ASF

asf

Advanced Systems Format

ASF là một thùng chứa phương tiện được sử dụng bởi Microsoft Windows Media Player. Nó được thiết kế để phát trực tuyến các tập tin âm thanh và video. Container xác định cấu trúc của luồng dữ liệu nhưng không phải cách mã hóa dữ liệu này. Thông thường các tệp được tạo bởi Microsoft có phần mở rộng .wma hoặc .wmv, các tệp khác có phần mở rộng .asf. Các tệp như vậy thường có loại MIME cho phép gửi tệp trực tuyến. Tính năng chính của ASF là khả năng phát trực tuyến, đó là khả năng phát video hoặc âm thanh trực tiếp tại thời điểm tải xuống dữ liệu qua mạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ASF Chuyển đổi Đánh giá
1 ASF sang MP3 5.0 38,017 phiếu bầu
2 ASF sang WAV 5.0 2,646 phiếu bầu
3 ASF sang MP4 4.7 789 phiếu bầu
4 ASF sang AVI 4.8 218 phiếu bầu
5 ASF sang M4A 5.0 195 phiếu bầu
6 ASF sang AAC 5.0 94 phiếu bầu
7 ASF sang OGG 5.0 80 phiếu bầu
8 ASF sang GIF 4.8 80 phiếu bầu
9 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
10 ASF sang WMV 4.7 64 phiếu bầu
11 ASF sang FLAC 5.0 53 phiếu bầu
12 ASF sang MOV 4.8 48 phiếu bầu
13 ASF sang WMA 4.9 27 phiếu bầu
14 ASF sang AMR 5.0 19 phiếu bầu
15 ASF sang MPG 4.9 12 phiếu bầu
16 ASF sang MPEG 5.0 11 phiếu bầu
17 ASF sang WEBM 4.8 9 phiếu bầu
18 ASF sang GSM 5.0 9 phiếu bầu
19 ASF sang CDDA 5.0 6 phiếu bầu
20 ASF sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
21 ASF sang MKV 4.6 5 phiếu bầu
22 ASF sang AU 5.0 5 phiếu bầu
23 ASF sang 3GP 5.0 5 phiếu bầu
24 ASF sang AC3 5.0 5 phiếu bầu
25 ASF sang FLV 5.0 4 phiếu bầu
26 ASF sang SWF 5.0 4 phiếu bầu
27 ASF sang VOX 5.0 3 phiếu bầu
28 ASF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
29 ASF sang SMP 5.0 3 phiếu bầu
30 ASF sang XVID 4.0 3 phiếu bầu
31 ASF sang DIVX 5.0 3 phiếu bầu
32 ASF sang M4V 5.0 3 phiếu bầu
33 ASF sang OPUS 5.0 2 phiếu bầu
34 ASF sang TXW 5.0 2 phiếu bầu
35 ASF sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
36 ASF sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
37 ASF sang HTK 5.0 1 phiếu bầu
38 ASF sang W64 5.0 1 phiếu bầu
39 ASF sang RM 4.0 1 phiếu bầu
40 ASF sang VOB 4.0 1 phiếu bầu
41 ASF sang MPEG-2 4.0 1 phiếu bầu
42 ASF sang TS 5.0 1 phiếu bầu
43 ASF sang MTS 5.0 1 phiếu bầu
44 ASF sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
45 ASF sang SND 5.0 1 phiếu bầu
46 ASF sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
47 ASF sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
48 ASF sang MJPEG
49 ASF sang HEVC
50 ASF sang AV1
51 ASF sang AVCHD
52 ASF sang RMVB
53 ASF sang F4V
54 ASF sang M2V
55 ASF sang 3G2
56 ASF sang M2TS
57 ASF sang MXF
58 ASF sang OGV
59 ASF sang WTV
60 ASF sang M4R
61 ASF sang DTS
62 ASF sang SPX
63 ASF sang VOC
64 ASF sang TTA
65 ASF sang RA
66 ASF sang MP2
67 ASF sang OGA
68 ASF sang PVF
69 ASF sang PRC
70 ASF sang AMB
71 ASF sang SNDR
72 ASF sang SNDT
73 ASF sang AVR
74 ASF sang CVS
75 ASF sang CVSD
76 ASF sang CVU
77 ASF sang DVMS
78 ASF sang FAP
79 ASF sang PAF
80 ASF sang FSSD
81 ASF sang SOU
82 ASF sang GSRT
83 ASF sang HCOM
84 ASF sang IMA
85 ASF sang IRCAM
86 ASF sang SLN
87 ASF sang NIST
88 ASF sang SD2
Chuyển đổi sang ASF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang ASF 4.9 452 phiếu bầu
2 AVI sang ASF 5.0 46 phiếu bầu
3 WMV sang ASF 5.0 33 phiếu bầu
4 MOV sang ASF 5.0 21 phiếu bầu
5 WEBM sang ASF 5.0 20 phiếu bầu
6 SWF sang ASF 4.6 14 phiếu bầu
7 3GP sang ASF 5.0 11 phiếu bầu
8 MPG sang ASF 5.0 10 phiếu bầu
9 FLV sang ASF 4.6 9 phiếu bầu
10 GIF sang ASF 5.0 6 phiếu bầu
11 M4V sang ASF 5.0 5 phiếu bầu
12 MTS sang ASF 5.0 4 phiếu bầu
13 OGV sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
14 MKV sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
15 3G2 sang ASF
16 AAF sang ASF
17 AV1 sang ASF
18 AVCHD sang ASF
19 CAVS sang ASF
20 DIVX sang ASF
21 DV sang ASF
22 F4V sang ASF
23 HEVC sang ASF
24 M2TS sang ASF
25 M2V sang ASF
26 MJPEG sang ASF
27 MOD sang ASF
28 MPEG sang ASF
29 MPEG-2 sang ASF
30 MXF sang ASF
31 RM sang ASF
32 RMVB sang ASF
33 TOD sang ASF
34 TS sang ASF
35 VOB sang ASF
36 WTV sang ASF
37 XVID sang ASF