Công Cụ Chuyển Đổi EPUB Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file epub sang định dạng khác và từ định dạng khác sang epub

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

epub

Ấn bản điện tử

Là một định dạng được phát triển bởi các International Digital Publishing Forum. Nó được đặc trưng bởi các XML và XHTM dựa trên sử dụng tùy chọn kiểu dáng CSS. Các tính năng chính của định dạng này là việc sử dụng các văn bản chỉnh lại dòng (từ bọc) mà làm cho nó có thể thích ứng với các hình ảnh để hiển thị thiết bị khác nhau. Các tập tin ePub là một zip-lưu trữ với một phần mở rộng .epub.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.7 96,458 phiếu bầu
2 EPUB sang MOBI 4.8 40,887 phiếu bầu
3 EPUB sang DOC 4.8 11,630 phiếu bầu
4 EPUB sang TXT 4.8 5,977 phiếu bầu
5 EPUB sang JPG 4.7 5,933 phiếu bầu
6 EPUB sang DOCX 4.8 4,708 phiếu bầu
7 EPUB sang AZW3 4.8 3,845 phiếu bầu
8 EPUB sang FB2 4.8 1,858 phiếu bầu
9 EPUB sang HTML 4.5 502 phiếu bầu
10 EPUB sang RTF 4.7 494 phiếu bầu
11 EPUB sang DJVU 4.6 169 phiếu bầu
12 EPUB sang ODT 4.7 164 phiếu bầu
13 EPUB sang JPEG 4.6 161 phiếu bầu
14 EPUB sang PDB 4.6 151 phiếu bầu
15 EPUB sang BMP 4.6 96 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang EPUB 4.5 24,813 phiếu bầu
2 DOCX sang EPUB 4.7 7,859 phiếu bầu
3 MOBI sang EPUB 4.8 7,620 phiếu bầu
4 AZW3 sang EPUB 4.7 6,558 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 6,464 phiếu bầu
6 FB2 sang EPUB 4.8 3,431 phiếu bầu
7 TXT sang EPUB 4.7 2,856 phiếu bầu
8 DJVU sang EPUB 4.4 2,654 phiếu bầu
9 RTF sang EPUB 4.6 1,502 phiếu bầu
10 HTML sang EPUB 4.6 860 phiếu bầu
11 ODT sang EPUB 4.7 446 phiếu bầu
12 JPG sang EPUB 4.4 389 phiếu bầu
13 PPTX sang EPUB 4.3 281 phiếu bầu
14 LRF sang EPUB 4.6 110 phiếu bầu
15 PNG sang EPUB 4.4 91 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi EPUB

4.7 (240,264 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!