Công Cụ Chuyển Đổi EPUB Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file epub sang định dạng khác và từ định dạng khác sang epub

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

epub

Ấn bản điện tử

Là một định dạng được phát triển bởi các International Digital Publishing Forum. Nó được đặc trưng bởi các XML và XHTM dựa trên sử dụng tùy chọn kiểu dáng CSS. Các tính năng chính của định dạng này là việc sử dụng các văn bản chỉnh lại dòng (từ bọc) mà làm cho nó có thể thích ứng với các hình ảnh để hiển thị thiết bị khác nhau. Các tập tin ePub là một zip-lưu trữ với một phần mở rộng .epub.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 36,225 phiếu bầu
2 EPUB sang MOBI 4.8 14,150 phiếu bầu
3 EPUB sang DOC 4.7 4,643 phiếu bầu
4 EPUB sang DOCX 4.8 1,654 phiếu bầu
5 EPUB sang TXT 4.7 1,105 phiếu bầu
6 EPUB sang AZW3 4.8 964 phiếu bầu
7 EPUB sang FB2 4.8 723 phiếu bầu
8 EPUB sang JPG 4.7 411 phiếu bầu
9 EPUB sang RTF 4.9 209 phiếu bầu
10 EPUB sang HTML 4.8 208 phiếu bầu
11 EPUB sang BMP 4.6 91 phiếu bầu
12 EPUB sang DJVU 4.8 63 phiếu bầu
13 EPUB sang JPEG 4.7 59 phiếu bầu
14 EPUB sang ODT 4.7 49 phiếu bầu
15 EPUB sang PDB 4.7 36 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang EPUB 4.8 7,117 phiếu bầu
2 DOCX sang EPUB 4.9 3,023 phiếu bầu
3 FB2 sang EPUB 4.9 2,648 phiếu bầu
4 DOC sang EPUB 4.8 2,554 phiếu bầu
5 AZW3 sang EPUB 4.7 2,375 phiếu bầu
6 MOBI sang EPUB 4.9 1,774 phiếu bầu
7 DJVU sang EPUB 4.7 1,183 phiếu bầu
8 TXT sang EPUB 4.7 1,082 phiếu bầu
9 RTF sang EPUB 4.7 632 phiếu bầu
10 HTML sang EPUB 4.9 619 phiếu bầu
11 ODT sang EPUB 4.7 178 phiếu bầu
12 JPG sang EPUB 4.9 169 phiếu bầu
13 PPTX sang EPUB 4.7 89 phiếu bầu
14 PDB sang EPUB 4.5 51 phiếu bầu
15 LRF sang EPUB 4.8 51 phiếu bầu

Xem tất cả