Công Cụ Chuyển Đổi EPUB

Chuyển đổi trực tuyến từ file epub sang định dạng khác và từ định dạng khác sang epub

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

epub

Ấn bản điện tử

Là một định dạng được phát triển bởi các International Digital Publishing Forum. Nó được đặc trưng bởi các XML và XHTM dựa trên sử dụng tùy chọn kiểu dáng CSS. Các tính năng chính của định dạng này là việc sử dụng các văn bản chỉnh lại dòng (từ bọc) mà làm cho nó có thể thích ứng với các hình ảnh để hiển thị thiết bị khác nhau. Các tập tin ePub là một zip-lưu trữ với một phần mở rộng .epub.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 308,486 phiếu bầu
2 EPUB sang MOBI 4.8 114,277 phiếu bầu
3 EPUB sang DOC 4.8 26,736 phiếu bầu
4 EPUB sang TXT 4.8 19,062 phiếu bầu
5 EPUB sang DOCX 4.8 16,165 phiếu bầu
6 EPUB sang AZW3 4.8 14,585 phiếu bầu
7 EPUB sang JPG 4.7 8,098 phiếu bầu
8 EPUB sang FB2 4.8 5,267 phiếu bầu
9 EPUB sang RTF 4.7 1,261 phiếu bầu
10 EPUB sang HTML 4.5 1,076 phiếu bầu
11 EPUB sang PDB 4.6 724 phiếu bầu
12 EPUB sang ODT 4.7 628 phiếu bầu
13 EPUB sang JPEG 4.6 410 phiếu bầu
14 EPUB sang DJVU 4.6 362 phiếu bầu
15 EPUB sang PNG 4.5 218 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang EPUB 4.5 90,055 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 26,634 phiếu bầu
3 DOCX sang EPUB 4.7 20,937 phiếu bầu
4 AZW3 sang EPUB 4.8 16,660 phiếu bầu
5 TXT sang EPUB 4.8 14,853 phiếu bầu
6 DOC sang EPUB 4.8 13,234 phiếu bầu
7 DJVU sang EPUB 4.3 5,290 phiếu bầu
8 FB2 sang EPUB 4.6 5,279 phiếu bầu
9 RTF sang EPUB 4.6 3,109 phiếu bầu
10 HTML sang EPUB 4.5 1,579 phiếu bầu
11 ODT sang EPUB 4.6 1,233 phiếu bầu
12 JPG sang EPUB 4.5 899 phiếu bầu
13 PPTX sang EPUB 4.2 747 phiếu bầu
14 PNG sang EPUB 4.5 280 phiếu bầu
15 LRF sang EPUB 4.7 186 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi EPUB

4.8 (722,774 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!