Công Cụ Chuyển Đổi FIG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file fig sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fig

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

fig

XFig file format

Đây là một tập tin được sử dụng để tạo ra lô đường ở dạng hình ảnh vector. Chúng bao gồm các đối tượng văn bản, splines, hình thức, vòng cung, đường dây và các mũi tên. Nó có thể chứa một tập hợp các màu sắc, hình ảnh và bản phác thảo. Ban đầu nó được phát triển cho các chương trình vẽ Xfig, nhưng ngày nay nó được sử dụng trong các biên tập bản vẽ khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FIG Chuyển đổi Đánh giá
1 FIG sang JPG 4.5 632 phiếu bầu
2 FIG sang PDF 4.5 202 phiếu bầu
3 FIG sang PNG 4.5 180 phiếu bầu
4 FIG sang EPS 4.6 52 phiếu bầu
5 FIG sang SVG 4.5 47 phiếu bầu
6 FIG sang JPEG 4.5 35 phiếu bầu
7 FIG sang PSD 4.5 11 phiếu bầu
8 FIG sang BMP 4.6 10 phiếu bầu
9 FIG sang DOC 4.6 9 phiếu bầu
10 FIG sang AI 4.6 5 phiếu bầu
11 FIG sang GIF 4.6 5 phiếu bầu
12 FIG sang DOCX 4.6 5 phiếu bầu
13 FIG sang DXF 4.6 5 phiếu bầu
14 FIG sang EMF 4.5 4 phiếu bầu
15 FIG sang TIFF 4.5 4 phiếu bầu
Chuyển đổi sang FIG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang FIG 4.8 77 phiếu bầu
2 PNG sang FIG 5.0 62 phiếu bầu
3 EPS sang FIG 4.8 32 phiếu bầu
4 SVG sang FIG 4.8 14 phiếu bầu
5 CDR sang FIG 4.7 11 phiếu bầu
6 PSD sang FIG 5.0 5 phiếu bầu
7 AI sang FIG 4.8 5 phiếu bầu
8 GIF sang FIG 5.0 4 phiếu bầu
9 BMP sang FIG 5.0 3 phiếu bầu
10 TIFF sang FIG 3.8 3 phiếu bầu
11 DXF sang FIG 5.0 2 phiếu bầu
12 EXP sang FIG 4.0 1 phiếu bầu
13 ICO sang FIG 5.0 1 phiếu bầu
14 XCF sang FIG 5.0 1 phiếu bầu
15 JPEG sang FIG 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả