Công Cụ Chuyển Đổi FIG

Chuyển đổi trực tuyến từ file fig sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fig

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

fig

XFig file format

Đây là một tập tin được sử dụng để tạo ra lô đường ở dạng hình ảnh vector. Chúng bao gồm các đối tượng văn bản, splines, hình thức, vòng cung, đường dây và các mũi tên. Nó có thể chứa một tập hợp các màu sắc, hình ảnh và bản phác thảo. Ban đầu nó được phát triển cho các chương trình vẽ Xfig, nhưng ngày nay nó được sử dụng trong các biên tập bản vẽ khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FIG Chuyển đổi Đánh giá
1 FIG sang JPG 4.5 663 phiếu bầu
2 FIG sang PDF 4.4 210 phiếu bầu
3 FIG sang PNG 4.5 190 phiếu bầu
4 FIG sang SVG 4.2 53 phiếu bầu
5 FIG sang EPS 4.5 53 phiếu bầu
6 FIG sang JPEG 4.5 36 phiếu bầu
7 FIG sang BMP 4.7 12 phiếu bầu
8 FIG sang PSD 4.5 11 phiếu bầu
9 FIG sang DOC 4.6 9 phiếu bầu
10 FIG sang GIF 3.8 7 phiếu bầu
11 FIG sang DXF 4.5 6 phiếu bầu
12 FIG sang DOCX 4.0 6 phiếu bầu
13 FIG sang TIFF 3.8 5 phiếu bầu
14 FIG sang AI 4.6 5 phiếu bầu
15 FIG sang EMF 4.5 4 phiếu bầu
Chuyển đổi sang FIG Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang FIG 3.8 1,116 phiếu bầu
2 JPG sang FIG 4.4 382 phiếu bầu
3 PNG sang FIG 4.4 353 phiếu bầu
4 EPS sang FIG 3.8 333 phiếu bầu
5 AI sang FIG 3.8 150 phiếu bầu
6 SVG sang FIG 4.0 105 phiếu bầu
7 JPEG sang FIG 4.1 83 phiếu bầu
8 CDR sang FIG 3.8 28 phiếu bầu
9 WEBP sang FIG 4.7 26 phiếu bầu
10 BMP sang FIG 4.6 18 phiếu bầu
11 GIF sang FIG 4.3 15 phiếu bầu
12 DXF sang FIG 4.5 15 phiếu bầu
13 JFIF sang FIG 4.8 5 phiếu bầu
14 SK sang FIG 3.8 5 phiếu bầu
15 PS sang FIG 3.8 5 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi FIG

4.1 (3,985 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!