Công Cụ Chuyển Đổi EPUB

Chuyển đổi trực tuyến từ file epub sang định dạng khác và từ định dạng khác sang epub

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

epub

Ấn bản điện tử

Là một định dạng được phát triển bởi các International Digital Publishing Forum. Nó được đặc trưng bởi các XML và XHTM dựa trên sử dụng tùy chọn kiểu dáng CSS. Các tính năng chính của định dạng này là việc sử dụng các văn bản chỉnh lại dòng (từ bọc) mà làm cho nó có thể thích ứng với các hình ảnh để hiển thị thiết bị khác nhau. Các tập tin ePub là một zip-lưu trữ với một phần mở rộng .epub.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 433,217 phiếu bầu
2 EPUB sang MOBI 4.8 147,627 phiếu bầu
3 EPUB sang DOC 4.8 34,703 phiếu bầu
4 EPUB sang TXT 4.8 27,443 phiếu bầu
5 EPUB sang DOCX 4.8 24,767 phiếu bầu
6 EPUB sang AZW3 4.8 22,837 phiếu bầu
7 EPUB sang JPG 4.7 9,427 phiếu bầu
8 EPUB sang FB2 4.8 7,348 phiếu bầu
9 EPUB sang RTF 4.7 1,737 phiếu bầu
10 EPUB sang HTML 4.6 1,450 phiếu bầu
11 EPUB sang PDB 4.7 1,094 phiếu bầu
12 EPUB sang ODT 4.7 854 phiếu bầu
13 EPUB sang JPEG 4.6 539 phiếu bầu
14 EPUB sang DJVU 4.6 389 phiếu bầu
15 EPUB sang PNG 4.4 297 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang EPUB 4.5 141,644 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 38,626 phiếu bầu
3 DOCX sang EPUB 4.7 30,269 phiếu bầu
4 AZW3 sang EPUB 4.8 22,331 phiếu bầu
5 TXT sang EPUB 4.8 22,118 phiếu bầu
6 DOC sang EPUB 4.8 16,801 phiếu bầu
7 FB2 sang EPUB 4.6 7,517 phiếu bầu
8 DJVU sang EPUB 4.3 5,954 phiếu bầu
9 RTF sang EPUB 4.6 3,846 phiếu bầu
10 HTML sang EPUB 4.5 1,984 phiếu bầu
11 ODT sang EPUB 4.6 1,803 phiếu bầu
12 JPG sang EPUB 4.5 1,338 phiếu bầu
13 PPTX sang EPUB 4.2 980 phiếu bầu
14 PNG sang EPUB 4.6 772 phiếu bầu
15 LRF sang EPUB 4.7 210 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi EPUB

4.8 (1,016,156 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!