Công Cụ Chuyển Đổi EMF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file emf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang emf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

emf

Enhanced Metafile

Định dạng này được áp dụng trong đồ họa vector phổ quát trong các ứng dụng Windows. Nó được sử dụng để lưu trữ các bộ sưu tập các bản vẽ đồ họa. Nó lưu trữ dữ liệu trong phạm vi RGB, không hỗ trợ hệ thống CMYK. Nó có thể được sử dụng như là ngôn ngữ đồ họa cho một trình điều khiển máy in. Nó có cấu trúc 16-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EMF Chuyển đổi Đánh giá
1 EMF sang PDF 4.8 512 phiếu bầu
2 EMF sang JPG 4.8 246 phiếu bầu
3 EMF sang EPS 4.9 181 phiếu bầu
4 EMF sang SVG 4.7 94 phiếu bầu
5 EMF sang PNG 4.7 93 phiếu bầu
6 EMF sang DOC 4.7 76 phiếu bầu
7 EMF sang WMF 4.5 36 phiếu bầu
8 EMF sang JPEG 5.0 16 phiếu bầu
9 EMF sang DOCX 4.8 16 phiếu bầu
10 EMF sang TIFF 4.4 15 phiếu bầu
11 EMF sang BMP 4.8 11 phiếu bầu
12 EMF sang PS 5.0 9 phiếu bầu
13 EMF sang PSD 5.0 6 phiếu bầu
14 EMF sang GIF 4.8 4 phiếu bầu
15 EMF sang HTML 5.0 4 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EMF Chuyển đổi Đánh giá
1 EPS sang EMF 4.9 892 phiếu bầu
2 SVG sang EMF 4.9 558 phiếu bầu
3 PNG sang EMF 4.7 465 phiếu bầu
4 JPG sang EMF 4.7 347 phiếu bầu
5 AI sang EMF 4.9 130 phiếu bầu
6 BMP sang EMF 4.6 46 phiếu bầu
7 DXF sang EMF 4.8 37 phiếu bầu
8 CDR sang EMF 4.7 31 phiếu bầu
9 TIFF sang EMF 4.7 21 phiếu bầu
10 GIF sang EMF 4.8 17 phiếu bầu
11 WMF sang EMF 4.8 14 phiếu bầu
12 PSD sang EMF 4.7 13 phiếu bầu
13 PS sang EMF 4.0 5 phiếu bầu
14 FIG sang EMF 4.5 4 phiếu bầu
15 JPEG sang EMF 3.8 2 phiếu bầu

Xem tất cả