Công Cụ Chuyển Đổi EMF

Chuyển đổi trực tuyến từ file emf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang emf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

emf

Enhanced Metafile

Định dạng này được áp dụng trong đồ họa vector phổ quát trong các ứng dụng Windows. Nó được sử dụng để lưu trữ các bộ sưu tập các bản vẽ đồ họa. Nó lưu trữ dữ liệu trong phạm vi RGB, không hỗ trợ hệ thống CMYK. Nó có thể được sử dụng như là ngôn ngữ đồ họa cho một trình điều khiển máy in. Nó có cấu trúc 16-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EMF Chuyển đổi Đánh giá
1 EMF sang PDF 4.5 2,213 phiếu bầu
2 EMF sang JPG 4.4 1,702 phiếu bầu
3 EMF sang PNG 4.1 838 phiếu bầu
4 EMF sang EPS 4.3 634 phiếu bầu
5 EMF sang SVG 4.2 535 phiếu bầu
6 EMF sang DOC 4.2 225 phiếu bầu
7 EMF sang TIFF 4.4 222 phiếu bầu
8 EMF sang JPEG 4.2 113 phiếu bầu
9 EMF sang WMF 3.9 105 phiếu bầu
10 EMF sang DOCX 4.5 52 phiếu bầu
11 EMF sang BMP 4.5 44 phiếu bầu
12 EMF sang PSD 4.6 40 phiếu bầu
13 EMF sang ICO 4.5 22 phiếu bầu
14 EMF sang PS 4.6 19 phiếu bầu
15 EMF sang GIF 4.4 17 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EMF Chuyển đổi Đánh giá
1 EPS sang EMF 4.7 5,333 phiếu bầu
2 SVG sang EMF 4.7 2,980 phiếu bầu
3 PNG sang EMF 4.3 2,154 phiếu bầu
4 JPG sang EMF 4.4 1,591 phiếu bầu
5 AI sang EMF 4.7 1,021 phiếu bầu
6 BMP sang EMF 4.2 159 phiếu bầu
7 DXF sang EMF 4.1 125 phiếu bầu
8 JPEG sang EMF 4.3 121 phiếu bầu
9 PSD sang EMF 4.3 81 phiếu bầu
10 WMF sang EMF 4.6 70 phiếu bầu
11 CDR sang EMF 4.6 68 phiếu bầu
12 GIF sang EMF 4.4 65 phiếu bầu
13 PS sang EMF 4.6 50 phiếu bầu
14 WEBP sang EMF 4.5 49 phiếu bầu
15 TIFF sang EMF 4.4 31 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi EMF

4.5 (20,924 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!