Công Cụ Chuyển Đổi EPUB Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file epub sang định dạng khác và từ định dạng khác sang epub

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

epub

Ấn bản điện tử

Là một định dạng được phát triển bởi các International Digital Publishing Forum. Nó được đặc trưng bởi các XML và XHTM dựa trên sử dụng tùy chọn kiểu dáng CSS. Các tính năng chính của định dạng này là việc sử dụng các văn bản chỉnh lại dòng (từ bọc) mà làm cho nó có thể thích ứng với các hình ảnh để hiển thị thiết bị khác nhau. Các tập tin ePub là một zip-lưu trữ với một phần mở rộng .epub.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.7 45,856 phiếu bầu
2 EPUB sang MOBI 4.8 18,890 phiếu bầu
3 EPUB sang DOC 4.8 5,986 phiếu bầu
4 EPUB sang DOCX 4.8 2,199 phiếu bầu
5 EPUB sang TXT 4.7 1,589 phiếu bầu
6 EPUB sang AZW3 4.8 1,538 phiếu bầu
7 EPUB sang FB2 4.8 900 phiếu bầu
8 EPUB sang JPG 4.5 633 phiếu bầu
9 EPUB sang HTML 4.6 259 phiếu bầu
10 EPUB sang RTF 4.8 256 phiếu bầu
11 EPUB sang BMP 4.6 92 phiếu bầu
12 EPUB sang DJVU 4.7 88 phiếu bầu
13 EPUB sang JPEG 4.5 74 phiếu bầu
14 EPUB sang ODT 4.7 70 phiếu bầu
15 EPUB sang PDB 4.6 52 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang EPUB 4.7 9,016 phiếu bầu
2 DOCX sang EPUB 4.8 3,868 phiếu bầu
3 AZW3 sang EPUB 4.7 3,470 phiếu bầu
4 DOC sang EPUB 4.8 3,287 phiếu bầu
5 FB2 sang EPUB 4.9 2,924 phiếu bầu
6 MOBI sang EPUB 4.8 2,526 phiếu bầu
7 DJVU sang EPUB 4.6 1,606 phiếu bầu
8 TXT sang EPUB 4.7 1,083 phiếu bầu
9 RTF sang EPUB 4.7 801 phiếu bầu
10 HTML sang EPUB 4.8 670 phiếu bầu
11 ODT sang EPUB 4.7 223 phiếu bầu
12 JPG sang EPUB 4.7 198 phiếu bầu
13 PPTX sang EPUB 4.4 119 phiếu bầu
14 LRF sang EPUB 4.7 61 phiếu bầu
15 PDB sang EPUB 4.5 51 phiếu bầu

Xem tất cả