, chứa video với codec khác nhau, cũng như hoạt động khi đồng bộ hóa của suối.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ASF Chuyển đổi Đánh giá
1 ASF sang MP3 5.0 37,952 phiếu bầu
2 ASF sang WAV 5.0 2,644 phiếu bầu
3 ASF sang MP4 4.7 569 phiếu bầu
4 ASF sang M4A 5.0 192 phiếu bầu
5 ASF sang AVI 4.7 171 phiếu bầu
6 ASF sang AAC 5.0 93 phiếu bầu
7 ASF sang OGG 5.0 79 phiếu bầu
8 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
9 ASF sang FLAC 5.0 53 phiếu bầu
10 ASF sang WMV 4.7 50 phiếu bầu
11 ASF sang GIF 4.9 48 phiếu bầu
12 ASF sang MOV 4.8 36 phiếu bầu
13 ASF sang WMA 4.9 23 phiếu bầu
14 ASF sang AMR 5.0 19 phiếu bầu
15 ASF sang MPEG 5.0 10 phiếu bầu
16 ASF sang GSM 5.0 9 phiếu bầu
17 ASF sang WEBM 4.8 9 phiếu bầu
18 ASF sang MPG 4.9 9 phiếu bầu
19 ASF sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
20 ASF sang CDDA 5.0 6 phiếu bầu
21 ASF sang AC3 5.0 5 phiếu bầu
22 ASF sang AU 5.0 5 phiếu bầu
23 ASF sang 3GP 5.0 4 phiếu bầu
24 ASF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
25 ASF sang MKV 5.0 3 phiếu bầu
26 ASF sang DIVX 5.0 3 phiếu bầu
27 ASF sang FLV 5.0 3 phiếu bầu
28 ASF sang SWF 5.0 3 phiếu bầu
29 ASF sang SMP 5.0 3 phiếu bầu
30 ASF sang TXW 5.0 2 phiếu bầu
31 ASF sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
32 ASF sang M4V 5.0 2 phiếu bầu
33 ASF sang OPUS 5.0 2 phiếu bầu
34 ASF sang SND 5.0 1 phiếu bầu
35 ASF sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
36 ASF sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
37 ASF sang HTK 5.0 1 phiếu bầu
38 ASF sang MPEG-2 4.0 1 phiếu bầu
39 ASF sang W64 5.0 1 phiếu bầu
40 ASF sang MTS 5.0 1 phiếu bầu
41 ASF sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
42 ASF sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
43 ASF sang TS 5.0 1 phiếu bầu
44 ASF sang RM 4.0 1 phiếu bầu
45 ASF sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
46 ASF sang XVID 5.0 1 phiếu bầu
47 ASF sang HEVC
48 ASF sang AV1
49 ASF sang AVCHD
50 ASF sang RMVB
51 ASF sang F4V
52 ASF sang M2V
53 ASF sang 3G2
54 ASF sang M2TS
55 ASF sang MXF
56 ASF sang OGV
57 ASF sang VOB
58 ASF sang WTV
59 ASF sang M4R
60 ASF sang DTS
61 ASF sang SPX
62 ASF sang TTA
63 ASF sang PVF
64 ASF sang PRC
65 ASF sang AMB
66 ASF sang SNDR
67 ASF sang SNDT
68 ASF sang AVR
69 ASF sang CVS
70 ASF sang CVSD
71 ASF sang CVU
72 ASF sang DVMS
73 ASF sang FAP
74 ASF sang PAF
75 ASF sang FSSD
76 ASF sang SOU
77 ASF sang GSRT
78 ASF sang HCOM
79 ASF sang IMA
80 ASF sang IRCAM
81 ASF sang SLN
82 ASF sang NIST
83 ASF sang VOC
84 ASF sang SD2
Chuyển đổi sang ASF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang ASF 4.9 337 phiếu bầu
2 AVI sang ASF 5.0 39 phiếu bầu
3 WMV sang ASF 5.0 27 phiếu bầu
4 MOV sang ASF 5.0 20 phiếu bầu
5 WEBM sang ASF 4.9 15 phiếu bầu
6 3GP sang ASF 5.0 11 phiếu bầu
7 SWF sang ASF 4.7 10 phiếu bầu
8 MPG sang ASF 5.0 10 phiếu bầu
9 GIF sang ASF 5.0 5 phiếu bầu
10 MTS sang ASF 5.0 4 phiếu bầu
11 M4V sang ASF 5.0 4 phiếu bầu
12 FLV sang ASF 5.0 3 phiếu bầu
13 OGV sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
14 MKV sang ASF 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang ASF
16 AAF sang ASF
17 AV1 sang ASF
18 AVCHD sang ASF
19 CAVS sang ASF
20 DIVX sang ASF
21 DV sang ASF
22 F4V sang ASF
23 HEVC sang ASF
24 M2TS sang ASF
25 M2V sang ASF
26 MOD sang ASF
27 MPEG sang ASF
28 MPEG-2 sang ASF
29 MXF sang ASF
30 RM sang ASF
31 RMVB sang ASF
32 TOD sang ASF
33 TS sang ASF
34 VOB sang ASF
35 WTV sang ASF
36 XVID sang ASF