Công Cụ Chuyển Đổi DCM

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file dcm. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dcm

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine image)

Đây là một định dạng quốc tế đã được phát triển với mục đích lưu trữ hình ảnh của cơ thể thực hiện với thiết bị hình ảnh y tế. Nó bao gồm các cộng hưởng từ và hình ảnh chụp cắt lớp máy tính, hình ảnh siêu âm và huỳnh quang, cũng như hình ảnh chụp bằng thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác. DCM cũng lưu trữ thông tin bệnh nhân trong siêu dữ liệu, tạo thành một phần của một tập tin duy nhất.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DCM Chuyển đổi Đánh giá
1 DCM sang JPG 4.6 4,398 phiếu bầu
2 DCM sang PDF 4.6 355 phiếu bầu
3 DCM sang JPEG 4.6 352 phiếu bầu
4 DCM sang PNG 4.3 140 phiếu bầu
5 DCM sang BMP 4.6 99 phiếu bầu
6 DCM sang TIFF 4.3 47 phiếu bầu
7 DCM sang GIF 4.7 27 phiếu bầu
8 DCM sang DOC 4.8 13 phiếu bầu
9 DCM sang DXF 4.3 9 phiếu bầu
10 DCM sang DOCX 5.0 5 phiếu bầu
11 DCM sang SVG 4.7 3 phiếu bầu
12 DCM sang PSD 5.0 2 phiếu bầu
13 DCM sang PFM 5.0 2 phiếu bầu
14 DCM sang HEIC 5.0 2 phiếu bầu
15 DCM sang DOCM 4.5 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DCM

4.6 (5,552 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!