Công Cụ Chuyển Đổi FB2 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file fb2 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fb2

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

fb2

FictionBook

Được dựa trên định dạng XML. nhiệm vụ chính của nó là: màn hình hiển thị chính xác trên một loạt các thiết bị, bảo quản toàn bộ cấu trúc tài liệu, khả năng được biến đổi thành các định dạng khác. Không giống như các định dạng sách điện tử phổ biến khác, FB2 không xác định các tùy chọn xuất hiện cho màn hình thiết bị khác nhau. Các định dạng sử dụng công cụ để chỉ ra các phần khác nhau của cuốn sách - câu thơ, epigraphs, báo giá.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FB2 Chuyển đổi Đánh giá
1 FB2 sang PDF 4.9 14,147 phiếu bầu
2 FB2 sang DOC 4.9 4,849 phiếu bầu
3 FB2 sang TXT 4.9 2,903 phiếu bầu
4 FB2 sang EPUB 4.9 2,648 phiếu bầu
5 FB2 sang MOBI 4.9 1,987 phiếu bầu
6 FB2 sang DOCX 4.9 745 phiếu bầu
7 FB2 sang RTF 4.8 446 phiếu bầu
8 FB2 sang AZW3 5.0 206 phiếu bầu
9 FB2 sang LRF 4.9 163 phiếu bầu
10 FB2 sang DJVU 4.9 96 phiếu bầu
11 FB2 sang HTML 4.9 55 phiếu bầu
12 FB2 sang JPG 4.6 38 phiếu bầu
13 FB2 sang BMP 4.6 29 phiếu bầu
14 FB2 sang ODT 4.8 19 phiếu bầu
15 FB2 sang PDB 4.8 9 phiếu bầu
Chuyển đổi sang FB2 Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang FB2 4.8 2,752 phiếu bầu
2 DOCX sang FB2 4.9 2,462 phiếu bầu
3 DOC sang FB2 4.9 2,317 phiếu bầu
4 DJVU sang FB2 4.6 1,474 phiếu bầu
5 EPUB sang FB2 4.8 723 phiếu bầu
6 RTF sang FB2 4.7 641 phiếu bầu
7 TXT sang FB2 4.9 571 phiếu bầu
8 HTML sang FB2 4.9 234 phiếu bầu
9 MOBI sang FB2 4.9 141 phiếu bầu
10 ODT sang FB2 4.8 63 phiếu bầu
11 JPG sang FB2 4.7 42 phiếu bầu
12 AZW3 sang FB2 4.7 19 phiếu bầu
13 LRF sang FB2 4.8 18 phiếu bầu
14 XPS sang FB2 4.4 7 phiếu bầu
15 PNG sang FB2 5.0 7 phiếu bầu

Xem tất cả