Công Cụ Chuyển Đổi FB2 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file fb2 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fb2

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

fb2

FictionBook

Được dựa trên định dạng XML. nhiệm vụ chính của nó là: màn hình hiển thị chính xác trên một loạt các thiết bị, bảo quản toàn bộ cấu trúc tài liệu, khả năng được biến đổi thành các định dạng khác. Không giống như các định dạng sách điện tử phổ biến khác, FB2 không xác định các tùy chọn xuất hiện cho màn hình thiết bị khác nhau. Các định dạng sử dụng công cụ để chỉ ra các phần khác nhau của cuốn sách - câu thơ, epigraphs, báo giá.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FB2 Chuyển đổi Đánh giá
1 FB2 sang PDF 4.9 16,325 phiếu bầu
2 FB2 sang DOC 4.8 6,248 phiếu bầu
3 FB2 sang TXT 4.8 3,547 phiếu bầu
4 FB2 sang EPUB 4.9 2,930 phiếu bầu
5 FB2 sang MOBI 4.9 2,254 phiếu bầu
6 FB2 sang DOCX 4.8 1,005 phiếu bầu
7 FB2 sang RTF 4.7 578 phiếu bầu
8 FB2 sang AZW3 4.9 253 phiếu bầu
9 FB2 sang LRF 4.8 185 phiếu bầu
10 FB2 sang DJVU 4.8 127 phiếu bầu
11 FB2 sang PDB 4.4 80 phiếu bầu
12 FB2 sang HTML 4.8 71 phiếu bầu
13 FB2 sang JPG 4.6 49 phiếu bầu
14 FB2 sang BMP 4.6 30 phiếu bầu
15 FB2 sang ODT 4.7 23 phiếu bầu
Chuyển đổi sang FB2 Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang FB2 4.7 3,687 phiếu bầu
2 DOCX sang FB2 4.9 3,231 phiếu bầu
3 DOC sang FB2 4.8 3,037 phiếu bầu
4 DJVU sang FB2 4.5 1,880 phiếu bầu
5 EPUB sang FB2 4.8 906 phiếu bầu
6 RTF sang FB2 4.7 816 phiếu bầu
7 TXT sang FB2 4.9 575 phiếu bầu
8 HTML sang FB2 4.7 269 phiếu bầu
9 MOBI sang FB2 4.8 190 phiếu bầu
10 ODT sang FB2 4.8 85 phiếu bầu
11 JPG sang FB2 4.7 53 phiếu bầu
12 LRF sang FB2 4.9 29 phiếu bầu
13 AZW3 sang FB2 4.6 23 phiếu bầu
14 PNG sang FB2 4.6 9 phiếu bầu
15 XPS sang FB2 4.4 7 phiếu bầu

Xem tất cả