Công Cụ Chuyển Đổi EPUB Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file epub sang định dạng khác và từ định dạng khác sang epub

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 392,686,506 tập tin với tổng dung lượng là 5,599 TB

epub

Ấn bản điện tử

Là một định dạng được phát triển bởi các International Digital Publishing Forum. Nó được đặc trưng bởi các XML và XHTM dựa trên sử dụng tùy chọn kiểu dáng CSS. Các tính năng chính của định dạng này là việc sử dụng các văn bản chỉnh lại dòng (từ bọc) mà làm cho nó có thể thích ứng với các hình ảnh để hiển thị thiết bị khác nhau. Các tập tin ePub là một zip-lưu trữ với một phần mở rộng .epub.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.7 65,038 phiếu bầu
2 EPUB sang MOBI 4.8 27,914 phiếu bầu
3 EPUB sang DOC 4.8 8,349 phiếu bầu
4 EPUB sang JPG 4.7 3,669 phiếu bầu
5 EPUB sang TXT 4.7 3,281 phiếu bầu
6 EPUB sang DOCX 4.8 3,199 phiếu bầu
7 EPUB sang AZW3 4.8 2,546 phiếu bầu
8 EPUB sang FB2 4.8 1,266 phiếu bầu
9 EPUB sang HTML 4.5 369 phiếu bầu
10 EPUB sang RTF 4.7 364 phiếu bầu
11 EPUB sang DJVU 4.6 144 phiếu bầu
12 EPUB sang JPEG 4.6 127 phiếu bầu
13 EPUB sang ODT 4.6 105 phiếu bầu
14 EPUB sang BMP 4.6 94 phiếu bầu
15 EPUB sang PDB 4.5 77 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EPUB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang EPUB 4.6 13,628 phiếu bầu
2 DOCX sang EPUB 4.8 5,455 phiếu bầu
3 AZW3 sang EPUB 4.7 4,802 phiếu bầu
4 DOC sang EPUB 4.8 4,564 phiếu bầu
5 MOBI sang EPUB 4.8 4,244 phiếu bầu
6 FB2 sang EPUB 4.9 3,085 phiếu bầu
7 DJVU sang EPUB 4.4 2,170 phiếu bầu
8 TXT sang EPUB 4.7 1,303 phiếu bầu
9 RTF sang EPUB 4.6 1,097 phiếu bầu
10 HTML sang EPUB 4.7 743 phiếu bầu
11 ODT sang EPUB 4.7 315 phiếu bầu
12 JPG sang EPUB 4.5 282 phiếu bầu
13 PPTX sang EPUB 4.3 174 phiếu bầu
14 LRF sang EPUB 4.7 86 phiếu bầu
15 PNG sang EPUB 4.5 63 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi EPUB

4.7 (159,368 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!