Công Cụ Chuyển Đổi EPUB

Chuyển đổi trực tuyến từ file epub sang định dạng khác và từ định dạng khác sang epub

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

epub

Ấn bản điện tử

Là một định dạng được phát triển bởi các International Digital Publishing Forum. Nó được đặc trưng bởi các XML và XHTM dựa trên sử dụng tùy chọn kiểu dáng CSS. Các tính năng chính của định dạng này là việc sử dụng các văn bản chỉnh lại dòng (từ bọc) mà làm cho nó có thể thích ứng với các hình ảnh để hiển thị thiết bị khác nhau. Các tập tin ePub là một zip-lưu trữ với một phần mở rộng .epub.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 125,905 phiếu bầu
2 EPUB sang MOBI 4.8 51,968 phiếu bầu
3 EPUB sang DOC 4.8 14,435 phiếu bầu
4 EPUB sang TXT 4.8 7,897 phiếu bầu
5 EPUB sang JPG 4.7 6,304 phiếu bầu
6 EPUB sang DOCX 4.8 6,050 phiếu bầu
7 EPUB sang AZW3 4.8 5,028 phiếu bầu
8 EPUB sang FB2 4.8 2,371 phiếu bầu
9 EPUB sang RTF 4.7 634 phiếu bầu
10 EPUB sang HTML 4.5 586 phiếu bầu
11 EPUB sang ODT 4.7 220 phiếu bầu
12 EPUB sang PDB 4.5 219 phiếu bầu
13 EPUB sang DJVU 4.6 212 phiếu bầu
14 EPUB sang JPEG 4.6 201 phiếu bầu
15 EPUB sang PNG 4.5 102 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang EPUB 4.5 34,101 phiếu bầu
2 MOBI sang EPUB 4.8 10,375 phiếu bầu
3 DOCX sang EPUB 4.7 10,140 phiếu bầu
4 AZW3 sang EPUB 4.8 8,249 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 8,022 phiếu bầu
6 TXT sang EPUB 4.7 4,339 phiếu bầu
7 FB2 sang EPUB 4.7 3,663 phiếu bầu
8 DJVU sang EPUB 4.4 3,170 phiếu bầu
9 RTF sang EPUB 4.6 1,859 phiếu bầu
10 HTML sang EPUB 4.5 959 phiếu bầu
11 ODT sang EPUB 4.7 564 phiếu bầu
12 JPG sang EPUB 4.5 485 phiếu bầu
13 PPTX sang EPUB 4.3 373 phiếu bầu
14 PNG sang EPUB 4.4 127 phiếu bầu
15 LRF sang EPUB 4.6 120 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi EPUB

4.7 (310,441 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!