Công Cụ Chuyển Đổi FB2

Chuyển đổi trực tuyến từ file fb2 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fb2

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

fb2

FictionBook

Được dựa trên định dạng XML. nhiệm vụ chính của nó là: màn hình hiển thị chính xác trên một loạt các thiết bị, bảo quản toàn bộ cấu trúc tài liệu, khả năng được biến đổi thành các định dạng khác. Không giống như các định dạng sách điện tử phổ biến khác, FB2 không xác định các tùy chọn xuất hiện cho màn hình thiết bị khác nhau. Các định dạng sử dụng công cụ để chỉ ra các phần khác nhau của cuốn sách - câu thơ, epigraphs, báo giá.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FB2 Chuyển đổi Đánh giá
1 FB2 sang PDF 4.6 41,253 phiếu bầu
2 FB2 sang DOC 4.6 19,967 phiếu bầu
3 FB2 sang TXT 4.4 8,899 phiếu bầu
4 FB2 sang MOBI 4.7 6,506 phiếu bầu
5 FB2 sang EPUB 4.6 6,134 phiếu bầu
6 FB2 sang DOCX 4.6 4,499 phiếu bầu
7 FB2 sang RTF 4.5 2,136 phiếu bầu
8 FB2 sang PDB 4.5 1,443 phiếu bầu
9 FB2 sang AZW3 4.6 691 phiếu bầu
10 FB2 sang DJVU 4.5 536 phiếu bầu
11 FB2 sang LRF 4.7 391 phiếu bầu
12 FB2 sang JPG 4.6 223 phiếu bầu
13 FB2 sang HTML 4.1 211 phiếu bầu
14 FB2 sang ODT 4.4 101 phiếu bầu
15 FB2 sang DOTX 4.7 38 phiếu bầu
Chuyển đổi sang FB2 Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang FB2 4.4 26,403 phiếu bầu
2 DOCX sang FB2 4.8 14,759 phiếu bầu
3 DOC sang FB2 4.8 11,785 phiếu bầu
4 EPUB sang FB2 4.8 6,385 phiếu bầu
5 DJVU sang FB2 4.3 5,702 phiếu bầu
6 TXT sang FB2 4.8 3,343 phiếu bầu
7 RTF sang FB2 4.6 3,103 phiếu bầu
8 MOBI sang FB2 4.8 905 phiếu bầu
9 HTML sang FB2 4.6 825 phiếu bầu
10 ODT sang FB2 4.7 501 phiếu bầu
11 JPG sang FB2 4.3 350 phiếu bầu
12 LRF sang FB2 4.8 165 phiếu bầu
13 AZW3 sang FB2 4.7 117 phiếu bầu
14 PNG sang FB2 4.4 113 phiếu bầu
15 PPTX sang FB2 4.3 51 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi FB2

4.6 (168,965 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!