Công Cụ Chuyển Đổi EMF

Chuyển đổi trực tuyến từ file emf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang emf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

emf

Enhanced Metafile

Định dạng này được áp dụng trong đồ họa vector phổ quát trong các ứng dụng Windows. Nó được sử dụng để lưu trữ các bộ sưu tập các bản vẽ đồ họa. Nó lưu trữ dữ liệu trong phạm vi RGB, không hỗ trợ hệ thống CMYK. Nó có thể được sử dụng như là ngôn ngữ đồ họa cho một trình điều khiển máy in. Nó có cấu trúc 16-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EMF Chuyển đổi Đánh giá
1 EMF sang PDF 4.5 1,818 phiếu bầu
2 EMF sang JPG 4.3 1,327 phiếu bầu
3 EMF sang PNG 4.1 618 phiếu bầu
4 EMF sang EPS 4.4 527 phiếu bầu
5 EMF sang SVG 4.2 414 phiếu bầu
6 EMF sang DOC 4.2 185 phiếu bầu
7 EMF sang TIFF 4.3 171 phiếu bầu
8 EMF sang WMF 4.0 89 phiếu bầu
9 EMF sang JPEG 4.2 88 phiếu bầu
10 EMF sang DOCX 4.4 45 phiếu bầu
11 EMF sang BMP 4.4 36 phiếu bầu
12 EMF sang PSD 4.5 32 phiếu bầu
13 EMF sang PS 4.5 17 phiếu bầu
14 EMF sang ICO 4.2 13 phiếu bầu
15 EMF sang GIF 4.1 12 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EMF Chuyển đổi Đánh giá
1 EPS sang EMF 4.7 4,422 phiếu bầu
2 SVG sang EMF 4.7 2,338 phiếu bầu
3 PNG sang EMF 4.3 1,631 phiếu bầu
4 JPG sang EMF 4.4 1,240 phiếu bầu
5 AI sang EMF 4.7 832 phiếu bầu
6 BMP sang EMF 4.1 128 phiếu bầu
7 DXF sang EMF 4.1 101 phiếu bầu
8 JPEG sang EMF 4.3 84 phiếu bầu
9 PSD sang EMF 4.4 67 phiếu bầu
10 CDR sang EMF 4.6 59 phiếu bầu
11 WMF sang EMF 4.6 53 phiếu bầu
12 GIF sang EMF 4.6 52 phiếu bầu
13 PS sang EMF 4.6 37 phiếu bầu
14 WEBP sang EMF 4.7 28 phiếu bầu
15 TIFF sang EMF 4.5 28 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi EMF

4.5 (16,662 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!