Công Cụ Chuyển Đổi EPUB

Chuyển đổi trực tuyến từ file epub sang định dạng khác và từ định dạng khác sang epub

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

epub

Ấn bản điện tử

Là một định dạng được phát triển bởi các International Digital Publishing Forum. Nó được đặc trưng bởi các XML và XHTM dựa trên sử dụng tùy chọn kiểu dáng CSS. Các tính năng chính của định dạng này là việc sử dụng các văn bản chỉnh lại dòng (từ bọc) mà làm cho nó có thể thích ứng với các hình ảnh để hiển thị thiết bị khác nhau. Các tập tin ePub là một zip-lưu trữ với một phần mở rộng .epub.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 185,790 phiếu bầu
2 EPUB sang MOBI 4.8 72,202 phiếu bầu
3 EPUB sang DOC 4.8 19,571 phiếu bầu
4 EPUB sang TXT 4.8 11,906 phiếu bầu
5 EPUB sang DOCX 4.8 9,068 phiếu bầu
6 EPUB sang AZW3 4.8 7,763 phiếu bầu
7 EPUB sang JPG 4.7 6,950 phiếu bầu
8 EPUB sang FB2 4.8 3,445 phiếu bầu
9 EPUB sang RTF 4.7 874 phiếu bầu
10 EPUB sang HTML 4.5 768 phiếu bầu
11 EPUB sang PDB 4.6 383 phiếu bầu
12 EPUB sang ODT 4.7 352 phiếu bầu
13 EPUB sang JPEG 4.6 300 phiếu bầu
14 EPUB sang DJVU 4.6 280 phiếu bầu
15 EPUB sang PNG 4.5 143 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang EPUB 4.5 52,263 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 16,015 phiếu bầu
3 DOCX sang EPUB 4.7 14,077 phiếu bầu
4 AZW3 sang EPUB 4.8 11,376 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 10,118 phiếu bầu
6 TXT sang EPUB 4.8 7,509 phiếu bầu
7 FB2 sang EPUB 4.7 4,144 phiếu bầu
8 DJVU sang EPUB 4.3 4,135 phiếu bầu
9 RTF sang EPUB 4.6 2,405 phiếu bầu
10 HTML sang EPUB 4.5 1,162 phiếu bầu
11 ODT sang EPUB 4.7 808 phiếu bầu
12 JPG sang EPUB 4.4 627 phiếu bầu
13 PPTX sang EPUB 4.2 534 phiếu bầu
14 PNG sang EPUB 4.4 185 phiếu bầu
15 LRF sang EPUB 4.7 150 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi EPUB

4.7 (447,986 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!