Công Cụ Chuyển Đổi EMF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file emf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang emf

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

emf

Enhanced Metafile

Định dạng này được áp dụng trong đồ họa vector phổ quát trong các ứng dụng Windows. Nó được sử dụng để lưu trữ các bộ sưu tập các bản vẽ đồ họa. Nó lưu trữ dữ liệu trong phạm vi RGB, không hỗ trợ hệ thống CMYK. Nó có thể được sử dụng như là ngôn ngữ đồ họa cho một trình điều khiển máy in. Nó có cấu trúc 16-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ EMF Chuyển đổi Đánh giá
1 EMF sang PDF 4.7 633 phiếu bầu
2 EMF sang JPG 4.6 334 phiếu bầu
3 EMF sang EPS 4.8 214 phiếu bầu
4 EMF sang PNG 4.5 126 phiếu bầu
5 EMF sang SVG 4.5 123 phiếu bầu
6 EMF sang DOC 4.5 94 phiếu bầu
7 EMF sang WMF 4.4 40 phiếu bầu
8 EMF sang TIFF 4.3 28 phiếu bầu
9 EMF sang JPEG 4.8 20 phiếu bầu
10 EMF sang DOCX 4.8 19 phiếu bầu
11 EMF sang BMP 4.8 11 phiếu bầu
12 EMF sang PS 4.6 10 phiếu bầu
13 EMF sang PSD 4.4 9 phiếu bầu
14 EMF sang HTML 5.0 4 phiếu bầu
15 EMF sang GIF 4.8 4 phiếu bầu
Chuyển đổi sang EMF Chuyển đổi Đánh giá
1 EPS sang EMF 4.9 1,120 phiếu bầu
2 SVG sang EMF 4.8 708 phiếu bầu
3 PNG sang EMF 4.5 549 phiếu bầu
4 JPG sang EMF 4.6 410 phiếu bầu
5 AI sang EMF 4.8 165 phiếu bầu
6 BMP sang EMF 4.4 58 phiếu bầu
7 DXF sang EMF 4.6 43 phiếu bầu
8 CDR sang EMF 4.5 37 phiếu bầu
9 WMF sang EMF 4.5 22 phiếu bầu
10 TIFF sang EMF 4.7 21 phiếu bầu
11 GIF sang EMF 4.6 19 phiếu bầu
12 PSD sang EMF 4.6 18 phiếu bầu
13 JPEG sang EMF 3.8 7 phiếu bầu
14 PS sang EMF 4.2 6 phiếu bầu
15 FIG sang EMF 4.5 4 phiếu bầu

Xem tất cả