3GP

3gp

Third Generation Partnership Project

Là một định dạng phương tiện truyền thông phổ biến nhất chứa trên điện thoại mà không cần sự hỗ trợ của 3G, mà hiện nay có phần lỗi thời. Ưu điểm chính của nó là một chặt. dữ liệu video ở đây được lưu trữ trong H.263 hoặc MPEG-4 định dạng. AAAC-LC hoặc AMR-NB có sẵn cho âm thanh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ 3GP Chuyển đổi Đánh giá
1 3GP sang MP3 4.9 31,425 phiếu bầu
2 3GP sang MP4 4.8 3,623 phiếu bầu
3 3GP sang WAV 4.9 3,609 phiếu bầu
4 3GP sang AVI 4.8 963 phiếu bầu
5 3GP sang GIF 4.8 457 phiếu bầu
6 3GP sang WMV 4.9 432 phiếu bầu
7 3GP sang WMA 4.9 373 phiếu bầu
8 3GP sang MPEG 4.8 334 phiếu bầu
9 3GP sang M4A 4.8 159 phiếu bầu
10 3GP sang AMR 4.9 145 phiếu bầu
11 3GP sang MOV 4.8 132 phiếu bầu
12 3GP sang MPG 4.9 114 phiếu bầu
13 3GP sang OGG 5.0 89 phiếu bầu
14 3GP sang AIFF 5.0 79 phiếu bầu
15 3GP sang DIVX 5.0 64 phiếu bầu
16 3GP sang AAC 4.9 63 phiếu bầu
17 3GP sang FLV 4.9 55 phiếu bầu
18 3GP sang VOB 4.9 52 phiếu bầu
19 3GP sang WEBM 4.9 44 phiếu bầu
20 3GP sang MPEG-2 4.8 39 phiếu bầu
21 3GP sang GSM 5.0 36 phiếu bầu
22 3GP sang XVID 5.0 36 phiếu bầu
23 3GP sang SWF 4.7 30 phiếu bầu
24 3GP sang FLAC 5.0 22 phiếu bầu
25 3GP sang 3G2 5.0 17 phiếu bầu
26 3GP sang OGV 4.9 16 phiếu bầu
27 3GP sang MKV 4.9 13 phiếu bầu
28 3GP sang ASF 5.0 11 phiếu bầu
29 3GP sang OPUS 4.8 11 phiếu bầu
30 3GP sang M4V 5.0 10 phiếu bầu
31 3GP sang MTS 5.0 9 phiếu bầu
32 3GP sang TXW 5.0 8 phiếu bầu
33 3GP sang AC3 5.0 7 phiếu bầu
34 3GP sang RMVB 5.0 6 phiếu bầu
35 3GP sang VOX 5.0 6 phiếu bầu
36 3GP sang WV 4.8 6 phiếu bầu
37 3GP sang 8SVX 5.0 6 phiếu bầu
38 3GP sang AVCHD 5.0 5 phiếu bầu
39 3GP sang VOC 5.0 4 phiếu bầu
40 3GP sang TS 5.0 4 phiếu bầu
41 3GP sang M2V 4.3 4 phiếu bầu
42 3GP sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
43 3GP sang DTS 5.0 3 phiếu bầu
44 3GP sang F4V 5.0 3 phiếu bầu
45 3GP sang AMB 5.0 3 phiếu bầu
46 3GP sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
47 3GP sang W64 5.0 2 phiếu bầu
48 3GP sang AU 5.0 2 phiếu bầu
49 3GP sang CVS 5.0 2 phiếu bầu
50 3GP sang SND 5.0 2 phiếu bầu
51 3GP sang SLN 5.0 2 phiếu bầu
52 3GP sang HEVC 5.0 2 phiếu bầu
53 3GP sang CVU 5.0 1 phiếu bầu
54 3GP sang NIST 5.0 1 phiếu bầu
55 3GP sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
56 3GP sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
57 3GP sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
58 3GP sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
59 3GP sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
60 3GP sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
61 3GP sang RM 5.0 1 phiếu bầu
62 3GP sang AV1
63 3GP sang M2TS
64 3GP sang WTV
65 3GP sang M4R
66 3GP sang PVF
67 3GP sang MAUD
68 3GP sang SNDR
69 3GP sang SNDT
70 3GP sang CVSD
71 3GP sang DVMS
72 3GP sang FAP
73 3GP sang PAF
74 3GP sang FSSD
75 3GP sang SOU
76 3GP sang GSRT
77 3GP sang HCOM
78 3GP sang HTK
79 3GP sang IMA
80 3GP sang IRCAM
81 3GP sang SPH
82 3GP sang SMP
83 3GP sang WVE
84 3GP sang SD2
Chuyển đổi sang 3GP Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang 3GP 4.9 2,364 phiếu bầu
2 WMV sang 3GP 4.8 202 phiếu bầu
3 AVI sang 3GP 4.7 166 phiếu bầu
4 MOV sang 3GP 4.9 95 phiếu bầu
5 GIF sang 3GP 4.9 94 phiếu bầu
6 WEBM sang 3GP 4.9 86 phiếu bầu
7 MKV sang 3GP 4.9 77 phiếu bầu
8 SWF sang 3GP 4.6 73 phiếu bầu
9 MPG sang 3GP 4.9 68 phiếu bầu
10 FLV sang 3GP 4.9 42 phiếu bầu
11 TS sang 3GP 4.8 39 phiếu bầu
12 M4V sang 3GP 5.0 21 phiếu bầu
13 MTS sang 3GP 4.8 20 phiếu bầu
14 3G2 sang 3GP 4.8 6 phiếu bầu
15 ASF sang 3GP 5.0 4 phiếu bầu
16 OGV sang 3GP 4.5 4 phiếu bầu
17 MXF sang 3GP 3.8 2 phiếu bầu
18 VOB sang 3GP 3.0 1 phiếu bầu
19 AAF sang 3GP
20 AV1 sang 3GP
21 AVCHD sang 3GP
22 CAVS sang 3GP
23 DIVX sang 3GP
24 DV sang 3GP
25 F4V sang 3GP
26 HEVC sang 3GP
27 M2TS sang 3GP
28 M2V sang 3GP
29 MOD sang 3GP
30 MPEG sang 3GP
31 MPEG-2 sang 3GP
32 RM sang 3GP
33 RMVB sang 3GP
34 TOD sang 3GP
35 WTV sang 3GP
36 XVID sang 3GP