3GP

3gp

Third Generation Partnership Project

3GP là một container đa phương tiện được phát triển bởi Dự án Đối tác Thế hệ thứ ba vào năm 1998 cho điện thoại dựa trên GSM. Container yêu cầu ít băng thông, không gian lưu trữ và sử dụng dữ liệu, đó là lý do tại sao nó lý tưởng cho điện thoại di động. Nó là một thùng chứa tiêu chuẩn cho các tệp được gửi bằng MMS (Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ 3GP Chuyển đổi Đánh giá
1 3GP sang MP3 4.9 33,414 phiếu bầu
2 3GP sang MP4 4.8 5,357 phiếu bầu
3 3GP sang WAV 4.9 3,776 phiếu bầu
4 3GP sang AVI 4.8 1,212 phiếu bầu
5 3GP sang GIF 4.7 787 phiếu bầu
6 3GP sang WMV 4.8 480 phiếu bầu
7 3GP sang MPEG 4.7 445 phiếu bầu
8 3GP sang WMA 4.9 403 phiếu bầu
9 3GP sang M4A 4.8 199 phiếu bầu
10 3GP sang MOV 4.7 189 phiếu bầu
11 3GP sang MPG 4.8 151 phiếu bầu
12 3GP sang AMR 4.9 151 phiếu bầu
13 3GP sang OGG 5.0 103 phiếu bầu
14 3GP sang DIVX 5.0 85 phiếu bầu
15 3GP sang AIFF 5.0 80 phiếu bầu
16 3GP sang AAC 4.9 75 phiếu bầu
17 3GP sang VOB 5.0 59 phiếu bầu
18 3GP sang FLV 4.9 57 phiếu bầu
19 3GP sang WEBM 4.8 54 phiếu bầu
20 3GP sang XVID 5.0 40 phiếu bầu
21 3GP sang MPEG-2 4.8 39 phiếu bầu
22 3GP sang GSM 5.0 39 phiếu bầu
23 3GP sang SWF 4.7 38 phiếu bầu
24 3GP sang FLAC 5.0 26 phiếu bầu
25 3GP sang 3G2 4.7 22 phiếu bầu
26 3GP sang OGV 4.8 20 phiếu bầu
27 3GP sang M4V 4.9 18 phiếu bầu
28 3GP sang MKV 4.9 17 phiếu bầu
29 3GP sang OPUS 4.8 12 phiếu bầu
30 3GP sang MTS 5.0 11 phiếu bầu
31 3GP sang ASF 5.0 11 phiếu bầu
32 3GP sang TXW 5.0 8 phiếu bầu
33 3GP sang AC3 5.0 7 phiếu bầu
34 3GP sang VOX 5.0 6 phiếu bầu
35 3GP sang AVCHD 4.3 6 phiếu bầu
36 3GP sang 8SVX 5.0 6 phiếu bầu
37 3GP sang WV 4.8 6 phiếu bầu
38 3GP sang RMVB 5.0 6 phiếu bầu
39 3GP sang TS 5.0 5 phiếu bầu
40 3GP sang VOC 5.0 4 phiếu bầu
41 3GP sang AMB 5.0 4 phiếu bầu
42 3GP sang MJPEG 5.0 4 phiếu bầu
43 3GP sang M2V 4.3 4 phiếu bầu
44 3GP sang F4V 5.0 4 phiếu bầu
45 3GP sang DTS 5.0 3 phiếu bầu
46 3GP sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
47 3GP sang HEVC 5.0 3 phiếu bầu
48 3GP sang AV1 3.8 2 phiếu bầu
49 3GP sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
50 3GP sang W64 5.0 2 phiếu bầu
51 3GP sang CVS 5.0 2 phiếu bầu
52 3GP sang AU 5.0 2 phiếu bầu
53 3GP sang SND 5.0 2 phiếu bầu
54 3GP sang MP2 5.0 2 phiếu bầu
55 3GP sang M4R 5.0 2 phiếu bầu
56 3GP sang SLN 5.0 2 phiếu bầu
57 3GP sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
58 3GP sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
59 3GP sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
60 3GP sang RM 5.0 1 phiếu bầu
61 3GP sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
62 3GP sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
63 3GP sang CVU 5.0 1 phiếu bầu
64 3GP sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
65 3GP sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
66 3GP sang NIST 5.0 1 phiếu bầu
67 3GP sang WTV
68 3GP sang RA
69 3GP sang OGA
70 3GP sang PVF
71 3GP sang MAUD
72 3GP sang SNDR
73 3GP sang SNDT
74 3GP sang CVSD
75 3GP sang DVMS
76 3GP sang FAP
77 3GP sang PAF
78 3GP sang FSSD
79 3GP sang SOU
80 3GP sang GSRT
81 3GP sang HCOM
82 3GP sang HTK
83 3GP sang IMA
84 3GP sang IRCAM
85 3GP sang SPH
86 3GP sang SMP
87 3GP sang WVE
88 3GP sang SD2
Chuyển đổi sang 3GP Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang 3GP 4.7 3,868 phiếu bầu
2 WMV sang 3GP 4.7 285 phiếu bầu
3 AVI sang 3GP 4.7 247 phiếu bầu
4 WEBM sang 3GP 4.7 149 phiếu bầu
5 MOV sang 3GP 4.8 122 phiếu bầu
6 GIF sang 3GP 4.8 121 phiếu bầu
7 MKV sang 3GP 4.7 120 phiếu bầu
8 MPG sang 3GP 4.8 97 phiếu bầu
9 SWF sang 3GP 4.6 79 phiếu bầu
10 TS sang 3GP 4.7 59 phiếu bầu
11 FLV sang 3GP 4.8 54 phiếu bầu
12 M4V sang 3GP 5.0 26 phiếu bầu
13 MTS sang 3GP 4.7 26 phiếu bầu
14 MPEG sang 3GP 4.1 15 phiếu bầu
15 3G2 sang 3GP 4.9 10 phiếu bầu
16 OGV sang 3GP 4.6 5 phiếu bầu
17 VOB sang 3GP 4.0 5 phiếu bầu
18 ASF sang 3GP 5.0 5 phiếu bầu
19 MOD sang 3GP 3.8 2 phiếu bầu
20 MXF sang 3GP 3.8 2 phiếu bầu
21 RMVB sang 3GP 4.0 1 phiếu bầu
22 M2TS sang 3GP 5.0 1 phiếu bầu
23 AAF sang 3GP
24 AV1 sang 3GP
25 AVCHD sang 3GP
26 CAVS sang 3GP
27 DIVX sang 3GP
28 DV sang 3GP
29 F4V sang 3GP
30 HEVC sang 3GP
31 M2V sang 3GP
32 MJPEG sang 3GP
33 MPEG-2 sang 3GP
34 RM sang 3GP
35 TOD sang 3GP
36 WTV sang 3GP
37 XVID sang 3GP