Công Cụ Chuyển Đổi EPUB

Chuyển đổi trực tuyến từ file epub sang định dạng khác và từ định dạng khác sang epub

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

epub

Ấn bản điện tử

Là một định dạng được phát triển bởi các International Digital Publishing Forum. Nó được đặc trưng bởi các XML và XHTM dựa trên sử dụng tùy chọn kiểu dáng CSS. Các tính năng chính của định dạng này là việc sử dụng các văn bản chỉnh lại dòng (từ bọc) mà làm cho nó có thể thích ứng với các hình ảnh để hiển thị thiết bị khác nhau. Các tập tin ePub là một zip-lưu trữ với một phần mở rộng .epub.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 148,796 phiếu bầu
2 EPUB sang MOBI 4.8 59,760 phiếu bầu
3 EPUB sang DOC 4.8 16,609 phiếu bầu
4 EPUB sang TXT 4.8 9,408 phiếu bầu
5 EPUB sang DOCX 4.8 7,236 phiếu bầu
6 EPUB sang JPG 4.7 6,557 phiếu bầu
7 EPUB sang AZW3 4.8 5,873 phiếu bầu
8 EPUB sang FB2 4.8 2,792 phiếu bầu
9 EPUB sang RTF 4.7 738 phiếu bầu
10 EPUB sang HTML 4.5 653 phiếu bầu
11 EPUB sang PDB 4.5 284 phiếu bầu
12 EPUB sang ODT 4.7 271 phiếu bầu
13 EPUB sang DJVU 4.6 247 phiếu bầu
14 EPUB sang JPEG 4.6 238 phiếu bầu
15 EPUB sang PNG 4.5 120 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang EPUB 4.5 40,683 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 12,422 phiếu bầu
3 DOCX sang EPUB 4.7 11,687 phiếu bầu
4 AZW3 sang EPUB 4.8 9,504 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 8,882 phiếu bầu
6 TXT sang EPUB 4.7 5,491 phiếu bầu
7 FB2 sang EPUB 4.7 3,850 phiếu bầu
8 DJVU sang EPUB 4.4 3,601 phiếu bầu
9 RTF sang EPUB 4.6 2,107 phiếu bầu
10 HTML sang EPUB 4.5 1,025 phiếu bầu
11 ODT sang EPUB 4.6 640 phiếu bầu
12 JPG sang EPUB 4.5 558 phiếu bầu
13 PPTX sang EPUB 4.2 441 phiếu bầu
14 PNG sang EPUB 4.4 151 phiếu bầu
15 LRF sang EPUB 4.6 131 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi EPUB

4.7 (362,849 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!